شرکت معدنی و صنعتی گل گهر (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10860515050


شماره ثبت:
409
تعداد بازدید:
19
تأسیس:
1370/12/15
آدرس:
سيرجان كيلومتر 50 جاده شيراز 7814474311

اشخاص

عنوان طبق آگهی
عباس هشی 610812
آقای کوروش پرویزیان 10967382
آقای محمد جلال مآب 10967382
آقای سید عبدالحمید ثمره هاشمی 10967382
یونس الستی 10967382
آقای ناصر تقی زاده 12650204
آقای اکبر نوروزی 12650204
دارایی رامین پاشایی فام 12650204
آقای محمود زیدآبادی نژاد 13725518
آقای محمد رضا خضری پور 13938738
امیر حسین نادری 13938738
محمدتقی ابوالحسنی 13938738
میرعلی یاری 13938738

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 610812
آگهی تاسیس شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر سهامی خاص

که در تاریخ ۱۳/۲/۱۳۹۱ شماره ثبت ۳۱۳۶ و شناسه ملی دفتر ثبت شرکتهای سیرجان بثبت رسیده و در مورخه ۱۶/۲/۱۳۹۱ از لحاظ امضاء دفتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه شرکت فوق الذکر برای اطلاع عموم در روزنامه رسمی کشور و نشریه محلی آگهی می گردد: ۱ـ موضوع شرکت: اکتشاف، مهندسی و تکنولوژی، طراحی و احداث و بهره برداری از معادن و صنایع معدنی وابسته پایین دستی جنبی و تکمیلی و همچنین صنایع تولید فولاد و نورد و مقاطع ساختمانی و صنعتی و آلیاژی و کلیه فعالیتهای مربوط به عملیات ساختمانی، راهسازی احداث تاسیسات و صنایع مختلف انجام هرگونه عملیات پژوهشی آموزشی و همچنین پیمانکاری مشتمل به مشاوره پیمان مدیریت ارائه خدمات مهندسی در داخل و خارج از کشور که به نحوی مرتبط با بند اول باشد و مابقی بشرح ماده ۲ اساسنامه شرکت می باشد پس از اخذ مجوزهای قانونی لازم. ۲ـ مرکز اصلی: سیرجان، کیلومتر ۵۰ جاده شیراز ۳ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود. ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ هزار میلیارد ریال نقدی منقسم به یک میلیون سهم بانام عادی هر یک با ارزش یک هزار ریال می باشد و برابر گواهی بانک سپه شعبه ولیعصر سیرجان مبلغ کل سرمایه تامین گردیده است. ۵ـ مدیران شرکت: شرکت معدنی و صنعتی گل گهر (سهامی عام) شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۱۵۰۵۰ و شرکت سرمایه گذاری و توسعه گل گهر (سهامی خاص) شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۳۹۲۸۵ و شرکت مدیریت توسعه گوهران امید (سهامی خاص) شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۲۳۱۷۹ و شرکت آهن و فولاد غدیر ایرانیان (سهامی خاص) شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۰۶۹۳۹ و صندوق بازنشستگی وظیفه از کار افتادگی و پس انداز کارکنان بانکها شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۹۹۵۴۹ بعنوان اعضاء اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. آقایان محمود نوریان بسمت رئیس هیئت مدیره و یونس الستی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و کمال الدین گلچین و لطیف نشت بزرگی و اسداله فرشاد کلاً بعنوان نمایندگان اعضاء اصلی هیئت مدیره و آقای حسین ملا حسین آقا از خارج سهامداران شرکت بسمت مدیر عامل برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اختیارات هیئت مدیره مندرج در ماده ۳۸ اساسنامه شرکت به جز بندهای ۲ و ۳ و ۵ و ۱۰ و ۱۴ و ۱۷ و ۱۸ و ۱۹ و ۲۰ به مدیر عامل تفویض شد. ۶ـ دارندگان حق امضاء: مقرر گردید کلیه اسناد و اوراق رسمی و تعهدآور و بهادار و بانکی (از قبیل چک و سفته و برات) و تعهدات کاری و قراردادهای شرکت با امضاء مدیر عامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیر عامل با امضاء دو عضو هیئت مدیره و سایر نامه های اداری با امضاء مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر باشد. ۷ـ بازرسان شرکت: موسسه حسابرسی هشیار بهمند شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۰۷۴۶ بعنوان بازرس اصلی و آقای عباس هشی ش ملی ۱۲۸۸۵۶۹۹۷۱ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ۸ـ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد و نشریه محلی پاسارگاد برای درج آگهی های شرکت معرفی گردید. ش۶۰۱۳۱۰۰۰۰۱۱۱۱۶۹۰۵۱۶۰ مسئول ثبت شرکتهای ثبت سیرجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 697718
آگهی تصمیمات شرکت معدنی و صنعتی گل گهرسهامی عام ثبت شده بشماره ۴۰۹و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۱۵۰۵۰

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخه ۱۲/۴/۹۱ شرکت فوق الذکر: ۱ ترازنامه و صورت سود (زیان) گردش حساب سود (زیان) انباشته و صورت جریان وجوه نقد آن برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ تصویب گردید و مقرر شد از محل سود قابل تخصیص مبلغ ۵۸۸۰ میلیارد ریال خالص (به ازای هر سهم ۹۸۰ ریال) با رعایت مفاد قانون تجارت و اساسنامه شرکت بین سهامداران تقسیم گردد. ۲ موسسه حسابرسی هشیار بهمند شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۸۷۴۶ بعنوان حسابرس مستقل و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهراد مشار شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۱۷۹۱۹ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به پایان اسفند ماه ۱۳۹۱ انتخاب شدند. ۳ روزنامه اطلاعات و دنیای اقتصاد برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۴ معاملات مشمول مفاد ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت طی سال مالی ۱۳۹۰ به تصویب رسید. ش۱۴۱۱۷۲۸ ثبت شرکتهای ثبت سیرجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 939828
آگهی تغییرات شرکت معدنی و صنعتی گل گهر سهامی عام ثبت ۴۰۹ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۱۵۰۵۰

باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخه ۱۲/۹/۹۱ شرکت فوق الذکر: آقای میرعلی یاری بعنوان نماینده جدید شرکت کارگزاری بانک سپه (کارگزاری کاسپین مهر ایرانیان سابق) شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۲۵۱۹۹ بعنوان عضو هیئت مدیره جایگزین آقای یونس الستی برای مدت باقیمانده ماموریت هیئت مدیره (۱۴/۴/۹۲) گردید. ش۱۶۰۸۹۷۰ ثبت شرکتهای ثبت سیرجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1132807
آگهی تغییرات و تصمیمات شرکت معدنی و صنعتی گل گهر سهامی عام ثبت ۴۰۹ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۱۵۰۵۰

به استناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۴/۱۳۹۲ شرکت فوق الذکر: ۱ ترازنامه و صورت سود و زیان و گردش حساب سود و زیان انباشته و صورت جریان وجوه نقد آن برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۱ مورد تصویب قرار گرفت. ۲ موسسه حسابرسی هشیار بهمند شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۸۷۴۶ به عنوان حسابرس مستقل و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهراد مشار شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۱۷۹۹۹ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به پایان اسفندماه ۱۳۹۲ انتخاب شدند. ۳ تقسیم سود هر سهم برای سال مالی ۱۳۹۱ به مبلغ ۱۹۰۰ ریال تصویب شد. ۴ روزنامه‌های اطلاعات و دنیای اقتصاد برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۵ اعضاء هیئت مدیره بشرح ذیل برای مدت دو سال انتخاب شدند: الف شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۵۸۰۹۰ ب شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۳۴۱۵۷ ج شرکت فولاد مبارکه شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۸۹۴۶۴ د شرکت تامین مواد اولیه فولاد صبا نور شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۲۶۱۵۰ ذ شرکت سرمایه گذاری سپه شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۹۶۷۴۰ ش۱۶۸۳۲۶۹ ثبت شرکتهای ثبت سیرجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1171694
آگهی تغییرات شرکت معدنی صنعتی گل گهر سهامی عام ثبت ۴۰۹ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۱۵۰۵۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۴/۹۲ شرکت فوق الذکر: آقای رامین پاشایی فام به نمایندگی از شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای سیدعبدالحمید ثمره هاشمی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقایان محمد جلال مآب به نمایندگی از شرکت تامین مواد اولیه فولاد صبا نور و امیرحسین نادری به نمایندگی از شرکت فولاد مبارکه اصفهان و میرعلی یاری به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سپه به سمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. همچنین آقای محمد جلال مآب به سمت مدیرعامل شرکت انتخاب شد. ش۱۷۰۱۳۸۱ اداره ثبت اسناد و املاک سیرجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1198762
آگهی تغییرات شرکت معدنی و صنعتی گل گهر سهامی عام ثبت ۴۰۹ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۱۵۰۵۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۶/۹۲ شرکت فوق الذکر: ۱ اوراق بهاءدار با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و امضاء کلیه چکها تا مبلغ پنج میلیارد ریال با امضاء مدیرعامل و معاون مالی و اقتصادی شرکت و بیش از مبلغ مزبور با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت اعتبار دارد. درخصوص قراردادهای جاری شرکت مقرر شد پس از طی مراحل تعیین شده در آئین نامه معاملات تا مبلغ پانصد میلیون ریال توسط معاون ذیربط و بیش از آن با امضاء مدیرعامل شرکت و معاون مربوطه اقدام گردد. ۲ هیئت مدیره ضمن تفویض اختیار صدور احکام کارگزینی و عزل و نصب کارکنان، بخشی از اختیارات خود در ماده ۳۷ اساسنامه شامل بندهای یک، شش، هفت، هشت، نه (به استثنای اموال غیرمنقول با رعایت آئین نامه معاملات)، یازده، چهارده (به استنثای مصالحه و سازش)، پانزده و شانزده (مجموعا نه بند از بیست بند) را به منظور تسهیل و تسریع در امور جاری شرکت به مدیرعامل تفویض نمود. ش۱۷۱۳۴۱۴ ثبت شرکتهای ثبت سیرجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1294331
آگهی تغییرات شرکت معدنی صنعتی گل گهر (سهامی عام) ثبت ۴۰۹ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۱۵۰۵۰

باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۹/۹۲ شرکت فوق الذکر: هیئت مدیره جهت انتقال ۱۱۰ فقره اسناد مالکیت منازل مسکونی فروخته شده به اعضاء تعاونی مسکن کارکنان و انتقال اسناد مالکیت ماشین آلات فروش رفته در سنوات قبل و امضاء ذیل دفاتر و اسناد مربوطه در دفاتر اسنادرسمی و ثبت به آقای علی بهادریان پاریزی تفویض اختیار نمود. ش۱۷۵۵۳۶۶ ثبت شرکتهای ثبت سیرجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1306740
آگهی تغییرات شرکت معدنی صنعتی گل گهر سهامی عام ثبت ۴۰۹ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۱۵۰۵۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۴/۹۲ شرکت فوق الذکر: آقای رامین پاشایی فام به نمایندگی از شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای سیدعبدالحمید ثمره هاشمی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقایان محمدجلال مآب به نمایندگی از شرکت تامین مواد اولیه فولاد صبا نور و امیرحسین نادری به نمایندگی از شرکت فولاد مبارکه اصفهان و میرعلی یاری به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سپه بسمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. همچنین آقای محمدجلال مآب بسمت مدیرعامل شرکت انتخاب شد. ش۱۷۶۲۹۱۹ اداره ثبت اسناد و املاک سیرجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1537005
آگهی تصمیمات شرکت معدنی صنعتی گل گهر سهامی خاص شماره ثبت ۴۰۹ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۱۵۰۵۰

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۷/۴/۹۳ شرکت فوق الذکر: ۱ ترازنامه و صورت سود و زیان گردش حساب سود زیان انباشته و صورت جریان و جوه نقد گروه و شرکت اصلی منتهی به تاریخ ۲۹/۱۲/۹۲ به تصویب رسید. ۲ موسسه حسابرسی هشیار بهمند بعنوان حسابرس مستقل و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هشیار ممیز بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به پایان اسفند ۱۳۹۳ انتخاب شدند. ۳ روزنامه اطلاعات و دنیای اقتصاد برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش۱۸۵۳۳۹۲ مسئول ثبت شرکتهای ثبت سیرجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10177887
آگهی تغییرات شرکت سنگ آهن گل گهر سهامی عام ثبت ۴۰۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۱۵۰۵۰

بموجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۱/۸۹ شرکت فوق الذکر آقای حسین ملاحسین آقا بنمایندگی شرکت کارگزاری کاسپین مهر ایرانیان که عضویت هیئت مدیره را عهده دار می‌باشد بعنوان عضو موظف هیئت مدیره انتخاب شد. مسئول ثبت شرکتهای ثبت سیرجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10273929
آگهی تغییرات شرکت معدنی و صنعتی گل گهر سهامی عام ثبت ۴۰۹ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۱۵۰۵۰

باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخه ۱۲/۹/۹۱ شرکت فوق الذکر: آقای میرعلی یاری بعنوان نماینده جدید شرکت کارگزاری بانک سپه (کارگزاری کاسپین مهر ایرانیان سابق) شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۲۵۱۹۹ بعنوان عضو هیئت مدیره جایگزین آقای یونس الستی برای مدت باقیمانده ماموریت هیئت مدیره (۱۴/۴/۹۲) گردید. ثبت شرکتهای ثبت سیرجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10337553
آگهی تغییرات شرکت سنگ آهن گل گهر سهامی عام ثبت ۴۰۹ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۱۵۰۵۰

بموجب صورت جلسات هیئت مدیره مورخه ۱۶/۱۲/۸۸ شرکت فوق الذکر: ۱ آقای علیرضا برادران بنمایندگی از شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید سهامی عام بعنوان رئیس هیئت مدیره جایگزین آقای حسنعلی قنبری برای مدت باقیمانده تصدی هیئت مدیره (۲۵/۶/۹۰) گردید. همچنین آقای حسین ملا حسین آقا بنمایندگی شرکت کارگزاری کاسپین مهر ایرانیان بعنوان عضو هیئت مدیره جایگزین آقای حسنعلی قنبری برای مدت باقیمانده دو سال ۲۵/۶/۹۰) گردید. همچنین آقای علیرضا برادران بنمایندگی شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید سهامی عام بعنوان عضویت مدیره جایگزین آقای علیرضا حیدر آبادی پور برای مدت باقیمانده دو سال (۲۵/۶/۹۰) گردید. مسئول ثبت شرکتهای ثبت سیرجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10967382
آگهی تغییرات شرکت معدنی و صنعتی گل گهر سهامی عام ثبت ۴۰۹ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۱۵۰۵۰

باستناد صورت جلسات هیئت مدیره مورخه ۱۶/۷/۱۳۹۰ و ۲۴/۷/۱۳۹۰ شرکت فوق الذکر: ۱ آقای کوروش پرویزیان به شماره ملی ۵۵۰۹۹۱۲۲۵۱ بنمایندگی از طرف شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۵۸۰۹۰ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای سید عبدالحمید ثمره هاشمی به ش ملی ۲۹۹۲۰۲۸۹۹۱ بنمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۳۴۱۵۷ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقایان محمد جلال مآب به شماره ملی ۲۹۹۱۳۹۹۵۵۴ بنمایندگی از طرف شرکت تامین مواد اولیه فولاد صبا نور به شناسه ملی ۰۱۰۱۷۲۶۱۵۰و امیر حسین نادری به ش ملی ۱۲۸۹۴۳۳۰۷۰ بنمایندگی از طرف شرکت فولاد مبارکه اصفهان به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۸۹۴۶۴ و یونس الستی به ش ملی ۱۵۸۱۱۷۷۴۰۲ بنمایندگی از طرف شرکت کارگزاری کاسپین مهر ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۲۵۱۹۹ بعنوان اعضاء هیئت مدیره و همچنین آقای محمد جلال مآب بسمت مدیر عامل برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۲ هیئت مدیره ضمن تفویض اختیار صدور احکام کارگزینی و عزل و نصب کارکنان بخشی از اختیارات خود در ماده ۳۷ اساسنامه شامل بندهای یک، شش، هفت، هشت، نه (به استثنای اموال غیر منقول و با رعایت آئین نامه معاملات) یازده، چهارده (با استثنای مصالحه و سازش) پانزده، شانزده و هفده مجموعا (ده بند از بیست بند) را به منظور تسهیل و تسریع در امور جاری شرکت به مدیر عامل تفویض نمود. ۳ امضاء اوراق بهادار توسط مدیر عامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره انجام گردد. ۴ امضاء کلیه چکها تا مبلغ ۲ میلیارد ریال با امضاء مدیر عامل و معاون مالی و اقتصادی و بیش از مبلغ مزبور با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره. ۵ در خصوص قراردادهای جاری شرکت مقرر شد پس از طی مراحل تعیین شدن در آئین نامه معاملات تا مبلغ پانصد میلیون ریال توسط معاون ذیربط و بیش از آن با امضاء مدیر عامل شرکت و معاون مربوطه اقدام گردد. مسؤل ثبت شرکتهای ثبت سیرجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12650204
آگهی تغییرات شرکت معدنی و صنعتی گل گهر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۰۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۱۵۰۵۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۱۰/۱۳۹۴ الف: امضاء کلیه اسنادتعهدآور و اوراق بهادار و چک‌های شرکت معدنی وصنعتی گل گهر با رعایت آیین نامه معاملات واصول کلی حاکم بر امور مالی شرکت از یک ریال تا سقف ده میلیارد ریال با امضاء مدیرعامل (ناصر تقی زاده شماره ملی ۰۹۰۱۰۴۹۸۱۶) و معاون مالی واقتصادی (اقای محمود زیدآبادی نژاد شماره ملی ۳۰۷۱۳۴۵۰۲۱) همراه با مهر شرکت، بیش از ده میلیارد ریال با امضاء مدیرعامل (ناصر تقی زاده شماره ملی ۰۹۰۱۰۴۹۸۱۶) و یکی از اعضاءهیئت مدیره (رامین پاشایی فام شماره ملی ۱۵۵۱۹۱۲۴۱۴)، (میرعلی یاری شماره ملی ۲۹۰۹۳۳۱۸۰۶)، (امیر حسین نادری شماره ملی ۱۲۸۹۴۳۳۰۷۰)، (اکبر نوروزی شماره ملی ۰۵۵۸۹۴۶۷۴۷) همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و امضاء سایر اسناد واسناد عادی با امضاء مدیرعامل (آقای ناصر تقی زاده شماره ملی ۰۹۰۱۰۴۹۸۱۶) همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد ش۹۴۱۱۲۰۲۵۰۸۱۰۶۵۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سیرجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12819963
آگهی تغییرات شرکت معدنی و صنعتی گل گهر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۰۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۱۵۰۵۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۰۲/۱۳۹۵: براساس اختیارت تفویضی طبق مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۴ و مجوز شماره ۰۱۱ ۲۰۰۳۴۹/۹۵۹مورخ۱۵/۰۲/۹۵سازمان بورس واوراق بهاداروبا رعایت مواد۱۷۰و۱۷۶لایحه اصلاحی قانون تجارت سرمایه شرکت از مبلغ ۱۸۰۰۰میلیارد ریال به مبلغ ۲۴۰۰۰میلیارد ریال از طریق صدور سهام بانام جدید (که مبلغ۵۹۹۰۷۹۶۰۸۳۹ ریال آن از محل آورده نقدی سهامداران و پذیره نویسان بر طبق گواهی شماره ۵۶۵ مورخ ۱۲/۰۲/۱۳۹۵ بانک سپه شعبه پارک لاله تهران و مبلغ۵۹۴۰۰۹۲۰۳۹۱۶۱ریال از محل مطالبات حال شده بموجب گواهی شماره ۹۴۱۰۱۸۵مورخ۲۹/۱۰/۹۴حسابرس وبازرس قانونی تامین شده است) افزایش یافت درنتیجه ماده ۵ اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردید: ماده ۵: سرمایه شرکت مبلغ ۲۴۰۰۰میلیارد ریال منقسم به ۲۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰ سهم بانام ۱۰۰۰ ریالی است که تماما پرداخت شده میباشد. ش۹۵۰۳۰۶۶۷۳۴۴۴۸۶۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سیرجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13300841
آگهی تغییرات شرکت معدنی و صنعتی گل گهر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۰۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۱۵۰۵۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۴/۱۳۹۵ منضم به نامه شماره ۲۲۶۰۷/۴۱ مورخ ۱۸/۱۰/۹۵ سازمان خصوصی سازی الف - موسسه حسابرسی هوشیار ممیز بشناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵ بعنوان حسابرس مستقل وبازرس اصلی وموسسه حسابرسی بهراد مشار شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۱۷۹۹۹ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ب - ترازنامه منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ مورد تصویب قرار گرفت. ج - روزنامه اطلاعات و دنیای اقتصاد بعنوان روزنامه‌های کثیرالانتشار برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردیدند. ش۹۵۱۱۲۰۸۸۵۸۷۷۳۲۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سیرجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13369291
آگهی تغییرات شرکت معدنی و صنعتی گل گهر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۰۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۱۵۰۵۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۱۲/۱۳۹۵ منضم به مجوز شماره ۲۶۱۰۰۶۱۳۴/۹۵۹ مورخ ۱۸/۱۲/۹۵ سازمان بورس واوراق بهادار: بنابه اختیار تفویضی بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۴، سرمایه شرکت از مبلغ ۲۴۰۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۳۰۰۰۰ میلیارد ریال منقسم به ۳۰میلیارد سهم هزار ریالی بانام از محل مطالبات حال شده به مبلغ ۴۸۱۷۹۶۵۰۳۳۷۱۵ ریال و آورده نقدی به مبلغ ۱۰۲۰۳۴۹۶۶۲۸۵ ریال (طی گواهی شماره ۸۶۹ مورخ۰۹/۱۲/۹۵ بانک سپه شعبه پارک لاله) و از محل سود انباشته مبلغ ۱۰۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش یافت و در نتیجه ماده ۵اساسنامه شرکت اصلاح گردید. ش۹۶۰۱۱۵۱۴۷۳۶۱۱۷۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سیرجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13650297
آگهی تغییرات شرکت معدنی و صنعتی گل گهر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۰۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۱۵۰۵۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۴/۱۳۹۶: - ترازنامه. صورت سود و زیان. گردش حساب سود و زیان انباشته و صورت جریان وجوه نقد تلفیقی گروه وشرکت اصلی برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵مورد تصویب قرار گرفت. - موسسه حسابرسی هوشیار ممیز (حسابداران رسمی) شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵ بعنوان حسابرس مستقل وبازرس اصلی وموسسه حسابرسی بهراد مشار شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۱۷۹۹۹ (حسابداران رسمی) بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به پایان اسفندماه ۱۳۹۶ انتخاب گردید وبا امضاء ذیل این صورتجلسه قبولی خود را اعلام نمودند - روزنامه دنیای اقتصاد بعنوان روزنامه‌های کثیرالانتشار برای درج آگهی‌های شرکت برای سال ۱۳۹۶انتخاب شد - پس از شمارش آراء اعضاء حقوقی هیات مدیره به اکثریت قاطع به شرح زیر برای مدت دو سال تعیین گردیدند. شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۵۸۰۹۰ شرکت سرمایه گذاری سپه شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۹۶۷۴۰ شرکت توسعه معدنی وصنعتی صبا نور شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۲۶۱۵۰ شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن وفلزات شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۳۴۱۵۷ شرکت فولاد مبارکه اصفهان شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۸۹۴۶۴ ش۹۶۰۷۱۸۲۰۱۳۷۶۶۵۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سیرجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13725518
آگهی تغییرات شرکت معدنی و صنعتی گل گهر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۰۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۱۵۰۵۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۰۸/۱۳۹۶ شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید (شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۵۸۰۹۰) به سمت عضو هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۳۴۱۵۷) به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به نمایندگی آقای محمد تقی ابوالحسنی با شماره ملی ۰۴۲۱۲۶۸۱۶۶ شرکت توسعه معدنی و صنعتی صبانور (شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۲۶۱۵۰) به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره به نمایندگی آقای ناصر تقی زاده با شماره ملی ۰۹۰۱۰۴۹۸۱۶ شرکت فولاد مبارکه (شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۸۹۴۶۴) به سمت عضو هیئت مدیره به نمایندگی آقای امیرحسین نادری با شماره ملی ۱۲۸۹۴۳۳۰۷۰ شرکت سرمایه گذاری سپه (شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۹۶۷۴۰) به سمت رئیس هیئت مدیره به نمایندگی آقای میر علی یاری با شماره ملی ۲۹۰۹۳۳۱۸۰۶ آقای ناصر تقی زاده با شماره ملی ۰۹۰۱۰۴۹۸۱۶ به عنوان مدیرعامل شرکت انتخاب گردید. هیئت مدیره ضمن تفویض اختیار صدور احکام کارگزینی و عزل و نصب کارکنان، بخشی از اختیارات خود در ماده ۳۷ اساسنامه شامل: بندهای یک، شش، هفت، هشت، نه (باستثنای اموال غیرمنقول و با رعایت آئین نامه معاملات)، یازده، چهارده (باستثنای مصالحه و سازش)، پانزده و شانزده (مجموعا نه بند از بیست بند) را به منظور تسهیل و تسریع در امور جاری شرکت به مدیرعامل تفویض نمود. امضای کلیه اسناد تعهدآور، اوراق بهادار و چکهای شرکت معدنی و صنعتی گل گهر با رعایت آیین نامه معاملات و اصول کلی حاکم بر امور مالی شرکت از یک ریال تا سقف ده میلیارد ریال با امضای مدیرعامل (آقای ناصر تقی زاده به شماره ملی ۰۹۰۱۰۴۹۸۱۶) و معاون مالی و اقتصادی (آقای محمود زیدآبادی نژاد به شماره ملی ۳۰۷۱۳۴۵۰۲۱) همراه با مهر شرکت، بیش از ده میلیارد ریال با امضای مدیرعامل (آقای ناصر تقی زاده به شماره ملی ۰۹۰۱۰۴۹۸۱۶) ویکی ازاعضای هیئت مدیره) آقای محمد تقی ابوالحسنی به شماره ملی ۰۴۲۱۲۶۸۱۶۶)) آقای امیرحسین نادری به شماره ملی ۱۲۸۹۴۳۳۰۷۰) (آقای میر علی یاری به شماره ملی ۲۹۰۹۳۳۱۸۰۶) همراه با مهر شرکت و سایر اسناد و اسناد عادی با امضای مدیرعامل (آقای ناصر تقی زاده به شماره ملی ۰۹۰۱۰۴۹۸۱۶) همراه با مهر شرکت معتبرخواهد بود. ش۹۶۰۹۰۱۴۰۸۱۹۴۶۴۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سیرجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13938738
آگهی تغییرات شرکت معدنی و صنعتی گل گهر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۰۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۱۵۰۵۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۱۰/۱۳۹۶ و باعنایت به صورتجلسه مورخ ۱۴/۰۸/۱۳۹۶ هیات مدیره که تعیین سمت اعضاء هیات مدیره انجام شده و با توجه به عدم معرفی نماینده از سوی شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید تا تاریخ ۱۴/۰۸/۱۳۹۶ هیات مدیره باستناد نامه شماره ۵۱۲۹/۹۶ مورخ ۰۴/۱۰/۱۳۹۶ شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید آقای محمدرضا خضری پور را بعنوان عضو هیئت مدیره شرکت معدنی وصنعتی گل گهر منصوب نمود. در نتیجه: ۱ - سمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت باقی مانده به شرح ذیل تعیین گردید: - شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۵۸۰۹۰ به سمت عضو هیات مدیره به نمایندگی آقای محمد رضا خضری پور به شماره ملی ۱۸۱۹۴۸۱۶۱۱ - شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۳۴۱۵۷) به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به نمایندگی آقای محمد تقی ابوالحسنی با شماره ملی ۰۴۲۱۲۶۸۱۶۶ - شرکت توسعه معدنی و صنعتی صبانور (شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۲۶۱۵۰) به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره به نمایندگی آقای ناصر تقی زاده با شماره ملی ۰۹۰۱۰۴۹۸۱۶ - شرکت فولاد مبارکه اصفهان (شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۸۹۴۶۴) به سمت عضو هیات مدیره به نمایندگی آقای امیرحسین نادری با شماره ملی ۱۲۸۹۴۳۳۰۷۰ - شرکت سرمایه گذاری سپه (شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۹۶۷۴۰) به سمت رئیس هیات مدیره به نمایندگی آقای میر علی یاری با شماره ملی ۲۹۰۹۳۳۱۸۰۶ - آقای ناصر تقی زاده با شماره ملی ۰۹۰۱۰۴۹۸۱۶ به عنوان مدیرعامل شرکت انتخاب گردید. ۲ - امضاء کلیه اسنادتعهدآور و اوراق بهادار و چک‌های شرکت معدنی وصنعتی گل گهر با رعایت آیین نامه معاملات واصول کلی حاکم بر امور مالی شرکت از یک ریال تا سقف ده میلیارد ریال با امضاء مدیرعامل (ناصر تقی زاده شماره ملی ۰۹۰۱۰۴۹۸۱۶) و معاون مالی واقتصادی (اقای محمود زیدآبادی نژاد شماره ملی ۳۰۷۱۳۴۵۰۲۱) همراه با مهر شرکت، بیش از ده میلیارد ریال با امضاء مدیرعامل (ناصر تقی زاده شماره ملی ۰۹۰۱۰۴۹۸۱۶) و یکی از اعضاءهیئت مدیره (محمد رضا خضری پور به شماره ملی ۱۸۱۹۴۸۱۶۱۱)، (میرعلی یاری شماره ملی ۲۹۰۹۳۳۱۸۰۶)، (امیر حسین نادری شماره ملی ۱۲۸۹۴۳۳۰۷۰)، (محمد تقی ابوالحسنی شماره ملی ۰۴۲۱۲۶۸۱۶۶) همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و امضاء سایر اسناد واسناد عادی با امضاء مدیرعامل (آقای ناصر تقی زاده شماره ملی ۰۹۰۱۰۴۹۸۱۶) همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۶۱۲۲۲۶۶۹۶۳۰۷۰۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سیرجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14236848
آگهی تغییرات شرکت معدنی و صنعتی گل گهر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۰۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۱۵۰۵۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۶/۱۳۹۷ منضم به مجوز شماره ۰۴۶ ۳۹۸۹۸۱ , ۹۷۹ مورخ ۲۴/۶/۹۷ سازمان بورس و اوراق بهادار و بنا به تفویض اختیار حاصل از مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۸/۱۲/۹۶ سرمایه شرکت در مرحله اول از مبلغ ۳۰۰۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۳۶۰۰۰ میلیارد ریال منقسم به ۳۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰ سهم با نام عادی ۱۰۰۰ ریالی که ۵۷۱۶۱۸۷۷۳۳۲۰۰ ریال از محل مطالبات حال شده ومبلغ ۲۸۳۸۱۲۲۶۶۸۰۰ ریال از محل آورده نقدی طبق گواهی شماره ۳۵۲۸۰/۹۷ , ۳۵۳ مورخ ۱۱/۶/۹۷ بانک سپه شعبه پارک لاله تهران می‌باشد افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ش۹۷۰۷۰۸۴۲۶۶۳۹۶۷۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سیرجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه