شرکت تولید نیروی برق یزد (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 14005672606


شماره ثبت:
16074
تعداد بازدید:
11
تأسیس:
1394/12/16
آدرس:
استان يزد، جاده خضرآباد 8945151957

اشخاص

عنوان طبق آگهی
حمید رضا عظیمی 12693282
آقای سعید صالحی 12693282
احمد کهنموئی 12693282
شهرام طالبی 12693282

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 12693282
آگهی تاسیس

تاسیس شرکت سهامی عام تولید نیروی برق یزد درتاریخ ۱۶/۱۲/۱۳۹۴ به شماره ثبت ۱۶۰۷۴ به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۷۲۶۰۶ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت:۱-تولید و فروش برق (انرژی و ظرفیت) و پیش فروش انرژی برق در چارچوب ضوابط و مقررات ابلاغی وزارت نیرو (ازجمله مقررات بازار برق ) به اشخاص حقیقی و حقوقی انجام اقدامات لازم به منظور ارتقاء بهره وری، بهینه سازی و توسعه ظرفیت نیروگا(های) تحت مالکیت برونسپاری عملیات اجرایی رقابت پذیر(اعم از بهره برداری، تعمیرنگهداری، توسعه و بهینه سازی تاسیسات) تامین منابع لازم، اخذتسهیلات مالی و اعتباری و عرضه اوراق مشارکت با رعایت موازین قانونی سرمایه گذاری و مشارکت در احداث و خرید نیروگاه با اخذ مجوز از مراجع قانونی تهیه و تامین ابزار، ماشین آلات و تجهیزات و مواد مصرفی موردنیاز در زمینه فعالیت شرکت. همکاری و مشارکت با سایر شرکتها و موسسات در جهت تحقق موضوع فعالیت شرکت. مبادرت به سایر فعالیتهایی که مستقیم با موضوع فعالیت شرکت (تولید نیروی برق) مرتبط باشد مدت شرکت:از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت:استان یزد، جاده خضرآباد سرمایه شرکت:مبلغ ۲۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۲۶۰۰۰۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی که تعداد۲۶۰۰۰۰۰۰۰۰ سهم با نام میباشد.طبق مفاد ماده ۵ اساسنامه مصوب هیئت وزیران کلیه سهام متعلق به شرکت دولتی مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی میباشد و کل مبلغ سرمایه از محل واگذاری بخشی از دارایی های متعلق به شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی در نیرو گاههای سیکل ترکیبی و گازی یزد به قیمت دفتری تامین شده است. اولین مدیران شرکت:۱. حمید رضا عظیمی به کدملی ۰۰۷۱۳۹۴۶۵۶ به سمت رئیس هیئت مدیره ۲. ابوالفضل اسدی زارچ به کدملی ۴۴۳۰۶۴۰۰۴۳۲به سمت مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره ۳. احمد کهنموئی به کدملی ۰۹۳۷۵۹۴۴۵۸ به سمت عضو هیئت مدیره - عضو اصلی۴. سعید صالحی به کدملی ۵۵۱۹۵۷۱۱۷۱به سمت عضو هیئت مدیره - عضو اصلی ۵. شهرام طالبی به کدملی ۱۲۸۵۷۰۶۳۱۵ به سمت عضو هیئت مدیره - عضو اصلی به مدت دو سال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا:کلیه اسناد و اوراق بهادارو بانکی و قرار دادها و چک ها با امضاء مشترک اقای ابوالفضل اسدی زارچ و سعید صالحی به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود اختیارات مدیر عامل:مطابق اساسنامه میباشد. بازرس اصلی و علی البدل:سازمان حسابرسی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲به عنوان بازرس اصلی به مدت یک سال مالی انتخاب گردید. ش۹۴۱۲۱۶۴۷۴۳۵۷۵۲۶  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه