شرکت کارخانه های بهداشتی پنبه و کاغذ نم چین (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10862129020


شماره ثبت:
12772
تعداد بازدید:
13
تأسیس:
1347/9/2
آدرس:
تهران خيابان شهيد بهشتب بين سهروردي و ذتختي ساختمان 177 واحد 3 1111111111

اشخاص

عنوان طبق آگهی
امید شاهپوری مقدم 10295420
هادی شیخ الاسلامی 10295420
پروین خوش نژادالماسی 10295420
آقای مهران فرجی 10295420
صفورا حدادی 10295420
وحید هاشمی صحنه 10295420

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 10295420
آگهی تصمیمات شرکت کارخانه‌های بهداشتی پنبه و کاغذ نم چین سهامی عام ثبت شده به شماره۱۲۷۷۲ و شناسه ملی۱۰۸۶۲۱۲۹۰۲۰

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲۰/۷/۹۰ شرکت مزبورکه در تاریخ۱۴/۸/۹۰ واصل گردید: موسسه بهنود حساب به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۶۴۴۳۲ به سمت بازرس اصلی و مهران فرجی به ش ملی ۲۲۵۹۷۰۵۰۷۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: امید شاهپوری مقدم به ش ملی ۰۰۵۶۵۰۷۵۷۷ و صفورا حدادی به ش ملی ۰۴۵۲۳۷۸۷۸۸ و هادی شیخ الاسلامی به ش ملی ۰۰۴۴۴۵۴۵۹۷ و وحید هاشمی صحنه به ش ملی ۳۲۵۱۷۹۱۸۸۵ و پروین خوش نژادالماسی به ش ملی ۰۰۷۲۶۳۰۵۵۸ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۱/۷/۹۰ امید شاهپوری مقدم به سمت رئیس هیئت مدیره و وحید هاشمی صحنه به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و هادی شیخ الاسلامی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه