شرکت تولیدنیروی برق بیستون (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10861834369


شماره ثبت:
12904
تعداد بازدید:
9
تأسیس:
1387/4/16
آدرس:
كرمانشاه خيابان شهيد جعفري كوي محمودي پلاك 19 6718933541

اشخاص

عنوان طبق آگهی

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 12713963
آگهی تغییرات شرکت تولیدنیروی برق بیستون شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۹۰۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۳۴۳۶۹

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۰۶/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ صورتهای مالی سال ۱۳۹۳ جمله ترازنامه صورت سود وزیان وصورت جریان وجوه نقد مورد تصویب قرار گرفت. ۲_ سازمان حسابرسی بعنوان حسابرس و بازرس قانونی شرکت برای عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ انتخاب شد. ۳_ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی‌های رسمی شرکت در سال ۱۳۹۴ تعیین شد. ش۹۴۱۲۲۵۴۷۹۴۹۶۷۶۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمانشاه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14317553
آگهی تغییرات شرکت تولیدنیروی برق بیستون شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۹۰۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۳۴۳۶۹

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۶/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ صورتهای مالی سال ۱۳۹۴ (از جمله ترازنامه، صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد) با الزام هیئت مدیره به انجام تکالیف ذیل مورد تصویب قرار گرفت. ۲ سازمان حسابرسی بعنوان حسابرس و بازرس قانونی شرکت برای عملکرد سال منتهی به ۱۲/۳/۱۳۹۵ انتخاب شد. ۳ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی‌های رسمی شرکت در سال ۱۳۹۵ تعیین شد. ش۹۷۰۸۲۷۴۱۰۸۸۴۱۷۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمانشاه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه