شرکت تولید نیروی برق شاهرود (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 14005707132


شماره ثبت:
7548
تعداد بازدید:
12
تأسیس:
1394/12/25
آدرس:
سمنان-خيابان قدس- كوچه برق 3519863161

اشخاص

عنوان طبق آگهی
آقای اسحاق صباغیان 13408906
آقای جمال آریائی 13408913

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 12713940
آگهی تاسیس

تاسیس شرکت سهامی عام تولید نیروی برق شاهرود در تاریخ ۲۵/۱۲/۱۳۹۴ به شماره ثبت ۴۳۴۰ به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۷۰۷۱۳۲ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: ۱ ـ تولید و فروش برق (انرژی و ظرفیت) و پیش فروش انرژی برق در چهارچوب ضوابط و مقررات ابلاغی وزارت نیرو (از جمله مقررات بازار برق) به اشخاص حقیقی و حقوقی ۲ ـ انجام اقدامات لازم به منظور ارتقاء بهره وری، بهینه سازی و توسعه ظرفیت نیروگاه های تحت مالکیت ۳ ـ برون سپاری عملیات اجرایی رقابت پذیر (اعم از بهره برداری، تعمیر و نگهداری، توسعه و بهینه سازی تاسیسات) ۴ ـ تامین منابع مالی لازم، اخذ تسهیلات مالی و اعتباری و عرضه اوراق مشارکت با رعایت موازین قانونی۵ ـ سرمایه گذاری و مشارکت در احداث و خرید نیروگاه با اخذ مجوز از مراجع قانونی۶ ـ تهیه و تامین ابزار، ماشین آلات و تجهیزات و مواد مصرفی مورد نیاز در زمینه فعالیت شرکت ۷ ـ همکاری و مشارکت با سایر شرکتها و موسسات در جهت تحقق موضوع فعالیت شرکت ۸ ـ مبادرت به سایر فعالیتهایی که مستقیم با موضوع فعالیت شرکت (تولید نیروی برق) مرتبط باشد طبق قوانین کشور جمهوری اسلامی ایران وبعد از اخذ مجوزهای لازم و ثبت شرکت مذکور بمنزله اخذ وصدور مجوز نمی باشد مدت شرکت: نامحدود مرکز اصلی شرکت: شاهرود، کیلومتر۲۳ جاده شاهرود ـ دامغان سرمایه شرکت:مبلغ ۵۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۵۵۰۰۰۰۰۰۰ سهم عادی ۱۰۰۰ ریالی که بانام می باشد که از محل واگذاری بخشی از دارایی های متعلق به شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی در نیروگاه شاهرود به قیمت دفتری تأمین شده است. اولین مدیران شرکت: عبداله عربگری به سمت رئیس هیئت مدیره به کدملی ۵۴۵۹۷۳۴۱۶۹ وعلی نازی حسن آبادی به سمت عضو هیئت مدیره ـ عضو اصلی به کدملی۴۵۶۹۸۴۲۰۹۷ وابوالقاسم مهتدب به سمت مدیرعامل ونایب رئیس هیئت مدیره به کدملی۲۲۵۹۶۵۷۵۴۰ وسیدمجید هاشمیان به سمت عضو هیئت مدیره ـ عضو اصلی به کدملی ۰۹۳۷۷۵۹۲۲۸ وحمید رضا عظیمی به سمت عضو هیئت مدیره ـ عضو اصلی به کدملی ۰۰۷۱۳۹۴۶۵۶ برای مدت دو سال انتخاب شدند دارندگان حق امضا: کلیه اوراق بهاداروبانکی اسناد تعهدآورو چکها وقراردادها با امضای ابوالقاسم مهتدب وعلی نازی حسن آبادی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل:مطابق اساسنامه می باشد. بازرس اصلی وعلی البدل:سازمان حسابرسی به شماره ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ بعنوان بازرس اصلی برای مدت یکسال انتخاب شد روزنامه اطلاعات جهت درج آگهیهای شرکت انتخاب گردید ش۹۴۱۲۲۵۲۳۲۸۰۳۴۵۵  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شاهرود
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12785491
آگهی تغییرات شرکت تولید نیروی برق شاهرود شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۳۴۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۷۰۷۱۳۲

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۸/۰۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: با تغییر آدرس شرکت به محل سمنان – خیابان قدس – کوچه برق موافقت شد لذا قسمت اخیر بند ۱ ماده ۴ اساسنامه بشرح ذیل تغییر می‌یابد: مرکز اصلی شرکت: سمنان، خیابان قدس، کوچه برق کد پستی: ۳۵۱۹۸۶۳۱۶۱ ش۹۵۰۲۱۹۲۵۰۶۱۶۳۶۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شاهرود
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12802032
آگهی تغییرات شرکت تولید نیروی برق شاهرود شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۵۴۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۷۰۷۱۳۲

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۸/۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: با تغییر آدرس شرکت ازشاهرود به سمنان خیابان قدس کوچه برق موافقت شد لذا قسمت اخیر بند ۱ ماده ۴ اساسنامه بشرح ذیل تغییر می‌یابد: مرکز اصلی شرکت: سمنان، خیابان قدس، کوچه برق کدپستی ۳۵۱۹۸۶۳۱۶۱ می‌باشد و تحت شماره ۷۵۴۸ در این اداره به ثبت رسید. ش۹۵۰۲۲۸۴۱۲۹۵۴۱۰۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سمنان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13408906
آگهی تغییرات شرکت تولید نیروی برق شاهرود شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۵۴۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۷۰۷۱۳۲

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مجمع عمومی حسب اختیارات حاصل از بند ۵ ماده ۳۴ اساسنامه شرکت و مستند به ماده واحده قانون اصلاح ماده ۲۴۱ لایحه اصلاح قانونی قسمتی از قانون تجارت مصوب ۹۵٫۰۲٫۲۰ مجلس شورای اسلامی و تبصره‌های ذیل آن، آقای اسحاق صباغیان (به شماره ملی ۵۳۰۹۹۰۷۴۳۲) را بعنوان عضو اصلی هیات مدیره شرکت تولید نیروی برق شاهرود برای باقی مدت تصدی تعیین نمود. ش۹۶۰۲۱۱۷۰۰۷۱۰۶۸۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سمنان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13408913
آگهی تغییرات شرکت تولید نیروی برق شاهرود شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۵۴۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۷۰۷۱۳۲

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۹/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مجمع عمومی حسب اختیارات حاصل از بند ۵ ماده ۳۴ اساسنامه شرکت و مستند به ماده واحده قانون اصلاح ماده ۲۴۱ لایحه اصلاح قانونی قسمتی از قانون تجارت مصوب ۹۵٫۰۲٫۲۰ مجلس شورای اسلامی و تبصره‌های ذیل آن، آقای جمال آریائی - به شماره ملی ۲۸۰۲۴۰۳۷۷۱ را بعنوان عضو اصلی هیات مدیره شرکت تولید نیروی برق شاهرود برای باقی مدت تصدی تعیین نمودند ش۹۶۰۲۱۱۲۳۱۶۴۲۲۸۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سمنان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه