سرمایه گذاری استان گلستان

شرکت سرمایه گذاری استان گلستان (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10700141201
گرگان-خيابان وليعصر-عدالت يكم-مجتمع گلستان-طبقه اول 4917757834
0
افراد
4
آگهی‌ها
5413
شماره ثبت
1385/7/24
تاریخ تأسیس

اشخاص سرمایه گذاری استان گلستان

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 9861302
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری استان گلستان سهامی خاص بشماره ثبت ۵۴۱۳و شناسه ملی ۱۰۷۰۰۱۴۱۲۰۱
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و هیئت مدیره مورخ۲۴/۶/۱۳۸۹ ۲۷/۶/۱۳۸۹ شرکت مذکور تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردید: ۱ آقای مهدی بائی به نمایندگی از شرکت تعاونی سهام عدالت بندرگز بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای سید مرتضی میرجمال الدین به نمایندگی از شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان علی آباد بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای حمیدرضا متقاعدی (خارج از سهامداران) بسمت مدیرعامل و آقایان سید نجیب حسینی به نمایندگی از شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان مینودشت و همچنین حسین رجبعلی به نمایندگی از شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان گرگان و آقای محمود نظری خان ببین به نمایندگی از شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان رامیان بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره و آقای عبدالحکیم خرمالی به نمایندگی از شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان گنبد و آقای ناصر طراج به نمایندگی از شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان بندترکمن و آقای محمد کوچک نژاد به نمایندگی از شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان کلاله بسمت اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۲ کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب وی با امضای نائب رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر و سایر نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت دارای اعتبار خواهد بود. اداره ثبت اسناد و املاک گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10653761
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری استان گلستان سهامی خاص بشماره ثبت ۵۴۱۳ و شناسه ملی ۱۰۷۰۰۱۴۱۲۰۱
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۸/۱۱/۸۸ شرکت مذکور آقای حسین رجبعلی بسمت عضو جدید هیئت مدیره بنمایندگی از شرکت تعاونی عدالت شهرستان گرگان انتخاب گردیدند. رئیس اداره ثبت اسناد و املاک گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12858820
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری استان گلستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۴۱۳ و شناسه ملی ۱۰۷۰۰۱۴۱۲۰۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۴ به تصویب رسید. - موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سیاق نوین بعنوان بازرس علی البدل انتخاب گردیدند. - روزنامه رسالت بعنوان روزنامه کثیرالانتشار اصلی و روزنامه دنیای اقتصاد بعنوان روزنامه علی البدل شرکت انتخاب گردید. ش۹۵۰۳۲۷۲۰۵۳۰۱۷۱۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14175072
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری استان گلستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۴۱۳ و شناسه ملی ۱۰۷۰۰۱۴۱۲۰۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ترازنامه حساب سود و زیان مالی سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۶ مورد تصویب مجمع عمومی قرار گرفت. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سیاق نوین جهان بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه رسالت و دنیای اقتصاد بعنوان روزنامه کثیر الانتشار شرکت انتخاب گردید. ش۹۷۰۵۲۷۳۳۰۴۳۴۱۲۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک