شرکت توسعه صنعت و معدن اسپادانا (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 14005460840


شماره ثبت:
483754
تعداد بازدید:
15
تأسیس:
1394/9/18
آدرس:
تهران ، سعادت آباد ، ميدان كاج ، خيابان سرو شرقي ، پلاك 155 1998644371

اشخاص

عنوان طبق آگهی
امضاء محسن علمداری نیاکی 12860007
خانم آیدا علائی 12860007
آقای مهدی طاهری پور 12883443
غلامعباس طاهری پور 12883443
آقای محمدعلی علائی 12883443
آقای علی کردکتولی 13159794
مریم رضی پرچیکلائی 13159794
روح اله مظفری خورگو 13159794
نسیبه اسفندیاری نیا 13159794
خانم ماریا رضی پرچیکلائی 13159794

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 12860007
آگهی تغییرات شرکت توسعه صنعت و معدن اسپادانا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۸۳۷۵۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۴۶۰۸۴۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۸/۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیات مدیره به مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب شدند: آقای غلامعباس طاهری پور به شماره ملی ۲۱۴۰۲۵۵۶۱۵ و آقای محمدعلی علائی به شماره ملی ۲۱۴۱۸۲۳۸۰۳ و آقای مهدی طاهری پور به شماره ملی ۲۱۴۳۰۵۸۷۵۶ و آقای محسن علم دار نیاکی به شماره ملی ۲۱۴۱۸۷۵۰۸۰ و خانم آیدا علائی به شماره ملی ۲۱۴۳۱۲۵۶۷۴ موسسة حسابرسی و خدمات مدیریتی آرمان بصیر به شماره شناسة ملی ۱۰۳۲۰۶۰۱۵۶۵ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی توانگر محاسب و همکاران دارندة شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۵۲۹۲۲ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال انتخاب شدند. پ۹۵۰۳۲۹۱۹۵۲۰۴۴۷۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12883443
آگهی تغییرات شرکت توسعه صنعت و معدن اسپادانا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۸۳۷۵۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۴۶۰۸۴۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۰۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهدی طاهری پور به شماره ملی ۲۱۴۳۰۵۸۷۵۶ به سمت رئیس هیأت مدیره آقای محمد علی علائی به شماره ملی ۲۱۴۱۸۲۳۸۰۳به سمت نائب رئیس هیأت مدیره محسن علم دار نیاکی به شماره ملی ۲۱۴۱۸۷۵۰۸۰ به سمت عضو هیأت مدیره آیدا علائی به شماره ملی ۲۱۴۳۱۲۵۶۷۴به سمت عضو هیأت مدیره آقای غلامعباس طاهری پور به شماره ملی ۲۱۴۰۲۵۵۶۱۵به سمت عضو هیأت مدیره و مدیرعامل انتخاب شدند. کلیة اسناد و اوراق بانکی از جمله چک، سفته و غیره و همچنین اسناد تعهدآور و قراردادها با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. نشانی مرکز اصلی شرکت به تهران، خیابان امیرآباد شمالی، کوچه خجسته، پلاک ۱۰۳، کدپستی ۱۴۳۹۷۳۷۹۳۱ انتقال یافت. پ۹۵۰۴۰۹۵۹۷۷۴۱۱۴۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13159786
آگهی تغییرات شرکت توسعه صنعت و معدن اسپادانا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۸۳۷۵۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۴۶۰۸۴۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۸/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۱۴۰۰۶/۱۲۲مورخه ۲۳/۸/۱۳۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت به آدرس تهران، سعادت آباد، میدان کاج، خیابان سرو شرقی، پلاک ۱۵۵، کدپستی ۱۹۹۸۶۴۴۳۷۱ انتقال یافت. ماریا رضی پرچیکلائی دارنده کد ملی ۲۱۶۱۷۱۴۲۹۵ به سمت رئیس هیأت مدیره علی کردکتولی دارنده کد ملی ۲۲۶۰۰۶۲۵۴۷ به سمت نائب رئیس هیأت مدیره مریم رضی پرچیکلائی دارنده کد ملی ۲۱۵۰۳۲۲۸۷۰ به سمت عضو هیأت مدیره نسیبه اسفندیاری نیا دارنده کد ملی ۲۲۶۰۱۳۹۵۰۷به سمت عضو هیأت مدیره روح اله مظفری خورگو دارنده کد ملی ۳۳۹۰۴۷۲۱۶۹به سمت عضو هیأت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیة اسناد و اوراق بانکی از جمله چک، سفته و غیره و همچنین اسناد تعهدآور و قراردادها با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است. مدیرعامل مجری مصوبات هیأت مدیره می‌باشد. پ۹۵۰۹۰۷۹۱۲۸۰۶۹۰۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13159794
آگهی تغییرات شرکت توسعه صنعت و معدن اسپادانا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۸۳۷۵۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۴۶۰۸۴۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۸/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۱۴۰۰۶/۱۲۲مورخه ۲۳/۸/۱۳۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روح اله مظفری خورگو به شماره ملی ۳۳۹۰۴۷۲۱۶۹ علی کردکتولی به شماره ملی ۲۲۶۰۰۶۲۵۴۷ نسیبه اسفندیاری نیا به شماره ملی ۲۲۶۰۱۳۹۵۰۷ مریم رضی پرچیکلائی به شماره ملی ۲۱۵۰۳۲۲۸۷۰ ماریا رضی پرچیکلائی به شماره ملی ۲۱۶۱۷۱۴۲۹۵ به عنوان اعضای هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. پ۹۵۰۹۰۷۵۱۲۲۳۲۲۲۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه