شرکت صنایع کاغذ مراغه (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10860369754


شماره ثبت:
497
تعداد بازدید:
14
تأسیس:
1371/6/4
آدرس:
استان آذربايجان شرقي - شهرستان مراغه - بخش مركزي - دهستان قره ناز - روستا ورجوي-كوچه شهيد ابراهيم عبادي-جاده ((اصلي))-پلاك 0-طبقه همكف- 5533119599

اشخاص

عنوان طبق آگهی
آقای محمدحسین محمدخانی 13126724
آقای رضا ارزیتون 13126724
آقای مهدی عسگریان دماوندی 13699443
علی اکبر علیائی فرد 13699443
محمد جواد استاد محمدقلی 13699443
آقای علیرضا عسگریان دماوندی 13699443
امیر بهزاد عسگریان دماوندی 13699443
قاسم درویش زاده قلعه 13699475
جمال استاد محمد قلی 13699475

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 13126724
آگهی تغییرات شرکت صنایع کاغذ مراغه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۹۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۳۶۹۷۵۴

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۴ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی کارآمد حساب ایرانیان به شماره ثبت ۲۳۷۹۴ وشناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۰۷۲۰۰ به نمایندگی رضا ارزیتون به شماره ملی ۰۰۶۷۶۸۰۳۵۶ به عنوان بازرس اصلی و محمدحسین محمدخانی به شماره ملی ۴۵۶۹۲۸۸۳۸۳ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی ۹۵ انتخاب شدند. روزنامه کثیر الانتشار رصد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش۹۵۰۸۲۴۷۹۴۷۴۹۹۳۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مراغه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13699443
آگهی تغییرات شرکت صنایع کاغذ مراغه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۹۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۳۶۹۷۵۴

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان مهدی عسگریان دماوندی به شماره ملی ۰۰۳۳۸۴۰۸۴۹ و علیرضا عسگریان دماوندی به شماره ملی ۰۰۱۵۴۶۱۹۶۳ و جمال استاد محمد قلی به شماره ملی ۰۰۴۵۶۴۶۶۶۱ و قاسم درویش زاده قلعه به شماره ملی ۰۰۴۲۶۶۵۵۸۲ و آقای علی اکبر علیائی فرد به شماره ملی ۰۰۵۰۳۶۲۶۳۱ به سمت اعضاء اصلی هیئت مدیره و آقایان امیر بهزاد عسگریان دماوندی به شماره ملی ۰۰۵۳۵۶۸۲۸۱ و محمد جواد استاد محمدقلی به شماره ملی ۰۰۸۱۷۸۶۲۷۱ به سمت اعضاء علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی کارآمد حساب ایرانیان به شماره ثبت ۲۳۷۹۴ وشناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۰۷۲۰۰ به نمایندگی آقای رضا ارزیتون به شماره ملی: ۰۰۶۷۶۸۰۳۵۶ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمدحسین محمدخانی به شماره ملی:۴۵۶۹۲۸۸۳۸۳ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی ۹۶ انتخاب شدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۵ شرکت به تصویب رسید. ش۹۶۰۸۱۶۲۵۱۹۷۶۳۳۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مراغه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13699475
آگهی تغییرات شرکت صنایع کاغذ مراغه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۹۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۳۶۹۷۵۴

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان علیرضا عسگریان دماوندی به شماره ملی ۰۰۱۵۴۶۱۹۶۳ بسمت رئیس هیئت مدیره و مهدی عسگریان دماوندی به شماره ملی:۰۰۳۳۸۴۰۸۴۹ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و جمال استاد محمدقلی به شماره ملی ۰۰۴۵۶۴۶۶۶۱ و قاسم درویش زاده قلعه به شماره ملی ۰۰۴۲۶۶۵۵۸۲ بسمت عضو اصلی هیئت مدیره و آقای علی اکبر علیائی فرد به شماره ملی ۰۰۵۰۳۶۲۶۳۱ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. حق امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها با امضاء دو نفر از پنج نفر اعضای اصلی هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اوراق اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۶۰۸۱۶۳۸۱۵۱۳۳۰۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مراغه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13938720
آگهی تغییرات شرکت صنایع کاغذ مراغه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۹۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۳۶۹۷۵۴

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۱۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آدرس شرکت به آدرس جدید: استان آذربایجان شرقی شهرستان مراغه بخش مرکزی دهستان فره ناز روستای ورجوی ک شهید ابراهیم عبادی جاده اصلی پلاک ۰ طبقه همکف کدپستی: ۵۵۳۳۱۱۹۵۹۹ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح مذکور اصلاح گردید. ش۹۶۱۲۲۲۷۲۱۴۵۹۳۵۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مراغه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14230921
آگهی تغییرات شرکت صنایع کاغذ مراغه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۹۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۳۶۹۷۵۴

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۷ و برابر مجوز شماره ۳۸۱۸۶ , ۱۲۲ مورخه ۲۳/۰۵/۹۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۶ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی کارآمد حساب ایرانیان به شماره ثبت۲۳۷۹۴ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۹۰۷۲۰۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمدحسین محمدخانی به شماره ملی۴۵۶۹۲۸۸۳۸۳ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی ۹۷ انتخاب شدند. ش۹۷۰۷۰۳۱۸۰۵۰۰۸۷۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مراغه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه