شرکت سرمایه گذاری استان خوزستان (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10860903365


شماره ثبت:
25440
تعداد بازدید:
8
تأسیس:
1385/7/24
آدرس:
استان خوزستان ، شهرستان اهواز ، بخش مركزي ، شهر اهواز، كوي كيان آباد ، خيابان سي متري ، خيابان دوازدهم ، پلاك 35 ، طبقه چهارم 6155736787

اشخاص

عنوان طبق آگهی
یوسف مرادی 13881456
وجمشید مسعود فربه 13881456

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 556601
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری استان خوزستان (سهامی عام) ثبت ۲۵۴۴۰ کلاسه شناسه ملی ۱۰۸۶۰۹۰۳۳۶۵

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۱۰/۹۰ و هیئت مدیره مورخ ۲۰/۱۱/۹۰ تصمیمات زیر اتخاذ گردید: صورتهای مالی شرکت منتهی به ۳۱/۶/۹۰ تصویب شد اعضای هیئت مدیره برای دو سال انتخاب شدند و عبارتند از: غلامرضا حیدری کردزنگنه بنمایندگی شرکت تعاونی سهام عدالت اهواز رئیس هیئت مدیره عبدالرسول ممتازان بنمایندگی از شرکت تعاونی سهام عدالت باغملک نایب رئیس هیئت مدیره جمشید مسعود فر بنمایندگی تعاونی سهام عدالت بهبهان عضو هیئت مدیره حمید حسینی بنمایندگی از شرکت تعاونی سهام عدالت خرمشهر عضو هیئت مدیره و مدیرعامل سید منوچهر سید جلالی بنمایندگی از شرکت تعاونی سهام عدالت رامهرمز عضو هیئت مدیره حق امضای اوراق مالی و چک و سفته و قراردادها با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر میباشد و اسناد عادی با امضاء مدیرعامل بامهر شرکت معتبر میباشد بازرسین برای سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۱ انتخاب شدند و عبارتند از: موسسه حسابرسی اصول نگر آریا حسابرس و بازرس قانونی اصلی موسسه حسابرسی امین مشاور بصیر بازرس علی البدل روزنامه دنیای اقتصاد جهت آگهی تعیین شد ش۳۰۰۹۸۰۰۰۶۱۱۱۱۳۷۱۲۲۷۹ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 987686
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری استان خوزستان سهامی عام شماره ثبت ۲۵۴۴۰ کلاسه ۲۵۷۰۱ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۹۰۳۳۶۵

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۱۰/۹۱ تصمیمات زیر اتخاذ گردید: صورت‌های مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۱ تصویب شد بازرسی برای سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۲ انتخاب شدند و عبارتند از: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران بازرس اصلی و حسابرس و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ایران مشهود بازرس علی البدل برای یک سال انتخاب شدند. روزنامه دنیای اقتصادی جهت درج آگهی شرکت تعیین شد. ش۳۰۰۹۸۰۰۰۶۱۱۴۲۸۵۷۵۴۳۸ مسئول ثبت شرکت‌های اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9567794
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری استان خوزستان (سهامی خاص) ثبت ۲۵۴۴۰ کلاسه ۲۵۷۰۱ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۹۰۳۳۶۵

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۹/۱۱/۸۹ تصمیمات زیر اتخاذ گردید: صورتهای مالی منتهی به ۳۱/۶/۸۹ تصویب شد بازرسین برای مدت یک سال انتخاب و عبارتند از: موسسه حسابرسی اصول نگر آریا بازرس اصلی و موسسه حسابرسی امین مشاور بصیر بازرس علی البدل معاملات مشمول ماده ۱۲۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت تصویب شد روزنامه نور خوزستان جهت آگهی تعیین شد بودجه سال ۹۰ تصویب شد رئیس اداره ثبت اسناد و املاک اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9837402
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری استان خوزستان (سهامی خاص) ثبت ۲۵۴۴۰ کلاسه شناسه ملی ۱۰۸۶۰۹۰۳۳۶۵

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳/۳/۹۰ تصمیمات زیر اتخاذ گردید: ۱ تبدیل شخصیت حقوقی شرکت سرمایه گذاری استان خوزستان طبق مصوبشماره ۴۱۹۵۹/۴۴۷ مورخ ۳۱/۶/۸۹ مجلس شورای اسلامی و ابلاغیه شماره ۱۴۷۲۳۴ ۱۳/۷/۸۹ ریاست محترم جمهوری از شرکت سهامی خاص به شرکت سهام عام مورد تصویب مجمع قرارگرفت ۲ ثبت شرکت سرمایه گذاری استان خوزستان نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و پذیرش آن در بورس اوراق بهادار تهران یا فرا بورس ایران مورد تصویب مجمع قرار گرفت ۳ اساسنامه جدید مشتمل بر۶۵ ماده و۲۵ تبصره مورد تصویب مجمع قرار گرفت رئیس اداره ثبت اسناد و املاک اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9944268
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری استان خوزستان (سهامی عام) ثبت ۲۵۴۴۰ کلاسه شناسه ملی ۱۰۸۶۰۹۰۳۳۶۵

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۱۰/۹۰ و هیئت مدیره مورخ ۲۰/۱۱/۹۰ تصمیمات زیر اتخاذ گردید: صورتهای مالی شرکت منتهی به ۳۱/۶/۹۰ تصویب شد اعضای هیئت مدیره برای دو سال انتخاب شدند و عبارتند از: غلامرضا حیدری کردزنگنه بنمایندگی شرکت تعاونی سهام عدالت اهواز رئیس هیئت مدیره عبدالرسول ممتازان بنمایندگی از شرکت تعاونی سهام عدالت باغملک نایب رئیس هیئت مدیره جمشید مسعود فر بنمایندگی تعاونی سهام عدالت بهبهان عضو هیئت مدیره حمید حسینی بنمایندگی از شرکت تعاونی سهام عدالت خرمشهر عضو هیئت مدیره و مدیرعامل سید منوچهر سید جلالی بنمایندگی از شرکت تعاونی سهام عدالت رامهرمز عضو هیئت مدیره حق امضای اوراق مالی و چک و سفته و قراردادها با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر میباشد و اسناد عادی با امضاء مدیرعامل بامهر شرکت معتبر میباشد بازرسین برای سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۱ انتخاب شدند و عبارتند از: موسسه حسابرسی اصول نگر آریا حسابرس و بازرس قانونی اصلی موسسه حسابرسی امین مشاور بصیر بازرس علی البدل روزنامه دنیای اقتصاد جهت آگهی تعیین شد رئیس اداره ثبت اسناد و املاک اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10439665
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری استان خوزستان سهامی خاص ثبت ۲۵۴۴۰ کلاسه ۲۵۷۰۱ شناسه ملی۱۰۸۶۰۹۰۳۳۶۵

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده ۳۰/۱۰/۸۸ و هیئت مدیره مورخ ۳۰/۱۱/۸۸ که طی نامه وارده ۷۳۱۰/۱/۸۹ ارسال گردید: اعضای هیئت مدیره عبارتنداز: حمید حسینی به نمایندگی از شرکت تعاونی سهام عدالت خرمشهر مدیرعامل و عضو هیئت مدیره عبداله حسینی بندانی به نمایندگی از شرکت تعاونی سهام عدالت اهواز رئیس هیئت مدیره عبدالرسول ممتازان به نمایندگی ازشرکت تعاونی سهام عدالت باغملک نائب رئیس هیئت مدیره جمشید مسعودفر به نمایندگی از شرکت تعاونی سهام عدالت بهبهان سید منوچهر سید جلالی به نمایندگی از شرکت تعاونی سهام عدالت رامهرمز اعضای اصلی هیئت مدیره شرکت تعاونی سهام عدالت مسجدسلیمان و شرکت تعاونی سهام عدالت شوشتر اعضاء علی البدل برای مدت دو سال انتخاب شدند حق امضاء اوراق مالی و اسناد رسمی و قراردادها با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره و اوراق عادی با مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. حسابرس و بازرس اصلی موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود بازرس علی البدل محمد صادق حشمتی برای سال مالی متهی به ۳۱/۶/۸۹ انتخاب شدند. روزنامه نورخوزستان جهت آگهی تعیین شد. صورتهای مالی منتهی به ۳۱/۶/۸۸ تصویب شد. معاملات مشمول ماده ۱۲۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت تصویب شد. رئیس اداره ثبت اسناد و املاک اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10781846
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری استان خوزستان (سهامی خاص) ثبت ۲۵۴۴۰ کلاسه ۲۵۷۰۱ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۹۰۳۳۶۵

باستنادصورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳/۳/۹۰ تصمیمات زیر اتخاذ گردید: سرمایه شرکت بمبلغ ۰۰۰/۰۴۰/۵ ریال منقسم به ۵۰۴۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی از طریق سود انباشته و از طریق بالا بردن تعداد سهام موجود افزایش یافت رئیس اداره ثبت اسناد و املاک اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13270795
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری استان خوزستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۴۴۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۹۰۳۳۶۵

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱۵/۰۷/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی اهواز به آدرس کیانپارس - خیابان هفتم غربی - نبش فاز۳ مجتمع مسکونی سام پلاک۱۳۶ کدپستی: ۶۱۵۵۸۴۳۳۷۵ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ش۹۵۱۱۰۴۷۳۰۳۹۴۸۲۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13433349
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری استان خوزستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۴۴۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۹۰۳۳۶۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۰۵/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی مربوط به سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۴ تصویب گردید. موسسه خدمات مدیریت آزموده کاران به شماره ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی وخدمات مدیریت امین مشاور بصیر با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۳۳۸۰ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۵ انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش۹۶۰۲۲۶۸۶۰۲۱۶۸۶۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13588289
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری استان خوزستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۴۴۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۹۰۳۳۶۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۱۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت سهام عدالت شهرستان ایذه به شماره ملی ۱۰۴۲۰۱۹۴۷۳۹ شرکت سهام عدالت شهرستان بهبهان به شماره ملی ۱۰۴۲۰۱۷۱۸۲۰ شرکت سهام عدالت شهرستان شوشتر به شماره ملی ۱۰۴۲۰۱۹۴۷۱۰ شرکت سهام عدالت شهرستان رامهرمز به شماره ملی ۱۰۴۲۰۱۴۳۴۸۶ و شرکت عدالت شهرستان هندیجان به شماره ملی ۱۰۸۶۰۷۱۲۶۳۴ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. موسسه حسابرسی وخدمات مدیریت رهبین باشناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۹۳۱۱ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی وخدمات مدیریت آزمون پرداز ایران مشهود باشناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۸۷۶۲۵ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۰/۰۶/۱۳۹۶ انتخاب شدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه اصلی و دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه علی البدل جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. صورتهای مالی سال منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۵ تصویب گردید. ش۹۶۰۶۱۱۷۲۴۹۱۷۲۶۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13881456
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری استان خوزستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۴۴۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۹۰۳۳۶۵

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۱۰/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ۳۰/۱۱/۱۳۹۷ به قرار ذیل تعیین گردیدند: شرکت سهام عدالت شهرستان بهبهان به شماره ملی ۱۰۴۲۰۱۷۱۸۲۰ به نمایندگی جمشید مسعود فر باکدملی ۱۸۶۱۰۱۶۷۲۷ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت سهام عدالت شهرستان شوشتر به شماره ملی ۱۰۴۲۰۱۹۴۷۱۰ به نمایندگی یوسف مرادی باکدملی ۲۰۰۲۷۷۴۶۶۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت عدالت شهرستان هندیجان به شماره ملی ۱۰۸۶۰۷۱۲۶۳۴ به نمایندگی محسن غنیمی باکدملی ۲۰۰۲۷۷۴۶۶۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره اوراق واسناد مالی تعهدآور وقراردادها باامضای متفق مدیرعامل ویکی ازاعضای هیئت مدیره به همراه مهرشرکت واسناد عادی ومکاتبات اداری باامضای مدیرعامل ویکی ازاعضای هیئت مدیره به همراه مهرشرکت واسناد عادی ومکاتبات اداری باامضای مدیرعامل ومهرشرکت معتبراست. بخشی ازاختیارات هیئت مدیره شامل بندهای ۲۳، ۲۲، ۲۰، ۱۹، ۱۸، ۱۷، ۱۵، ۱۲، ۱۱، ۹، ۸، ۴، ۳، ۱ مندرج درماده ۴۱ اساسنامه شرکت به مدیرعامل تفویض گردید. ش۹۶۱۱۲۹۷۲۳۷۴۱۹۶۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14217960
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری استان خوزستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۴۴۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۹۰۳۳۶۵

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۰۱/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی اهواز به آدرس: اهواز کیانپارس خیابان یک شرقی پلاک ۲۰ وکدپستی ۶۱۵۵۹۱۳۱۷۴ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ش۹۷۰۶۲۵۶۸۶۲۵۷۶۷۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14238436
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری استان خوزستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۴۴۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۹۰۳۳۶۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه اصلی و دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه علی البدل جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین به شماره ملی ۱۰۱۰۰۳۷۹۳۱۱ به عنوان بازرس اصلی و موسسه امین مشاوربصیر به شماره ملی ۱۰۱۰۰۶۱۳۳۸۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۶ تصویب گردید. ش۹۷۰۷۰۹۱۹۰۵۲۲۸۲۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه