شرکت سرآمدان خراسان (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10380363043


شماره ثبت:
20802
تعداد بازدید:
9
تأسیس:
1382/12/26
آدرس:
مشهد بلوارتوس خ امين امين 7پ58 1111111111

اشخاص

عنوان طبق آگهی
آقای محمد حسین آرزومند 13030209
خانم عذرا قمری اتر آباد 13030209
آقای هادی رجبی 13090010
خانم اعظم آرزومند 13090010
آقای ابوالفضل آرزومند 13332447
آقای رضا آرزومند 13332453
مرضیه حسین زاده اجقان 13610456
مصطفی قلی چالاکی 14172632
خانم سیده سمانه ترابی 14172632
آقای سید محسن رضائی لشکری 14214673

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 13030209
آگهی تغییرات شرکت سرآمدان خراسان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۸۰۲ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۶۳۰۴۳

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۳/۶/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای محمد حسین آرزومند به کد ملی ۰۹۳۴۶۶۰۹۶۴ خانم اعظم آرزومند به کد ملی ۰۹۳۸۰۸۹۲۷۷ خانم عذرا قمری اتر آباد به کد ملی ۰۸۷۲۳۶۸۴۸۳به سمت اعضاء اصلی هیئت مدیره شرکت برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. ۱ آقای احمد رحمتی به سمت بازرس اصلی به کد ملی۰۶۳۸۹۰۳۶۲۹ ۲ خانم ساناز نوروزی به سمت بازرس علی البدل به کد ملی۰۹۴۶۹۲۸۴۲۸ برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند و روزنامه حمایت جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۹۵۰۶۲۹۷۴۴۲۲۲۴۴۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13030211
آگهی تغییرات شرکت سرآمدان خراسان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۸۰۲ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۶۳۰۴۳

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۶/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای محمد حسین آرزومند به کد ملی ۰۹۳۴۶۶۰۹۶۴ به سمت رئیس هیئت مدیره خانم اعظم آرزومند به کد ملی ۰۹۳۸۰۸۹۲۷۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای محمد حسین آرزومند به کد ملی ۰۹۳۴۶۶۰۹۶۴ به سمت مدیرعامل خانم عذرا قمری اتر آباد به کد ملی ۰۸۷۲۳۶۸۴۸۳ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند ۲کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و رسمی و بانکی شرکت با امضاء منفرد مدیرعامل شرکت به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۵۰۶۲۹۵۵۴۹۴۳۲۱۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13090010
آگهی تغییرات شرکت سرآمدان خراسان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۸۰۲ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۶۳۰۴۳

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۷/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای رضا آرزومند به کد ملی ۰۹۴۳۳۳۲۲۱۴ خانم اعظم آرزومند به کد ملی ۰۹۳۸۰۸۹۲۷۷ خانم اکرم آرزومند به کد ملی۰۹۴۴۶۵۲۰۱۰آقای سید محسن رضائی لشکری به کد ملی۰۹۲۰۱۴۱۳۸۲آقای هادی رجبی به کد ملی۰۹۳۵۵۳۳۵۸۳ به سمت اعضاء اصلی هیئت مدیره شرکت برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. ۲آقای احمد رحمتی به سمت بازرس اصلی به کد ملی۰۶۳۸۹۰۳۶۲۹ خانم مرضیه حسین زاده اجقان به سمت بازرس علی البدل به کد ملی۰۶۳۹۷۹۳۹۶۷ برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند ۲ روزنامه حمایت جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۹۵۰۸۰۳۷۲۵۸۵۱۵۵۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13090014
آگهی تغییرات شرکت سرآمدان خراسان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۸۰۲ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۶۳۰۴۳

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۸/۷/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ تعداد اعضاء هیئت مدیره از ۳ نفربه۵ نفرفزایش یافت ومادهمربوطه در اساسنامه اصلاح گردید ۲ موضوع شرکت به شرح ذیل الحاق یافت: تهیه و تولید و توزیع و پخش و بسته بندی و خرید و فروش و طراحی و نصب و راه اندازی و اجرا و مشاوره و صادرات و واردات و فرآوری انواع چوب و ام دی اف و انواع لوازم و وسایل و محصولات چوبی و انواع محصولات کشاورزی و انواع لوازم و ادوات و ماشین آلات مربوطه درصنعت چوب و صنعت کشاورزی و کلیه کالاهای مجاز بازرگانی تهیه و تولید و توزیع و پخش و بسته بندی و خرید و فروش و طراحی و نصب و راه اندازی و اجرا و مشاوره و صادرات و واردات انواع مبلمان اداری و منازل مسکونی تجارت: کلیه فعالیتهای تجاری و بازرگانی مجاز داخلی و خارجی تجارت کلیه کالاهای مجاز، فعالیت در زمینه تجارت زمینی، هوایی، دریایی، خریدو فروش و حق العمل کاری کالاها واردات و صادرات و انجام کلیه امور و مراحل مربوط به ثبت سفارش، امور گمرکی، ترخیص کالا پس از اخذ مجوزهای لازم رشته کشاورزی: پیمان کاری درزمینه جنگل داری، درخت کاری، بهسازی و اصلاح اراضی، آبخیزداری و آبخوان داری، مالچ پاشی وتثبیت شن روان، عملیات به زراعی، کاشت وبرداشت محصولات عمده و استراتژیک، مرتع داری و ایجاد مرتع دست کاشت، ایجاد فضای سبز و نگهداری آن، امور دامپروری شامل (طیور، گاوداری، زنبورداری، گوسفند داری) شیلات و آبزیان کشت و زرع، باغداری، تولید و فرآوری خوراک دام و طیور، ایجاد واحدهای دامداری و طیورو آبزیان و فرآوری محصولات کشاورزی و بسته بندی و عرضه محصولات غذایی عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و خارج ازکشور اخذ و اعطای نمایندگی در داخل و خارج از کشور شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی در داخل و خارج از کشور اخذ وام و تسهیلات بانکی از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی در داخل و خارج از کشور جهت شرکت پس از اخذ مجوزهای لازم و ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد ش۹۵۰۸۰۳۹۲۰۱۴۵۹۹۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13090022
آگهی تغییرات شرکت سرآمدان خراسان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۸۰۲ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۶۳۰۴۳

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۷/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ خانم اعظم آرزومند به کد ملی ۰۹۳۸۰۸۹۲۷۷ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای هادی رجبی به کد ملی ۰۹۳۵۵۳۳۵۸۳به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای رضا آرزومند به کد ملی ۰۹۴۳۳۳۲۲۱۴به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره خانم اکرم آرزومند به کد ملی ۰۹۴۴۶۵۲۰۱۰به سمت عضو هیئت مدیره آقای سید محسن رضائی لشکری به کد ملی۰۹۲۰۱۴۱۳۸۲ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند ۲ کلیه اوراق و اسناد بهادار وتعهدآور و رسمی و بانکی شرکت با امضاء منفرد رئیس هیئت مدیره شرکت به همراه مهر ش۹۵۰۸۰۳۴۱۷۷۹۸۶۷۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13325639
آگهی تغییرات شرکت سرآمدان خراسان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۸۰۲ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۶۳۰۴۳

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۱۱/۱۳۹۵ وبنا به تفویض اختیار ازمجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۰/۱۱/۱۳۹۵ در خصوص افزایش سرمایه شرکت وبا عنایت به اظهارنامه تنظیمی و همچنین سند حسابداری صادره مبنی بر تصفیه مطالبات و انتقال مطالبات مذکور به حساب سرمایه هیئت مدیره شرکت افزایش مزبور را عملی دانسته در نتیجه مبلغ ۲۹۹۹۹۹۹۰۰۰۰۰۰ریال از حساب بدهی شرکت کسر گردیده و به حساب سرمایه منظور گردیده است در نتیجه ماده ۵ اساسنامه به شرح ذیل اصلاح می‌گردد: ماده ۵ اصلاحی: سرمایه شرکت مبلغ ۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی بانام می‌باشد که تماما پرداخت گردیده است. ش۹۵۱۲۰۷۹۷۹۱۹۵۹۴۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13325644
آگهی تغییرات شرکت سرآمدان خراسان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۸۰۲ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۶۳۰۴۳

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۱۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی منتهی به سالهای ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ مورد تصویب قرار گرفت. ش۹۵۱۲۰۷۵۵۸۶۸۸۵۶۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13332447
آگهی تغییرات شرکت سرآمدان خراسان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۸۰۲ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۶۳۰۴۳

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۱۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای رضا آرزومند به کدملی ۰۹۴۳۳۳۲۲۱۴ - خانم اعظم آرزومند به کدملی ۰۹۳۸۰۸۹۲۷۷ - خانم اکرم آرزومند به کدملی۰۹۴۴۶۵۲۰۱۰ - آقای سید محسن رضائی لشکری به کدملی۰۹۲۰۱۴۱۳۸۲ - آقای ابوالفضل آرزومند به کدملی ۰۹۲۳۷۲۷۶۵۵ به سمت اعضاء اصلی هیئت مدیره شرکت برای باقیمانده مدت تصدی هیئت مدیره تاتاریخ ۱۸/۰۷/۱۳۹۷ انتخاب گردیدند ش۹۵۱۲۱۰۴۴۴۹۹۱۷۴۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13332453
آگهی تغییرات شرکت سرآمدان خراسان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۸۰۲ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۶۳۰۴۳

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۱۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای رضا آرزومند به کدملی ۰۹۴۳۳۳۲۲۱۴ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای سید محسن رضائی لشکری به کدملی ۰۹۲۰۱۴۱۳۸۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره خانم اکرم آرزومند به کدملی۰۹۴۴۶۵۲۰۱۰ به سمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره آقای ابوالفضل آرزومند به کدملی ۰۹۲۳۷۲۷۶۵۵ به سمت عضو هیئت مدیره خانم اعظم آرزومند به کدملی ۰۹۳۸۰۸۹۲۷۷ به سمت عضو هیئت مدیره برای باقیمانده مدت تصدی هیئت مدیره تاتاریخ ۱۸/۰۷/۱۳۹۷ انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار وتعهدآور و رسمی و بانکی شرکت با امضاء منفرد رئیس هیئت مدیره شرکت به همراه مهر شرکت معتبر میباشد. ش۹۵۱۲۱۰۸۸۳۶۶۲۳۵۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13610446
آگهی تغییرات شرکت سرآمدان خراسان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۸۰۲ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۶۳۰۴۳

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۰/۰۶/۱۳۹۶ کاهش سرمایه شرکت از مبلغ سه هزار میلیارد ریال به مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال وکاهش تعداد سهام از سه میلیارد سهم ۱۰۰۰ ریالی به ۱۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی ضمن رعایت ماده ۱۴۱ قانون تجارت مورد تصویب قرار گرفت در نتیجه ماده ۵ اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردید: ماده ۵ اصلاحی: سرمایه شرکت مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی با نام می‌باشد. ش۹۶۰۶۲۵۲۲۰۱۰۷۵۳۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13610456
آگهی تغییرات شرکت سرآمدان خراسان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۸۰۲ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۶۳۰۴۳

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۰۶/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مصطفی قلی چالاکی کدملی ۰۸۷۱۷۴۷۸۰۴ به سمت بازرس اصلی و مرضیه حسین زاده اجقان کدملی ۰۶۳۹۷۹۳۹۶۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار آفرینش جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش۹۶۰۶۲۵۶۰۰۱۲۶۳۸۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13638973
آگهی تغییرات شرکت سرآمدان خراسان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۸۰۲ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۶۳۰۴۳

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۶/۱۳۹۶ و بنا به تفویض اختیار حاصله از مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۶/۶/۹۶ در خصوص افزایش سرمایه شرکت و با عنایت به اظهارنامه تنظیمی و همچنین سند حسابداری صادره مبنی بر تصفیه مطالبات و انتقال مطالبات مذکور به حساب سرمایه هیئت مدیره شرکت افزایش مزبور را عملی دانسته در نتیجه مبلغ ۴۹۹۹۹۹۶۱۳۰۰۰ ریال از حساب بدهی شرکت کسر گردیده و به حساب سرمایه منظور گردیده است در نتیجه ماده ۵ اساسنامه به شرح ذیل اصلاح می‌گردد: ماده ۵ اصلاحی: سرمایه شرکت مبلغ ۵۰۰۰۰۰۶۱۳۰۰۰ ریال منقسم به ۵۰۰۰۰۰۶۱۳ سهم ۱۰۰۰ ریالی با نام می‌باشد که تماما پرداخت گردیده است. ش۹۶۰۷۱۲۶۰۱۱۹۷۷۶۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13740886
آگهی تغییرات شرکت سرآمدان خراسان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۸۰۲ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۶۳۰۴۳

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۰۹/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: بنا به تفویض اختیار حاصله از مجمع عمومی فوق العاده مورخ۷/۹/۹۶ به هیأت مدیره در خصوص افزایش سرمایه و با عنایت به اظهارنامه تنظیمی و همچنین سند حسابداری صادره مبنی بر تصفیه مطالبات و انتقال مطالبات مذکور به حساب سرمایه هیئت مدیره شرکت افزایش مزبور را عملی دانسته در نتیجه مبلغ ۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال از حساب بدهی شرکت کسر و به حساب سرمایه منظور گردیده است در نتیجه ماده ۵ اساسنامه به شرح ذیل اصلاح می‌گردد: ماده ۵ اصلاحی: سرمایه شرکت مبلغ ۹۵۰۰۰۰۰۶۱۳۰۰۰ ریال منقسم به۹۵۰۰۰۰۰۶۱۳ سهم۱۰۰۰ ریالی با نام می‌باشد که تماما پرداخت گردید. ش۹۶۰۹۱۲۲۴۹۶۵۱۲۲۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14172632
آگهی تغییرات شرکت سرآمدان خراسان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۸۰۲ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۶۳۰۴۳

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۴/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ خانم سیده سمانه ترابی شماره ملی ۰۹۴۱۶۳۴۵۱۵ به سمت بازرس اصلی , آقای مصطفی قلی چالکی شماره ملی ۰۸۷۱۷۴۷۸۰۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار روزگار ما جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید ش۹۷۰۵۲۴۱۹۱۸۶۶۲۶۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14172643
آگهی تغییرات شرکت سرآمدان خراسان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۸۰۲ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۶۳۰۴۳

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۴/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ترازنامه صورتهای مالی سال مالی ۱۳۹۵ و سال مالی ۱۳۹۶ به تصویب رسید. ش۹۷۰۵۲۴۷۶۲۲۰۸۲۹۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14214673
آگهی تغییرات شرکت سرآمدان خراسان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۸۰۲ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۶۳۰۴۳

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۰/۰۵/۱۳۹۷ و نامه شماره ۳۵۲۸۷ , ۱۲۲ مورخ ۱۰/۰۶/۱۳۹۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تعداد اعضای هیئت مدیره از ۵ نفر اصلی به ۷ نفر (۵ عضو اصلی و ۲ عضو علی البدل) افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. موارد ذیل به موضوع شرکت الحاق گردید و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد: سرمایه گذاری، خرید، اداره و توسعه، انواع کارخانجات و واحدهای اقتصادی تو لیدی و معدنی، کشاورزی، ساختمانی. ۲ انجام معاملات کلیه سهام و اوراق بهادار که طبق قوانین و مقررات قانونی کشور قابل خرید و فروش باشد ۳ اماده کردن شرکتهای مورد سرمایه گذاری به منظور عرضه و فروش سهام انها از طریق سازمان بورس و اوراق بهادار یا طرق دیگر. ۴ معاملات بازرگانی داخلی و خارجی و صادرات و واردات در چهار چوب اهداف و موضوع شرکت. ۵ انجام مطالعات و بررسی‌های اقتصادی و فنی و مالی و خدمات مشاوره‌ای مالی و مدیتریتی و نظارت و پیگیری اجرای طرحهای سرمایه گذاری از کلیه فعالیتهای اقتصادی و ایجاد شرکتها و موسسات مطالعاتی فنی مهندسی ذیربط. ۶ استفاده از تسهیلات مالی واعتباری بانکها، موسسه کار گذار جهت شرکت یا اخذ نمایندگی کارگزاری سازمان بورس و اوراق بهادار ۷ سرمایه گذاری در پروژه‌های ساختمانی و عمرانی ۸ فعالیتهای بازرگانی و استفاده از فرصتهای بازار با سرمایه گذاری در شرکتهای دارای مزیت نسبی با رشد سود اور مناسب. ۹ اخذ نمایندگی‌های مرتبط با هرگونه فعالیت اقتصادی ۱۰ ایجاد نمایندگی یا شعبه در داخل و خارج کشور در هر نقطه و مکان ۱۱ انجام فعالیت در سیستمهای مالی، مدیریتی و بهبود کیفیت پس از اخذ مجوزهای لازم و ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. نوع شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل شد و اساسنامه جدید مشتمل بر ۵۲ ماده و ۱۴ تبصره تصویب گردید و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. اعلامیه تبدیل نوع شرکت از سهامی خاص به سهامی عام به شرح ذیل می‌باشد: نام و شماره ثبت شرکت: سرآمدان خراسان (سهامی خاص) به شماره ثبت۲۰۸۰۲ وشناسه ملی۱۰۳۸۰۳۶۳۰۴۳ موضوع شرکت و نوع فعالیتهای آن: الف موضوع اصلی: تولید و عرضه انواع مواد اولیه چوب , درب پیش ساخته چوبی و پنجره چوبی , انواع سازه‌های چوبی , میز کامپیوتر چوبی , صندلی چوبی و انجام کلیه سفارشات ساختمانی , تهیه و تولید و توزیع و پخش و بسته بندی و خرید و فروش و طراحی و نصب و راه اندازی و اجرا و مشاوره و صادرات و واردات و فرآوری انواع چوب و ام دی اف و انواع لوازم و وسایل و محصولات چوبی و انواع محصولات کشاورزی و انواع لوازم و ادوات و ماشین آلات مربوطه در صنعت کشاورزی و کلیه کالاهای مجاز بازرگانی تهیه و تولید و توزیع و پخش و بسته بندی و خرید و فروش و طراحی و نصب و راه اندازی و اجرا و مشاوره و صادرات و واردات انواع مبلمان اداری و منازل مسکونی. تجارت: کلیه فعالیتهای تجاری و بازرگانی مجاز داخلی و خارجی تجارت کلیه کالاهای مجاز، فعالیت در زمینه تجارت زمینی، هوایی، دریایی، خرید و فروش و حق العمل کاری کالاها واردات و صادرات و انجام کلیه امور و مراحل مربوط به ثبت سفارش، امور گمرکی، ترخیص کالا پس از اخذ مجوزهای لازم رشته کشاورزی: پیمانکاری در زمینه جنگل داری، درخت کاری، بهسازی و اصلاح اراضی، آبخیز داری و آبخوان داری، مالچ پاشی و تثبیت شن روان ف عملیات به زراعی، کاشت و برداشت محصولات عمده و استراتژیک، مرتع داری و ایجاد مرتع دست کاشت، ایجاد فضای سبز و نگهداری آن، امور دامپروری شامل (طیور، گاوداری، زنبورداری، گوسفند داری،) شیلات و آبزیان کشت و زرع، باغ داری، تولید و فرآوری خوراک دام و طیور، ایجاد واحد‌های دامداری و طیور و آبزیان و فر آوری محصولات کشاورزی و بسته بندی و عرضه محصولات غذایی عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی در داخلو خارج از کشور اخذ وام و تهسیلات بانکی از کلیه بانک‌ها وموسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی در داخل و خارج از کشور جهت شرکت پس از اخذ مجوزهای لازم و ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. ب) موضوع فرعی: سرمایه گذاری، خرید، اداره و توسعه، انواع کارخانجات و واحدهای اقتصادی تو لیدی و معدنی، کشاورزی، ساختمانی. انجام معاملات کلیه سهام و اوراق بهادار که طبق قوانین و مقررات قانونی کشور قابل خرید و فروش باشد آماده کردن شرکتهای مورد سرمایه گذاری به منظور عرضه و فروش سهام آنها از طریق سازمان بورس و اوراق بهادار یا طرق دیگر. معاملات بازرگانی داخلی و خارجی و صادرات و واردات در چهار چوب اهداف و موضوع شرکت. انجام مطالعات و بررسی‌های اقتصادی و فنی و مالی و خدمات مشاوره‌ای مالی و مدیریتی و نظارت و پیگیری اجرای طرحهای سرمایه گذاری از کلیه فعالیتهای اقتصادی و ایجاد شرکتها و موسسات مطالعاتی فنی مهندسی ذیربط. استفاده از تسهیلات مالی واعتباری بانکها، موسسه کار گزار جهت شرکت یا اخذ نمایندگی کارگزاری سازمان بورس و اوراق بهادار. سرمایه گذاری در پروژه‌های ساختمانی و عمرانی فعالیتهای بازرگانی و استفاده از فرصتهای بازار با سرمایه گذاری در شرکتهای دارای مزیت نسبی با رشد سود آور مناسب. اخذ نمایندگی‌های مرتبط با هرگونه فعالیت اقتصادی ایجاد نمایندگی یا شعبه در داخل و خارج کشور در هر نقطه و مکان انجام فعالیت در سیستمهای مالی، مدیریتی و بهبود کیفیت پس از اخذ مجوزهای لازم و ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. مدت شرکت: شرکت برای مدت نا محدود تشکیل شده است. مرکز اصلی و نشانی شعب شرکت و کدپستی: مشهد بلوار توس خیابان امین امین ۷ پلاک ۵۸ کدپستی ۹۳۵۶۱۶۸۸۱۳ سرمایه و تعداد سهام: سرمایه شرکت مبلغ ۹۵۰۰۰۰۰۶۱۳۰۰۰ ریال می‌باشد. شرکت دارای ۹۵۰۰۰۰۰۶۱۳ سهم عادی با نام می‌باشد. مبلغ اسمی ارزش هر سهم ۱۰۰۰ ریال می‌باشد. سهام ممتاز: شرکت فاقد سهام ممتاز است. هویت کامل رئیس و اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت: آقای رضا آرزومند فرزند محمد حسین شماره شناسنامه ۱۷۵ به شماره ملی ۰۹۴۳۳۳۲۲۱۴ به سمت رئیس هیات مدیره آقای سید محسن رضائی لشکری فرزند سید اکبر شماره شناسنامه به شماره ملی ۰۹۲۰۱۴۱۳۸۲ به سمت نائب رئیس هیات مدیره خانم اکرم آرزومند فرزند محمد شماره شناسنامه ۳۴۶۳ به شماره ملی ۰۹۴۴۶۵۲۰۱۸ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره خانم اعظم آرزومند فرزند محمد شماره شناسنامه ۲۰۶۹ به شماره ملی ۰۹۳۸۰۸۹۲۷۷ به سمت عضو هیات مدیره آقای ابوالفضل آرزومند فرزند محمد شماره شناسنامه به شماره ملی ۰۹۲۳۷۲۷۶۵۵ به سمت عضو هیات مدیره شرایط حضور و حق رای صاحبان سهام در مجامع عمومی: صاحبان سهام یا نمایندگان آنان قطع نظر از عده سهام خود می‌توانند در مجامع عمومی حضور به هم رسانند و برای هریک سهم یک رای خواهند داشت مشروط بر اینکه بهای مطالبه شده سهم خود را پرداخت نموده باشند. در صورت نقل و انتقال سهام سهامدار جدید با ارائه یکی از مدارک ذیل حق حضور در جلسه مجمع را خواهد داشت: اعلامیه خرید سهام گواهی نامه نقل و انتقال و سپرده سهام اصل ورقه سهام در مجمع عمومی فوق العاده باید دارندگان بیش از نصف سهامی که حق رای دارند حاضر باشند. اگر در اولین دعوت حد نصاب مذکور حاصل نشود مجمع برای بار دوم دعوت می‌شود و این بار با حضور دارندگان بیش از یک سوم سهامی که حق رای دارند رسمیت یافته و اتخاذ تصمیم خواهد نمود. مشروط به اینکه در دعوت دوم نتیجه دعوت اول قید شده باشد. تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده همراه با اکثریت دو سوم آرای حاضر در جلسه رسمی معتبر خواهد بود. مگر در مورد انتخاب مدیران و بازرسان که اکثریت نسبی کافی است. در مورد انتخاب مدیرا ن تعداد آراء هر رای دهنده در عدد مدیرانی که باید انتخاب شوند ضرب می‌شوند و حق رای هر رای دهنده برابر با حاصل ضرب مذکور خواهد بود. رای دهنده میتواند آراء خود را به یک نفر بدهد یا آنرا بین چند نفر تقسیم کند. سود خالص و قابل تقسیم: سود خالص شرکت در هر سال مالی عبارت از درآمد حاصله در همان سال مالی منهای کلیه هزینه‌ها و استهلاک و اندوخته‌ها از سود خالص شرکت پس از وضع زیانهای وارده در سالهای قبل باید معادل یک بیستم آن بر طبق ماده ۱۴۰ لایحه قانونی اصلاحیه قسمتی از قانون تجارت به عنوان اندوخته قانونی موضوع شود. هر تصمیمی بر خلاف این امر باطل است. سود قابل تقسیم عبارت است از سود خالص سال مالی شرکت منهای زیانهای سال مالی قبل و اندوخته قانونی مذکور در ماده ۵۸ اساسنامه با سایر اندوخته‌های اختیاری بعلاوه سود قابل تقسیم سالهای قبل که تقسیم نشده است. تقسیم سود و اندوخته بین صاحبان سهام فقط پس از تصویب مجمع عمومی عادی جایز خواهد بود در صورت وجود منافع تقسیم ۱۰ درصد از سود ویژه سالانه بین صاحبان سهام الزامی است. روزنامه روزگار ما جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردیده است. مبلغ دیون شرکت و همچنین مبلغ دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تعیین شده است: مبلغ دیون شرکت مطابق اخرین صورتهای مالی حسابرسی شده منتهی به سال ۱۳۹۶به ترتیب ۱۴۷۴۲۰۰۰۰ریال بوده و بدهی‌های احتمالی مبلغ ۱۶۲۱۶۲۰۰۰ ریال است. اساسنامه شرکت و دو ترازنامه و حساب سود و زیان آن مربوطه به دو سال قبل از اتخاذ تصمیم نسبت به تبدیل شرکت و همچنین صورت دارایی شرکت و اموال منقول و غیر منقول آن در مرجع ثبت شرکتها و در مرکز شرکت برای مراجعه علاقه مندان آماده می‌باشد. ش۹۷۰۶۲۱۶۲۲۵۰۰۶۵۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه