شرکت توسعه صنعتی غذایی زر (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 14005705470


شماره ثبت:
489056
تعداد بازدید:
14
تأسیس:
1394/12/25
آدرس:
تهران- خيابان ملاصدرا- خيابان شيخ بهايي شمالي- نرسيده به ميدان شيخ بهايي- جنب بانك پارسيان- پلاك 138 - طبقه اول 1993834731

اشخاص

عنوان طبق آگهی
منوچهر صوفی 12713318
طبقه اول کدپستی 12713318
آرش سلطانی 13187152
مهدی امینی 13187152
آقای مهدی رفیعی اردستانی 13187152
آقای مرتضی سلطانی 13187152
محسن امینی 13187152
آقای سید مهدی شاد 13187152
آقای مجید حمزه 14188487

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 12713318
آگهی تاسیس

تاسیس شرکت سهامی عام توسعه صنعتی غذایی زر درتاریخ ۲۵/۱۲/۱۳۹۴ به شماره ثبت ۴۸۹۰۵۶ به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۷۰۵۴۷۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: موضوع فعالیت اصلی شرکت عبارت است از: تهیه و تولید و بسته بندی انواع مواد غذایی، خوراک دام و طیور و آبزیان، کشت و صنعت محصولات کشاورزی. موضوع فعالیت های فرعی شرکت عبارت است از: اشتغال به امور بازرگانی اعم از پخش واردات و صادرات، اخذ نمایندگی جهت امور فوق و احداث کارخانه و کارگاه و واردات ماشین آلات و تجهیزات مربوطه، اخذ لیسانس و دانش فنی؛ بطور کلی شرکت می تواند علاوه بر موضوعات فوق نسبت به تهیه و تولید و خرید و فروش هرگونه فعالیت مجاز تولیدی و بازرگانی و کشاورزی در زمینه مواد اولیه و واسطه و کالا و ماشین آلات و تجهیزات مبادرت نماید. مدت شرکت:ازتاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران ـ خیابان ملاصدرا ـ خیابان شیخ بهایی شمالی ـ نرسیده به میدان شیخ بهایی ـ جنب بانک پارسیان ـ پلاک ۱۳۸ ـ طبقه اول کدپستی ۱۹۹۳۸۳۴۷۳۷ سرمایه شرکت: مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۵۰۰۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی که تعداد ۵۰۰۰۰۰۰۰ سهم بانام و ۰ سهم ان بی نام میباشد که مبلغ ۱۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۷۰۷۰۷۱۷۴۲/۰۴۰/۱۱/۱۰۰۱ مورخ ۲۲/۱۰/۹۴ نزد بانک خاورمیانه شعبه آفتاب کد ۱۰۰۱ پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت:.آقای مرتضی سلطانی به شماره ملی ۰۳۷۰۵۸۶۶۶۲ به سمت رئیس هیئت مدیره (عضو اصلی).آقای آرش سلطانی به شماره ملی ۰۰۱۵۴۸۹۸۲۵ به سمت عضو هیئت مدیره (عضو اصلی).آقای محسن امینی به شماره ملی ۰۳۸۴۲۲۴۶۳۶ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره (عضو اصلی).آقای مهدی امینی به شماره ملی ۰۳۸۴۶۳۸۷۹۱ به سمت عضو هیئت مدیره (عضو اصلی).آقای منوچهر صوفی به شماره ملی ۴۱۷۲۶۵۴۳۷۱ به سمت عضو هیئت مدیره (عضو اصلی).آقای سید مهدی شاد به شماره ملی ۰۳۸۵۱۷۲۰۵۲ به سمت عضو علی البدل.آقای مهدی رفیعی اردستانی به شماره ملی ۰۰۴۷۳۲۶۸۴۰ به سمت عضو علی البدل برای مدت دوسال انتخاب شدند. اختیارات مدیرعامل: مطابق اساسنامه میباشد. بازرس اصلی و علی البدل: مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران مستقل به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ به عنوان بازرس اصلی ـ مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آریان محاسب پویا به شناسه ملی ۱۰۹۸۰۰۰۲۸۶۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. به موجب نامه شماره ۳۴۸۶/۱۲۲مورخ ۲۹/۱۰/۹۴سازمان بورس و اوراق بهادار آگهی گردید. پ۹۴۱۲۲۵۷۴۵۳۴۶۲۳۷ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13187151
آگهی تغییرات شرکت توسعه صنعتی غذایی زر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۸۹۰۵۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۷۰۵۴۷۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۰۸/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۴ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آریان محاسب پویا به شناسه ملی ۱۰۹۸۰۰۰۲۸۶۹ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران مستقل به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار جهان صنعت جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۹۵۰۹۲۲۹۹۸۷۱۶۲۵۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13187152
آگهی تغییرات شرکت توسعه صنعتی غذایی زر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۸۹۰۵۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۷۰۵۴۷۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۰۸/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مرتضی سلطانی به شماره ملی ۰۳۷۰۵۸۶۶۶۲ به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و آقای آرش سلطانی به شماره ملی ۰۰۱۵۴۸۹۸۲۵ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محسن امینی به شماره ملی ۰۳۸۴۲۲۴۶۳۶ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای مهدی امینی به شماره ملی ۰۳۸۴۶۳۸۷۹۱ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای منوچهر صوفی به شماره ملی ۴۱۷۲۶۵۴۳۷۱ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای سید مهدی شاد به شماره ملی ۰۳۸۵۱۷۲۰۵۲ به سمت عضو علی البدل و آقای مهدی رفیعی اردستانی به شماره ملی ۰۰۴۷۳۲۶۸۴۰ به سمت عضو علی البدل برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. کلیه اسناد تعهدآور و اوراق بهادار و قراردادها و چکها و سفته‌ها و بروات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و نامه‌ها و مکاتبات عادی و اداری و احکام و قراردادهای استخدامی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. کدپستی ۱۹۹۳۸۳۴۷۳۱ صحیح می‌باشد. پ۹۵۰۹۲۲۶۱۱۵۹۰۱۸۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13254114
آگهی تغییرات شرکت توسعه صنعتی غذایی زر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۸۹۰۵۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۷۰۵۴۷۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۷/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کلیه سرمایه تعهدی شرکت توسط صاحبان سهام پرداخت گردیده است. پ۹۵۱۰۲۵۲۹۳۴۷۳۹۰۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13315943
آگهی تغییرات شرکت توسعه صنعتی غذایی زر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۸۹۰۵۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۷۰۵۴۷۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۶/۹/۱۳۹۵ و بموجب مجوز شماره ۱۵۷۰۶ , ۱۲۲ مورخه ۰۵/۱۰/۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار سرمایه شرکت از مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۴۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۴۹۰۰۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی با نام از طریق مطالبات حال شده افزایش یافته و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است. پ۹۵۱۲۰۱۵۶۹۷۵۲۸۲۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14188487
آگهی تغییرات شرکت توسعه صنعتی غذایی زر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۸۹۰۵۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۷۰۵۴۷۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال مالی ۱۳۹۵ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۴۰۳۵ به سمت بازرس اصلی و مجید حمزهء به کدملی ۰۳۲۲۶۴۸۱۶۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۷۰۶۰۵۸۰۹۶۷۶۳۲۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14212217
آگهی تغییرات شرکت توسعه صنعتی غذایی زر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۸۹۰۵۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۷۰۵۴۷۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۴۰۳۵ به سمت بازرس اصلی و آقای مجید حمزه ء با شماره ملی ۰۳۲۲۶۴۸۱۶۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال ۱۳۹۶ مورد تصویب قرار گرفت. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی شرکت انتخاب شد. پ۹۷۰۶۲۰۶۶۵۷۶۲۷۹۳ اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14212273
آگهی تغییرات شرکت توسعه صنعتی غذایی زر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۸۹۰۵۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۷۰۵۴۷۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۹/۰۴/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ ۴۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۶۱۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۶۱۲۵۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی با نام از طریق مطالبات حال شده افزایش یافت. و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است. پ۹۷۰۶۲۰۹۱۷۷۵۶۶۷۰ اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه