شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10420205695


شماره ثبت:
214880
تعداد بازدید:
13
تأسیس:
1381/10/4
آدرس:
استان تهران - شهرستان تهران - بخش مركزي - شهر تهران-آپادانا-خيابان مرغاب-خيابان هويزه-پلاك 101-طبقه همكف 1553616311

اشخاص

عنوان طبق آگهی
آقای فرهاد زرگری 651964
حمید باقری 702263
سید علیرضا میرمحمدصادقی 702263
مرتضی زرین گل 1015660
فرید عامری 1015660
آقای علیرضا ابهجی عزآبادی 1015660
بهمن طاهریان مبارکه 1015660
آقای محمود شیری 1468359
زیری هامانه 1468359
عباس کفاش طهرانی 1468359
عادل نژادسلیم 9601603
محمدرضا سیفی 9601603
آقای سید محمود امام زاده 9638167
مهرداد محقق زاده 9638167
آقای سیدرضا محسن پور 9951056
آقای سید مهدی رضایت سرخ آبادی 9951056
آقای غلامحسین فرزندی 9951056
آقای غلامحسین نجابت 10263002
آقای محمدحسن پیوندی ثانی 13914174
آقای اسلام خسروی 13914174
آقای محمود مخدومی 13914174

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 651964
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری دارویی تامینسهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۲۸۹۸و شناسه ملی ۱۰۴۲۰۲۰۵۶۹۵

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۸/۶/۹۰ و هیات مدیره مورخ۱۰/۷/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۲۳/۷/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۱/۲/۹۰ بتصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ بسمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: بهروز براتی سده به کدملی۱۹۷۱۳۵۵۲۳۴ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی به شناسه ملی۱۰۱۰۱۰۴۴۸۶۹ به سمت رئیس هیئت مدیره و سید مهدی رضایت سرخ آبادی به کدملی۰۷۰۲۳۹۵۲۲۶ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صبا تامین به شناسه ملی۱۰۱۰۱۹۰۸۳۷۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و فرهاد زرگری به کدملی۱۶۳۹۰۶۲۴۳۲به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین به شناسه ملی۱۰۱۰۱۹۴۲۰۶۶ بسمت عضو هیات مدیره و مدیرعامل و سید رمضان محسن پور به کدملی۲۰۶۰۶۱۵۸۱۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صدر تامین به شناسه ملی۱۰۱۰۱۹۲۴۶۹۶ و غلامحسین فرزندی به کدملی۳۸۴۴۹۷۲۷۶ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمیایی و شیمیایی تامین به شناسه ملی۱۰۴۲۰۲۰۵۶۹۵ بسمت اعضای هیات مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک , سفته , برات و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل به شرح صورتجلسه هیات مدیره۱۰/۷/۹۰ تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۳۸۸۷۲۱۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 702263
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز پتروشیمیتامین سهامی عام ثبت شده بشماره ۲۱۴۸۸۰و شناسه ملی ۱۰۴۲۰۲۰۵۶۹۵

به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۳/۹۱ شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۴۴۸۶۹ به نمایندگی عادل نژادسلیم به کد ملی ۱۴۶۵۶۲۳۸۷۶ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری صبا تامین به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۰۸۳۷۰ به نمایندگی سید علیرضا میرمحمدصادقی به کد ملی ۱۲۸۷۷۱۷۲۰ بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۴۲۰۶۶ به نمایندگی حمید باقری به کد ملی ۴۹۸۹۴۷۳۲۶۴ بسمت عضو هیئت مدیره و سید کاظم وزیری هامانه به کد ملی ۲۴۳۳۲۰۱۴۶۴ بسمت رئیس هیئت مدیره و بهمن طاهریان مبارکه به کد ملی ۱۹۷۱۲۳۲۴۵۹ بسمت عضو هیئت مدیره و محمدرضا سیفی به کد ملی ۳۹۶۱۶۷۲۴۹۰ خارج از اعضا بسمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند. امضاء کلیه چکها، سفته‌ها، بروات و اسناد و اوراق تعهدآور و کلیه قراردادهای شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات شرکت با امضای مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. بخشی از اختیارات هیئت مدیره مندرج در ماده ۵۱ اساسنامه شامل بندهای ۱ ۴ ۵ ۷ ۸ ۱۱ ۱۲ ۱۳ ۱۹ ۲۰ ۲۱ ۲۲ به مدیرعامل تفویض گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۲۷۱۰۰۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1015660
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری نفت گاز پتروشیمی تامین سهامی عام به شماره ثبت۲۱۴۸۸۰ و شناسه ملی۱۰۴۲۰۲۰۵۶۹۵

طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۷/۱۱/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۹/۱۱/۹۱ واصل گردید: مرتضی زرین گل به ک م ۳۷۸۱۸۴۶۴۶۶ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین به ش م ۱۰۱۰۱۹۴۲۰۶۶ علیرضا ابهجی به ک م ۵۵۱۹۶۸۱۰۴۱ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری داروئی تامین به ش م ۱۰۱۰۲۵۴۳۲۰۴ فرید عامری به ک م ۰۹۴۳۱۹۶۰۳۵ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی برای بقیه مدت تصدی تعیین شدند علی یوسف پور به ک م ۴۶۸۹۳۷۶۲۳۹ بسمت رئیس هیئت مدیره و بهمن طاهریان مبارکه به ک م ۱۹۷۱۲۳۲۴۵۹ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مرتضی زرین گل به ک م ۳۷۸۱۸۴۶۴۶۶ بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات قراردادها با امضا مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با امضا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. بخشی از اختیارات هیئت مدیره مندرج در ماده ۵۱ اساسنامه مشتمل بر بندهای ۱۴۵۷۸۱۱۱۲۱۳۱۹۲۰۲۱۲۲ به مدیرعامل تفویض شد. پ۱۶۲۷۱۵۱ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1468359
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین سهامی عام شماره ثبت ۲۱۴۸۸۰ شناسه ملی ۱۰۴۲۰۲۰۵۶۹۵

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید کاظم وزیری هامانه (کد ملی ۴۴۳۳۲۰۱۴۶۴) به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی (شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۴۴۸۶۹) به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمود شیری (کد ملی ۴۳۲۱۸۹۴۲۳۹) به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صدر تأمین (شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۲۴۶۹۶) به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره و آقای عباس کفاش تهرانی (کد ملی ۰۰۳۲۸۴۷۶۰۲) به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سیمان تأمین (شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۴۲۰۶۶) به سمت عضو هیئت مدیره و آقای بهمن طاهریان مبارکه (کد ملی ۱۹۷۱۲۳۲۴۵۹) به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری داروئی تأمین (شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۳۲۰۴) به سمت عضو هیئت مدیره و آقای وحید باقری خیر آبادی (کد ملی ۱۴۶۵۳۱۵۴۹۷۹) به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صبا تأمین (شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۰۸۳۷۰) به سمت عضو هیئت مدیره و حق امضا کلیه اسناد و اوراق تعهدآور و کلیه قراردادهای شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و همراه با مهر شرکت معتبر بوده و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو از اعضای هیئت مدیره و همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود و مکاتبات شرکت با امضاء مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با امضاء یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود و هم چنین اختیارات هیئت مدیره مندرج در ماده ۵۱ اساسنامه مشتمل بر بندهای ۲۲۲۱۲۰۱۹۱۳۱۲۱۱۸۷۵۴۱ به مدیرعامل تفویض گردید. پ۱۸۳۰۲۳۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9411140
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۴۸۸۰ و شناسه ملی ۱۰۴۲۰۲۰۵۶۹۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۹/۰۶/۱۳۹۳ و نامه شماره ۲۹۹۲۴۶/۱۲۱مورخ ۲۸/۱۰/۱۳۹۳و نامه شماره ۲۸۶۲۱۸/۱۲۱مورخ ۰۹/۰۷/۱۳۹۳سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ ۲۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۴۳۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۴۳۵۰۰۰۰۰۰۰۰ سهم بانام ۱۰۰۰ ریالی از محل سود انباشته افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. و در تاریخ فوق الذکر بابت افزایش سرمایه تکمیل امضائ گزدید اساسنامه جدید مشتمل بر ۶۶ ماده و ۲۴ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. پ۹۳۱۱۰۷۶۹۰۶۰۳۲۱۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9601603
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز پتروشیمی تامین سهامی عام ثبت شده بشماره ۲۱۴۸۸۰ و شناسه ملی ۱۰۴۲۰۲۰۵۶۹۵

به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۳/۹۱ شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۴۴۸۶۹ به نمایندگی عادل نژادسلیم به کد ملی ۱۴۶۵۶۲۳۸۷۶ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری صبا تامین به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۰۸۳۷۰ به نمایندگی سید علیرضا میرمحمدصادقی به کد ملی ۱۲۸۷۷۱۷۲۰ بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۴۲۰۶۶ به نمایندگی حمید باقری به کد ملی ۴۹۸۹۴۷۳۲۶۴ بسمت عضو هیئت مدیره و سید کاظم وزیری هامانه به کد ملی ۲۴۳۳۲۰۱۴۶۴ بسمت رئیس هیئت مدیره و بهمن طاهریان مبارکه به کد ملی ۱۹۷۱۲۳۲۴۵۹ بسمت عضو هیئت مدیره و محمدرضا سیفی به کد ملی ۳۹۶۱۶۷۲۴۹۰ خارج از اعضا بسمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند. امضاء کلیه چکها، سفته‌ها، بروات و اسناد و اوراق تعهدآور و کلیه قراردادهای شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات شرکت با امضای مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. بخشی از اختیارات هیئت مدیره مندرج در ماده ۵۱ اساسنامه شامل بندهای ۱ ۴ ۵ ۷ ۸ ۱۱ ۱۲ ۱۳ ۱۹ ۲۰ ۲۱ ۲۲ به مدیرعامل تفویض گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9638167
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمیایی و شیمیایی تامین سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۴۸۸۰ شناسه ملی ۱۰۴۲۰۲۰۵۶۹۵

باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۷/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: سیدکاظم وزیری هامانه به کدملی ۴۴۳۳۲۰۱۴۶۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۳۲۰۴ به سمت رئیس هیئت مدیره و مرتضی زرین گل به کدملی ۳۷۸۱۸۴۶۴۶۶ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۴۴۸۶۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و بهمن طاهریان مبارکه به کدملی ۱۹۷۱۲۳۲۴۵۹ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صدر تامین به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۲۴۶۹۶ به سمت عضو هیئت مدیره و مهرداد محقق زاده به کدملی ۱۸۱۹۱۴۱۹۶۹ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۴۲۰۶۶ به سمت عضو هیئت مدیره و سیدمحمود امام زاده به کدملی ۴۷۲۳۶۴۷۶۶۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صبا تامین به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۰۸۳۷۰ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب شدند. امضای کلیه چکها بروات سفته‌ها اسناد و اوراق تعهدآور و کلیه قراردادهای شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. مکاتبات شرکت با امضای مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. بخشی از اختیارات هیئت مدیره مندرج در ماده ۵۱ اساسنامه مشتمل بر بندهای ۱۳۵۸۱۱۱۲۱۳۱۴۱۵۱۶۱۸۱۹۲۰۲۱۲۲ به مدیرعامل تفویض گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9951056
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۲۸۹۸ و شناسه ملی ۱۰۴۲۰۲۰۵۶۹۵

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۸/۶/۹۰ و هیات مدیره مورخ۱۰/۷/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۲۳/۷/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۱/۲/۹۰ بتصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ بسمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: بهروز براتی سده به کدملی۱۹۷۱۳۵۵۲۳۴ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی به شناسه ملی۱۰۱۰۱۰۴۴۸۶۹ به سمت رئیس هیئت مدیره و سید مهدی رضایت سرخ آبادی به کدملی۰۷۰۲۳۹۵۲۲۶ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صبا تامین به شناسه ملی۱۰۱۰۱۹۰۸۳۷۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و فرهاد زرگری به کدملی۱۶۳۹۰۶۲۴۳۲به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین به شناسه ملی۱۰۱۰۱۹۴۲۰۶۶ بسمت عضو هیات مدیره و مدیرعامل و سید رمضان محسن پور به کدملی۲۰۶۰۶۱۵۸۱۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صدر تامین به شناسه ملی۱۰۱۰۱۹۲۴۶۹۶ و غلامحسین فرزندی به کدملی۳۸۴۴۹۷۲۷۶ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمیایی و شیمیایی تامین به شناسه ملی۱۰۴۲۰۲۰۵۶۹۵ بسمت اعضای هیات مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک , سفته , برات و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل به شرح صورتجلسه هیات مدیره۱۰/۷/۹۰ تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10263002
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمیایی و شیمیایی تامین سهامی عام ثبت شده به شماره ۲۱۴۸۸۰ شناسه ملی ۱۰۴۲۰۲۰۵۶۹۵

طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۷/۳/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۱/۴/۹۰ واصل گردید: سیدکاظم وزیری هامانه به کد ملی ۴۴۳۳۲۰۱۴۶۴ به جای عادل نژادسلیم به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۳۲۰۴ به سمت رئیس هیئت مدیره و مهرداد محقق زاده به کد ملی ۱۸۱۹۱۴۱۹۶۹ به جای احمد صابری زفرقندی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۴۲۰۶۶ و سیدمحمود امام زاده به کد ملی ۴۷۲۳۶۴۷۶۶۱ به جای محمدرضا سیفی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صبا تامین به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۰۸۳۷۰ به سمت اعضای هیئت مدیره و مرتضی زرین گل به کد ملی ۳۷۸۱۸۴۶۴۶۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و غلامحسین نجابت به کد ملی ۲۲۹۶۴۶۰۵۷۷ به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب شدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضا مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ضمنا اختیارات مدیرعامل به شرح صورتجلسه تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10272729
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمیائی و شیمیائی تامین سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۴۸۸۰ و شناسه ملی ۱۰۴۲۰۲۰۵۶۹۵

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۶/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۹/۷/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۳۱/۲/۹۰ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ به سمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۴۴۸۶۹ و شرکت سرمایه گذاری داروئی تامین به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۳۲۰۴ و شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۴۲۰۶۶ و شرکت سرمایه گذاری صدر تامین به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۲۴۶۹۶ و شرکت سرمایه گذاری صبا تامین به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۰۸۳۷۰. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10421099
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمیایی و شیمیایی تامین سهامی عام ثبت شده به شماره ۲۱۴۸۸۰و شناسه ملی ۱۰۴۲۰۲۰۵۶۹۵

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۶/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۰/۷/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۲/۸۹ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به سمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10724029
آگهی تغییرات در شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمیایی و شیمیایی تامین سهامی عام بشماره ثبت ۲۱۴۸۸۰و شناسه ملی ۱۰۴۲۰۲۰۵۶۹۵

باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۱۲/۸۸ نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم گردید: محسن محسنی شکیب بجای محسن حبیب بعنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین در هیئت مدیره انتخاب گردید. غلامحسین نجابت بسمت رئیس هیئت مدیره و مرتضی زرین گل بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب شدند. کلیه چکها بروات سفته‌ها و اسناد و اوراق تعهدآور و کلیه قراردادهای شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر بوده و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و مکاتبات شرکت با امضای مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهدبود. بخشی از اختیارات هیئت مدیره مندرج در ماده ۵۱ اساسنامه مشتمل بر بندهای ۱ ۳ ۵ ۸ ۱۱ ۱۲ ۱۳ ۱۴ ۱۵ ۱۶ ۱۸ ۱۹ ۲۰ ۲۱ ۲۲ به مدیرعامل تفویض شد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13125408
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۴۸۸۰ و شناسه ملی ۱۰۴۲۰۲۰۵۶۹۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۶/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۱۱۸۱۵/۱۲۲مورخ ۲۷/۶/۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت سودوزیان منتهی به ۳۱/۲/۹۵ تصویب گردید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ به عنوان بازرس قانونی شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردید. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی و اطلاعیه‌های شرکت برای مدت یک سال تعیین گردید. پ۹۵۰۸۲۳۸۸۸۴۵۱۸۳۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13914156
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۴۸۸۰ و شناسه ملی ۱۰۴۲۰۲۰۵۶۹۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۶/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۰۲/۱۳۹۶به تصویب رسید. روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ به عنوان بازرس قانونی شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید. اعضای هیئت مدیره به شرح ذیل برای مدت دوسال انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (سهامی عام) به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۴۴۸۶۹. شرکت سرمایه گذاری صبا تامین (سهامی عام) به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۰۸۳۷۰. شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین (سهامی عام) به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۴۲۰۶۶. شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین (سهامی عام) به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۳۲۰۴. شرکت سرمایه گذاری صدر تامین (سهامی عام) به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۲۴۶۹۶. پ۹۶۱۲۱۳۵۰۷۱۰۷۳۷۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13914174
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۴۸۸۰ و شناسه ملی ۱۰۴۲۰۲۰۵۶۹۵

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۹۶ مجوز شماره ۳۱۵۸۰ , ۱۲۲ مورخ ۱۷/۱۱/۱۳۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدحسن پیوندی ثانی (کدملی ۰۸۳۹۴۲۵۳۳۳) به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سیمان تأمین (شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۴۲۰۶۶) به سمت رئیس هیئت مدیره. آقای محمود مخدومی (کدملی ۲۲۴۹۶۹۶۴۱۱) به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی (شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۴۴۸۶۹) به سمت مدیرعامل و نائب رئیس هیات مدیره. آقای اسلام خسروی (کدملی ۶۰۱۹۳۱۳۳۷۹) به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صدر تأمین (شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۲۴۶۹۶) به سمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. اختیارات و حق امضاء مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره بشرح زیر مشخص گردید: کلیة چک‌ها، بروات، سفته‌ها، اسناد و اوراق تعهدآور و کلیة قراردادهای شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و همراه مهر شرکت معتبر بوده و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیات مدیره و همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. مکاتبات شرکت با امضاء مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود. بخشی از اختیارات هیئت مدیره مندرج در مادة ۴۱ اساسنامه مشتمل بر بندهای ۱ ۴ و بند ۵ از ماده مذکور به جز تصویب ساختار سازمانی و میزان حقوق و دستمزد و بندهای ۸ ۱۱ ۱۲ ۱۳ و بند ۱۵ از ماده مزبور بجز مصالحه و سازش در دعاوی حقوقی و حق صلح به داور و بندهای ۲۰ ۲۱ ۲۲ به مدیرعامل تفویض گردید. پ۹۶۱۲۱۳۴۴۷۲۷۳۶۳۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14028214
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۴۸۸۰ و شناسه ملی ۱۰۴۲۰۲۰۵۶۹۵

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۱۲/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۳۴۴۴۲ , ۱۲۲ مورخ ۱۸/۲/۹۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس استان تهران شهرستان تهران بخش مرکزی شهر تهران آپادانا خیابان مرغاب خیابان هویزه پلاک ۱۰۱ طبقه همکف کدپستی ۱۵۵۳۶۱۶۳۱۱ تغییر یافت. پ۹۷۰۲۲۴۲۰۲۷۲۱۸۰۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14081338
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۴۸۸۰ و شناسه ملی ۱۰۴۲۰۲۰۵۶۹۵

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۰۳/۱۳۹۷ و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۹/۰۶/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۳۶۰۴۸۵۰۰۱۷ / ۹۷۹ مورخ ۱۹ / ۰۳ / ۱۳۹۷ سازمان بورس و اوراق بهادار سرمایه شرکت از مبلغ ۴۳۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۸۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۸۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی با نام از محل مطالبات حال شده (به مبلغ ۳۵۵۸۶۲۲۶۶۶۶۸۸۴ ریال) و آورده نقدی افزایش یافته و مبلغ واریزی به موجب گواهی شماره ۷۶۸/۱۷۸مورخ ۰۹/۰۳/۱۳۹۷ بانک رفاه کارگران شعبه میدان آرژانتین پرداخت گردیده است و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح یاد شده اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است.. پ۹۷۰۳۲۸۴۳۶۵۳۴۵۹۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14329646
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۴۸۸۰ و شناسه ملی ۱۰۴۲۰۲۰۵۶۹۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۵/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سازمان حسابرسی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ به عنوان بازرس قانونی شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی و اطلاعیه‌های شرکت برای مدت یک سال تعیین گردید. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۳۱/ ۰۲/ ۱۳۹۷ مورد تصویب قرار گرفت. پ۹۷۰۹۰۵۸۲۱۹۴۹۶۶۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه