شرکت تامین آتیه پیشتازان ایرانیان (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 14004470794


شماره ثبت:
1779
تعداد بازدید:
11
تأسیس:
1393/7/24
آدرس:
خ طالقاني 9861633638

اشخاص

عنوان طبق آگهی
آقای عباس بزی 13987097
خانم فرزانه پویاپور 13987097
خانم فاطمه پودینه 13987135
خانم رقیه کاویان پور 13987135
آقای ابوالفضل پودینه 13987135

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 13987097
آگهی تغییرات شرکت تامین آتیه کارکنان دولت استان سیستان و بلوچستان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۷۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۴۷۰۷۹۴

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۰۶/۰۱/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱. اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین شدند: خانم رقیه کاویانپوربه شماره ملی ۲۱۱۰۲۰۸۸۹۹ و آقای ابوالفضل پودینه به شماره ملی ۳۶۱۰۸۴۰۳۲۳ و فاطمه پودینه بشماره ملی ۳۶۱۱۰۲۹۹۲۰ به سمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۲. خانم فرزانه پویاپور به شماره ملی ۲۱۱۰۳۲۹۵۵۶ به عنوان بازرس اصلی و آقای عباس بزی به شماره ملی ۳۶۲۲۱۴۷۲۳۷ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. ۳. روزنامه کثیرالانتشار زاهدان جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13987114
آگهی تغییرات شرکت تامین آتیه کارکنان دولت استان سیستان و بلوچستان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۷۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۴۷۰۷۹۴

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۵/۰۱/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱. عملکرد مالی سال‌های ۹۳، ۹۴، ۹۵؛ ۹۶ با توجه به عدم فعالیت شرکت مورد تصویب قرار گرفت. ش۹۷۰۱۲۹۸۷۰۳۰۴۶۴۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زابل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13987135
آگهی تغییرات شرکت تامین آتیه کارکنان دولت استان سیستان و بلوچستان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۷۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۴۷۰۷۹۴

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۰۱/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱. خانم رقیه کاویانپور به شماره ملی ۲۱۱۰۲۰۸۸۹۹ به سمت رئیس هیات مدیره و خانم فاطمه پودینه به شماره ملی ۳۶۱۱۰۲۹۹۲۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای ابوالفضل پودینه به شماره ملی ۳۶۱۰۸۴۰۳۲۳ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. ۲. کلیه اوراق واسناد تعهداور از قبیل چک وسفته و برات با امضاء آقای ابوالفضل پودینه و با مهر شرکت معتبر، واوراق عادی با امضاء آقای ابوالفضل پودینه و با مهر شرکت معتبراست.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14009913
آگهی تغییرات شرکت تامین آتیه کارکنان دولت استان سیستان و بلوچستان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۷۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۴۷۰۷۹۴

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۹/۰۱/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱. نام شرکت به «تامین آتیه پیشتازان ایرانیان» تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ۲. اصلاح ماده ۳۳ اساسنامه: تعداد اعضای هیئت مدیره از ۳ نفر به ۵ نفر افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ش۹۷۰۲۱۱۲۲۳۵۲۰۸۷۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زابل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه