شرکت تولید فرومولیبدن کرمان (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10860560307


شماره ثبت:
4692
تعداد بازدید:
10
تأسیس:
1379/9/21
آدرس:
كرمان شهرستان شهربابك ميدان آيت الله سعيدي ابتداي خيابان آيت الله خامنه اي روبروي دفتر خدماتي پيام 1111111111

اشخاص

عنوان طبق آگهی

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 9885294
آگهی تغییرات شرکت تولید فرومولیبدن کرمان (سهامی عام) به شماره ثبت ۴۶۹۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۶۰۳۰۷

به استناد صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۳۱/۵ و ۱۴/۶/۸۸ ۱ - بر طبق مصوبات هیئت مدیره آقای دارا ثروتیان به سمت مدیرعامل و آقای یداله شفیعی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری آتیه اندیشان مس به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محسن یزدانی راد به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای عباس فردجو به نمایندگی از موسسه صندوق بازنشستگی شرکت ملی صنایع مس ایران و آقایان محمد زندوکیلی و محمدرضا امیر زاده به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. مسئول ثبت شرکتهای ثبت کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10578650
آگهی تغییرات شرکت تولید فرومولیبدن کرمان سهامی عام بشماره ثبت ۴۶۹۲ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۶۰۳۰۷

بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲/۳/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱ صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۸ مورد تصویب قرار گرفت. ۲ مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی بهبود ارقام بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای جمشید اسکندری بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ انتخاب شدند. ۳ روزنامه دنیای اقتصاد بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. مسئول ثبت شرکتهای ثبت کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10683394
آگهی تغییرات شرکت تولید فرومولیبدن کرمان سهامی عام بشماره ثبت ۴۶۹۲، شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۶۰۳۰۷

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخه ۸/۱۰/۸۹: ۱ آقای بهروز رحمتی بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه (سهامی عام) و آقای عطاالله شریفیان بنمایندگی از موسسه صندوق بازنشستگی کارکنان شرکت ملی صنایع مس ایران و آقای مهدی مجدفر بنمایندگی شرکت سرمایه گذاری آتیه اندیشان مس و آقای سید حجت الله موسوی و آقای سعید ملایی ندیکی بعنوان اعضای هیئت مدیره شرکت انتخاب گردیدند. مسئول ثبت شرکتهای ثبت کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10707916
آگهی تغییرات شرکت تولید فرومولیبدن کرمان (سهامی عام) بشماره ثبت ۴۶۹۲، شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۶۰۳۰۷

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخه ۳۱/۵/۸۸ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱ اساسنامه شرکت در ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره مطابق نمونه پذیرفته شده سازمان بورس و اوراق بهادار مورد تصویب قرار گرفت. مسئول ثبت شرکتهای ثبت کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10896299
آگهی تغییرات شرکت تولید فرو مولیبدن کرمان (سهامی خاص) به شماره ثبت ۴۶۹۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۶۰۳۰۷

به استناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخه ۳۱/۴/۱۳۸۸: ۱ - قرائت گزارش هیئت مدیره و بازرسان و به تصویب رسیدن ترازنامه و صورتهای مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۸۷ ۲ - موسسه حسابرسی و خدمات مالی بهبود ارقام و موسسه حسابرسی ژرف بین نیکو روش به سمت بازرسان اصلی و علی البدل به مدت یک سال انتخاب گردیدند. ۳ - روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. مسئول ثبت شرکتهای ثبت کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه