صنعت و تجارت آداک

شرکت صنعت و تجارت آداک (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 14004423912
استان تهران - شهرستان تهران - بخش مركزي - شهر تهران-محله ونك-كوچه بهار چهارم-كوچه مفتاح-پلاك 31-ساختمان پروژه كارگزاري نهايت گر-طبقه چهارم- 1435855987
12
افراد
20
آگهی‌ها
460981
شماره ثبت
1393/7/6
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1635154
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص صنعت و تجارت آداک در تاریخ ۰۶/۰۷/۱۳۹۳ به شماره ثبت ۴۶۰۹۸۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۴۲۳۹۱۲ و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: مطالعه و مشاوره و نظارت و اجرا و خدمات در زمینه واحدهای تولیدی صنعتی معدنی و نفت و انرژی نظارت در توسعه و انجام خدمات مهندسی مخازن نفت و گاز و صنایع بالا دست در داخل و خارج از کشور مشارکت در تامین مواد اولیه برای واحد های تولیدی صنعتی معدنی و خدماتی کشاورزی ساختمانی انرژی و نفت انجام کلیه فعالیت های بازرگانی اعم از تهیه و تولید و توزیع ساخت و مونتاژ تجهیزات راه اندازی خطوط تولید کارخانجات صنعتی و صنایع مادر و ماشین آلات و تجهیزات تولید و صنعتی و همچنین واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی اخذ و اعطای نمایندگی و ایجاد شعب در داخل و خارج از کشور شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی اخذ وام و تسهیلات بانکی به صورت ارزی وریالی شرکت در نمایشگاهها همایشها سمینارها و کنفرانس های داخلی و خارجی انجام سرمایه گذاری در راستا و اهداف مورد نیاز شرکت در صورت نیاز پس از اخذ مجوزهای لازم مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران اتوبان کردستان بلوار آزادگان کوچه ۲۲ غربی پلاک ۶۲ واحد سوم شرقی کد پ ۱۴۳۷۶۴۵۱۷۱ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰/۳ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۱۹/۱۲۹/۹۳ مورخ ۰۲/۰۶/۱۳۹۳ نزد بانک دی شعبه حافظ پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: توران پوردیان به ش م ۱۲۶۰۳۶۷۳۴۷ به سمت عضو هیئت مدیره و پروین کریمی طاهری به ش م ۱۲۶۱۲۵۷۳۷۵ به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره وملیحه عارضی به ش م ۱۲۶۳۲۸۳۱۷۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و اوراق عادی واداری با امضایهر یک از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم مریم انصاری به شماره ملی ۱۲۵۰۲۳۰۱۰۱ به عنوان بازرس اصلی. آقای مجید انصاری به شماره ملی ۱۲۵۰۳۸۰۰۹۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند روزنامه ابرار جهت آگهیهای شرکت انتخاب گردید پ۹۳۰۷۰۶۴۷۹۳۴۸۵۷۳ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12685838
آگهی تغییرات شرکت صنعت و تجارت آداک شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۶۰۹۸۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۴۲۳۹۱۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۶/۳۱/ ۱۳۹۴ مورد تصویب قرار گرفت. خانم مریم انصاری به شماره ملی۱۲۵۰۲۳۰۱۰۱ به سمت بازرس اصلی و آقای مجید انصاری به شماره ملی ۱۲۵۰۳۸۰۰۹۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه ابرار به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۴۱۲۱۱۶۲۶۴۰۰۶۷۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13220654
آگهی تغییرات شرکت صنعت و تجارت آداک شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۶۰۹۸۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۴۲۳۹۱۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۱/۶/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضا هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: خانم پروین کریمی طاهری به شماره ملی ۱۲۶۱۲۵۷۳۷۵به عنوان مدیرعامل و رئیس هیات مدیره و خانم ملیحه عارضی به شماره ملی ۱۲۶۳۲۸۳۱۷۹به عنوان نائب رئیس هیات مدیره و خانم توران پوردیان به شماره ملی۱۲۶۰۳۶۷۳۴۷ به عنوان عضو هیات مدیره انتخاب گردیدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء هریک از اعضا هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد پ۹۵۱۰۰۷۱۷۳۹۸۵۷۴۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13530475
آگهی تغییرات شرکت صنعت و تجارت آداک شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۶۰۹۸۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۴۲۳۹۱۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۱۰/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به نشانی: تهران – ضلع جنوبی ملاصدرا – بعد از شیخ بهایی جنوبی – پلاک ۲۰۰ - طبقه ۴ - واحد۱۲ کدپستی ۱۴۳۵۹۱۶۵۳۶ تغییر یافت. پ۹۶۰۵۰۳۶۱۰۳۷۸۳۹۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13568847
آگهی تغییرات شرکت صنعت و تجارت آداک شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۶۰۹۸۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۴۲۳۹۱۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان برای سال مالی منتهی به۳۱/۰۶/۱۳۹۵ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا (حسابداران رسمی) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۷۶۳۲به سمت بازرس اصلی و خانم مریم انصاری به کدملی ۱۲۵۰۲۳۰۱۰۱ به سمت بازرس علی البدل به مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۹۶۰۵۲۹۱۵۱۹۱۶۳۷۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13568864
آگهی تغییرات شرکت صنعت و تجارت آداک شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۶۰۹۸۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۴۲۳۹۱۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کلیه سرمایه تعهدی شرکت به مبلغ ۶۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال طی گواهی شماره / ب د مورخ ۱۱/۰۵/۱۳۹۶ بانک دی شعبه حافظ کد ۰۱۲۹ توسط صاحبان سهام پرداخت گردیده است. پ۹۶۰۵۲۹۴۱۰۵۸۷۹۶۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13604019
آگهی تغییرات شرکت صنعت و تجارت آداک شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۶۰۹۸۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۴۲۳۹۱۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۵/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهدی مومنی طاهری به کدملی ۱۲۶۱۲۵۷۸۸۱و خانمها ملیحه عارضی به کدملی ۱۲۶۳۲۸۳۱۷۹و توران پوردیان به کدملی ۱۲۶۰۳۶۷۳۴۷ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. پ۹۶۰۶۲۱۸۷۵۶۹۶۳۷۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13604027
آگهی تغییرات شرکت صنعت و تجارت آداک شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۶۰۹۸۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۴۲۳۹۱۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۵/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهدی مومنی طاهری کدملی ۱۲۶۱۲۵۷۸۸۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم ملیحه عارضی به کدملی ۱۲۶۳۲۸۳۱۷۹ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و خانم توران پوردیان به کدملی ۱۲۶۰۳۶۷۳۴۷ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای شهاب الدین علیشاهی به شماره ملی۳۹۳۲۷۴۵۲۲۱ (خارج از هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل انتخاب شدند. کلیه چکها و سفته‌ها و سایر اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی و قراردادها با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو تن از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و نامه‌های اداری و مالی با امضا منفرد هر یک از اعضای هیئت مدیره یا مدیرعامل به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۶۰۶۲۱۹۶۱۴۰۲۴۴۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13604041
آگهی تغییرات شرکت صنعت و تجارت آداک شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۶۰۹۸۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۴۲۳۹۱۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۱/۰۵/۱۳۹۶ سرمایه شرکت از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۶۰۰۰ سهم۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریالی بی نام از محل مطالبات حال شده سهامداران افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است. پ۹۶۰۶۲۱۹۳۸۶۹۲۵۶۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13628522
آگهی تغییرات شرکت صنعت و تجارت آداک شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۶۰۹۸۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۴۲۳۹۱۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۰۶/۱۳۹۶ با توجه به تفویض اختیار مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۱/۰۶/۱۳۹۶ سرمایه شرکت از مبلغ ۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۸۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۸۷۰۰ سهم بی نام ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریالی از محل سود تقسیم نشده سهامداران افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است. پ۹۶۰۷۰۴۴۳۱۶۸۳۳۰۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13646939
آگهی تغییرات شرکت صنعت و تجارت آداک شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۶۰۹۸۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۴۲۳۹۱۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۲/۰۶/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کلیه سهام بی نام شرکت (به تعداد ۸۷۰۰ سهم ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریالی) به ۸۷۰۰۰۰۰۰۰ سهم عادی بی نام ۱۰۰۰ ریالی تغییر یافت و ماده مربوطه به اساسنامه اصلاح و در نتیج در سرمایه شرکت تغییری حاصل نشد. پ۹۶۰۷۱۶۶۲۶۴۲۸۹۰۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13665427
آگهی تغییرات شرکت صنعت و تجارت آداک شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۶۰۹۸۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۴۲۳۹۱۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۰۷/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مهدی مومنی طاهری کدملی ۱۲۶۱۲۵۷۸۸۱ و حجت حسن زاده کدملی ۶۴۰۹۸۵۹۸۳۱ و جواد سعیدی کدملی ۲۲۹۶۰۶۷۴۶۸ و مسعود زمانی شیشه گران کدملی ۰۹۴۵۱۹۷۶۶۷ و شهاب الدین علیشاهی به کدملی ۳۹۳۲۷۴۵۲۲۱ برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. پ۹۶۰۷۲۶۷۲۶۳۴۵۵۷۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13665439
آگهی تغییرات شرکت صنعت و تجارت آداک شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۶۰۹۸۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۴۲۳۹۱۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۱/۰۷/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کلیه سهام بی نام شرکت به تعداد ۸۷۰۰۰۰۰۰۰ سهم عادی بی نام ۱۰۰۰ ریالی به۸۷۰۰۰۰۰۰۰ سهم عادی با نام۱۰۰۰ ریالی تبدیل گردید و در نتیجه سرمایه شرکت عبارتست از مبلغ ۸۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به تعداد ۸۷۰۰۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی با نام عادی تماما پرداخت شده است. پ۹۶۰۷۲۶۸۲۳۱۵۶۱۲۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13665443
آگهی تغییرات شرکت صنعت و تجارت آداک شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۶۰۹۸۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۴۲۳۹۱۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۷/۰۷/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تعداد اعضای هیئت مدیره شرکت از ۳ نفر به ۵ نفر افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بدین شرح اصلاح گردید. پ۹۶۰۷۲۶۶۸۷۱۲۹۷۸۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13665455
آگهی تغییرات شرکت صنعت و تجارت آداک شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۶۰۹۸۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۴۲۳۹۱۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۰۷/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مهدی مومنی طاهری کدملی ۱۲۶۱۲۵۷۸۸۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و حجت حسن زاده کدملی ۶۴۰۹۸۵۹۸۳۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و جواد سعیدی کدملی ۲۲۹۶۰۶۷۴۶۸به سمت عضو هیئت مدیره و مسعود زمانی شیشه گران کدملی ۰۹۴۵۱۹۷۶۶۷ به سمت عضو هیئت مدیره و شهاب الدین علیشاهی به کدملی ۳۹۳۲۷۴۵۲۲۱ به عنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند و کلیه چکها و سفته‌ها و سایراسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی و قراردادها با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو تن از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. ضمنا نامه‌های اداری و مالی با امضاء رئیس هیئت مدیره یا مدیرعامل به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۶۰۷۲۶۳۳۸۷۳۹۷۶۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13763060
آگهی تغییرات شرکت صنعت و تجارت آداک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۶۰۹۸۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۴۲۳۹۱۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۱/۰۸/۱۳۹۶ و نامه شماره ۲۸۷۲۴/۱۲۲مورخ ۱۴/۰۹/۱۳۹۶ سازمان بورس اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نوع شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل گردید. اساسنامه جدید مشتمل بر ۶۶ ماده و ۲۴ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید اعلامیه تبدیل به شرح زیر می‌باشد نام شرکت صنعت و تجارت اداک سهامی خاص به شماره ۴۶۰۹۸۱ ۱) موضوع شرکت و نوع فعالیت ان: سرمایه گذاری در سهام سهم الشرکه واحدهای سرمایه گذاری صندوق‌ها یا سایر اوراق بهادار دلرای حق رای با هدف کسب انتفاع به طوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص تحت کنترل یا اشخاص تحت کنترل شرکت موسسه یا صندوق سرمایه پذیر اعم از ایرانی یا خارجی در زمینه‌های زیر فعالیت کند انرژی و صنایع وابسته فناوریهای نوین مالی و سرمایه گذاری و حمایت از سرمایه گذاریهای خطر پذیر ۲) انجام فعالیت‌های زیر در ارتباط با اشخاص سرمایه پذیر موضوع بند ۱ فوق خدمات اجرایی در تهیه مواد اولیه و ماشین آلات برای اشخاص حقوقی سرمایه پذیر خدمات طراحی مهندسی اصولی و تضمین پروزهای برای اشخاص حقوقی سرمایه پذیر انجام مطالعات تحقیقات و بررسی‌های تکنولوژیکی فنی علمی بازرگانی و اقتصادی براب بهر برداری توسط اشخاص حقوقی سرمایه پذیر تامین منابع مالی اشخاص حقوقی سرمایه پذیر از منابع داخلی شرکت یا از طریق سایر منابع از جمله اخذ تسهیلات بانکی به نام شرکت یا شخص حقوقی سرمایه پذیر با تامین وثیقه با تضمین باز پرداخت از طریق شرکت یا بدون تامین وثیقه یا تضمین باز پرداخت تدوین سیاست‌های کلی راهبردی و مدیر یتی اجرایی اشخاص حقوقی سرمایه پذیر شناسایی فرصت‌های سرمایه گذاری در خصوص بند ۱ فوق به منظور معرفی اشخاص حقوقی سرمایه پذیر ارایه سایر خدمات فنی و اجرایی و مالی به اشخاص حقیقی سرمایه پذیر سرمایه گذاری با هدف کسب انتفاع و کنترل عملیات یا نفوذ قابل ملاحظه در سهام سهم الشرکه و سایر اوراق بهادار دارای حق رای ان عده از اشخاص حقوقی که خدمات زیر را منحصرا به اشخاص سرمایه پذیر یا علاوه بر اشخاص سرمایه پذیر دیگران می‌نمایند خدمات موضوع بند ۲ فوق حمل و نقل انبارداری و توزیع و فروش محصولات موضوع فعالیت فرعی سرمایه گذاری در مسکوکات فلزات گرانبها گواهی سپرده بانکی و سپرده‌های سرمایه گذاری نزد بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری مجاز سرمایه گذری در سهام سهم الشرکه واحد‌های سرمایه گذاری صندوق‌ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای شرکت‌ها موسسات یا صندوق سرمایه گذاری با هدف کسب انتفاع به طوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص تحت کنترل واحد کنترل شرکت موسسه یا صندوق سرمایه گذاری سرمایه پذیر را در اختیار نگرفته یا در ان نفوذ قابل ملاحظه نیابد یا در صورت در اختیار گرفتن کنترل یا نفوذ قابل ملاحظه شخص حقوقی سرمایه پذیر در موضوعات غیر از موضوعات مذکور در بندهای ۱و۲ قسمت الف این ماده فعالیت نماید سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار که به طور معمول دارای حق نیست و توانایی انتخاب مدیر یا کنترل ناشر را به مالک اوراق بهادار نمی‌دهی سرمایه گذاری در سایر دارایی‌ها از جمله دارایی فیزیکی پروژ ههای تولیدی و پروژههای ساختمانی با هدف کسب انتفاع ارایه خدمات مرتبط با بازار اوراق بهادار از جمله: ذیرش سمت در صندوق‌های سرمایه گذاری تامین مالی بازار گردانی اوراق بهادار تضمین نقد شوندگی اصل یا حداقل سود اوراق بهادار شرکت می‌تواند در راستای اجرای فعالیت‌های مذکور در این ماده در حدود مقررات و مفاد اساسنامه اقدام به اخذ تسهیلات مالی یا تحصیل دارایی نماید یا اسناد اعتباری بانکی افتتاح کند و به وارات یا صادرات کالا بپردازد و امور گمرکی مربوط را انجام دهد این اقدامات فقط در صورتی مجاز است که در راستای فعالیت‌های شرکت ضرورت داشته باشند و انجام انها در مقررات منع نشده باشند ۳) مرکز اصلی شرکت و نشانی شعب شرکت و کدپپستی مرکز اصلی شرکت در تهران ضلع جنوبی خیابان ملاصدرا بعد از شیخ بهایی جنوبی پلاک ۲۰۰ طبقه ۴ واحد ۱۲ کدپستی ۱۴۳۵۹۱۶۵۳۶ می‌باشد شرکت فاقد شعبه است ۴) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود می‌باشد ۵) سرمایه شرکت و مبلغ پرداخت شده: سرمایه شرکت مبلغ هشتصد و هفتاد میلیارد ریال (۸۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ریال) منقسم به ۸۷۰۰۰۰۰۰۰سهم هزار ریالی با نام می‌باشد که صد در صد سرمایه شرکت پرداخت شده می‌باشد ۶) سهام ممتاز: شرکت سهام ممتاز ندارد ۷) هویت کامل رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت مهدی مومنی طاهری به کدملی ۱۲۶۱۲۵۷۸۸۱ رئیس هیات مدیره حجت حسن زاده به کدملی ۶۴۰۹۸۵۹۸۳۱ به سمت نائب رئیس هیات مدیره جواد سعیدی به کدملی ۲۲۹۶۰۶۷۴۶۸ به سمت عضو هیات مدیره مسعود زمانی شیشه گران به شماره ملی ۰۹۴۵۱۹۷۶۶۷ به سمت عضو هیات مدیره شهاب الدین علیشاهی به کدملی ۳۹۳۲۷۴۵۲۲۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره ۸) شرایط حضور و حق رای صاحبان سهام در مجامع عمومی: هر صاحب سهم یا وکیل یا قائم مقام قانونی شخص حقیقی صاحب سهم یا نماینده یا نمایندگی شخص حقوقی صاحب سهم نظر تعداد سهام صاحب سهم می‌تواند به شرط ارائه اصل ورقه سهام یا گواهی موقت سهام و مدرک هویت وکالت یا نمایندگی در کلیه مجامع عمومی حضور یابد هر سهامدار برای هر یک سهم فقط یک رای خواهد داشت مگر در انتخاباعضای هیات مدیره شرکت مطابق ماده ۸۸ اصلاحیه قانون تجارت عمل خواهد شد تبصره ۱: حضور اعضای هیات مدیره ومدیرعامل در کلیه مجامع عمومی ضروری است چنانچه هر یک از اعضای هیات مدیره یا مدیرعامل بنا به عذر موجه قادر به حضور در مجمع عمومی نباشد باید دلیل عدم شرکت خود را در مجمع اعلام کند تا در ابتدای جلسه توسط رئیس مجمع قرائت شود تبصره ۲: در صورت پذیرش در بورس یا بازار خارج بورس سهامدار یا وکیل یا نماینده‌ی وی علاوه بر مدارک هویتی و وکالت یا نمایندگی با ارایه مدرک مالکیت سهام که بر اساس مقررات بورس یا خارج از بورس صادر می‌گردد از جمله یکی از مدارک زیر نیز حق حضور در جلسه مجمع عمومی را خواهند داشت ۱ گواهی نامه نقل و انتقال و سپردهی سهام ۲ تاییدیه سهامداری صادر شده توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه‌ی وجوه به صورت انفردای یا جمعی ۹) مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود تشکیل اندوخته و تقسیم دارایی بعد از تصفیه الف) تقسیم سود: تقسیم سود بر اساس قانون تجارت و مصوبات مجمع عمومی می‌باشد ب) تشکیل اندوخته: وضع اندوخته قانونی از سود خالص شرکت مطابق اصلاحیه قانون تجارت به پیشنهاد هیات مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی ممکن است قسمتی از سود خالص برای تشکیل سایر اندوخته‌ها کنار گذاشته شود ج) تقسیم دارایی‌ها: مجمع عمومی فوق العاده‌ی شرکت به پیشنهاد هیات مدیره می‌تواند رای به انحلال شرکت بدهد گزارش پیشنهادی هیات مدیره باید شامل دلایل و عواملی باشد که اعضای هیات مدیره به استناده ان پیشنهاد انحلال شرکت را ارایه نموده‌اند این گزارش باید قبل از طرح در مجمع در اختیار بازرس شرکت قرار گرفته و با اظهار نظر بازرس به مجمع ارائه شود. تصمیم گیری در خصوص پیشنهاد هیات مدیره بدون قرائت گزارش بازرس در مجمع امکان پذیر نمی‌باشد مجمع عمومی فوق العاده با موضوع انحلال اختیاری شرکت با حضور حداقل ۷۵ در صد از دارندگان سهام رسمیت خواهد یافت هر گاه شرکت بر اساس موارد فوق منحل گردد تصفیه امور ان با متابعت امور از قوانین مربوطه به عمل خواهد امد. ۱۰) مبلغ دیون شرکت و همچنین مبلغ دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمین شده است بر اساس اخرین صورت‌های حسابرسی شده در تاریخ ۳۱/۰۶/۱۳۹۶ مانده دیون شرکت جمعا به مبلغ ۳۳۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال می‌باشد و این شرکت دیون شخص ثالثی را تضمین نکرده است ۱۱) روزنامه کثیر الانتشار ابرار می‌باشد ضمنا اساسنامه شرکت و دو تراز نامه و حساب سود و زیان ان مربوط به دو سال قبل از اتخاذ تصمیم نسبت به تبدیل شرکت و همچنین صورت دارایی شرکت و اموال منقول و غیر منقول ان در مرجع ثبت شرکتها و شرکت برای مراجعه علاقمندان اماده می‌باشد. ۰ پ۹۶۰۹۲۵۳۳۳۵۳۰۷۵۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13837755
آگهی تغییرات شرکت صنعت و تجارت آداک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۶۰۹۸۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۴۲۳۹۱۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۸/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۷۶۳۲ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی شاهدان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۲۵۵۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به ۳۱/۶/۱۳۹۶ به تصویب رسید. پ۹۶۱۱۰۴۹۸۳۱۷۳۴۰۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14291743
آگهی تغییرات شرکت صنعت و تجارت آداک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۶۰۹۸۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۴۲۳۹۱۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۰۷/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به نشانی: استان تهران شهرستان تهران بخش مرکزی شهر تهران محله ونک کوچه بهار چهارم کوچه مفتاح پلاک ۳۱ ساختمان پروژه کارگزاری نهایت‌گر طبقه چهارم کد پستی ۱۴۳۵۸۵۵۹۸۷ تغییر یافت. پ۹۷۰۸۰۷۱۹۹۴۸۶۹۱۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14374954
آگهی تغییرات شرکت صنعت و تجارت آداک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۶۰۹۸۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۴۲۳۹۱۲
آگهی تغییرات شرکت صنعت و تجارت آداک سهامی عام به شماره ثبت ۴۶۰۹۸۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۴۲۳۹۱۲ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۰۸/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضا هیئت مدیره بشرح ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: شرکت آرتا معدن ساوالان بشماره شناسه ۱۰۲۴۰۱۱۵۹۵۰ شرکت گسترش آتیه آرمان بشماره شناسه ۱۴۰۰۶۱۸۵۳۳۹ آقای حسن غلامی کد ملی ۲۵۹۴۲۳۸۵۶۲ آقای شهاب الدین علیشاهی کد ملی ۳۹۳۲۷۴۵۲۲۱ و خانم فریبا حسین خانی کد ملی ۰۰۸۰۶۱۳۷۱۳
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14377311
آگهی تغییرات شرکت صنعت و تجارت آداک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۶۰۹۸۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۴۲۳۹۱۲
آگهی تغییرات شرکت صنعت و تجارت آداک سهامی عام به شماره ثبت ۴۶۰۹۸۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۴۲۳۹۱۲ به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۰۹/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حجت حسن زاده به کد ملی ۶۴۰۹۸۵۹۸۳۱ به نمایندگی از شرکت آرتا معدن ساوالان (سهامی عام) بعنوان رئیس هیات مدیره آقای حسن غلامی کد ملی ۲۵۹۴۲۳۸۵۶۲ بعنوان نایب رئیس هیات مدیره آقای مسعود زمانی شیشه گران کدملی۰۹۴۵۱۹۷۶۶۷ بنمایندگی شرکت گسترش آتیه آرمان (با مسئولیت محدود) بعنوان عضوهیات مدیره خانم فریبا حسین خانی کد ملی ۰۰۸۰۶۱۳۷۱۳ بعنوان عضو هیات مدیره و آقای شهاب الدین علیشاهی کد ملی ۳۹۳۲۷۴۵۲۲۱ بعنوان عضو هیات مدیره و مدیرعامل تعیین شدند. کلیه چکها و سفته‌ها با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا به همراه مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا دونفر ازاعضا با مهر شرکت می‌باشد. حدود اختیارات مدیرعامل: مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره در چارچوب وظایف بیان شده طبق ماده ۴۱ اساسنامه شرکت می‌باشد.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک