شرکت گل چرم جام (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10380235180


شماره ثبت:
7723
تعداد بازدید:
10
تأسیس:
1370/11/5
آدرس:
مشهد خ جمهوري اسلامي بين خورشيد و زهره پ 2/162 1111111111

اشخاص

عنوان طبق آگهی
علی اکبرنیزاری 13214792
آقای عبداله جامی 13214792

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1700378
آگهی تغییرات شرکت گل چرم جام شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۷۲۳ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۳۵۱۸۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۲/۰۸/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ صورتهای مالی سال ۹۲ به تصویب رسید. ۲آقای عبداله جامی بسمت ناظر تصفیه و آقای علی اکبر نیزاری کد ملی شماره ۰۹۴۰۲۸۱۶۳۵ بسمت مدیر تصفیه برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ش۹۳۰۸۲۶۸۳۷۱۲۱۹۸۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10213304
آگهی تغییرات در شرکت گلچرم جام (سهامی عام) به شماره ثبت ۷۷۲۳و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۳۵۱۸۰

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۲/۴/۸۹ شرکت مزبور، ضمن تعیین روزنامه رسالت و قدس جهت درج آگهی‌های شرکت و تصویب صورتهای مالی سال ۱۳۸۸، آقایان عطامراد سالاری نیا و محسن شهرکی به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13214792
آگهی تغییرات شرکت گل چرم جام شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۷۲۳ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۳۵۱۸۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۴/۰۹/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی منتهی به۲۹/۱۲/۹۴ به تصویب رسیده است. آقای علی اکبر نیزاری کدملی ۰۹۴۰۲۸۱۶۳۵ بسمت مدیر تصفیه و آقای عبداله جامی دارای کدملی ۰۷۳۱۶۵۳۹۷۱ بسمت ناظر تصفیه برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهد آور و چک‌ها و قرارداد‌ها با امضاء منفرد مدیر تصفیه بهمراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش۹۵۱۰۰۵۲۶۹۹۴۴۷۲۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14400319
آگهی تغییرات شرکت گل چرم جام شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۷۲۳ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۳۵۱۸۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۴/۰۹/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای علی اکبر نیزاری دارای کد ملی شماره ۰۹۴۰۲۸۱۶۳۵ بعنوان مدیر تصفیه و آقای عبداله جامی دارای کد ملی شماره ۰۷۳۱۶۵۳۹۷۱ بسمت ناظر تصفیه برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۲ترازنامه سال مالی منتهی به سال ۹۶ مورد تصویب قرار گرفت. ش۹۷۱۰۰۹۱۸۸۶۶۷۵۹۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه