شرکت سهامی کارخانجات ریسندگی و بافندگی درخشان یزد (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10840000926


شماره ثبت:
5
تعداد بازدید:
9
تأسیس:
1316/5/30
آدرس:
استان يزد شهرستان يزد بخش مركزي شهر يزد كوي اباذر خيابان رهبر خيابان شهيد چمران پلاك 223 طبقه همكف 8915713186

اشخاص

عنوان طبق آگهی

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 10500903
آگهی تغییرات شرکت درخشان یزد به شماره ثبت ۵ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۰۰۹۲۶

به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۱۰/۸۸ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید. ۱ با توجه به استعفای آقای سید علی حسینی از عضویت هیئت مدیره آقای علی اکبر جعفریان عضو علی البدل به عنوان عضو اصلی برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. ۲ امضای اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با امضای مدیرعامل و دو نفر از اعضای هیئت مدیره یا سه نفر از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق اسناد عادی و نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ثبت یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه