شرکت بانک صادرات زنجان (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10460029198


شماره ثبت:
662
تعداد بازدید:
25
تأسیس:
1360/1/10
آدرس:
خ امام بانك صادرات 4511111111

اشخاص

عنوان طبق آگهی

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 9940312
آگهی تغییرات بانک صادرات زنجان (سهامی خاص) بشماره ثبت۶۶۲و شناسه ملی۱۰۴۶۰۰۲۹۱۹۸

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۱/۱/۸۹ که در تاریخ۲۱/۶/۸۹ واصل گردیده: ۱ آقای محمد کیائی به سمت مدیرعامل برای مدت باقیمانده انتخاب شدند. ۲ دفتر مورخ۴/۷/۸۹ تکمیل و امضاء شد. ثبت شرکتهای زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10459818
آگهی تصمیمات بانک صادارات زنجان به شماره ثبت ۶۶۲و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۲۹۱۹۸

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۱/۱۲/۸۹ که به تاریخ ۲۸/۱۲/۸۹ واصل گردید. ۱ با ادغام بانک صادرات استان زنجان و انتقال کلیه حقوق تعهدات , دارائی , دیون و مطالبات بانک به بانک صادرات ایران از تاریخ ۲۹/۱۲/۸۹ موافقت گردید. ۲ دفتر مورخ ۲۲/۱/۹۰ تکمیل و امضاء شد. ثبت شرکتهای زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10732972
آگهی تغییرات بانک صادرات زنجان (سهامی عام) به شماره ثبت۶۶۲ و شناسه ملی شماره ۱۰۴۶۰۰۲۹۱۹۸

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۶/۳/۸۹ که در تاریخ۱۳/۶/۸۹ واصل گردید: ۱ صورتهای مالی مشتمل بر ترازنامه صورت سود و زیان برای سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۱۳۸۸ به تصویب رسید. ۲ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد اطلاعات جهت درج آگهی‌های بانک تعیین گردید. ۳ سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس و بازرس قانونی برای مدت یکسال انتخاب شدند. ۴ دفتر مورخ۱۷/۶/۸۹ تکمیل و امضاء شد. ثبت شرکتهای زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه