شرکت توسعه و عمران چشمه کیله تنکابن (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10862070090


شماره ثبت:
2351
تعداد بازدید:
9
تأسیس:
1389/6/14
آدرس:
تنكابن خيابان جمهوري اسلامي رو به روي اداره مخابرات ساختمان شهرداري طبقه 3 واحد3 4681613114

اشخاص

عنوان طبق آگهی

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 924325
آگهی تغییرات توسعه و عمران چشمه کیله تنکابن (سهامی عام) شماره ثبت ۲۳۵۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۲۰۷۰۰۹۰

باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱/۸/۱۳۸۹ بشرح ذیل اتخاذ تصمیم بعمل آمد: ۱ مقرر گردید چون سرمایه شرکت در هنگام تاسیس ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۵ ریال می‌باشد و ۲۰٪ آن معادل ۰۰۰/۰۰۰/۲۱ ریال از سوی موسسین پرداخت گردیده بود و مابقی مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۸۴ ریال در تعهد صاحبان سهام قرارداشته است، بنابراین پس از ثبت و تاسیس شرکت کلیه تعداد ۱۰۵۰۰ سهم از سهام شرکت توسط سهامداران شرکت خریداری شده است و دیگر هیچ یک از سهامداران تعهد پرداخت ارزش اسمی سهام مورد خریداری را ندارند و صددرصد ارزش اسمی سهام مورد تعهد توسط سهامداران خریداری و نقدا پرداخت شده است و تعداد ۲۱ نفر موسسین هرکدام به تعداد ۱۰۰ سهم و تعداد ۳۷۰ نفر هرکدام به تعداد ۲۰ سهم و تعداد ۱۰۰ نفر هرکدام به تعداد ۱۰ سهم از کل ۱۰۵۰۰ سهم شرکت را خریداری نموده‌اند. ش۹۷۲۲۱۰۰۰۰۱۱۱۰۲۵۵۵۷۸۱ سرپرست ثبت اسناد و املاک تنکابن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 934673
آگهی تغییرات شرکت توسعه و عمران چشمه کیله تنکابن سهامی عام شماره ثبت ۲۳۵۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۲۰۷۰۰۹۰

باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۰۹/۱۳۹۱ که در تاریخ ۲۱/۰۹/۱۳۹۱واصل گردید بشرح ذیل اتخاذ تصمیم بعمل آمد: ۱ آدرس مرکز اصلی شرکت از تنکابن، خیابان فرهنگ، ساختمان فریمان به آدرس جدید واقع در تنکابن، خیابان جمهوری اسلامی، روبه روی اداره مخابرات، ساختمان شهرداری طبقه ۳ واحد ۳، کدپستی ۱۳۱۱۴ ۴۶۸۱۶ انتقال یافت. ش۸۰۱۶۴۰۰۰۰۱۱۱۰۸۸۹۵۳۰۷ سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک تنکابن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10134107
آگهی تغییرات شرکت توسعه و عمران چشمه کیله تنکابن سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۵۱و شناسه ملی ۱۰۸۶۲۰۷۰۰۹۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۴/۱۳۹۰ که در تاریخ ۲۵/۵/۱۳۹۰ واصل گردید به شرح ذیل اتخاذ تصمیم به عمل آمد: ۱ مجمع با اکثریت آراء ترازنامه شرکت در تاریخ ۲۹/۱۲/۱۳۸۹ و صورتحساب سود و زیان دوره مالی مذکور را تصویب نمود. ۲ موسسه حسابرسی فراز مشاور به سمت بازرس اصلی و آقای خاریابند به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند ۳ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. معاون مدیرکل و سرپرست ثبت اسناد واملاک تنکابن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10211438
آگهی تغییرات توسعه و عمران چشمه کیله تنکابن (سهامی عام) شماره ثبت ۲۳۵۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۲۰۷۰۰۹۰

باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱/۸/۱۳۸۹ بشرح ذیل اتخاذ تصمیم بعمل آمد: ۱ مقرر گردید چون سرمایه شرکت در هنگام تاسیس ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۵ ریال می‌باشد و ۲۰٪ آن معادل ۰۰۰/۰۰۰/۲۱ ریال از سوی موسسین پرداخت گردیده بود و مابقی مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۸۴ ریال در تعهد صاحبان سهام قرارداشته است، بنابراین پس از ثبت و تاسیس شرکت کلیه تعداد ۱۰۵۰۰ سهم از سهام شرکت توسط سهامداران شرکت خریداری شده است و دیگر هیچ یک از سهامداران تعهد پرداخت ارزش اسمی سهام مورد خریداری را ندارند و صددرصد ارزش اسمی سهام مورد تعهد توسط سهامداران خریداری و نقدا پرداخت شده است و تعداد ۲۱ نفر موسسین هرکدام به تعداد ۱۰۰ سهم و تعداد ۳۷۰ نفر هرکدام به تعداد ۲۰ سهم و تعداد ۱۰۰ نفر هرکدام به تعداد ۱۰ سهم از کل ۱۰۵۰۰ سهم شرکت را خریداری نموده‌اند. سرپرست ثبت اسناد و املاک تنکابن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10846430
آگهی تاسیس شرکت توسعه و عمران چشمه کیله تنکابن (سهامی عام)

خلاصه اظهارنامه و اساسنامه شرکت توسعه و عمران چشمه کلیه تنکابن (سهامی عام) که در تاریخ ۱۴/۶/۸۹ تحت شماره ۲۳۵۱ و به شناسه ملی ۱۰۸۶۲۰۷۰۰۹۰ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۴/۶/۸۹ لحاظ امضاء‌ ذیل ثبت تکمیل گردیده برای اطلاع عموم در روزنامه رسمی و محلی استان مازندران آگهی می‌شود. ۱ـ موضوع شرکت: موضوع شرکت به شرح زیر بوده و به منظور نیل به اهداف, شرکت عملیات و خدمات زیر را ارائه می‌نماید: الف‌ـ معماری و شهرسازی و خدمات شهری: سرمایه‌گذاری در اجرایی نمودن طرح‌های مصوب شهری و طرح جامع حریم, سرمایه‌گذاری در امر ساخت و ساز,‌ انبوه‌سازی مسکن, مسکن صنعتی و امور عمرانی مرتبط با بخش مسکن و شهرسازی و راه‌سازی, ساخت پل و سد و فرودگاه, سرمایه‌گذاری در راستای شهرسازی نوین طبق نقشه جامع شهرستان, مشاوره و مطالعات مربوط در امر ساخت و ساز و مسکن و کارهای عمرانی شهر و راه سازی ساخت پل و سد و فرودگاه و اسکله ساحلی، سرمایه گذاری در امر انبوه سازی مسکن و واحدهای تجاری, مسکونی. شرکت در مناقصه‌های عمرانی و شهرسازی و راه‌سازی و دریافت رتبه از سازمان‌های ذیصلاح, پیمانکاری اجرای پروژه‌های عمرانی شامل ساختمان, راه,‌ پل, سد, فرودگاه و اسکله بندرگاه, سرمایه‌گذاری و مطالعه در بخش هوا و فضا و شرکت در پروژه‌های مطالعاتی واگذاری به بخش خصوصی, ایجاد شهرک‌های توریستی. ب‌ـ گردشگری: سرمایه‌گذاری برای ایجاد مراکز تفریحی و رفاهی از قبیل احداث پارک, اسکله تفریحی, تله کابین,‌ متل, بازارچه ساحلی و سایر صنایع مرتبط با گردشگری, سرمایه‌گذاری در تاسیس مراکز خدمات توریستی, برگزاری تورهای تخصصی و علمی داخلی و خارجی و نمایشگاهی. پ‌ـ کشاورزی: سرمایه‌گذاری در پروژه‌های بسته بندی و صنایع تبدیلی و محصولات کشاورزی, سرمایه‌گذاری در پایانه‌ محصولات کشاورزی و گل و گیاه و بانک اطلاعات آنها, سرمایه‌گذاری در پروژه‌های آب و خاک, سرمایه‌گذاری در بخش شیلات, سرمایه‌گذاری در پرورش ماهی قزل‌آلا, سرمایه‌گذاری در امور دامداری صنعتی و پرورش دام و طیور,‌ سرمایه‌گذاری در احداث باغات مرکبات و کیوی و سایر محصولات کشاورزی, سرمایه‌گذاری در صنعت گل و گیاه, سرمایه‌گذاری در تامین آب زراعی و سیستم آبیاری تحت فشار, سرمایه‌گذاری در راستای احداث فضای سبز جنگل, پیمانکاری و امور مربوط به جنگل‌ (ایجاد پارک‌های جنگلی, پروژه‌های آبخیزداری, جنگل کاری و احداث جاده‌های جنگلی) سرمایه‌گذاری در صنعت گیاهان داروئی, اعطای نمایندگی شرکت جهت فروش و تولیدات و محصولات به اشخاص حقیقی یا حقوقی در داخل و خارج از کشور. ت‌ـ بهداشت و درمان: سرمایه‌گذاری در پروژه‌های آب و فاضلاب, سرمایه‌گذاری در تامین و توزیع مواد غذایی بهداشتی و سالم, سرمایه‌گذاری در امر دارو و درمان, سرمایه‌گذاری در صنعت زباله و سایر موارد زیست محیطی. ث‌ـ صنعت و معدن: سرمایه‌گذاری در صنایع پاک و بدون آلایندگی و ایجاد کارخانه بازیافت زباله, مشارکت در ایجاد شهرک صنعتی و احداث کارخانجات جهت تهیه مواد اولیه کالاها و وسایل و ابزار و تجهیزات ماشین آلات مورد نیاز واحدهای تولیدی و توزیعی و خدماتی, سرمایه‌گذاری در صنعت چوب, سرمایه‌گذاری در ایجاد سردخانه‌ها, سرمایه‌گذاری در صنعت معادن کانی و غیرکانی, سرمایه‌‌‌گذاری در احداث کارخانه تولید خوراک دام و طیور, احداث کارخانه دفترسازی و چاپ و نشریات و کتب. ‌ج‌ـ بازرگانی: سازماندهی بازار محصولات کشاورزی با تکنولوژی روز, صادرات محصولات کشاورزی و شیلات صادرات صنایع تبدیلی چوبی و واردات چوب, صادرات صنایع دستی, صادرات و واردات محصولات صنعتی, صادرات گل و گیاه, تاسیس و توسعه موسسه مالی و اعتباری و بانک خصوصی, تاسیس و راه اندازی هرگونه تعاونی ایجاد بازارچه برون مرزی و درون مرزی, سرمایه‌گذاری در ایجاد کارخانه میوه خشک کنی, صادرات و واردات کلیه کالاهای بازرگانی مجاز, اخذ کمک و هدایای نقدی و غیرنقدی از دولت و اشخاص حقیقی و حقوقی. چ‌ـ ورزشی: سرمایه‌گذاری در تاسیس باشگاه‌های ورزشی در رشته‌های مختلف, سرمایه‌گذاری برای احداث اردوگاه‌های ورزشی در سطح ملی و جهانی, راه‌اندازی رشته‌های ورزشی مرتبط با گردشگری. ح‌ـ آموزشی: سرمایه‌گذاری در پروژه‌های آموزش عالی, سرمایه‌گذاری در پروژه‌های آموزشی مورد نیاز در سطوح مختلف تحصیلی, تاسیس و راه اندازی آموزشگاه‌های آزاد علمی و مدارس غیرانتفاعی و مجازی در سطوح مختلف تحصیلی آموزش و پرورش و قبل از دبستان, تاسیس و راه اندازی دانشگاه‌های مجازی غیرانتفاعی و جامع علمی کاربردی. خ‌ـ فرهنگی: سرمایه‌گذاری در صنعت موزه متناسب با اقلیم منطقه, مشارکت و سرمایه‌گذاری در بخش موسیقی, تئاتر,‌ سینما و سایر حوزه‌های هنری و نوشتاری و رسانه‌ای و شرکت در سمینارها و کنفرانس‌ها و عضویت در مجامع و بنیادهای علمی و خارجی. د‌ـ برق و مخابرات: احداث خطوط فشار قوی و ضعیف, نصب تابلوهای شبکه, سرمایه‌گذاری در تامین تجهیزات الکترونیکی و دوربین‌های مدار بسته و نصب و پشتیبانی آن و کامپیوتر اعم از سخت‌افزاری و نرم‌افزاری, سرمایه‌گذاری در پروژه‌‌های زیرساخت شامل شبکه کابل الکترونیک و مراکز مخابراتی, نگهداری و تجهیزات مراکز مخابراتی, سرمایه‌گذاری و مشارکت در سایر شرکت‌ها از طریق تعهد سهام شرکت‌های جدید و یا خرید و تعهد سهام شرکت‌های موجود, اخذ نمایندگی ایجاد شعبه و اعطای نمایندگی داخل و خارج از کشور. ۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود می‌باشد. ۳ـ مرکز اصلی شرکت: تنکابن, ساختمان شهرداری ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۵ ریال نقدی منقسم به ۵۳۵۵ سهم عادی با نام ۰۰۰/۱۰ ریالی و ۵۱۴۵ سهم عادی بی‌نام۰۰۰/۱۰ ریالی می‌باشد و سهام ممتاز ندارد که مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۱ ریال آن طی گواهی شماره ۳۲۲ مورخه ۳۰/۱/۸۹ بانک ملی ایران شعبه تنکابن پرداخت و بقیه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد. ۵ـ اولین مدیران شرکت: به استناد اولین صورت جلسه مجمع مورخ ۳۰/۴/۸۹ و هیئت مدیره مورخ ۱۷/۵/۸۹ آقای محمد هادی عسگری بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای عبدالعلی نیک فرجام بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای علیجان محمد علیان بسمت منشی هیئت مدیره و آقایان اسحق شریعتی و اردشیر باقری زاده بسمت اعضاء اصلی هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند و آقای عبداله محسن سلطانی بسمت مدیرعامل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. ۶ـ دارندگان حق امضاء: مقرر شد کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور بانکی با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره مجتما همراه با مهر شرکت معتبر است و سایر نامه‌های اداری و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل و یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ۷ـ بازرس یا بازرسان اصلی و علی‌البدل: آقای هبت اله ویسی بسمت بازرس اصلی و آقای سید ذبیح اله حسینی بسمت بازرس علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. معاون مدیرکل و سرپرست ثبت اسناد و املاک تنکابن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10952706
آگهی تغییرات شرکت توسعه و عمران چشمه کیله تنکابن سهامی عام شماره ثبت ۲۳۵۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۲۰۷۰۰۹۰

باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۰۹/۱۳۹۱ که در تاریخ ۲۱/۰۹/۱۳۹۱واصل گردید بشرح ذیل اتخاذ تصمیم بعمل آمد: ۱ آدرس مرکز اصلی شرکت از تنکابن، خیابان فرهنگ، ساختمان فریمان به آدرس جدید واقع در تنکابن، خیابان جمهوری اسلامی، روبه روی اداره مخابرات، ساختمان شهرداری طبقه ۳ واحد ۳، کدپستی ۱۳۱۱۴ ۴۶۸۱۶ انتقال یافت. سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک تنکابن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11143093
آگهی تغییرات شرکت توسعه و عمران چشمه کیله تنکابن سهامی عام بشماره ثبت ۲۳۵۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۲۰۷۰۰۹۰

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۱۱/۱۳۸۹ که در تاریخ ۱۶/۱۱/۸۹ واصل گردید و بموجب مجوز شماره ۱۳۱۶۲۳/۱۲۱ مورخ ۲۷/۱۱/۸۹ سازمان بررسی و اوراق بهادار بشرح ذیل اتخاذ تصمیم بعمل آمد: ۱ موسسه حسابرسی فراز مشاور بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای سعید خاریابند بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب و برای تعیین حق الزحمه به هیئت مدیره تفویض اختیار گردید. معاون مدیرکل و سرپرست ثبت اسناد و املاک تنکابن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه