توسعه و صنعت و معدن ملایر

شرکت توسعه و صنعت و معدن ملایر (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10820042784
ملاير خ سعدي بن بست نرگس اداره صنايعو معادن ملاير 6511111111
0
افراد
0
آگهی‌ها
1397
شماره ثبت
1385/2/18
تاریخ تأسیس

اشخاص توسعه و صنعت و معدن ملایر

آگهی های روزنامه رسمی


© 2019 - لیلاک