شرکت سرمایه گذاری مرزداران سیستان و بلوچستان (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10500064978


شماره ثبت:
3029
تعداد بازدید:
19
تأسیس:
1384/2/21
آدرس:
خيابان امام خميني- مجتمع تجاري هامون- واحد 412 1111111111

اشخاص

عنوان طبق آگهی
آقای محمد پیری 1046704
مهدی عامری 1046704
محمود دهمرده زاده 1046704
حمید شریف زاده یزدی 1046704
شاهرخ جاهد 1046704

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1046704
آگهی تغییرات شرکت سر مایه گذاری مرزداران استان سیستان و بلوچستان سهامی خاص شماره ثبت ۳۰۲۹ شناسه ملی ۱۰۵۰۰۰۶۴۹۷۸

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۰۶/۱۲/۹۱ که مدارک واصل گردیده: ۱ محمود دهمرده زاده کد ملی ۳۶۲۰۸۸۹۰۲۳ کدپستی ۹۸۱۶۸۳۵۹۴۹ محمد پیری کد ملی ۵۳۳۰۸۸۵۱۹۱ کدپستی ۹۸۱۸۶۱۳۵۴۶حمید شریف زاده یزدی کد ملی ۳۶۲۰۱۱۲۰۰۲ کدپستی ۹۸۱۷۷۳۴۵۶۳ مهدی عامری کد ملی ۰۰۷۳۳۸۹۹۳۵ کدپستی ۹۸۱۷۷۴۴۱۴۳ شاهرخ جاهد کد ملی ۰۰۴۳۳۱۵۲۷۵ کدپستی ۹۸۱۶۷۱۶۹۷۴ اعضا هیئت مدیره بمدت دو سال انتخاب شدند. ۲ محمود دهمرده زاده رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل آقای محمد پیری نایب رئیس هیئت مدیره خانم حمیده شریف زاده و مهدی عامری و شاهرخ جاهد عضو هیئت مدیره تعیین شدند و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک و سفته و برات با امضا ثابت محمود ده مرده زاده و آقای محمد پیری و یا خانم حمیده شریف زاده متغیر و با مهر شرکت معتبر است و اوراق عادی با امضاء محمود ده مرده زاده و با مهر شرکت معتبر است. ش۴۰۰۹۷۰۰۰۰۱۱۱۴۰۸۴۸۶۹ رئیس ثبت اسناد و املاک زاهدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1048671
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری مرز داران استان سیستان و بلوچستان سهامی خاص شماره ثبت ۳۰۲۹ شناسه ملی ۱۰۵۰۰۰۶۴۹۷۸

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۶/۰۵/۹۱ که مدارک واصل گردیده: ۱ سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۰۰ ریال بموجب گواهی شماره ۱۱۸۷۱۰۰۴ ۲۲/۰۵/۹۱ بانک مسکن شعبه مرکزی زاهدان بمبلغ دو میلیارد و پانصد میلیون ریال منقسم به ۰۰۰/۲۰۰ سهم ۱۲۵۰۰ ریال افرایش یافت. ش۴۰۰۹۷۰۰۰۰۱۱۱۴۱۰۵۷۱۵۰ رئیس ثبت اسناد و املاک زاهدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه