ریسندگی و بافندگی فرنخ

شرکت ریسندگی و بافندگی فرنخ (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10862031263
تهران-ميدان منيريه-كوچه شمعدان-خيابان ابوسعيد-پلاك 61-طبقه همكف 1111935911
7
افراد
1
آگهی‌ها
30888
شماره ثبت
1346/7/2
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1078380
آگهی تصمیمات شرکت ریسندگی و بافندگی فرنخ سهامی عام ثبت شده به شماره۳۰۸۸۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۲۰۳۱۲۶۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۱۴/۲/۹۲ شرکت مزبور که در تاریخ۱/۳/۹۲ واصل گردید موارد ذیل بتصویب مجمع مزبور رسید: غلامعباس غفارزاده افشار به ک م۲۹۳۹۴۷۷۳۶۱ بسمت بازرس اصلی و جلال حسین زاده بیجار کفشه به ک م۰۰۵۹۴۰۰۹۰۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: فرهاد صادقی اشرافی به ک م۰۰۴۰۰۹۴۵۸۸ و مجید حاجی میری به ک م۴۳۲۲۶۶۷۵۳۸ و مسعود حاجی میری به ک م۴۳۲۲۰۴۳۷۲۰ و مهدی حاجی میری به ک م۴۳۲۲۰۸۷۱۱۶ محمد بابایی به ک م۰۰۵۶۶۳۶۴۴۱ فرهاد صادقی اشرافی به ک م۰۰۴۰۰۹۴۵۸۸ بسمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و مسعود حاجی میری بسمت نایب رئیس هیئت مدیره انتخاب گردیدند امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک , سفته , برات و قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۶۵۶۲۹۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک