تولید نیروی برق فارس

شرکت تولید نیروی برق فارس (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 14005687789
شيراز بلوار مدرس نيروگاه شيراز 7143673769
5
افراد
5
آگهی‌ها
43764
شماره ثبت
1394/12/19
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 12703847
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی عام تولید نیروی برق فارس در تاریخ ۱۹/۱۲/۱۳۹۴ به شماره ثبت ۴۳۷۶۴ به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۸۷۷۸۹ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: تولید و فروش برق (انرژی و ظرفیت) و پیش فروش انرژی برق در چارچوب ضوابط و مقررات ابلاغی وزارت نیرو (از جمله مقررات بازار برق) به اشخاص حقیقی و حقوقی و انجام اقدامات لازم به منظور ارتقای بهره وری، بهینه سازی و توسعه ظرفیت نیروگاه (های) تحت مالکیت و برونسپاری عملیات اجرایی رقابت پذیر (اعم از بهره برداری، تعمیر و نگهداری، توسعه و بهینه سازی تأسیسات) و تأمین منابع مالی لازم، اخذ تسهیلات مالی و اعتباری و عرضه اوراق مشارکت با رعایت موازین قانونی و سرمایه گذاری و مشارکت در احداث و خرید نیروگاه با اخذ مجوز از مراجع قانونی و تهیه و تأمین ابزار، ماشین آلات و تجهیزات و مواد مصرفی مورد نیاز در زمینه فعالیت شرکت و همکاری و مشارکت با سایر شرکت ها و مؤسسات در جهت تحقق موضوع فعالیت شرکت و مبادرت به سایر فعالیت هایی که مستقیم با موضوع فعالیت شرکت (تولید نیروی برق) مرتبط باشد به موجب مصوبه ه۵۰۳۹۳ت/۱۴۱۷۱۳ مورخ ۲۵/۱۱/۹۴ هیات وزیران مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: شیراز بلوار مدرس نیروگاه شیراز کدپستی ۷۱۴۳۶۷۳۷۶۹ سرمایه شرکت: سرمایه شرکت مبلغ ششصد و چهل میلیارد ریال است که به ششصد و چهل میلیون سهم عادی هزار ریالی بانام تقسیم می شود که از محل واگذاری بخشی از دارایی های متعلق به شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی در نیروگاه های شیراز و بوشهر و کنگان به قیمت دفتری تأمین شده است. اولین مدیران شرکت: عبدالرسول پیشاهنگ به سمت رئیس هیئت مدیره و محمد صادق روزی طلب به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره و امین خوارزمی فرد به سمت عضو هیئت مدیره ـ عضو اصلی و سیروس جوادپور به سمت عضو هیئت مدیره ـ عضو اصلی و اسماعیل نمازی به سمت عضو هیئت مدیره ـ عضو اصلی برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و اوراق بهادار و بانکی و قراردادها و چک ها با امضاءمشترک آقای محمد صادق روزی طلب و امین خوارزمی فرد به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. اختیارات مدیرعامل: مطابق اساسنامه می باشد. بازرس اصلی و علی البدل: سازمان حسابرسی به شماره ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ بعنوان بازرس اصلی برای مدت یک سال انتخاب شد. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت انتشار آگهی های شرکت در سال ۱۳۹۵ تعیین گردید. ش۹۴۱۲۱۹۶۵۵۷۳۰۲۹۳  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13222975
آگهی تغییرات شرکت تولید نیروی برق فارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۳۷۶۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۸۷۷۸۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۷/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: جناب آقای مهندس محمد صادق روزی طلب (با کدملی ۲۵۴۹۷۵۸۱۸۸) بعنوان رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب شدند. جناب آقای مهندس اسماعیل نمازی (با کدملی ۵۱۵۹۰۸۷۱۴۱) بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره انتخاب شدند. جناب آقای دکتر سیروس جوادپور (با کدملی ۲۴۳۰۰۱۹۴۸۵) و آقای امین خورازمی فرد (با کدملی ۲۲۹۷۵۲۵۶۸۰) همچنان عضو اصلی هیئت مدیره می‌باشند. طی حکم شماره ۷۰۴۸/ص/۹۵ مورخ ۹۵/۰۶/۱۹ آقای مهندس حسین جعفرپور (با کدملی ۲۴۵۰۰۵۸۶۳۱) به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره منصوب شدند. ش۹۵۱۰۰۸۲۹۸۱۹۱۸۷۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13829290
آگهی تغییرات شرکت تولید نیروی برق فارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۳۷۶۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۸۷۷۸۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۶/۱۳۹۶ و تاییدیه شماره ۲۵۱۹۵ مورخ ۲۴/۱۰/۹۶ از سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی، ترازنامه، صورت سود و زیان و صورت وجوه نقد مورد تصویب قرار گرفت. ش۹۶۱۱۰۱۸۱۸۳۱۸۴۴۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13829291
آگهی تغییرات شرکت تولید نیروی برق فارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۳۷۶۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۸۷۷۸۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۹/۱۳۹۶ و تاییدیه شماره ۲۵۱۹۵ مورخ ۲۴/۱۰/۹۶ از سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای بهادر کشاورز (به شماره ملی ۲۴۵۰۱۷۶۱۶۰) به عنوان عضو اصلی هیات مدیره شرکت تا پایان عضویت هیات مدیره فعلی تعیین گردید. ش۹۶۱۱۰۱۲۷۷۳۳۶۱۳۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13829294
آگهی تغییرات شرکت تولید نیروی برق فارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۳۷۶۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۸۷۷۸۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۹/۱۳۹۶ و نامه شماره ۲۵۱۹۵ مورخ ۲۴/۱۰/۹۶ از سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کلیه اوراق، اسناد تعهدآور، اوراق بهادار بانکی، قراردادها و چک‌ها با امضاء مشترک آقای محمد صادق روزی طلب (رئیس هیات مدیره ومدیرعامل) وآقای بهادر کشاورز (عضو اصلی هیات مدیره و معاونت مالی و پشتیبانی) معتبر خواهد بود ش۹۶۱۱۰۱۷۸۲۵۴۹۳۲۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک