شرکت صنایع چهارمحال و بختیاری (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10680026343


شماره ثبت:
1742
تعداد بازدید:
10
تأسیس:
1363/3/19
آدرس:
شهركرد جاده اردل روبروي ده احمد اباد مجتمع صنفي بهرام اباد 1111111111

اشخاص

عنوان طبق آگهی

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 10108497
آگهی تغییرات در شرکت صنایع چهارمحال و بختیاری سهامی عام ثبت شده به شماره ۱۷۴۲ شناسه ملی شماره ۱۰۶۸۰۰۲۶۳۴۳

باستناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۸/۵/۱۳۸۸ تغییرات ذیل در شرکت موصوف حاصل گردید: ۱ محسن ایزدی به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره سعید ایزدی به سمت رئیس هیئت مدیره عباسعلی تنها به سمت نایب رئیس هیئت مدیره احسن ایزدی و سمین ایزدی به سمت اعضاء اصلی هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها با امضاء: مدیرعامل بطور ثابت و یکی از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر است. ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره میباشد. ۲ محمدحاجی صادقیان به سمت بازرس اصلی و محسن حاجی صادقیان به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار اعتماد جهت چاپ آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ۴ ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال ۱۳۸۷ به تصویب مجمع عمومی رسید. رئیس اداره ثبت اسناد و املاک شهرکرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه