شرکت بادران پارس نیرو گستر خاوران (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10380621460


شماره ثبت:
46156
تعداد بازدید:
15
تأسیس:
1391/6/26
آدرس:
مشهد.بلوار فرامرز عباسي .فرامرز عباسي22 . پلاك 274 . 9197936385

اشخاص

عنوان طبق آگهی

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1191248
آگهی تغییرات شرکت بادران پارس نیرو گستر خاوران سهامی عام به شماره ثبت ۴۶۱۵۶ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۶۲۱۴۶۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۱۲/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ کلیه سرمایه تعهدی شرکت به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۳۰ ریال طی گواهی شماره ۱۷۲/۴۹۹۲۴ مورخ ۱۰/۴/۹۲ بانک ملت شعبه فرامرز عباسی توسط صاحبان سهام پرداخت گردیده است. در تاریخ ۲۷/۶/۱۳۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. ش۱۷۱۱۳۲۴ اداره ثبت اسناد و املاک ناحیه دو واحد ثبتی مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه