شرکت سرامیکهای صنعتی اردکان (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10840024608


شماره ثبت:
12462
تعداد بازدید:
14
تأسیس:
1374/12/16
آدرس:
اصفهان-ميدان آزادي-ابتداي خ سعادت آباد-پلاك 1 8168645469

اشخاص

عنوان طبق آگهی
آقای حسین دشتی 1387092
عبدالجلیل نظارات 1387092
صادره اصفهان 1387092
آقای امیرحسین نظارات 1689260
ابراهیم فرقی 1689260
اصغر برهانی 1689260
آقای سید سعید موید علائی 10349768
نائب علی خلیلی 10732917
مهدی محمدیان 10732917
آقای پرویز اخوان 11066379
محمد رضا لطف اله خواجو 11066379
آقای پرویز صفوی همامی 11066379
آقای علی عسگری 11066379
آقای ناصرکشاورز 12969153
مجید جعفری 12969159
خانم روشنک حسین زاده نیک 13299087
آقای مجید جعفری 14181417
آقای مهدی لطف اله خواجو 14181417
آقای اکبر اسکندی 14181417

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 924441
آگهی تصمیمات شرکت سرامیک‌های صنعتی اردکان سهامی عام شماره ثبت ۱۲۴۶۲ شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۲۴۶۰۸

برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲۷/۴/۹۱ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: شرکت فرآورده‌های نسوز آذر به نمایندگی عبدالجلیل نظارات کد ملی ۱۸۲۸۹۱۸۰۹۱ و کدپستی ۸۱۵۳۶۶۴۱۷۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان به نمایندگی محمد رضا لطف اله خواجو کد ملی ۱۲۸۷۹۳۴۹۹۴ و کدپستی ۸۱۶۸۶۴۵۴۶۹ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت مهندسی قائم سپاهان به نمایندگی اصغر برهانی کد ملی ۱۲۸۹۳۳۴۸۸۹ و کدپستی ۸۱۵۸۹۷۷۱۱۵ عضو هیئت مدیره و اصغر برهانی بعنوان شخص حقیقی مدیرعامل و شرکت آزمون احیا سپاهان به نمایندگی نائب علی خلیلی کد ملی ۴۴۸۹۴۱۴۲۸۵ و کدپستی ۸۱۶۸۶۴۵۴۶۹ و مهدی محمدیان کد ملی ۰۰۶۴۱۹۳۴۲۱ و کدپستی ۱۴۱۹۸۶۴۷۴۱ بسمت اعضا اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است. ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد موسسه حسابرس متین خردمند شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۶۸۵۶۵ کدپستی ۸۱۶۸۶۷۵۷۳۱ و موسسه اندیشگران پویا شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۸۵۰۴۶ کدپستی ۸۱۴۳۹۹۵۹۵۱ بترتیب بسمت بازرس اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال و روزنامه دنیای اقتصاد و جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. تراز مالی ۱۳۹۰ تصویب شد، امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۸/۸/۹۱ تکمیل گردید. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۴۵۲۹۱۷۹۴ رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1387092
آگهی تاسیس

خلاصه اظهارنامه و اساسنامه شرکت گلوله های سرامیکی دیباسرام نوین کسرا سهامی خاص که در تاریخ ۲۴/۱۲/۹۲ شماره ثبت ۱۲۸۹ در این اداره بثبت رسیده و از لحاظ امضاء ذیل تکمیل گردیده برای اطلاع عموم آگهی می شود. ۱ ـ موضوع شرکت: تولید انواع گلوله های سرامیکی و سرامیک های صنعتی صادرات تولیدات و خرید مواد اولیه و واردات آن ۲ ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود ۳ ـ مرکز اصلی شرکت: میبد شهرک صنعتی جهان آباد بلوار مریم کدپستی ۸۹۶۵۱۳۶۶۹۳ ۴ ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۲۷ ریال منقسم به ۰۰۰/۰۰۰/۲۷ سهم یکهزار ریالی بانام که مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۴۵۰/۹ ریال آن بموجب گواهی شماره ۸۴/۱۷۱ مورخ ۲۱/۱۲/۹۲ بانک صادرات شهرک صنعتی میبد پرداخت و مابقی در تعهد صاحبان سهام است. ۵ ـ اولین مدیران شرکت: شرکت سرامیک های صنعتی اردکان شماره ثبت ۱۲۴۶۲ شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۲۴۶۰۸ به نمایندگی آقای اصغر برهانی با کد ملی ۱۲۸۹۳۳۴۸۸۹ بعنوان رئیس هیئت مدیره و شرکت تولیدی گرانیت بهسرام شماره ثبت ۱۲۴۰۷ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۳۴۳۵۱ به نمایندگی آقای عبدالجلیل نظارات با کد ملی ۱۸۲۸۹۱۸۰۹۱ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره و آقای رضا ذوالفقاری با کد ملی ۴۴۸۹۷۵۴۹۴۰ بعنوان عضو هیئت مدیره و آقای حسین دشتی اردکانی بشماره ملی ۴۴۴۹۶۲۳۰۱۰ خارج از هیئت مدیره بعنوان مدیرعامل کلاً برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۶ ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر است و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است. ۷ ـ حدود و اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه و قانون تجارت می باشد. ۸ ـ بازرسین: موسسه حسابرسی آگاه تدبیر شماره ثبت ۲۳۱۸ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۹۲۳۸۹ بعنوان بازرس اصلی و سعید برهانی با کد ملی ۱۲۸۲۲۶۳۹۹۴ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. ۹ ـ روزنامه کثیرالانتشار نسل فردا برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد. ش۹۳۴۴۸۰۰۰۰۱۱۱۲۶۳۱۴۷۹۶ رئیس ثبت میبد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1689260
آگهی تغییرات شرکت سرامیکهای صنعتی اردکان سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۴۶۲ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۲۴۶۰۸

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۰۷/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان امیرحسین نظارات کدملی۱۲۸۸۲۸۸۹۳۱ و اصغر برهانی کدملی۱۲۸۹۳۳۴۸۸۹ و سیداحد امامی میبدی کدملی۴۴۲۰۱۴۶۵۵۵ و مجید جعفری کدملی۴۳۲۱۹۹۹۵۶۱ و ابراهیم فرقی کدملی ۰۰۵۶۵۸۵۶۱۶ به سمت اعضا اصلی هیات مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. ش۹۳۰۸۱۷۷۳۸۹۱۶۴۳۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1699912
آگهی تغییرات شرکت سرامیکهای صنعتی اردکان سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۴۶۲ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۲۴۶۰۸

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۷/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مجید جعفری بعنوان رئیس هیئت مدیره و آقای اصغر برهانی بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای سیداحد امامی میبدی بعنوان عضو هیئت مدیره و آقای امیرحسین نظارات بعنوان عضو هیئت مدیره و آقای ابراهیم فرقی بعنوان عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است. ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره خواهد بود. ش۹۳۰۸۲۶۵۷۶۶۱۶۲۲۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9548191
آگهی تغییرات هیات مدیره در شرکت سرامیکهای صنعتی اردکان سهامی عام ثبت شده به شماره ۱۲۴۶۲ و شناسه ملی: ۱۰۸۴۰۰۲۴۶۰۸

برابر صورت جلسه هیات مدیره مورخ ۱۹/۱۲/۸۸ که در تاریخ ۱۹/۲/۸۹ واصل گردید: هیات مدیره اختیارات قانونی خود را در سه برگ به شرح پیوست صورت جلسه هیات مدیره به مدیرعامل تفویض نمود؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۹/۲/۸۹ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10349768
آگهی تصمیمات در شرکت سرامیکهای صنعتی اردکان سهامی عام، ثبت شده به شماره ۱۲۴۶۲ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۲۴۶۰۸

برابر صورتجلسه هیات مدیره مورخ ۲/۴/۱۳۹۰ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: ۱ - آقایان سعید مویدعلائی به کدملی ۴۴۳۱۵۵۰۸۱۱ و کدپستی ۸۱۶۸۶۴۵۴۶۹ به نمایندگی شرکت مهندسی قائم سپاهان به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۳۴۴۲۵ به سمت رئیس هیات مدیره و عبدالمجید نظارات به کدملی ۱۸۲۸۹۱۸۰۹۱ و کدپستی ۸۱۶۸۶۴۵۴۶۹ به نمایندگی شرکت فرآورده‌های نسوز آذر به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۹۸۲۳۰ به سمت نایب رئیس هیات مدیره و اصغر برهانی به کدملی ۱۲۸۹۳۳۴۸۸۹ و کدپستی ۸۱۶۸۶۴۵۴۶۹ به نمایندگی شرکت صنایع غذائی بهپودر اصفهان به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۳۲۸۳۷ به سمت عضو هیات مدیره و مدیرعامل و نائب علی خلیلی به کدملی ۴۴۸۹۴۱۴۲۸۵ و کدپستی ۸۱۶۸۶۴۵۴۶۹ به نمایندگی شرکت آزمون احیاء سپاهان به شناسه ملی و محمدرضا لطف اله خواجو به کدملی ۱۲۸۷۹۳۴۹۹۴ و کدپستی ۸۱۶۸۶۴۵۴۶۹ به نمایندگی مجمتع صنایع و معادن احیاء سپاهان به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۳۴۱۹۱ به سمت اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت بقیه دو سال انتخاب شدند و حق امضاأ تغییری حاصل نشد. ۲ - موسسه حسابرسی متین خردمند به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۶۸۵۶۵ و موسسه حسابرسی رایمند و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۵۹۹۹ به ترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال و روزنامه دنیای اقتصاد و جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۲/۷/۱۳۹۰ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10732917
آگهی تصمیمات شرکت سرامیک‌های صنعتی اردکان سهامی عام شماره ثبت ۱۲۴۶۲شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۲۴۶۰۸

برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲۷/۴/۹۱ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: شرکت فرآورده‌های نسوز آذر به نمایندگی عبدالجلیل نظارات کد ملی ۱۸۲۸۹۱۸۰۹۱ و کدپستی ۸۱۵۳۶۶۴۱۷۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان به نمایندگی محمد رضا لطف اله خواجو کد ملی ۱۲۸۷۹۳۴۹۹۴ و کدپستی ۸۱۶۸۶۴۵۴۶۹ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت مهندسی قائم سپاهان به نمایندگی اصغر برهانی کد ملی ۱۲۸۹۳۳۴۸۸۹ و کدپستی ۸۱۵۸۹۷۷۱۱۵ عضو هیئت مدیره و اصغر برهانی بعنوان شخص حقیقی مدیرعامل و شرکت آزمون احیا سپاهان به نمایندگی نائب علی خلیلی کد ملی ۴۴۸۹۴۱۴۲۸۵ و کدپستی ۸۱۶۸۶۴۵۴۶۹ و مهدی محمدیان کد ملی ۰۰۶۴۱۹۳۴۲۱ و کدپستی ۱۴۱۹۸۶۴۷۴۱ بسمت اعضا اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است. ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد موسسه حسابرس متین خردمند شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۶۸۵۶۵ کدپستی ۸۱۶۸۶۷۵۷۳۱ و موسسه اندیشگران پویا شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۸۵۰۴۶ کدپستی ۸۱۴۳۹۹۵۹۵۱ بترتیب بسمت بازرس اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال و روزنامه دنیای اقتصاد و جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. تراز مالی ۱۳۹۰ تصویب شد، امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۸/۸/۹۱ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10932915
آگهی تغییرات در شرکت سرامیکهای صنعتی اردکان سهامی عام ثبت شده بشماره ۱۲۴۶۲ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۲۴۶۰۸

برابر صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۹/۴/۱۳۸۸ آقای اصغر برهانی بعنوان نماینده شرکت ماسه ریخته‌گری چیروک بجای آقای غلامحسین هاشمی برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب شدند و در سمتها و حق امضاء هیچگونه تغییری حاصل نشد، امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۲/۴/۸۸ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11066379
آگهی تغییرات در شرکت سرامیکهای صنعتی اردکان سهامی عام ثبت شده بشماره ۱۲۴۶۲و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۲۴۶۰۸

برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۳۰/۳/۱۳۸۹ تغییرات زیر در شرکت نامبرده بعمل آمده است: ۱ آقایان پرویز صفوی همامی بشماره ملی ۱۲۸۸۷۰۲۹۴۹ و کدپستی ۸۱۶۳۶۷۳۵۷۴ بنمایندگی شرکت مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان بشناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۲۶۷۲۴ و پرویز اخوان بشماره ملی ۳۹۷۹۱۵۸۸۲۹ و کدپستی ۸۱۶۳۹۱۶۸۴۱ بنمایندگی شرکت فرآورده‌های نسوز آذر بشناسه ملی ۱۰۲۰۶۰۲۹۸۲۳۰ و علی عسگری بشماره ملی ۵۶۵۹۳۷۲۳۷۶ و کدپستی ۸۱۷۹۹۷۳۵۶۱ بنمایندگی شرکت مهندسی قائم سپاهان بشناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۳۴۴۴۲۵ و اصغر برهانی بشماره ملی ۱۲۹۳۳۴۸۸۹ و کدپستی ۸۱۵۸۹۷۷۱۱۵ بنمایندگی شرکت صنایع غذایی بهپور اصفهان بشناسه ملی ۱۰۲۶۳۳۲۸۳۷۲۰ و محمدرضا لطف اله خواجو بشماره ملی ۱۲۸۷۹۳۴۹۹۴ و کدپستی ۸۱۵۴۶۶۶۵۳۷ بنمایندگی شرکت آزمون احیاء سپاهان بشناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۳۴۱۹۱ بسمت اعضاء اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال و موسسه حسابرسی متین خردمند بشناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۶۸۵۶۵ و موسسه حسابرسی رایمند و همکاران بشناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۵۹۹۹ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ۲ هیئت مدیره از بین خود آقای پرویز صفوی همامی را بسمت رئیس هیئت مدیره، آقای پرویز اخوان را بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای اصغر برهانی را بسمت مدیرعامل شرکت تعیین نمودند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت باامضای مدیرعامل و یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است، ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. ۳ روزنامه‌های جمهوری اسلامی و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌ها و دعوت نامه‌های شرکت تعیین شده است. ۴ تراز مالی سال ۱۳۸۸ تصویب شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۳۱/۵/۸۹ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12969153
آگهی تغییرات شرکت سرامیکهای صنعتی اردکان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۴۶۲ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۲۴۶۰۸

به استناد نامه شماره ۹۲۱۹ , ۱۲۲ مورخ ۲۱/۰۴/۱۳۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار و صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - اصغر برهانی به شماره ملی ۱۲۸۹۳۳۴۸۸۹، محمدرضا لطف اله خواجو به شماره ملی ۱۲۸۷۹۳۴۹۹۴، شرکت گلوله‌های سرامیکی دیبا سرام نوین کسرا به شناسه ملی ۱۴۰۰۳۹۸۶۴۷۰، شرکت مهندسی و معدنی زرین پودر نوین کسرا به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۸۸۳۳۲۶ و ناصر کشاورز به شماره ملی ۰۰۴۶۹۶۵۳۴۳ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. - صورتهای مالی شرکت منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ به تصویب رسید. - موسسه حسابرسی آگاه تدبیر (حسابداران رسمی) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۹۲۳۸۹ و موسسه حسابرسی تدبیرگران شاخص اندیش (حسابداران رسمی) به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۹۸۲۸ به ترتیب به عنوان بازرسین اصلی و علی البدل سال ۱۳۹۵ تعیین شدند. - روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار سال ۱۳۹۵ تعیین شد. ش۹۵۰۵۲۵۱۱۶۵۷۲۷۶۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12969159
آگهی تغییرات شرکت سرامیکهای صنعتی اردکان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۴۶۲ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۲۴۶۰۸

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - شرکت گلوله‌های سرامیکی دیبا سرام نوین کسرا سهامی خاص به نمایندگی آقای امیرحسین نظارات به شماره ملی ۱۲۸۸۲۸۸۹۳۱ به عنوان رئیس هیئت مدیره، آقای اصغر برهانی به شماره ملی ۱۲۸۹۳۳۴۸۸۹ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل، شرکت مهندسی و معدنی زرین پودر نوین کسرا سهامی خاص به نمایندگی آقای مجید جعفری به شماره ملی ۴۳۲۱۹۹۹۵۶۱، آقای محمدرضا لطف اله خواجو به شماره ملی ۱۲۸۷۹۳۴۹۹۴ و آقای ناصر کشاورز به شماره ملی ۰۰۴۶۹۶۵۳۴۳ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. - کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است. - ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره خواهد بود. ش۹۵۰۵۲۵۱۸۶۲۵۵۵۴۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13103978
آگهی تغییرات شرکت سرامیکهای صنعتی اردکان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۴۶۲ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۲۴۶۰۸

به استناد نامه شماره ۰۷۵/۲۸۰۹۸۳ , ۹۵۹ مورخ ۰۳/۰۸/۱۳۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار و صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۸/۰۷/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ ۴۲٫۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال به مبلغ ۵۰۹٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال از محل سود انباشته به مبلغ ۱۰۱٫۵۸۹٫۶۹۰٫۰۰۰ ریال و مازاد تجدید ارزیابی دارائیهای ثابت به مبلغ ۳۶۴٫۹۱۰٫۳۱۰٫۰۰۰ ریال و صدور سهام جدید افزایش یافت و ماده ۵ اساسنامه بدین شرح اصلاح گردید: سرمایه شرکت مبلغ ۵۰۹٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال نقدی است منقسم به ۵۰۹٫۰۰۰٫۰۰۰ سهم ۱٫۰۰۰ ریالی بانام عادی که تماما پرداخت گردیده است. ش۹۵۰۸۱۰۱۷۶۴۹۵۵۸۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13299087
آگهی تغییرات شرکت سرامیکهای صنعتی اردکان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۴۶۲ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۲۴۶۰۸

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۱۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت مجتمع تولیدی گلوله‌های سرامیکی دیبا سرام نوین کسرا به نمایندگی آقای امیرحسین نظارات به شماره ملی ۱۲۸۸۲۸۸۹۳۱ به عنوان رئیس هیئت مدیره و آقای اصغر برهانی به شماره ملی ۱۲۸۹۳۳۴۸۸۹ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و شرکت مهندسی معدنی زرین پودر نوین کسرا به نمایندگی خانم روشنک حسین زاده نیک به شماره ملی ۰۴۵۱۵۳۰۲۲۵ به عنوان عضو هیئت مدیره و آقای محمدرضا لطف اله خواجو به شماره ملی ۱۲۸۷۹۳۴۹۹۴ به عنوان عضو هیئت مدیره و آقای ناصر کشاورز به شماره ملی ۰۰۴۶۹۶۵۳۴۳ به عنوان عضو هیئت مدیره تا تاریخ ۳۰/۴/۱۳۹۷تعیین شدند. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است. ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره خواهد بود ش۹۵۱۱۱۹۳۸۴۹۳۹۲۲۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13531793
آگهی تغییرات شرکت سرامیکهای صنعتی اردکان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۴۶۲ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۲۴۶۰۸

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - صورتهای مالی شرکت منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ تصویب شد. - موسسه حسابرسی آتیه اندیش ارقام (حسابداران رسمی) به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۹۷۹۶۵ و موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا (حسابداران رسمی) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۷۶۳۲ به ترتیب به عنوان بازرسین اصلی و علی البدل سال ۱۳۹۶ تعیین شدند. - روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار سال ۱۳۹۶ تعیین شد.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14181385
آگهی تغییرات شرکت سرامیکهای صنعتی اردکان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۴۶۲ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۲۴۶۰۸

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۵/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای امیرحسین نظارات به شماره ملی ۱۲۸۸۲۸۸۹۳۱، آقای اصغر برهانی به شماره ملی ۱۲۸۹۳۳۴۸۸۹، آقای مجید جعفری به شماره ملی ۴۳۲۱۹۹۹۵۶۱، شرکت مجتمع تولیدی گلوله‌های سرامیکی دیبا سرام نوین کسرا سهامی خاص به شناسه ملی ۱۴۰۰۳۹۸۶۴۷۰ و شرکت مهندسی معدنی زرین پودر نوین کسرا سهامی خاص به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۸۸۳۳۲۶ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. صورتهای مالی شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۶ تصویب شد. موسسه حسابرسی آتیه اندیش نمودگر (حسابداران رسمی) به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۹۷۹۶۵ و موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا (حسابداران رسمی) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۷۶۳۲ به ترتیب به عنوان بازرسین اصلی و علی البدل سال ۱۳۹۷ تعیین شدند. روزنامه دنیای اقتصاد بعنوان روزنامه کثیرالانتشار سال ۱۳۹۷ تعیین شد. ش۹۷۰۵۳۰۷۴۳۹۰۶۱۰۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14181404
آگهی تغییرات شرکت سرامیکهای صنعتی اردکان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۴۶۲ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۲۴۶۰۸

به استناد نامه شماره ۰۴۰/۴۳۲۲۷۴ , ۹۷۹ مورخ ۰۸/۵/۱۳۹۷ سازمان بورس و اوراق بهادار و صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۱/۵/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از محل سود انباشته و از طریق صدور سهام جدید از مبلغ ۵۰۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۵۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش یافت و ماده ۵ اساسنامه بدین شرح اصلاح شد: سرمایه شرکت مبلغ ۵۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی منقسم به ۵۸۰۰۰۰۰۰۰ سهم یک هزار ریالی با نام عادی که تماما پرداخت شده است. ش۹۷۰۵۳۰۲۴۷۴۱۴۶۲۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14181417
آگهی تغییرات شرکت سرامیکهای صنعتی اردکان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۴۶۲ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۲۴۶۰۸

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۵/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای امیرحسین نظارات به شماره ملی ۱۲۸۸۲۸۸۹۳۱ بعنوان رئیس هیئت مدیره، آقای اصغر برهانی به شماره ملی ۱۲۸۹۳۳۴۸۸۹ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل، آقای مجید جعفری به شماره ملی ۴۲۲۱۹۹۹۵۶۱، شرکت مجتمع تولیدی گلوله‌های سرامیکی دیبا سرام نوین کسرا سهامی خاص به نمایندگی آقای اکبر اسکندی ۰۰۳۷۳۰۵۹۳۱ و شرکت مهندسی معدنی زرین پودر نوین کسرا سهامی خاص به نمایندگی آقای مهدی لطف اله خواجو به شماره ملی ۱۲۷۲۶۶۳۲۹۹ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است. ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره خواهد بود. ش۹۷۰۵۳۰۴۳۹۱۹۱۲۸۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه