شرکت تولید نیروی برق اصفهان (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 14005699289


شماره ثبت:
55847
تعداد بازدید:
12
تأسیس:
1394/12/22
آدرس:
اصفهان- ابتداي اتوبان ذوب آهن- بلوار نيروگاه – ساختمان معاونت بهره برداري برق اصفهان كد پستي 8178615651 8178615651

اشخاص

عنوان طبق آگهی
آقای محمد علی فرحناکیان 12709358
آقای سعید محسنی 12709358
آقای مهدی خباز پیشه 12709358
آقای مهدی معلم 12709358
آقای اکبر لطفی ورنوسفادرانی 13292696
آقای ابراهیم شیرانی 13292696

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 12709358
آگهی تاسیس

تاسیس شرکت سهامی عام تولید نیروی برق اصفهان درتاریخ ۲۲/۱۲/۱۳۹۴ به شماره ثبت ۵۵۸۴۷ به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۹۹۲۸۹ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: به استناد نامه شماره ۳۴۵۸/۱۰۲/۹۳ مورخ ۱۲/۱۱/۹۳ شورای نگهبان و مصوبه هیأت وزیران در جلسات ۲۸/۱۲/۹۲ و ۲۷/۷/۹۳ و نامه ۳۵۰/۵۲۰۲۱/۹۴ مورخ ۹/۱۲/۹۴ معاونت وزیر نیرو در امور برق و انرژی ۱ـ تولید و فروش برق (انرژی و ظرفیت) و پیش فروش انرژی برق در چارچوب ضوابط و مقررات ابلاغی وزارت نیرو (از جمله مقررات بازار برق) به اشخاص حقیقی و حقوقی. ۲ ـ انجام اقدامات لازم به منظور ارتقای بهره وری، بهینه سازی و توسعه ظرفیت نیروگاه (های) تحت مالکیت۳ ـ . برونسپاری عملیات اجرایی رقابت پذیر (اعم از بهره برداری، تعمیر و نگهداری، توسعه و بهینه سازی تأسیسات)۴ ـ تأمین منابع مالی لازم، اخذ تسهیلات مالی و اعتباری و عرضه اوراق مشارکت با رعایت موازین قانونی ۵ ـ سرمایه گذاری و مشارکت در احداث و خرید نیروگاه با اخذ مجوز از مراجع قانونی۶ ـ . تهیه و تأمین ابزار، ماشین آلات و تجهیزات و مواد مصرفی مورد نیاز در زمینه فعالیت شرکت۷ ـ . همکاری و مشارکت با سایر شرکت ها و مؤسسات در جهت تحقق موضوع فعالیت شرکت. ۸ ـ مبادرت به سایر فعالیت هایی که مستقیم با موضوع فعالیت شرکت (تولید نیروی برق) مرتبط باشد. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: اصفهان ـ ابتدای اتوبان ذوب آهن ـ بلوار نیروگاه ـ ساختمان معاونت بهره برداری برق اصفهان کدپستی ۸۱۷۸۶۱۵۶۵۱ سرمایه شرکت: سرمایه شرکت مبلغ ۱۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی است که به یک میلیارد و یکصد میلیون سهم عادی هزار ریالی با نام تقسیم می شود که از محل واگذاری بخشی از دارایی های متعلق به شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی در نیروگاه های اصفهان و هسا به قیمت دفتری تأمین شده است اولین مدیران شرکت: ۱ ـ آقای مهدی خباز پیشه ماسوله با کد ملی ۲۵۹۴۱۸۹۶۶۹ به سمت ریس هیات مدیره ۲ ـ آقای سعید محسنی با کد ملی ۰۴۵۲۸۲۲۰۱۷ به سمت نایب ریس هیات مدیره۳ ـ آقای مهدی معلم با کد ملی ۱۲۸۷۷۰۸۶۳۳ به سمت عضو اصلی هیات مدیره ۴ ـ آقای محمد علی فرحناکیان با کد ملی ۱۲۸۱۷۴۸۵۷۹ به سمت عضو اصلی هیات مدیره ۵ ـ آقای اکبر لطفی ورنو سفا درانی با کد ملی ۱۱۴۱۰۲۴۸۳۷ به سمت عضو اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و اوراق بهادار و بانکی و قراردادها و چک ها با امضاءمشترک آقای سعید محسنی و اکبر لطفی ورنو سفا درانی بهمراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه می باشد بازرس اصلی و علی البدل: سازمان حسابرسی به شماره ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ بعنوان بازرس اصلی برای یکسال مالی انتخاب شد روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد. ش۹۴۱۲۲۲۲۷۳۲۰۱۲۶۶  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13292696
آگهی تغییرات شرکت تولید نیروی برق اصفهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۵۸۴۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۹۹۲۸۹

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۸/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سعید محسنی۰۴۵۲۸۲۲۰۱۷ به عنوان رئیس و آقای اکبر لطفی ورنوسفادرانی ۱۱۴۱۰۲۴۸۳۷ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره و آقای ابراهیم شیرانی چهار سوقی۱۲۸۴۴۸۷۷۰۹ به سمت عضو هیئت مدیره تا تاریخ ۲۲/۱۲/۱۳۹۶ انتخاب شدند. ش۹۵۱۱۱۶۷۹۳۶۹۷۱۹۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14054454
آگهی تغییرات شرکت تولید نیروی برق اصفهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۵۸۴۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۹۹۲۸۹

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۰۶/۱۳۹۶ نامه شماره۳۰۷۸ مورخ۱۵/۲/۱۳۹۷سازمان خصوصی سازی: صورتهای مالی عملیات جاری سال ۱۳۹۵ (از جمله ترازنامه، صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد) تصویب شد. سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس و بازرس شرکت برای عملکرد سال منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۶ انتخاب شد. روزنامه اطلاعات برای چاپ آگهیهای شرکت تعیین گردید. ش۹۷۰۳۰۸۳۶۳۲۱۰۸۲۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه