شرکت اریا الکترونیک ایران (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10861679506


شماره ثبت:
7871
تعداد بازدید:
11
تأسیس:
1340/4/6
آدرس:
استان تهران - شهرستان تهران - بخش مركزي - شهر تهران-جاده آبعلي-كوچه كيميدارو شرقي-خيابان دماوند-پلاك 266-مجتمع آريا الكتريك-طبقه همكف-واحد 48 1746813137

اشخاص

عنوان طبق آگهی
احمد احراری 1190501
ناصر بابایی 1190502
حسن حاجیان 1606214
آقای پرویز مقدس 10186619
احمد دشتی 10186619
عبدالله رحمانی نژاد 13502914
علی عبدی 13502919
محمد چراغی 13502919
عباس سالک اردستانی 13502919
محمدتقی صالحی 13502919

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 727771
آگهی تصمیمات شرکت آریا الکترونیک ایرانسهامی عام به شماره ثبت ۷۸۷۱و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۷۹۵۰۶

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۵/۶/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت شهود امین به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۱۵۶۱۶ به سمت بازرس اصلی و حسن حاجیان به کدملی ۰۴۵۲۰۴۳۲۷۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۹۴۸۸۳۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1028613
آگهی تغییرات شرکت آریا الکترونیک ایران سهامی عام به شماره ثبت۷۸۷۱ و شناسه ملی۱۰۸۶۱۶۷۹۵۰۶

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳/۱۲/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: به موضوع شرکت عبارت مشاوره و طراحی و نصب و نگهداری انواع دوربین‌های مداربسته و سیستم‌های نظارتی در کلیه اماکن عمومی از قبیل مسکونی تجاری اداری کارخانجات و ارگانهای خصوصی و دولتی و تهیه و توزیع کلیه قطعات و لوازم جانبی مرتبط با موضوع و تهیه و توزیع انواع جکهای عمودی و افقی برقی جهت دربهای ورودی و نصب و راه اندازی سیستم‌های کنترل برقی دربهای ورود و خروج ساختمانها و برجهای بزرگ تجاری مسکونی شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات داخلی و خارجی و بین المللی شرکت در کلیه نمایشگاههای داخلی و خارجی و بین المللی صادرات و واردات کلیه اقلام مجاز بازرگانی اخذ و اعطای نمایندگی و نمایندگی انحصاری از کلیه شرکتها و موسسات معتبر مجاز داخلی و خارجی انجام کلیه فعالیت‌های مجاز و منطبق با موضوع ثبت الحاق گردید و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. پ۱۶۳۲۰۴۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1190501
آگهی تغییرات شرکت آریا الکترونیک ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۸۷۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۷۹۵۰۶

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورتحساب سود و زیان سال مالی منتهی به سال مالی ۱۳۹۱ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی شهود امین به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۱۵۶۱۶ به عنوان بازرس اصلی و حسن حاجیان با کدملی ۰۴۵۲۰۴۳۲۷۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال بشرح ذیل انتخاب گردیدند: عبدالله رحمانی نژاد با کدملی ۲۵۱۰۳۷۸۲۱۱ و محمد چراغی با کدملی ۰۰۴۲۱۹۰۵۶۸ شرکت پارس الرمس با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۶۶۵۲۶ (با نمایندگی علی عبدی با کدملی ۲۵۱۰۳۷۹۷۴۷) شرکت پارس سی تادل با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۴۴۷۹۱ (با نمایندگی احمد احراری با کدملی ۲۲۹۵۵۰۵۱۶۱) شرکت کمال الکترونیک با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۷۵۹۲۹ (با نمایندگی احمد دشتی با کدملی ۱۲۸۰۲۸۹۱۱۲) پ۱۷۱۱۲۶۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1190502
آگهی تغییرات شرکت آریا الکترونیک ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۸۷۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۷۹۵۰۶

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عبدالله رحمانی نژاد با کدملی ۲۵۱۰۳۷۸۲۱۱ به عنوان رئیس هیئت مدیره تعیین گردید. محمد چراغی با کدملی ۰۰۴۲۱۹۰۵۶۸ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره تعیین گردید. علی عبدی با کدملی ۲۵۱۰۳۷۹۷۴۷ به نمایندگی شرکت پارس الرمس به سمت عضو هیئت مدیره تعیین گردید. احمد دشتی با کدملی ۱۲۸۰۲۸۹۱۱۲ به نمایندگی شرکت کمال الکترونیک به سمت عضو هیئت مدیره تعیین گردید. احمد احراری با کدملی ۲۲۹۵۵۰۵۱۶۱ به نمایندگی شرکت پارس سی تادل به سمت عضو هیئت مدیره تعیین گردید. ناصر بابایی با کدملی ۰۰۴۲۵۱۶۱۵۳ خارج از اعضاء به عنوان مدیرعامل برای مدت ۲ سال انتخاب گردید. کلیه اسناد تعهدآور و اوراق و چکها با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت و سایر مکاتبات با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۷۱۱۲۶۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1535433
آگهی تغییرات شرکت آریا الکترونیک ایران سهامی عام به شماره ثبت ۷۸۷۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۷۹۵۰۶

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اختیارات هیئت مدیره به شرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید. پ۹۳۰۴۳۰۹۸۲۴۲۵۹۸۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1606214
آگهی تغییرات شرکت آریا الکترونیک ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۸۷۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۷۹۵۰۶

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وصورتهای مالی سال مالی منتهی ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ به تصویب شد موسسه حسابرسی ومدیریت شهود امین به شماره ملی۱۰۱۰۳۱۱۵۶۱۶ به عنوان بازرس اصلی و آقای حسن حاجیان به شماره ملی۰۴۵۲۰۴۳۲۷۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشاراطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۹۳۰۶۱۵۲۵۲۳۵۶۶۹۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9621603
آگهی تصمیمات در شرکت آریا الکترونیک ایران سهامی عام به شماره ثبت ۷۸۷۱و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۷۹۵۰۶

باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۳/۹۰ احمد احراری به کدملی ۲۲۹۵۵۰۵۱۶۱ به نمایندگی از شرکت پارس سیتا دل به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۴۴۷۹۱ به سمت عضو هیئت مدیره و ناصر بابائی به کدملی ۰۰۴۲۵۱۶۱۵۳ خارج از اعضا به سمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9658520
آگهی تصمیمات شرکت آریا الکترونیک ایران سهامی عام به شماره ثبت ۷۸۷۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۷۹۵۰۶

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۵/۶/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت شهود امین به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۱۵۶۱۶ به سمت بازرس اصلی و حسن حاجیان به کدملی ۰۴۵۲۰۴۳۲۷۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10186619
آگهی تصمیمات شرکت آریا الکترونیک ایران سهامی عام ثبت شده به شماره ۷۸۷۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۷۹۵۰۶

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۴/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۵/۶/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی اصول نگر آریا به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۵۹۰۲۴ بسمت بازرس اصلی و پرویز مقدس به کدملی ۴۶۲۲۴۰۱۰۹۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: عبداله رحمانی نژاد به کدملی ۲۵۱۰۳۷۸۲۱۱ محمد چراغی بیدهند به کدملی ۰۰۴۲۱۹۰۵۶۸ شرکت پارس الرمس به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۶۶۵۲۶ شرکت پارس سیتادل به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۴۴۷۹۱ شرکت کمال الکترونیک به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۷۵۹۲۹ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۴/۹۰ عبداله رحمانی نژاد به سمت رئیس هیئت مدیره و محمد چراغی بیدهند به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و ناصر بابایی خارج از اعضا به کدملی ۰۰۴۲۵۱۶۱۵۳ به سمت مدیرعامل و احمد دشتی به کدملی ۱۲۸۰۲۸۹۱۱۲ به نمایندگی شرکت کمال الکترونیک و احمد احراری به کدملی ۲۲۹۵۵۰۵۱۶۱ به نمایندگی پارس سیتادل و علی عبدی به کدملی ۲۵۱۰۳۷۹۷۴۷ به نمایندگی شرکت پارس الرمس تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10964208
آگهی تصمیمات شرکت آریا الکترونیک ایران سهامی عام به شماره ثبت ۷۸۷۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۷۹۵۰۶

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۷/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۶/۷/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی اصول نگر آریا به سمت بازرس اصلی و پرویز مقدس به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12703926
آگهی تغییرات شرکت اریا الکترونیک ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۸۷۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۷۹۵۰۶

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۶/۱۱/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اساسنامه جدید در ۶۹ ماده و۳ تبصره به تصویب رسید و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. پ۹۴۱۲۱۹۱۸۹۷۲۷۸۲۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12958591
آگهی تغییرات شرکت اریا الکترونیک ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۸۷۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۷۹۵۰۶

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: هیئت مدیره برخی از اختیارات خود را بشرح ذیل به مدیرعامل تفویض نمود: استخدام، انتصاب، ارتقاء، تغییر شغل و اخراج کارکنان طبق بودجه مصوبه سالیانه و با تائید هیئت مدیره تعیین حقوق، مزایا و پاداش کارکنان اعم از مستمر و غیرمستمرطبق بودجه مصوبه سالیانه و با تائید هیئت مدیره تعیین غرامت اخراج ومزایای پایان خدمت کارکنان و سایر مزایای خاتمه خدمت طبق بودجه مصوبه سالیانه و با تائید هیئت مدیره پرداخت عیدی و پاداش سالیانه براساس قانون کار طبق مصوبه سالیانه و با تائید هیئت مدیره اجرا و اعمال آیین نامه انضباطی کارکنان مصوب هیئت مدیره انعقاد قراردهای داخلی و خارجی بر اساس آیین نامه معاملات مصوب هیئت مدیره طرح و اقامه هرگونه دعوی و دفاع از کلیه دعاوی مطروحه له یا علیه شرکت در کلیه مراجع قانونی و اقدام به تعیین داوری که برای حفظ منافع شرکت ضرورت دارد و حضور در مراجع ذیربط با اختیار انتخاب وکیل و حق توکیل به غیرولو کرارا" و با حق عزل وکیل فروش محصولات و اقلام ضایعاتی، مازاد بر نیاز و دارائیهای راکد پس از اعلام موردی در جلسه هیئت مدیره و بر اساس مصوبات هیئت مدیره عقد قرارداد بیمه حوادث و آتش سوزی افتتاح و انسداد حساب جاری ریالی و نیز اخذ وام و تسهیلات بانکی با تصویب هیئت مدیره پرداخت هزینه‌های جاری و وصول مطالبات و نیز پرداخت حقوق و عوارض دولتی و قانونی انجام کلیه مکاتبات عادی شرکت با سازمانها، موسسات و اشخاص اعم از حقیقی وحقوقی، دولتی و خصوصی انجام کلیه امور مربوط به حفاظت، بهداشت و ایمنی کار. پرداخت کلیه هزینه‌های مربوطه جابجا کردن ایام کاری در چارچوب تقویم کاری پیشنهاد اعزام کارکنان به ماموریت داخل کشور به هیئت مدیره واعزام آنان پس از تصویب و پرداخت هزینه‌های آن بر اساس آیین نامه مصوب هیئت مدیره. پیشنهاد اعزام کارکنان به ماموریت خارج از کشور به هیئت مدیره و اعزام آنان پس از تصویب و پرداخت هزینه‌ها بر اساس دستورالعمل‌های مصوب هیئت مدیره تفویض بخشی از اختیارات مذکور در این مصوبه به کارکنان شرکت یا اشخاص ثالث، این امر رافع مسئولیت‌های مدیرعامل در قبال اشخاص ثالث و هیئت مدیره و شرکت نمی‌باشد. شرکت در خرید، فروش ویا هرنوع مناقصه، بصورت موردی در جلسه هیئت مدیره مطرح و پس از تائید هیئت مدیره مجاز می‌باشد. اخذ تصمیم در مورد نوع و مدل محصولاتی که می‌بایستی تولید گردد و همچنین اتخاذ تصمیم در مورد برنامه تولیدات در چهارچوب بودجه شرکت و با نظر هیئت مدیره. پ۹۵۰۵۲۰۴۹۱۸۹۶۷۱۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12962662
آگهی تغییرات شرکت اریا الکترونیک ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۸۷۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۷۹۵۰۶

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ تصویب شد موسسه حسابرسی شهود امین ش م ۱۰۱۰۳۱۱۵۶۱۶ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی شاهدان ش م ۱۰۱۰۰۱۸۲۵۵۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۹۵۰۵۲۳۹۸۹۶۲۳۶۱۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13018075
آگهی تغییرات شرکت اریا الکترونیک ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۸۷۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۷۹۵۰۶

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۶/۰۵/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عبارات ذیل به موضوع فعالیت شرکت الحاق و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید: واردات و صادرات و مونتاژ و خرید و فروش و خدمات پس از فروش انواع دوربین‌های عکاسی و فیلمبرداری حرفه‌ای و غیر حرفه‌ای و ماشین‌های اداری (انجام موارد فوق در صورت نیاز پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح). پ۹۵۰۶۲۳۶۸۵۹۲۴۵۶۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13502914
آگهی تغییرات شرکت اریا الکترونیک ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۸۷۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۷۹۵۰۶

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی شهود امین با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۱۵۶۱۶ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی شاهدان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۲۵۵۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال بشرح ذیل انتخاب گردیدند: عبدالله رحمانی نژاد با کدملی ۲۵۱۰۳۷۸۲۱۱ علی عبدی با کدملی ۲۵۱۰۳۷۹۷۴۷ احمد احراری با کدملی ۲۲۹۵۵۰۵۱۶۱ عباس سالک اردستانی با کدملی ۱۱۸۹۲۸۹۶۳۶ شرکت پارس الرمس با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۶۶۵۲۶ شرکت پارس سیتادل با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۴۴۷۹۱ شرکت کمال الکترونیک با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۷۵۹۲۹ پ۹۶۰۴۱۸۵۸۸۷۹۰۳۶۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13502919
آگهی تغییرات شرکت اریا الکترونیک ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۸۷۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۷۹۵۰۶

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عبدالله رحمانی نژاد با کدملی ۲۵۱۰۳۷۸۲۱۱ به عنوان رئیس هیئت مدیره و عباس سالک اردستانی با کدملی ۱۱۸۹۲۸۹۶۳۶ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و علی عبدی با کدملی ۲۵۱۰۳۷۹۷۴۷ و احمد احراری با کدملی ۲۲۹۵۵۰۵۱۶۱ وشرکت پارس الرمس با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۶۶۵۲۶ بانمایندگی محمد تقی صالحی باکدملی ۰۳۸۴۴۲۱۷۶۸ وشرکت پارس سیتادل با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۴۴۷۹۱ بانمایندگی آقای محمد چراغی با کدملی ۰۰۴۲۱۹۰۵۶۸ و شرکت کمال الکترونیک با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۷۵۹۲۹ بانمایندگی آقای احمد دشتی با کدملی ۱۲۸۰۲۸۹۱۱۲ به عنوان اعضای هیئت مدیره و ناصر بابایی با کدملی ۰۰۴۲۵۱۶۱۵۳ به عنوان مدیرعامل (خارج از اعضاء هیئت مدیره) تعیین گردیدند. کلیه اسناد تعهدآور و اوراق بهادار شرکت از قبیل چک سفته و بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهرشرکت معتبر می‌باشد و سایر مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهرشرکت معتبر می‌باشد. پ۹۶۰۴۱۸۹۷۲۴۱۱۱۶۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13502933
آگهی تغییرات شرکت اریا الکترونیک ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۸۷۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۷۹۵۰۶

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: برخی از اختیارات هیئت مدیره به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید: استخدام، انتصاب، ارتقاء، تغییر شغل و اخراج کارکنان طبق بودجه مصوبه سالیانه و با تائید هیئت مدیره تعیین حقوق، مزایا و پاداش کارکنان اعم از مستمر و غیرمستمر طبق بودجه مصوبه سالیانه و با تائید هیئت مدیره تعیین غرامت اخراج و مزایای پایان خدمت کارکنان و سایر مزایای خاتمه خدمت طبق بودجه مصوبه سالیانه و با تائید هیئت مدیره پرداخت عیدی و پاداش سالیانه براساس قانون کار طبق مصوبه سالیانه و با تائید هیئت مدیره اجرا و اعمال آیین نامه انضباطی کارکنان مصوب هیئت مدیره انعقاد قراردادهای داخلی و خارجی براساس آیین نامه معاملات مصوب هیئت مدیره طرح و اقامه هرگونه دعوی و دفاع ازکلیه دعاوی مطروحه له یا علیه شرکت در کلیه مراجع قانونی و اقدام به تعیین داوری که برای حفظ منافع شرکت ضرورت دارد و حضور در مراجع ذیربط با اختیار وکیل و حق توکیل به غیرو لو کرارا و با حق عزل وکیل ۸ فروش محصولات و اقلام ضایعاتی، مازاد بر نیاز و دارائیهای راکد پس از اعلام موردی در جلسه هیئت مدیره و بر اساس مصوبات هیئت مدیره عقد قرارداد بیمه حوادث و آتش سوزی افتتاح و انسداد حساب جاری ریالی و نیز اخذ وام و تسهیلات بانکب با تصویب هیئت مدیره پرداخت هزینه‌های جاری و وصول مطالبات و نیز پرداخت حقوق و عوارض دولتی و قانونی انجام کلیه مکاتبات عادی شرکت با سازمانها، موسسات و اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی، دولتی و خصوصی انجام کلیه امور مربوط به حفاظت، بهداشت و ایمنی کار، پرداخت کلیه هزینه‌های مربوطه جابه جا کردن ایام کاری در چارچوب تقویم کاری پیشنهاد اعزام کارکنان به ماموریت داخل کشور به هیئت مدیره و اعزام انان پس از تصویب و پرداخت هزینه‌های ان براساس آیین نامه مصوب هیئت مدیره پیشنهاد اعزام کارکنان به ماموریت خارج از کشور به هیئت مدیره و اعزام آنان پس از تصویب و پرداخت هزینه‌ها بر اساس دستورالعمل‌های مصوب هیئت مدیره تفویض بخشی از اختیارات مذکور در این مصوبه به کارکنان شرکت یا اشخاص ثالث، این امر رافع مسئولیت‌های مدیرعامل در قبال اشخاص ثالث و هیئت مدیره و شرکت نمی‌باشد. شرکت در خرید، فروش و یا هر نوع مناقصه، بصورت موردی در جلسه هیئت مدیره مطرح و پس از تائید هیئت مدیره مجاز می‌باشد. اخذ تصمیم در مورد نوع و مدل محصولاتی که می‌بایستی تولید گردد و همچنین اتخاذ تصمیم در مورد برنامه تولیدات در چارچوب بودجه شرکت و با نظر هیئت مدیره پ۹۶۰۴۱۸۵۴۶۱۲۰۸۳۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13547495
آگهی تغییرات شرکت اریا الکترونیک ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۸۷۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۷۹۵۰۶

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۵ به تصویب رسید روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۹۶۰۵۱۶۷۸۵۴۵۳۵۱۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13688854
آگهی تغییرات شرکت اریا الکترونیک ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۸۷۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۷۹۵۰۶

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۷/۱۳۹۶ و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۱/۰۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ ۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی با نام تماما پرداخت شده از محل مطالبات حال شده افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل و امضا گردید. پ۹۶۰۸۱۰۳۱۱۷۵۲۷۴۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13874994
آگهی تغییرات شرکت اریا الکترونیک ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۸۷۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۷۹۵۰۶

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۲/۹/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس: تهران جاده آبعلی کوچه کیمیدارو شرقی خیابان دماوند پلاک ۲۶۶ طبقه همکف کدپستی ۱۷۴۶۸۱۳۱۳۷ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. پ۹۶۱۱۲۸۹۰۶۳۳۲۲۵۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14208787
آگهی تغییرات شرکت اریا الکترونیک ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۸۷۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۷۹۵۰۶

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۰۵/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی شهود امین به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۱۵۶۱۶ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی شاهدان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۲۵۵۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۹۷۰۶۱۹۲۰۵۷۱۰۱۸۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14208792
آگهی تغییرات شرکت اریا الکترونیک ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۸۷۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۷۹۵۰۶

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۴/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود وزیان شرکت منتهی به سال مالی ۱۳۹۶ به تصویب رسید. پ۹۷۰۶۱۹۹۹۷۹۱۳۶۱۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه