شرکت تولیدی و صنعتی کارخانجات چیت سازی بهشهر (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10760014310


شماره ثبت:
191
تعداد بازدید:
11
تأسیس:
1344/10/28
آدرس:
بهشهر كارخانه چيت سازي 1111111111

اشخاص

عنوان طبق آگهی

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 9807786
آگهی تغییرات شرکت تولید و صنعتی کارخانجات چیت سازی بهشهر (سهامی عام) به شماره ثبت ۱۹۱ شناسه ملی ۱۰۷۶۰۰۱۴۳۱۰

به استناد صورتجلسه مورخه ۲/۳/۸۹ هیئت مدیره شرکت فوق تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردید جهت و اطلاع عموم آگهی می‌گردد: آقای فیروز هنگامی عضو و رئیس هیئت مدیره و آقای احمد محسنی عضو و نایب رئیس هیئت مدیره و آقای بهروز امینیان عضو و مدیرعامل و آقایان حمیدرضا هنگامی و رضا امینیان اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب شدند که مقرر گردیده کلیه اسناد و اوراق تعهدآور از جمله چک بروات با امضای مدیرعامل به اتفاق امضای رئیس هیئت مدیره و در غیاب هر یک به امضای نایب رئیس هیئت مدیره متفقا با مهر شرکت معتبر باشد و مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یا امضای رئیس هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر باشد. ثبت اسناد و املاک بهشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه