شرکت توسعه و عمران وحدت صفا شهر خرم بید (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10861072725


شماره ثبت:
119
تعداد بازدید:
18
تأسیس:
1383/7/13
آدرس:
خرم بيد- صفا شهر- بلوار وحدت 1111111111

اشخاص

عنوان طبق آگهی

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 10944341
آگهی تغییرات شرکت توسعه و عمران وحدت صفاشهر سهامی عام بشماره ثبت ۱۱۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۰۷۲۷۲۵

بموجب صورت جلسات مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۱۲/۸۸ و هیئت مدیره مورخ ۲۶/۱۲/۸۸ تغییراتی در شرکت فوق الذکر حاصل شده است که مراتب جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی کشور و خبر جنوب چاپ و منتشر می‌گردد. ۱ آقایان مهرداد فتاحی بسمت رئیس هیئت مدیره، محمدحسن کارگر بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، سبزعلی جمالی بسمت منشی هیئت مدیره و آقایان سیدحمید مرتضوی، علی محمد رنجبر، محمد اکبری، احمد ساریخانی و وجیه اله ساریخانی بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و آقایان سیدحصیب بهشتی، محمدابراهیم قیومی زاده، محمدحسین قاسمی، محمود کریمی، روح اله سجادی و کاظم احمدی بعنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره و آقای ذبیح اله رنجبر بعنوان مدیرعامل شرکت برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار شرکت و حسابهای بانکی و اخذ وام و … باامضاء ثابت مدیرعامل و یکی از دو امضاء دیگر (رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره) ممهور به مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۲ آقایان روح اله دهقانی و حمید جعفری پناه بسمت بازرسان اصلی و آقای جمشید فرجی بسمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. ۳ روزنامه خبر جنوب بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های مربوط بشرکت تعیین شد. رئیس اداره ثبت اسناد و املاک خرم بید
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه