شرکت پوشینه بافت ایران (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10862120663


شماره ثبت:
16471
تعداد بازدید:
11
تأسیس:
1351/11/19
آدرس:
تهران خ وليعصر چهارراه جمهوري ساختمان كشمير طبقه 5 واحد 7 1139614476

اشخاص

عنوان طبق آگهی
مهدی رضایی 9597903
حامد تاجیک 9597903
محمدرضا دهقان خلجی 9597903
مصطفی میرفرشی 9597903

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 9597903
آگهی تغییرات شرکت پوشینه بافت ایران سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۴۷۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۲۱۲۰۶۶۳

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۶/۱۲/۸۹ تعداد اعضاء هیئت مدیره ۳ نفر می‌باشد و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد. محل شرکت به تهران خ ولیعصر چهارراه جمهوری ساختمان کشمیر ط۵ واحد۷ کدپستی ۱۱۳۹۶۱۴۷۴۷۶ منتقل گردید و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد. نوع حقوقی شرکت از سهامی عام به سهامی خاص تبدیل گردید. اساسنامه جدیدی مشتمل بر ۶۴ ماده و ۱۱ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. سرمایه شرکت مبلغ ۰۰۰/۵۷۶/۰۱۶/۶۸ ریال منقسم به ۵۷۶/۰۱۶/۶۸ سهم ۰۰۰/۱ ریالی با نام می‌باشد. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. حسین دهقان خلجی به کدملی ۱۴۶۰۸۶۹۷۹ به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و مهدی رضایی به کدملی ۰۴۹۲۵۷۷۰۵۶ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و محمدرضا دهقان خلجی به کدملی ۰۰۱۵۱۵۹۹۵۷ به سمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها و عقوداسلامی و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره منفردا با مهر شرکت معتبر می‌باشد. حامد تاجیک به کدملی ۰۰۶۶۹۸۵۲۷۷ به سمت بازرس اصلی و مصطفی میرفروشی به کدملی ۰۰۴۴۵۴۶۶۸۸ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه