شرکت نمایشگاههای بین المللی هرمزگان (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10800083662


شماره ثبت:
5573
تعداد بازدید:
8
تأسیس:
1381/12/18
آدرس:
بندر عباس خ سيد جمال الدين اسد آبادي برج سبز واحد 301 7914716559

اشخاص

عنوان طبق آگهی
آقای اسمعیل شیرینکام 13273775

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1055165
آگهی تغییرات شرکت نمایشگاههای بین المللی هرمزگان سهامی عام شماره ثبت ۵۵۷۳ شناسه ملی ۱۰۸۰۰۰۸۳۶۶۲

بموجب صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۲۴/۱۱/۹۱ و ۸/۲/۹۲ تغییرات ذیل در شرکت فوق بعمل آمد: ۱ آقایان سیروس بشیر زاده هنگامی بسمت رئیس هیئت مدیره، ناصر احمدی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، ابراهیم دهباشی، مسعود محمد شاهی و آرش نیک بین بسمت اعضا هیئت مدیره و آقای یعقوب عالیشان کرمی خارج از شرکت بسمت مدیرعامل برای مدت دو سال تعیین گردیدند و کلیه اسناد و قرار دادهای تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب رئیس با امضا نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۲ آقایان علی طبسی و محمد دلیلی بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ش۸۶۷۵۹۰۰۰۰۱۱۱۲۴۹۲۲۱۰۴ سرپرست ثبت اسناد و املاک بندرعباس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13273775
آگهی تغییرات شرکت نمایشگاههای بین المللی هرمزگان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۵۷۳ و شناسه ملی ۱۰۸۰۰۰۸۳۶۶۲

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۹/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای اسمعیل شیرینکام به شماره ملی ۳۳۹۲۲۹۱۵۸۷ به عنوان مدیرعامل خارج از اعضا هیئت مدیره انتخاب شد. ش۹۵۱۱۰۵۴۳۸۳۹۶۱۵۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه