شرکت عمران و توسعه شاهد (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10860553003


شماره ثبت:
186366
تعداد بازدید:
11
تأسیس:
1375/4/20
آدرس:
تهران خيابان استاد مطهري بعد از تقاطع قائم مقام فراهاني نبش گلريز پلاك304 1588643315

اشخاص

عنوان طبق آگهی
محمد بهرامی جو 705187
احمد نظری مراشی 1187734
آقای مهدی رستمی نامیله 1187734
آقای سید احمد عطشانی 1187734
آقای حسن عباسی معروفان 1187734
سیدنصرت اله طاهری تخته چوبی 9554423
رسول جباری فر 9554423
عباس میرزاابوطالبی 11092578
سید حسن موسوی 11092578
عیسی اسحاقی 11092578
کریم بروفرد 13001442
هومن مشعشعی 13001442
حسین گروسی 14212077
علی ملکی 14212077
آقای محمدرضا سجادیان 14212077

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 572519
آگهی تصمیمات شرکت عمران و توسعه شاهد سهامی عام ثبت شده بشماره ۱۸۶۳۶۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۵۳۰۰۳

به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۸/۱۲/۹۰ موضوع شرکت به الف موضوعات اصلی خرید اجاره صلح و به طور کلی انجام معاملات در قالب مقررات جاری کشور نسبت به املاک و مستغلات شرکت اجرای پروژه‌های ساختمانی و عمرانی احداث مجتمع‌های گردشگری و مجتمع‌های کشت و صنعت در داخل و یا خارج از کشور بهینه سازی و بازسازی املاک به منظور ارتقای کیفی آن طراحی و اجراء مدیریت بر اراضی کشاورزی و مجتمع‌های تجاری مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی جهت گسترش فعالیت در کلیه زمینه‌های فعالیت شرکت دریافت تسهیلات مالی و اعتباری از بانک‌ها و سایر موسسات و اشخاص اعم از داخلی یا خارجی در چهارچوب قوانین و مقررات به منظور پیشبرد اهداف شرکت انجام فعالیت در عرصه صادرات و واردات مصالح ساختمانی محصولات کشاورزی اعم از خام یا فرآوری شده خدمات فنی و مهندسی و احداث واحدهای تولیدی مصالح ساختمانی. ب موضوعات فرعی: انجام کلیه معاملات در قالب مقررات جاری کشور و مبادلات به انجام کلیه عملیات زیربنایی و روبنایی در کلیه ابعاد و تعاریف موجود که به طور مستقیم یا غیرمستقیم برای تحقق هدف شرکت لازم یا مفید بوده و یا در جهت اجرای موضوعات شرکت ضرورت داشته باشد تاسیس و ایجاد و سرمایه گذاری در شرکتها و یا واحدهای کشاورزی و صنایع تبدیلی و ساختمانی و شعب یا نمایندگی در داخل و خارج از کشور تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید و اساسنامه جدید مشتمل بر ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. پ۲۰۱۴۵۰۰۰۰۱۱۱۰۳۴۶۳۰۶۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 619165
آگهی تغییرات شرکت عمران و توسعه شاهد (سهامی عام) بشماره ثبت۱۸۶۳۶۶و شناسه ملی۱۰۸۶۰۵۵۳۰۰۳

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ۳۰/۲/۹۱ تعداد اعضای هیئت مدیره به۵ نفرتغییریافت و ماده مربوطه دراساسنامه اصلاح گردید. پ۲۰۱۶۳۰۰۰۰۱۱۱۰۳۱۰۱۲۴۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 703638
آگهی تصمیمات شرکت عمران و توسعه شاهد سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۸۶۳۶۶و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۵۳۰۰۳

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲/۵/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به ش م ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ بسمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۲۹۴۹۳۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 704599
آگهی تصمیمات شرکت عمران و توسعه شاهد سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۸۶۳۶۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۵۳۰۰۳

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲/۳/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت شاهد سهامی عام به ش م ۱۰۱۰۰۹۸۶۸۸۰ و شرکت سرمایه گذاری سعدی سهامی عام به ش م ۱۰۷۸۰۰۵۶۰۷۰ و شرکت بازرگانی شاهد سهامی عام به ش م ۱۰۱۰۱۵۹۷۵۵۰ و شرکت کشت و صنعت شاهدان سبز سهامی خاص به ش م ۱۰۱۰۲۹۲۶۱۸۲ و بانک ایران زمین به ش م ۱۰۳۲۰۵۰۳۰۷۹. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۲۹۵۰۱۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 705187
آگهی تغییرات در شرکت عمران و توسعه شاهدسهامی عام بشماره ثبت۱۸۶۳۶۶و شناسه ملی۱۰۸۶۰۵۵۳۰۰۳

باستناد صورتجلسه هیات مدیره مورخ۱/۵/۹۱ نسبت به موراد ذیل اتخاذ تصمیم گردید: محمد بهرامی جوبه به کدملی۰۰۵۲۶۵۲۲۹۷ به نمایندگی از شرکت شاهد به شناسه ملی۱۰۱۰۰۹۸۶۸۸۰ بسمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره و احمد نظری مراشی به کدملی۴۲۸۱۵۹۹۶۵۷ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سعدی به شناسه ملی۱۰۷۸۰۰۵۶۰۷۰ بسمت رئیس هیات مدیره و سید احمد عطشانی به کدملی۰۳۲۱۲۲۵۸۰۵ به نمایندگی از شرکت کشت و صنعت شاهدان سبز به شناسه ملی۱۰۱۰۲۹۲۶۱۸۲ بسمت عضو هیات مدیره و مهدی رستمی ناملیه به کدملی۲۷۵۳۷۳۰۶۷۹ بنمایندگی از شرکت بازرگانی شاهد به شناسه ملی۱۰۱۰۱۵۹۷۵۵۰ بسمت عضو هیات مدیره و حسن عباسی معروفان به کدملی۱۵۰۲۱۰۰۰۴۰۱ بنمایندگی از بانک ایران زمین به شناسه ملی۱۰۳۲۰۵۰۳۰۷۹ بسمت نایب رئیس هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی هیات مدیره انتخاب شدند. حدود اختیارات مدیرعامل بشرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید. امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار مالی و قراردادها و چک سفته برات با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای مشترک دو نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و اوراق عادی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۲۹۵۱۱۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1187726
آگهی تغییرات شرکت عمران و توسعه شاهد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۶۳۶۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۵۳۰۰۳

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. سازمان حسابرسی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ به عنوان بازرس قانونی برای یک سال مالی انتخاب گردید. اعضا هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت شاهد به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۸۶۸۸۰ بانک ایران زمین به شناسه ملی: ۱۰۳۲۰۵۰۳۰۷۹ شرکت بازرگانی شاهد به شناسه ملی: ۱۰۱۰۱۵۹۷۵۵۰ شرکت سرمایه گذاری سعدی به شناسه ملی: ۱۰۷۸۰۰۵۶۰۷۰ شرکت کشت و صنعت شاهدان سبز به شناسه ملی: ۱۰۱۰۲۹۲۶۱۸۲ برای مدت دو سال بسمت اعضاء هیئت مدیره انتخاب شدند. ترازنامه سال مالی و حساب سود و زیان سال ۱۳۹۱ مورد تصویب قرار گرفت. پ۱۷۰۹۷۶۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1187734
آگهی تغییرات شرکت عمران و توسعه شاهد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۶۳۶۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۵۳۰۰۳

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۵/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای احمد نظری مراشی به ۴۲۸۱۵۹۹۶۵۷ کد ملی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سعدی به شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۵۶۰۷۰۱۸۵۶۷۴ بسمت رئیس هیئت مدیره آقای محمد بهرامی جوبه با کد ملی ۰۰۵۲۶۵۲۲۹۷ به نمایندگی از شرکت شاهد به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۸۶۸۸۰ بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل آقای سید احمد عطشانی با کد ملی ۰۳۲۱۲۲۵۸۰۵ به نمایندگی از شرکت کشت و صنعت شاهدان سبز به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۲۶۱۸۲ بسمت عضو هیئت مدیره آقای مهدی رستمی نامیله با کد ملی ۲۷۵۳۷۳۰۶۷۹ به نمایندگی از شرکت بازرگانی شاهد به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۹۷۵۵۰ عضو هیئت مدیره آقای حسن عباسی معروفان با کد ملی ۱۵۰۲۱۰۰۴۰۱ به نمایندگی بانک ایران زمین، به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۰۳۰۷۹ نایب رئیس هیئت مدیره بخشی از اختیارات مشروحه در ماده ۳۷ اساسنامه را به شرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل شرکت تفویض نمود: کلیه اوراق و اسناد بهادار مالی، قراردادها و چک و سفته و بروات با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای مشترک دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و اوراق عادی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. پ۱۷۰۹۷۶۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1660602
آگهی تغییرات شرکت عمران و توسعه شاهد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۶۳۶۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۵۳۰۰۳

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ مورد تصویب قرار گرفت سازمان حسابرسی ش م ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲به عنوان بازرس قانونی برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۳۰۷۲۰۴۷۰۵۱۳۸۹۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9554423
آگهی تصمیمات شرکت عمران و توسعه شاهد سهامی عام به شماره ثبت۱۸۶۳۶۶ و شناسه ملی۱۰۸۶۰۵۵۳۰۰۳

باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۷/۹۰ سیداحمد عطشانی به کدملی ۰۳۲۱۲۲۵۸۰۵ به جای عباس میرزاابوطالبی به نمایندگی شرکت کشت و صنعت شاهدان سبز به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۲۶۱۸۲ به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی مدیران انتخاب گردید. ترکیب هیئت مدیره به شرح زیر می‌باشد: سیدنصرت اله طاهری تخته چوبی به کدملی ۴۶۸۹۴۲۹۹۲۸ بسمت رئیس هیئت مدیره و سیدحسن موسوی به کدملی ۲۲۵۹۶۶۸۷۹۸ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و احمد نظری مراشی به کدملی ۴۲۸۱۵۹۹۶۵ و رسول جباری فر به کدملی ۵۶۷۸۸۲۱۳۷۷ و سیداحمد عطشانی و عیسی اسحاقی به کدملی ۴۸۹۸۳۸۱۹۹۵ بسمت عضو هیئت مدیره و محمد بهرامی جوبه به کدملی ۰۰۵۲۶۵۲۲۹۷ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. و حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار مالی و قراردادها چک سفته بروات با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء مشترک دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9662740
آگهی تصمیمات شرکت عمران و توسعه شاهد سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۶۳۶۶ به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۵۳۰۰۳

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۱۲/۸۸ هیئت مدیره اختیارات خود را به شرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض نمود. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9986353
آگهی تغییرات در شرکت عمران و توسعه شاهدسهامی عام بشماره ثبت۱۸۶۳۶۶و شناسه ملی۱۰۸۶۰۵۵۳۰۰۳

باستناد صورتجلسه هیات مدیره مورخ۱/۵/۹۱ نسبت به موراد ذیل اتخاذ تصمیم گردید: محمد بهرامی جوبه به کدملی۰۰۵۲۶۵۲۲۹۷ به نمایندگی از شرکت شاهد به شناسه ملی۱۰۱۰۰۹۸۶۸۸۰ بسمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره و احمد نظری مراشی به کدملی۴۲۸۱۵۹۹۶۵۷ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سعدی به شناسه ملی۱۰۷۸۰۰۵۶۰۷۰ بسمت رئیس هیات مدیره و سید احمد عطشانی به کدملی۰۳۲۱۲۲۵۸۰۵ به نمایندگی از شرکت کشت و صنعت شاهدان سبز به شناسه ملی۱۰۱۰۲۹۲۶۱۸۲ بسمت عضو هیات مدیره و مهدی رستمی ناملیه به کدملی۲۷۵۳۷۳۰۶۷۹ بنمایندگی از شرکت بازرگانی شاهد به شناسه ملی۱۰۱۰۱۵۹۷۵۵۰ بسمت عضو هیات مدیره و حسن عباسی معروفان به کدملی۱۵۰۲۱۰۰۰۴۰۱ بنمایندگی از بانک ایران زمین به شناسه ملی۱۰۳۲۰۵۰۳۰۷۹ بسمت نایب رئیس هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی هیات مدیره انتخاب شدند. حدود اختیارات مدیرعامل بشرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید. امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار مالی و قراردادها و چک سفته برات با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای مشترک دو نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و اوراق عادی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10039776
آگهی تصمیمات شرکت عمران و توسعه شاهد سهامی عام ثبت شده بشماره ۱۸۶۳۶۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۵۳۰۰۳

به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۸/۱۲/۹۰ موضوع شرکت به الف موضوعات اصلی خرید اجاره صلح و به طور کلی انجام معاملات در قالب مقررات جاری کشور نسبت به املاک و مستغلات شرکت اجرای پروژه‌های ساختمانی و عمرانی احداث مجتمع‌های گردشگری و مجتمع‌های کشت و صنعت در داخل و یا خارج از کشور بهینه سازی و بازسازی املاک به منظور ارتقای کیفی آن طراحی و اجراء مدیریت بر اراضی کشاورزی و مجتمع‌های تجاری مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی جهت گسترش فعالیت در کلیه زمینه‌های فعالیت شرکت دریافت تسهیلات مالی و اعتباری از بانک‌ها و سایر موسسات و اشخاص اعم از داخلی یا خارجی در چهارچوب قوانین و مقررات به منظور پیشبرد اهداف شرکت انجام فعالیت در عرصه صادرات و واردات مصالح ساختمانی محصولات کشاورزی اعم از خام یا فرآوری شده خدمات فنی و مهندسی و احداث واحدهای تولیدی مصالح ساختمانی. ب موضوعات فرعی: انجام کلیه معاملات در قالب مقررات جاری کشور و مبادلات به انجام کلیه عملیات زیربنایی و روبنایی در کلیه ابعاد و تعاریف موجود که به طور مستقیم یا غیرمستقیم برای تحقق هدف شرکت لازم یا مفید بوده و یا در جهت اجرای موضوعات شرکت ضرورت داشته باشد تاسیس و ایجاد و سرمایه گذاری در شرکتها و یا واحدهای کشاورزی و صنایع تبدیلی و ساختمانی و شعب یا نمایندگی در داخل و خارج از کشور تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید و اساسنامه جدید مشتمل بر ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10222570
آگهی تصمیمات شرکت عمران و توسعه شاهد سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۸۶۳۶۶و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۵۳۰۰۳

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲/۵/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به ش م ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ بسمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11092578
آگهی تصمیمات شرکت عمران و توسعه شاهد سهامی عام ثبت شده بشماره ۱۸۶۳۶۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۵۳۰۰۳

طبق صورتجلسه هیئت‎مدیره مورخ ۱/۱۰/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۵/۱۰/۸۹ واصل گردید: محمد بهرامی جو به ش ملی ۰۰۵۲۶۵۲۲۹۷ بجای احمد نظری مراشی به ش ملی ۴۲۸۱۵۹۹۶۵۷ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت‎مدیره و سید نصرت اله طاهری تخته چوبی به ش ملی ۴۶۸۹۴۲۹۹۲۸ بسمت رئیس هیئت‎مدیره و سید حسن موسوی به ش ملی ۲۲۵۹۶۶۸۷۹۸ بسمت نائب رئیس هیئت‎مدیره و احمد نظری مراشی به ش ملی ۴۲۸۱۵۹۹۶۵۷ و عباس میرزاابوطالبی به ش ملی ۰۳۲۱۲۳۷۵۴۴ و رسول جباری فر به ش ملی ۵۶۷۸۸۲۱۳۷۷ و عیسی اسحاقی به ش ملی ۴۸۹۸۳۸۱۹۹۵ به عنوان اعضای هیئت‎مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت‎مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک , سفته , برات و قراردادها با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‎مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای مشترک دو نفر از اعضای هیئت‎مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12876654
آگهی تغییرات شرکت عمران و توسعه شاهد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۶۳۶۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۵۳۰۰۳

با توجه به بررسی مدارک و مستندات ارائه شده و نیز صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۱۲/۱۳۹۴و مجوز سازمان بورس بشماره ۲۲۲۰۷۰۰۵۲/۹۴۷مورخ ۱۱/۱۲/۹۴ و در اجرای ماده ۱۷۶ لایحه اصلاحی موادی از قانون تجارت بدینوسیله اجازه انتشار اعلامیه پذیره نویسی صادر می‌گردد. پ۹۵۰۴۰۵۴۰۷۵۳۷۴۴۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12919241
آگهی تغییرات شرکت عمران و توسعه شاهد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۶۳۶۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۵۳۰۰۳

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۳/۱۳۹۵ و اجازه مجمع عمومی مورخ ۱۸/۸/۹۴ و مجوز شماره ۰۲۵/۲۲۲۰۷۰ , ۹۵۹ مورخ ۲۶/۳/۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ ۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۱۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۳۰۰۰۰۰۰۰۰ سهم با نام ۱۰۰۰ ریالی از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی و سود انباشته افزایش یافت که تماما پرداخت شده می‌باشد. مبلغ ۲۲۱۲۹۷۸۴۰۷۰ ریال به موجب گواهی بانکی شماره ۲۱۲ / ۹۵ ص / ۳۰۷ مورخ ۲۱/۴/۹۵ بانک پاسارگاد شعبه میرزای شیرازی واریز گردیده است. ذیل ثبت در تاریخ به لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا گردید. پ۹۵۰۴۲۹۸۵۹۶۵۷۵۰۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12956335
آگهی تغییرات شرکت عمران و توسعه شاهد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۶۳۶۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۵۳۰۰۳

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ مورد تصویب قرار گرفت سازمان حسابرسی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲به عنوان بازرس قانونی برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید روزنامه کثیرالانتشاراطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید پ۹۵۰۵۱۹۴۶۸۶۱۲۸۳۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13001442
آگهی تغییرات شرکت عمران و توسعه شاهد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۶۳۶۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۵۳۰۰۳

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۵/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسین گروسی به کدملی ۳۷۸۱۰۳۷۱۷۷ به نمایندگی از شرکت شاهد به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۸۶۸۸۰ به سمت رئیس هئیت - آقای حسن عباسی معروفان به کدملی ۱۵۰۲۱۰۰۴۰۱ به نمایندگی از بانک ایران زمین به شناسه ملی به سمت نائب رئیس هئیت مدیره۱۰۳۲۰۵۰۳۰۷۹ - آقای علی ملکی به کدملی ۴۵۵۹۹۳۴۵۷۶ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سعدی به شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۵۶۰۷۰ به عنوان عضو هیئت مدیره - آقای کریم بروفرد به کدملی ۳۳۴۱۲۵۷۱۵۲ به نمایندگی از شرکت کشت و صنعت شاهدان سبز به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۲۶۱۸۲ و شماره ثبت ۲۵۲۱۷۷ به عنوان عضو هیئت مدیره - آقای هومن مشعشعی به کدملی ۴۹۶۹۶۵۰۸۹۶ به نمایندگی از شرکت بازرگانی شاهد به شناسه ملی۱۰۱۰۱۵۹۷۵۵۰ به سمت عضو هئیت مدیره و مدیر عامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار مالی قرار دادها چک و سفته و بروات با امضا متفق مدیر عامل و یکی از اعضا هیئت مدیره در غیاب مدیر عامل با امضای مشترک رئیس هئیت مدیره و یکی دیگر از اعضا هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و اوراق عادی با امضا مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. - با عنایت به ماده ۴۲ اساسنامه مبنی بر تفویض بخشی از اختیارات هیات مدیره به مدیر عامل هیات مدیره قسمتی از اختیارات مشروحه در ماده ۳۷ اساسنامه را به شرح ذیل به مدیر عامل تفویض نمود - نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی موسسات عمومی مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی - شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد - افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک‌ها و موسسات قانونی دیگر - دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت - اقامه هر گونه دعوای حقوقی و جزائی و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده در هر یک از دادگاه هادادسراها مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری از طرف شرکت دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام از جمله حضور در جلسات اعتراض به رای در خواست تجدید نظر فرجام واخواهی و اعاده دادرسی مصالحه و سازش استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند تعیین جاعل حق امضای قرار دادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن) اجرای حکم نهایی و قطعی داور در خواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به وجوه ایداعی و تعقیب آنها تعیین مصدق و کارشناس انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر اقرار در ماهیت دعوا جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث قبول یا رد سوگند تامین خواسته تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر - تنظیم صورتهای مالی سالانه و گزارش فعالیت هیات مدیره و ارائه آن به بازرس و حسابرس - تنظیم صورت‌های مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورت‌های مالی ۶ ماهه به حسابرس - دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها - پیشنهاد هر نوع اندوخته بجز اندوخته قانونی - سایر مواردی که بنابر در خواست مدیر عامل شرکت توسط هیات مدیره تفویض می‌گردد. پ۹۵۰۶۱۳۸۵۲۶۹۰۴۱۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13526135
آگهی تغییرات شرکت عمران و توسعه شاهد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۶۳۶۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۵۳۰۰۳

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات، دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. سازمان حسابرسی به شماره ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ به سمت بازرس قانونی برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۵ به تصویب رسید اشخاص حقوقی ذیل را بعنوان اعضای هیات مدیره شرکت برای مدت ۲ سال انتخاب شدند شرکت شاهد سهامی عام شماره ثبت ۵۳۵۵۸ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۸۶۸۸۰ شرکت سرمایه گذاری سعدی سهامی خاص شماره ثبت ۱۸۵۶۷۴ شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۵۶۰۷۰ شرکت بازرگانی شاهد سهامی خاص شماره ثبت ۱۱۶۱۴۹ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۹۷۵۵۰ بانک ایران زمین سهامی عام شماره ثبت ۳۹۹۲۷۹ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۰۳۰۷۹ شرکت کشت و صنعت شاهدان سبز سهامی خاص شماره ثبت ۲۵۲۱۷۷ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۲۶۱۸۲ پ۹۶۰۵۰۱۷۴۴۵۲۹۸۶۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14193904
آگهی تغییرات شرکت عمران و توسعه شاهد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۶۳۶۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۵۳۰۰۳

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۰۵/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره شرکت برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند: شاهد شماره ثبت ۵۳۵۵۸ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۸۶۸۸۰ شرکت سرمایه گذاری سعدی شماره ثبت ۱۸۵۶۷۴ شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۵۶۰۷۰ شرکت بازرگانی شاهدشماره ثبت۱۱۶۱۴۹ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۹۷۵۵۰ شرکت فرآوری و توسعه ابنیه شاهد شماره ثبت ۱۱۶۶۴۳شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۰۲۴۸۷ شرکت کشت و صنعت شاهدان سبز شماره ثبت ۲۵۲۱۷۷ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۲۶۱۸۲ پ۹۷۰۶۱۰۸۸۱۷۴۳۳۱۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14212069
آگهی تغییرات شرکت عمران و توسعه شاهد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۶۳۶۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۵۳۰۰۳

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۰۶/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: پیرو آگهی به شماره مکانیزه ۱۳۹۷۳۰۴۰۰۹۰۱۰۴۷۲۴۳ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۶ به تصویب رسید صحیح می‌باشد که اشتیاها ۳۰/۱۲/۱۳۹۶ درج گردیده و بدینوسیله اصلاح شد. پ۹۷۰۶۲۰۳۰۴۳۰۹۲۸۳ اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14212077
آگهی تغییرات شرکت عمران و توسعه شاهد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۶۳۶۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۵۳۰۰۳

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۰۶/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسین گروسی به کد ملی ۳۷۸۱۰۳۷۱۷۷ به نمایندگی از شرکت شاهد به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۸۶۸۸۰ به سمت عضو هیئت مدیره آقای محمدرضا سجادیان به کد ملی ۰۰۵۴۷۹۶۹۸۹به نمایندگی از شرکت فرآوری و توسعه ابنیه شاهد به سهامی خاص به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۰۲۴۸۷ به سمت رئیس هیات مدیره آقای علی ملکی به کد ملی ۴۵۵۹۹۳۴۵۷۶به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سعدی سهامی خاص به شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۵۶۰۷۰ به سمت نایب رئیس هیات مدیره آقای کریم بروفرد به کد ملی ۳۳۴۱۲۵۷۱۵۲به نمایندگی از شرکت کشت و صنعت شاهدان سبز سهامی خاص به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۲۶۱۸۲و شماره ثبت ۲۵۲۱۷۷ به سمت عضو هیئت مدیره آقای هومن مشعشعی به کد ملی ۴۹۶۹۶۵۰۸۹۶به نمایندگی از شرکت بازرگانی شاهد سهامی خاص مذکور به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۹۷۵۵۰ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیر عامل انتخاب گردیدند قسمتی از اختیارات مشروحه در ماده ۳۷ اساسنامه را به شرح بندهای ۱و۴و۶و۷و۱۴و۱۵و۱۶و۱۸اساسنامه را به مدیرعامل شرکت تفویض گردید کلیه اوراق و اسناد بهادار ملی قراردادها و چک و سفته بروات و عقود اسلامی با امضای متفق مدیر عامل و یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیر عامل با امضا مشترک دو نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و اوراق عادی و مکاتبات با امضای مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود پ۹۷۰۶۲۰۱۴۰۲۹۲۷۳۴ اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14401243
آگهی تغییرات شرکت عمران و توسعه شاهد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۶۳۶۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۵۳۰۰۳

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۹/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آدرس شرکت به استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، فردوس، خیابان بیست متری ولیعصر، خیابان شهید ابوالفضل ظرافتی، پلاک ۲۰، طبقه سوم، واحد ۱۰ کدپستی ۱۴۸۱۷۸۷۱۴۷ تغییر یافت. پ۹۷۱۰۰۹۱۸۸۳۱۶۲۸۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه