شرکت تولید نیروی برق رامین (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 14005698594


شماره ثبت:
45651
تعداد بازدید:
11
تأسیس:
1394/12/22
آدرس:
استان خوزستان - شهرستان اهواز - بخش مركزي - شهر اهواز-سخيريه-خيابان كارون-خيابان شمخاني-پلاك 0-طبقه همكف- 6174611187

اشخاص

عنوان طبق آگهی
عبدالکریم جاوید 12708995
آقای مهران گلاب کش 12708995
ابراهیم حاجی دولو 12708995
مصطفی علی ربانی 12708995
اسفندیار صفایی منفرد 12708995

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 12708995
آگهی تاسیس

تاسیس شرکت سهامی عام تولید نیروی برق رامین در تاریخ ۲۲/۱۲/۱۳۹۴ به شماره ثبت ۴۵۶۵۱ به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۹۸۵۹۴ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: تولید و فروش برق (انرژی و ظرفیت) و پیش فروش انرژی برق در چارچوب ضوابط و مقررات ابلاغی وزارت نیرو (از جمله مقررات بازار برق) به اشخاص حقیقی و حقوقی ـ انجام اقدامات لازم به منظور ارتقای بهره وری، بهینه سازی و توسعه ظرفیت نیروگاه (های) تحت مالکیت ـ برونسپاری عملیات اجرایی رقابت پذیر (اعم از بهره برداری، تعمیر و نگهداری، توسعه و بهینه سازی تأسیسات) ـ تأمین منابع مالی لازم، اخذ تسهیلات مالی و اعتباری و عرضه اوراق مشارکت با رعایت موازین قانونی ـ سرمایه گذاری و مشارکت در احداث و خرید نیروگاه با اخذ مجوز از مراجع قانونی ـ تهیه و تأمین ابزار، ماشین آلات و تجهیزات و مواد مصرفی مورد نیاز در زمینه فعالیت شرکت ـ همکاری و مشارکت با سایـر شرکت ها و مؤسسات در جهت تحقق موضوع فعالیت شرکت و مبادرت به سایر فعالیت هایی که مستقیم با موضوع فعالیت شرکت (تولید نیروی برق) مرتبط باشد. مدت شرکت: نامحدود مرکز اصلی شرکت: اهواز کیلومتر ۲۰ جاده مسجد سلیمان ـ اهواز کدپستی: ۶۱۴۵۱۹۹۵۱۱ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۸۰۰/۲ ریال منقسم به ۰۰۰/۰۰۰/۸۰۰/۲ سهم ۱۰۰۰ ریالی که تعداد ۰۰۰/۰۰۰/۸۰۰/۲ سهم با نام و ۰ سهم ان بی نام می باشد که کل مبلغ از محل واگذاری بخشی از دارایی های متعلق به شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی در نیروگاه رامین تامین گردید. اولین مدیران شرکت: مصطفی علی ربانی به شماره ملی۵۳۰۹۷۵۲۵۷۹ به سمت رئیس هیئت مدیره ـ عبدالکریم جاوید به شماره ملی ۱۸۶۰۹۶۷۸۵۱ به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره ـ مهران گلابکش به شماره ملی ۱۷۵۴۱۷۵۴۱۴ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره ـ اسفندیار صفایی منفرد به شماره ملی ۳۲۵۷۵۷۴۹۷۵ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره ـ ابراهیم حاجی دولو به شماره ملی۵۲۷۹۴۷۹۸۶۱ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره. ـ دارندگان حق امضا: کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی با امضای عضو هیئت مدیره (اسفندیار صفایی منفرد) و مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: مطابق اساسنامه می باشد. بازرس اصلی و علی البدل: موسسه سازمان حسابرسی به شماره ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ بعنوان بازرس اصلی. ش۹۴۱۲۲۲۶۵۵۱۰۱۱۳۹ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13786827
آگهی تغییرات شرکت تولید نیروی برق رامین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۵۶۵۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۹۸۵۹۴

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۰۶/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سازمان حسابرسی به شماره ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ به عنوان بازرس اصلی برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. صورتهای مالی سال ۱۳۹۵ تصویب گردید. ش۹۶۱۰۰۶۳۵۴۱۰۷۲۱۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13912031
آگهی تغییرات شرکت تولید نیروی برق رامین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۵۶۵۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۹۸۵۹۴

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۱۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و اوراق بهادار و بانکی و قراردادها و چک‌ها با امضاء مشترک آقای مهندس عبدالکریم جاوید (امضاءثابت) و آقای اسفندیار صفائی منفرد یا آقای غلامرضا آتشین صدف به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود ش۹۶۱۲۱۳۵۱۹۳۶۸۲۶۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14013398
آگهی تغییرات شرکت تولید نیروی برق رامین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۵۶۵۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۹۸۵۹۴

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۳/۰۹/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی اهوز به آدرس: اهواز بلوار آیت الله بهبهانی بلوار نواب صفوی شرکت تولید نیروی برق رامین، کدپستی ۶۱۷۴۶۱۱۱۸۷ فاکس ۰۶۱۳۲۲۶۶۶۸۰ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ش۹۷۰۲۱۶۵۰۶۶۴۹۳۲۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه