پلی اتیلن سبزواران

شرکت پلی اتیلن سبزواران (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10630035433
جيرفت فرمانداري 1111111111
0
افراد
0
آگهی‌ها
364
شماره ثبت
1369/4/17
تاریخ تأسیس

اشخاص پلی اتیلن سبزواران

آگهی های روزنامه رسمی


© 2019 - لیلاک