شرکت سرمایه گذاری و توسعه گردشگری منطقه بین المللی پردیس شاندیز (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10380424080


شماره ثبت:
27003
تعداد بازدید:
5
تأسیس:
1385/5/8
آدرس:
خراسان رضوي-شهر مشهد-سناباد-بلوار شهيد كلاهدوز-خيابان سلمان فارسي-پلاك 99-طبقه اول-- 9183874966

اشخاص

عنوان طبق آگهی

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1399458
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری و توسعه گردشگری منطقه بین المللی پردیس شاندیز سهامی عام شماره ثبت ۲۷۰۰۳ شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۲۴۰۸۰

باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره بقرار ذیل تعیین گردیدند: جعفر حسین زاده ملکی بسمت رئیس هیئت مدیره و مهدی روشن روان یزدی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و حمیدرضا نعیمی بسمت مدیرعامل و محسن ارجمند بسمت عضو هیئت مدیره و سید مهدی پیرایش بسمت عضو هیئت مدیره تعیین شدند. ۲ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور رسمی و بانکی با امضاء ثابت مدیرعامل و متغیر یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. ۳ حدود اختیارات مدیرعامل بشرح صورت جلسه تعیین گردید. ش۲۶۷۶۶۰۰۰۰۱۱۱۳۶۷۹۴۸۵۶ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1399466
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری و توسعه گردشگری منطقه بین المللی پردیس شاندیز سهامی عام شماره ثبت ۲۷۰۰۳ شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۲۴۰۸۰

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره بقرار ذیل تعیین گردیدند: شرکتهای احیاء صنایع خراسان بنمایندگی آقای جعفر حسین زاده ملکی شرکت عدل گستر به نمایندگی آقای حمیدرضا نعیمی شرکت تجارت سبز به نمایندگی آقای مهدی پیرایش شرکت صبا ابریشم بنمایندگی آقای مهدی روشن روان یزدی شرکت احیاء سبزدانه خراسان بنمایندگی آقای محسن ارجمند بعنوان اعضاء اصلی هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۲ آقای علی مودودی بعنوان بازرس اصلی و آقای حمید ثابت بیرجندی بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. ۳ روزنامه قدس بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش۲۶۷۶۶۰۰۰۰۱۱۱۳۶۷۹۴۹۶۱ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13392314
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری و توسعه گردشگری منطقه بین المللی پردیس شاندیز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۷۰۰۳ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۲۴۰۸۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۹۵ و برابر نامه شماره ۳۶۴/۱۲۸/۹۶۲مورخ ۱۹/۱/۱۳۹۶اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مرکز اصلی شرکت به: مشهد خیابان سلمان فارسی بین سلمان ۴ و تقاطع کلاهدوز پلاک ۹۹ طبقه اول کدپستی ۹۱۸۳۸۷۴۹۶۶انتقال یافت و ماده مربوطه دراساسنامه اصلاح گردید. ش۹۶۰۱۲۹۱۰۵۶۵۳۵۸۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه