طرح و توسعه ساختمان زمینه ساز هفت اقلیم

شرکت طرح و توسعه ساختمان زمینه ساز هفت اقلیم (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10530237023
شيراز- خيابان ذوالانوار (صاحب ديواني سابق) جنب آموزش و پرورش پلاك 102 طبقه سوم 1111111111
0
افراد
0
آگهی‌ها
11278
شماره ثبت
1380/5/24
تاریخ تأسیس

اشخاص طرح و توسعه ساختمان زمینه ساز هفت اقلیم

آگهی های روزنامه رسمی


© 2019 - لیلاک