شرکت کشت و صنعت و دامپروری سبلان سبز شکوفا (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10861630310


شماره ثبت:
2602
تعداد بازدید:
12
تأسیس:
1378/12/14
آدرس:
خيابان امام نرسيده به ايستگاه سرعين روبروي داروخانه هلال احمر ساختمان بانك پاسارگاد طبقه3 واحد 5 5623613168

اشخاص

عنوان طبق آگهی
آقای علی حسن اصلانی 13323363
آقای صالح ولیزاده 13323363
آقای محسن عالم راثی 13323363
آقای مهدی عالمراثی 13323363
آقای حمید خطابخش 13323363

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 9792945
آگهی تصمیمات در شرکت کشت و صنعت و دامپروری سبلان سبز شکوفا (سهامی عام) ثبت شده به شماره ۲۶۰۲ بشناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۳۰۳۱۰

به موجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۵/۱۰/۸۹ تغییرات زیر به عمل آمده است. ۱ آقای میر اسداله موسوی سادات به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران استان اردبیل سبلان سبز (سهامی عام) به جای آقای رضا صمیمی بسمت رئیس هیئت مدیره ۲ آقای رحیم رستمی به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری معین گستر کیش (سهامی خاص) به جای آقای سیامک سرداری بسمت نایب رئیس هیئت مدیره ۳ آقای علی غفاری به نمایندگی از طرف شرکت سپیدمان (سهامی خاص) به جای آقای احمد پریپور بسمت عضو هیئت مدیره آقای محبوب فروزنده و آقای ایواله شفائی بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت هیئت مدیره انتخاب و حق امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضاء رئیس هیئت مدیره و یا مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. مسئول ثبت شرکتهای ثبت اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10457530
آگهی تصمیمات در شرکت کشت و صنعت و دامپروری سبلان سبز شکوفا (سهامی عام) ثبت شده به شماره ۲۶۰۲ بشناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۳۰۳۱۰

به موجب صورت جلسه جمع عمومی عادی مورخ ۱۹/۸/۸۹ تغییرات زیر به عمل آمده است. ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۴/۸۹ بتصویب رسید. ۲ موسسه حسابرسی و خدمات مالی احراز ارقام بسمت بازرس اصلی و آقای حبیب جهانگشای رضایی بسمت بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۱/۳/۹۰ انتخاب گردید. ۳ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهیهای بعدی شرکت انتخاب گردید. مسئول ثبت شرکتهای ثبت اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13323363
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت و دامپروری سبلان سبز شکوفا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۰۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۳۰۳۱۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۰۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه و حساب سود و زیان (صورتهای مالی) برای سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۲شرکت به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و مشاور مالی ژرف بین بهبود ارقام (حسابداران رسمی) به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۰۹۰۶۰ بعنوان حسابرس اصلی و آقای علی حسن اصلانی با کد ملی ۱۴۶۰۹۰۵۰۷۵ به عنوان حسابرس علی البدل برای مدت یکسال برای سال مالی منتهی به ۳۱/۴/۱۳۹۶ انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت جهت درج آگهی‌ها تعیین گردیدند. در مورد انتخاب هیئت مدیره شرکت با رعایت موضوع ماده ۸۸ اصلاحیه قانون تجارت رای گیری بعمل آمد و اعضای اصلی هیئت مدیره به شرح ذیل و برای مدت دو سال انتخاب شدند: شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران استان اردبیل (سهامی عام) به شماره ثبت ۱۹۸۴ و شناسه ملی ۱۰۲۴۰۰۴۹۹۴۶ بعنوان عضو اصلی هیئت مدیره. شرکت توسعه و بازرگانی نوین اردبیل (سهامی خاص) به شماره ثبت۸۷۸۳ وشناسه ملی۱۰۲۴۰۱۱۲۷۶۷ بعنوان عضو اصلی هیئت مدیره. شرکت آبادگران سبلان اردبیل (سهامی خاص) به شماره ثبت۸۹۹۲ وشناسه ملی۱۰۲۴۰۱۱۵۰۵۴ بعنوان عضو اصلی هیئت مدیره. آقای مهدی عالمراثی کد ملی ۱۶۲۱۲۹۷۱۹۵ بعنوان عضو اصلی هیئت مدیره آقای صالح ولیزاده کد ملی ۱۴۵۰۵۸۲۳۰۳ بعنوان عضو اصلی هیئت مدیره آقای حمید خطابخش با کد ملی ۱۳۷۸۰۷۸۷۲۱ به عنوان عضو علی البدل هیئت مدیره آقای محسن عالم راثی با کد ملی ۱۴۶۱۶۲۷۸۴۲ به عنوان عضو علی البدل هیئت مدیره ش۹۵۱۲۰۴۳۴۸۲۴۳۸۱۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه