پترو آذرشید

شرکت پترو آذرشید (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 14004478388
اردبيل،خيابان امام خميني مجتمع تجاري و اداري مرواريد سبلان 5614751986
10
افراد
5
آگهی‌ها
11798
شماره ثبت
1393/7/28
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1669005
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی عام پترو آذرشید در تاریخ ۲۸/۰۷/۱۳۹۳ به شماره ثبت ۱۱۷۹۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۴۷۸۳۸۸ و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: ۱ـ طراحی مدیریت تامین مالی احداث تملیک راه اندازی بهره برداری و اداره کارخانه صنایع شیمیایی تولید الکیل بنزن خطی و کلیه صنایع جنبی و وابسته در داخل وخارج از کشور راسا یا از طریق سرمایه گذاری در شرکت ها و طرحها و واحدهای تولیدی مرتبط با موضوع شرکت.۲ـ خرید وفروش سهام و اوراق بهادار وانتشار اوراق قرضه در جهت نیل به اهداف شرکت.۳ـ خرید و یا دریافت مواد اولیه و جانبی از وزارت نفت و شرکت های تابعه شرکت های پالایشی و یا هر عرضه کننده داخلی وخارجی دیگر و انجام عملیات فراورش و ساخت و عمل اوردن فراورده های نفتی و مشتقات و هرگونه عملیات بمنظور امکان عرضه و کسب درامد عملیات مذکور بصورت دریافت حق الزحمه ویا از محل فروش و صادرات محصولات و مشتقات تولیدی.۴ـ تشکیل انواع شرکت ها و سرمایه گذاری مشترک با دیگران انجام خرید و فروش وفعالیت های تجاری دریافت اعتبار و تسهیلات مالی از سهامداران بانک ها و یا سایر تامین کنندگان خرید و فروش سهام شرکت های تولیدی و خدماتی افتتاح شعب ونمایندگی در داخل و خارج از کشور.۵ـ برنامه ریزی جهت جذب نیرو واموزش وایجاد تسهیلات وامکانات اموزشی و اموزش کارکنان بمنظور ارتقاء سطح دانش فنی انها.۶ـ کوشش مستمر در جهت توسعه و پیشرفت فعالیت های شرکت و اهتمام در به حداقل رساندن وابستگی شرکت به تکنولوژی و تخصص خارجی با تاکید بر استفاده از منابع و تجهیزات داخلی.۷ـ انجام هرگونه اقدام دیگری که در جهت وظایف اصلی شرکت به تشخیص مجمع عمومی ضروری تشخیص داده شود.۸ـ ارائه خدمات فنی وتخصصی و عملیات و فعالیت های بازرگانی مرتبط با امکانات و نیازهای فنی وتخصصی شرکت.۹ـ خرید وفروش کالاهای داخلی وخارجی و صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز مرتبط با عملیات شرکت.۱۰ ـ بطور کلی شرکت می تواند به کلیه عملیات یا مبادلات ومعاملات مالی وتجاری وصنعتی که بطور مستقیم یا غیرمستقیم به تمام ویا هریک از موضوعات مشروحه فوق مربوط باشد در داخل ویا خارج از کشور مبادرت نماید.(همه موارد پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح وضمنا ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ وصدور پروانه فعالیت نمیباشد.) ـ مدت شرکت: ازتاریخ ثبت بمدت نامحدود میباشد ـ مرکز اصلی شرکت: اردبیل،خیابان امام مجتمع اداری مرواریدکدپستی ۵۶۱۴۷۵۱۹۸۶ـ سرمایه شرکت:مبلغ یک میلیارد ریال منقسم به ۱۰۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی با نام میباشد که تمامی آن توسط موسسین وپذیره نویسان بموجب گواهی بانکی شمار۱۲۹۹/۷,۳۸۰ مورخ ۰۵/۰۶/۱۳۹۳نزد بانک ملت شعبه میدان شریعتی اردبیل پرداخت گردیده است. ـ اولین مدیران شرکت: محمدرضا سروش بشماره ملی ۰۵۶۹۷۴۴۴۴۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره وحمید رحمتیان بشماره ملی ۲۶۷۷۷۳۱۳۴۷ به سمت اصلی عضو هیئت مدیره وعلیرضا فتحی نیا بشماره ملی ۰۰۶۱۲۸۹۱۱۶ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره و رحیم فوکردی بشماره ملی ۲۱۲۱۵۴۵۵۲۲ به سمت مدیرعامل و یعقوب عزیز زاده فهیمی بشماره ملی۱۴۶۵۶۵۵۵۸۱به سمت عضو اصلی هیئت مدیره وعلیرضا عسکری مارانی بشماره ملی ۱۷۵۵۹۰۵۵۴۸ به سمت رئیس هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب شدند. ودارندگان حق امضا:کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور شرکت باامضای مدیر عامل بهمراه یکی از اعضای هیئت مدیره ودر غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره به همراه یکی از اعضای هیئت مدیره بامهر شرکت واوراق عادی واداری به امضای مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. ـ اختیارات مدیر عامل:مطابق اساسنامه میباشد. ـ بازرس اصلی و علی البدل: موسسه حسابرسی وخدمات مالی فاطر به شماره ملی ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ بعنوان بازرس اصلی آقای مجید بمانی محمدآبادی به شماره ملی ۰۰۶۱۵۸۷۳۶۲ بعنوان بازرس علی البدلبرای مدت یکسال انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد. ش۹۳۰۷۲۸۵۹۲۲۶۵۳۵۳  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12962203
آگهی تغییرات شرکت پترو آذرشید شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۷۹۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۴۷۸۳۸۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: الف: بر حسب مصوبه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام مورخ ۱۵/۲/۱۳۹۴ در خصوص تصویب افزایش سرمایه از مبلغ ۱ میلیارد ریال تا مبلغ ۱۵ میلیارد ریال که منبع آن نیز از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی تعیین گردید. در همین ارتباط، مهلت پذیره نویسی از تاریخ ۲۵/۵/۱۳۹۴ الی ۲۵/۰۷/۱۳۹۴ برای خرید حق تقدم تعیین گردید و دوره مذکور در یک نوبت تا تاریخ ۰۵/۸/۱۳۹۴ تمدید وموضوع از طریق پست و نامه باطلاع سهامداران شرکت رسید. با اتمام مهلت پذیره نویسی بر طبق گزارش بازرس قانونی شرکت مبلغ ۱۵۲، ۳۲۳، ۴۵۷ ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و مبلغ ۱۰، ۹۱۳، ۱۷۶، ۵۴۳ ریال بابت افزایش سرمایه به حساب بانکی شرکت واریز گردید که از این مبلغ تعداد ۱۱، ۰۶۵، ۵۰۰حق تقدم استفاده شد و بابت ۲، ۹۳۴، ۵۰۰ حق تقدم استفاده نشده، پذیره نویسی سهام از تاریخ ۱۹/۰۲/۱۳۹۵ الی ۲۱/۰۲/۱۳۹۵ انجام شد و بدنبال آن، مبلغ ۲٫۹۳۴٫۵۰۰٫۰۰۰ ریال بابت ارزش اسمی سهم و مبلغ ۱۴۶٫۷۲۵٫۰۰۰ ریال بابت ارزش حق تقدم، مجموعا مبلغ ۳٫۰۸۱٫۲۲۵٫۰۰۰ ریال به حساب شماره ۰۲۰۰۰۷۱۱۶۸۰۰۲ به نام شرکت پتروآذرشید (سهامی عام)، نزد بانک صنعت و معدن شعبه مرکزی تهران واریز شد و هیئت مدیره عملی شدن ۱۰۰٪ مبلغ افزایش سرمایه را بشرح مذکور تایید و گواهی می‌نماید. ب: سرمایه شرکت مبلغ پانزده میلیارد ریال منقسم به سهم ۱۰۰۰ریالی با نام یا تواما که تماما پرداخت شده می‌باشد افزایش یافت. ج: لذا ماده ۵اساسنامه شرکت به شرح زیر اصلاح می‌گردد. سرمایه شرکت به مبلغ ۱۵ میلیارد ریال منقسم به ۱۵میلیون سهم یکهزار ریالی با نام تماما پرداخت شده تغییر یافت. ش۹۵۰۵۲۱۸۴۱۷۰۳۵۲۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13223752
آگهی تغییرات شرکت پترو آذرشید شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۷۹۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۴۷۸۳۸۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۸/۰۹/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: * ایجاد و مدیریت شهرک صنعتی غیر دولتی پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح. به موضوع فعالیت شرکت الحاق گردیده و ماده مربوطه دراساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. (ضمنا ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد.) ش۹۵۱۰۰۸۸۲۷۹۰۲۱۷۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13429594
آگهی تغییرات شرکت پترو آذرشید شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۷۹۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۴۷۸۳۸۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۰۹/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی شامل ترازنامه مورخ ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ و حساب سود و زیان و سایر صورتهای مالی شرکت برای سال مالی منتهی به تاریخ مذکور مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی و خدمات مالی دایارهیافت به عنوان بازرس اصلی و حسابرس مستقل شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۵ انتخاب گردیدند. روزنامه ابتکار بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. آقایان حمید رحمتیان به شماره ملی ۲۶۷۷۷۳۱۳۴۷، علیرضا فتحی نیا به شماره ملی ۰۰۶۱۲۸۹۱۱۶، مهدی سنائی فرد به شماره ملی ۰۰۶۸۶۷۲۷۱۳، کامران پاکیزه به شماره ملی ۴۰۵۰۷۷۱۰۷۱ و رسول حیدری به شماره ملی ۶۱۸۰۱۲۵۸۳۱ به عنوان اعضای هیأت مدیره برای مدت دو سال برگزیده شدند. ش۹۶۰۲۲۴۵۶۴۱۳۹۷۰۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13429595
آگهی تغییرات شرکت پترو آذرشید شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۷۹۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۴۷۸۳۸۸
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ ۲۰/۰۹/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علیرضا فتحی نیا به کد ملی ۰۰۶۱۲۸۹۱۱۶ به سمت رئیس هیأت مدیره، آقای حمید رحمتیان به کد ملی ۲۶۷۷۷۳۱۳۴۷ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره، آقای مهدی سنائی فرد به کد ملی ۰۰۶۸۶۷۲۷۱۳ به سمت عضو هیأت مدیره، آقای رسول حیدری به کد ملی ۶۱۸۰۱۲۵۸۳۱ به سمت عضو هیأت مدیره، آقای کامران پاکیزه به کد ملی ۴۰۵۰۷۷۱۰۷۱به سمت عضو هیأت مدیره و آقای رحیم فوکردی با کد ملی ۲۱۲۱۵۴۵۵۲۲ را به عنوان مدیرعامل شرکت به مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اوراق تعهدآور از جمله چک، سفته و غیره با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیأت مدیره و یکی از اعضاء هیأت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و سایر اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش۹۶۰۲۲۴۶۰۱۵۰۶۸۰۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک