شرکت سرمایه گذاری استان هرمزگان (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10800109269


شماره ثبت:
8151
تعداد بازدید:
13
تأسیس:
1385/7/24
آدرس:
بندرعباس بلوار امام حسين _ كوي نيايش انتهاي نيايش 67 _ ساختمان عدالت طبقه دوم 7915134343

اشخاص

عنوان طبق آگهی

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1238738
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری عدالت استان هرمزگان سهامی خاص شماره ثبت ۸۱۵۱ شناسه ملی ۱۰۸۰۰۱۰۹۲۶۹

بموجب صورت جلسات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۰/۸/۹۲ تغییرات ذیل در شرکت فوق به عمل آمده. ۱ نام شرکت به سرمایه گذاری استان هرمزگان تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ش۸۶۷۵۹۰۰۰۰۱۱۱۲۹۷۳۸۵۶۱ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک بندرعباس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1264956
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری استان هرمزگان سهامی خاص شماره ثبت ۸۱۵۱ شناسه ملی ۱۰۸۰۰۱۰۹۲۶۹ کدپستی ۷۹۱۵۱۳۴۳۴۳

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳/۸/۹۲ تغییرات ذیل در شرکت فوق بعمل آمده: ۱ نوع شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل گردید. ۲ اساسنامه جدید شرکت مشتمل بر ۶۵ ماده و ۲۴ تبصره بتصویب رسید و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. ۳ اعلامیه تبدیل شرکت بشرح ذیل می‌باشد: الف) نام و شماره ثبت شرکت: شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان هرمزگان (سهامی خاص) شماره ثبت ۸۱۵۱ ب) موضوع شرکت و نوع فعالیت‌های آن: الف موضوع فعالیت اصلی: سرمایه گذاری در سهام، سهم الشرکه، واحدهای سرمایه گذاری صندوقها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای شرکتها، موسسات یا صندوق‌های سرمایه گذاری با هدف کسب انتفاع به طوری که بتنهایی یا به همراه اشخاص وابسته خود، کنترل شرکت، موسسه یا صندوق سرمایه گذاری سرمایه پذیر را در اختیار نگرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه نیابد. ۱ سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار که بطور معمول دارای حق رای نیست و توانایی انتخاب مدیر یا کنترل ناشر را به مالک اوراق بهادار نمی‌دهد. ب موضوع فعالیتهای فرعی ۱ سرمایه گذاری در مسکوکات، فلزات گرانبها، گواهی سپرده بانکی و سپرده‌های سرمایه گذاری نزد بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری مجاز، ۲ سرمایه گذاری در سهام، سهم الشرکه، واحدهای سرمایه گذاری صندوق‌ها یا سایر اوراق بهادار حق رای شرکتها موسسات یا صندوق‌های سرمایه گذاری با هدف کسب انتفاع به طوری که بتنهایی یا به همراه اشخاص وابسته خود، کنترل شرکت، موسسه یا صندوق سرمایه گذاری سرمایه پذیر را در اختیار گرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه بیابد، ۳ سرمایه گذاری در سایر دارایی‌ها از جمله داریی‌های فیزیکی، پروژه هایی تولیدی و پروژه‌های ساختمانی با هدف کسب انتفاع، ۴ ارائه خدمات مرتبط با اوراق بهادار از جمله: ۱ ۴ پذیرش سمت در صندوق‌های سرمایه گذاری، ۴ ۲ تامین مالی بازار گردانی اوراق بهادار، ۴ ۳ مشارکت در تعهد پذیره نویسی اوراق بهادار، ۴ ۴ تضمین نقد شوندگی، اصل یا حداقل سود اوراق بهادار، ۵ شرکت می‌تواند در راستای اجرای فعالیت‌های مذکور در این ماده، در حدود مقررات مفاد اساسنامه اقدام به اخذ تسهیلات مالی یا تحصیل دارایی نماید یا اسناد اعتباری بانکی افتتاح کند و به واردات یا صادرات کالا بپردازد و امور گمرکی مربوطه را انجام دهد. این اقدامات فقط در صورتی مجاز است که در راستای اجرای فعالیت‌های شرکت ضرورت داشته باشد و انجام آنها در مقررات منبع نشده باشند. ج) مرکز اصلی و نشانی شعب شرکت و کدپستی: کدپستی، مرکز اصلی: استان هرمزگان بندرعباس بلوار امام حسین کوی نیایش جنب درمانگاه مرکزی امام حسین کوچه نیایش ۶۷ ساختمان عدالت طبقه دوم شرکت سرمایه گذاری استان هرمزگان کدپستی: ۷۹۱۵۱۳۴۳۴۳ و همچنین شرکت فاقد هیچ گونه شعب دیگری می‌باشد. تلفن و نمابر شرکت تلفن: ۰۷۶۱۳۵۵۶۰۰۱ فکس: ۰۷۶۱۳۵۵۵۶۰۰۲ د) سرمایه شرکت و مبلغ پرداخت شده: ۰۰۰/۰۰۰/۵ ریال می‌باشد. ه) هویت کامل رئیس و اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت: شرکت تعاونی سهام عدالت بندرعباس شماره ثبت ۷۷۸۸ شناسه ملی ۱۰۸۰۰۱۰۵۶۵۰ بنمایندگی علی رئیسی نام پدر میرزا شماره شناسنامه ۱۵۹۵۶ کد ملی ۳۳۹۰۵۲۵۴۷۵ بسمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره، شرکت تعاونی سهام عدالت بستک شماره ثبت ۷۸ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۰۳۳۱۵۲ بنمایندگی عبدالله مهرآزاد نام پدر محمد شماره شناسنامه ۲۲ کد ملی ۳۴۸۹۸۴۲۵۶۱ بسمت نایب رئیس، شرکت تعاونی سهام عدالت بندرخمیر شماره ثبت ۸۱۲۷ شناسه ملی ۱۰۸۰۰۱۰۹۰۲۶ بنمایندگی زبیرالدین خورشیدی نام پدر عبدالحمید شماره شناسنامه ۲ کد ملی ۵۵۴۹۹۸۷۰۳۱ بسمت عضو عادی هیئت مدیره، شرکت تعاونی سهام عدالت بندر جاسک شماره ثبت ۳۳ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۰۹۳۰۵۲ بنمایندگی حیدر عیدزاده نام پدر جنگی یان شماره شناسنامه ۶۲۴ کد ملی ۳۴۶۹۹۵۱۸۸۸ بسمت عضو عادی هیئت مدیره، شرکت تعاونی سهام عدالت ابوموسی شماره ثبت ۸۳۰۸ شناسه ملی ۱۰۸۰۰۱۱۰۸۰۱ بنمایندگی آمین رنجبری نام پدر یوسف شماره شناسنامه ۸۸۷ کد ملی ۳۳۹۱۶۵۲۴۴۶ بسمت عضو عادی هیئت مدیره و) شرایط حضور و حق رای صاحبان سهام در مجامع عمومی: هر صاحب سهم یا وکیل یا قائم مقام قانونی شخص حقیقی صاحب سهم یا نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی صاحب سهم صرف نظر از تعداد سهام صاحب سهم، می‌تواند به شرط ارائه اصل ورقه‌ی سهام یا گواهی موقت سهام و مدرک هویت، وکالت یا نمایندگی، در کلیه مجامع عمومی، حضور یابد. هر سهامدار برای هریک سهم فقط یک رای خواهد داشت، مگر در انتخاب اعضای هیئت مدیره شرکت که مطابق ماده ۸۸ اصلاحیه قانون تجارت عمل خواهد شد. ز) مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود، تشکیل اندوخته: تقسیم سود: مجمع عمومی پس از تصویب حسابهای سال مالی و احراز از اینکه سود قابل تقسیم وجود دارد مبلغی از آن را که باید بین صاحبان سهام تقسیم شود تعیین خواهد نمود. علاوه برآن مجمع عمومی می‌تواند تصمیم بگیرد که مبالغی از اندوخته هایی که شرکت در اختیار دارد بین صاحبان سهام شود در این صورت در تصمیم مجمع عمومی باید صریحا قید شود که مبلغ مورد نظر از کدام یک از اندوخته‌ها باید برداشت و تقسیم گردد. هر سودی که بدون رعایت مقررات این قانون تقسیم شود منافع موهوم تلقی خواهدشد. نحوه پرداخت سود قابل تقسیم توسط مجمع عمومی تعیین می‌شود و اگر مجمع عمومی در خصوص نحوه پرداخت تصمیمی نگرفته باشد هیئت مدیره نحوه پرداخت را تعیین خواهد نمود ولی درهرحال پرداخت سود به صاحبان سهام باید ظرف هشت ماه پس از تصمیم مجمع عمومی راجع به تقسیم سود انجام پذیرد. تشکیل اندوخته: هیئت مدیره مکلف است هر سال یک بیستم از سود خالص شرکت را بعنوان اندوخته قانونی موضوع نماید همین که اندوخته قانونی به یک دهم سرمایه شرکت رسید موضوع کردن آن اختیاری است و در صورتیکه سرمایه شرکت افزایش یابد کسر یک بیستم مذکور ادامه خواهدیافت تا وقتی که اندوخته قانونی به یک دهم سرمایه بالغ گردد. ح) مبلغ دیون شرکت و همچنین مبلغ دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمین شده است: بدهی‌های کوتاه مدت، بلند مدت و بدهی‌های احتمالی به تاریخ ۳۱/۶/۹۱ براساس صورتهای مالی حسابرسی شده حسابهای اسناد دریافتنی ۱۲۱۳۹۱۵۵۶۲۳۲ ریال می‌باشد. بدهیهای جاری: حسابهای پرداختی تجاری ۲۴۲۲۲۶۷۷۰۷۵۱، سایر حسابهای پرداختنی ۶۲۷، ۸۰۴، ۳۱۳، جمع بدهیهای جاری ۲۴۲۵۴۰۵۷۵۳۷۸ بدهیهای غیر جاری: ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان ۶۴۰/۶۲۴/۶۲ جمع بدهیهای غیر جاری: ۶۴۰/۶۲۴/۶۲ جمع بدهیها ۰۱۸/۲۰۰۶۰۳/۲۴۲ بدهیهای احتمالی: شرکت فاقد بدهیهای احتمالی و تعهدات سرمایه‌ای قابل توجه در تاریخ ترازنامه می‌باشد. ط) روزنامه کثیرالانتشار شرکت: روزنامه کیهان می‌باشد ۴ ترازنامه و حساب و سود و زیان مربوط به سالهای ۹۰ و ۹۱ و صورت دارایی شرکت و اموال منقول و غیر منقول شرکت در مرجع ثبت شرکتها و در مرکز شرکت برای مراجعه علاقمندان آماده می‌باشد. ش۸۶۷۵۹۰۰۰۰۱۱۱۳۰۱۶۸۳۱۰ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک بندرعباس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1493428
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری استان هرمزگان سهامی عام شماره ثبت ۸۱۵۱ و شناسه ملی ۱۰۸۰۰۱۰۹۲۶۹

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۱/۰۲/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ماده ۵۴ اساسنامه بشرح مندرج در صورت جلسه اصلاح گردید. محل دفتر شرکت در بندرعباس به آدرس بلوار امام حسین کوی نیایش انتهای نیایش ۶۷ ساختمان عدالت طبقه دوم تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ش۸۶۷۵۹۰۰۰۰۱۱۱۳۴۶۱۸۶۳۴ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک بندرعباس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12677807
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری استان هرمزگان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۱۵۱ و شناسه ملی ۱۰۸۰۰۱۰۹۲۶۹

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - صورتهای مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۴ مورد تصویب قرار گرفت. - موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی اصول پایه فراگیر به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. - روزنامه کیهان جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۹۴۱۲۰۵۵۴۹۶۶۱۷۲۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13295129
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری استان هرمزگان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۱۵۱ و شناسه ملی ۱۰۸۰۰۱۰۹۲۶۹

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۳/۰۵/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان بندرعباس بشماره شناسه ملی ۱۰۸۰۰۱۰۵۶۵۰ شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان بستک بشماره شناسه ملی ۱۰۸۶۰۰۳۳۱۵۲ شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان بندرخمیر بشماره شناسه ملی۱۰۸۰۰۱۰۹۰۲۶ شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان ابوموسی بشماره شناسه ملی ۱۰۸۰۰۱۱۰۸۰۱ سهام عدالت شهرستان جاسک بشماره شناسه ملی ۱۰۸۶۰۰۹۳۰۵۲ ش۹۵۱۱۱۷۸۷۷۴۸۰۱۱۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه