شرکت سرمایه گذاری ماهان سیلک (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10861951245


شماره ثبت:
4474
تعداد بازدید:
20
تأسیس:
1389/3/9
آدرس:
كاشان- خيابان اميركبير- كوچه اباذر- نبش بن بست حر ششم 8718644879

اشخاص

عنوان طبق آگهی

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 754666
آگهی تغییرات شرکت بین المللی ماهان سیلکسهامی عام شماره ثبت ۴۴۷۴و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۹۵۱۲۴۵

الف باستناد صورت جلسه مورخ ۲۹/۶/۱۳۹۱ مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره ۱ روزنامه اطلاعات جهت چاپ آگهی‌های شرکت تعیین شد. ۲ خانم زهرا سقائی و آقای محمد قاسمی خوزانی بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. ۳ آقای رضا عسگری ساری عضو و رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت و خانم سمانه عسگری ساری عضو و نایب رئیس هیئت مدیره و خانم سلیمه عسگری ساری و آقایان عباس عسگری ساری و ابوالفضل عسگری ساری بسمت اعضاء اصلی هیئت مدیره شرکت برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل شرکت منفردا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ب برابر صورت جلسه مورخ ۲۹/۶/۱۳۹۱ مجمع عمومی فوق العاده: موضوع شرکت بشرح ذیل اصلاح شد: تامین منابع مالی و اعتباری و پرداخت وام به متقاضیان سرمایه، لیزینگ کالاهای مجاز بازرگانی، صادرات و واردات، اخذ و یا اعطای نمایندگی، عقد هر گونه قرارداد، مشارکت و کنسرسیوم با اشخاص حقیقی و حقوقی در خصوص سرمایه گذاری و یا پذیرش سرمایه گذاری بین المللی در راه اندازی و یا توسعه پروژه‌های مختلف اقتصادی در داخل و یا خارج از کشور، اخذ تسهیلات و گشایش اعتبارات ارزی و ریالی از سیستم بانکی کشور و یا از خطوط مالی و اعتباری بین المللی و آنچه مربوط بموضوع شرکت می‌باشد. بتبع آن ماده یک اساسنامه شرکت بشرح فوق اصلاح گردید. ش۱۰۱۹۶۰۰۰۰۱۱۱۱۸۳۰۱۶۸۹ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک کاشان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه