شرکت گروه کارخانجات صنعتی و تولیدی و بازرگانی لار فارس (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10861894727


شماره ثبت:
75
تعداد بازدید:
9
تأسیس:
1336/11/23
آدرس:
استان فارس - شهرستان لارستان - بخش مركزي - شهر لار-شهر قديم-بلوار پاسداران جنوبي-كوچه پاسداران9-پلاك 0-طبقه همكف- 7431613661

اشخاص

عنوان طبق آگهی
آقای غلامحسین فانی 13404751
منصور آذرپور 13404751
امان الله عباسیان 13404751
محمود بنی زمانی 13404751
علی اسمعیلی 13404751
غلامعباس پروین 13404751
محمدصادق محسنی 13404751
آقای مرتضی عبادی 13404751
آقای خلیل حمیدیان 13404751

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 9534666
آگهی تغییرات شرکت گروه کارخانجات صنعتی و تولیدی و بازرگانی لار فارس سهامی عام شماره ثبت ۷۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۹۴۷۲۷

باستناد صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت دوم مورخ ۸/۶/۱۳۹۱ و هیئت مدیره مورخ ۴/۷/۱۳۹۱ شرکت فوق تغییرات ذیل انجام که جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی کشور و خبر جنوب آگهی می‌گردد: ۱ تراز مالی سال ۱۳۹۰ مطرح و بتصویب رسید. ۲ موضوع فروش املاک شرکت مطرح و بتصویب رسید. ۳ آقایان آرمان اقتداری بسمت رئیس هیئت مدیره، غلامحسین فانی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، حامد آذر شب بسمت منشی هیئت مدیره و یحیی عطایی و علی اسماعیلی بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و ذبیح اله نیکخو بسمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضا مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضای نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. سرپرست ثبت اسناد و املاک لارستان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10835090
آگهی تغییرات شرکت گروه خانجات لار فارس سهامی عام بشماره ثبت ۷۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۹۴۷۲۷

بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده سالیانه مورخه ۹/۱۲/۱۳۸۸ شرکت فوق: ۱ آقایان یحیی عطایی بسمت رئیس هیئت مدیره، کریم طلوعی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، ماشالله ثمری بسمت منشی هیئت مدیره و آقای علی اسماعیلی و خانم بی بی صفیه هاشمی زاده بعنوان اعضای هیئت مدیره و همگی بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و آقایان جواد وثوقی و صادق محسنی بعنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضا مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضای نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد همچنین اوراق عادی با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۲ آقایان غلامعباس اکبری بسمت بازرس اصلی و حسین طاهر حقیقی بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. رئیس ثبت اسناد و املاک لارستان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13404751
آگهی تغییرات شرکت گروه کارخانجات صنعتی و تولیدی و بازرگانی لار فارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۹۴۷۲۷

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۹/۱۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقایان غلامحسین فانی به شماره ملی ۶۵۶۹۷۸۲۸۹۴ و غلامعباس پروین به شماره ملی ۲۵۱۱۰۶۱۶۳۵ و منصور آذرپور به شماره ملی ۲۵۱۱۰۸۸۲۱۵ و محمدصادق محسنی به شماره ملی ۲۲۹۹۵۰۸۲۱۱ و امان الله عباسیان به شماره ملی ۲۵۱۱۳۷۳۳۰۰ به سمت اعضا اصلی و آقایان مرتضی عبادی به شماره ملی ۲۵۱۱۲۳۲۵۱۰ و محمود بنی زمانی به شماره ملی ۲۵۱۱۰۳۱۰۹۴ به سمت اعضا علی البدل هیئت مدیره برای دوسال اتتخاب گردیدند. ۲ آقای خلیل حمیدیان به شماره ملی ۲۵۱۱۰۵۰۱۱۰ و علی اسمعیلی به شماره ملی ۲۵۱۱۱۵۰۳۶۰ به سمت بازرسان اصلی وعلی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. ۳ ترازنامه حساب سود وزیان سال مالی ۱۳۹۳ و۱۳۹۴ به تصویب رسید. ش۹۶۰۲۰۹۷۹۴۷۶۳۹۰۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری لارستان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13525538
آگهی تغییرات شرکت گروه کارخانجات صنعتی و تولیدی و بازرگانی لار فارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۹۴۷۲۷

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۱۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حاج غلامحسین فانی به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای حاج منصور آذرپور بعنوان نائب رئیس وآقای حاج محمدصادق محسنی بعنوان منشی و آقایان حاج امان الله عباسیان و حاج غلامعباس پروین بسمت عضو هیئت مدیره شرکت تعیین گردیدند و آقای ذبیح اله نیکخو بسمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب نمودند و کلیه مکاتبات عادی شرکت با امضا مدیرعامل و در سایر موارد شامل چک و قراردادها و اسناد با امضا مدیرعامل اقای ذبیح اله نیکخو و رئیس هیئت مدیره اقای غلامحسین فانی و درغیاب ایشان با امضا نایب رئیس آقای منصور آذرپور و مهر شرکت معتبر خواهد بود.. ش۹۶۰۵۰۱۶۰۷۶۱۰۴۸۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری لارستان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه