شرکت پتروشیمی خوزستان (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10860724417


شماره ثبت:
6334
تعداد بازدید:
8
تأسیس:
1376/12/26
آدرس:
ماهشهر بندرامام خميني منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي سايت 4 6356178776

اشخاص

عنوان طبق آگهی

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 12642172
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی خوزستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۳۳۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۷۲۴۴۱۷

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۳/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۷۳۳۲۳ به عنوان بازرس اصلی و موسسه دش و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۲۷۱ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. صورتهای مالی منتهی به۲۹/۱۲/۱۳۹۳ تصویب گردید. ش۹۴۱۱۱۴۸۱۳۸۱۲۷۰۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ماهشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه