شرکت گروه تولیدی جاده ابریشم (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10380231168


شماره ثبت:
67990
تعداد بازدید:
11
تأسیس:
1366/9/1
آدرس:
تهران، خ ظفر،‌ ش297 1111111111

اشخاص

عنوان طبق آگهی
علی نظافتی 911967
حمید سنگتراشها 911967
سعید شعبان دولابی 911967
محمدعلی طالعی فاز 911967

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 911967
آگهی تصمیمات شرکت گروه تولیدی جاده ابریشم سهامی عام به شماره ثبت ۶۷۹۹۰ و شناسه ملی۱۰۳۸۰۲۳۱۱۶۸

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۴/۴/۹۱ شرکت مزبورکه در تاریخ۱۰/۸/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران به ش ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ به سمت بازرس اصلی و مجید صفاتی به ک م ۰۹۳۴۰۸۸۹۳۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار قدس جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت فولاد الکتریک به ش م ۱۰۳۸۰۱۹۱۴۹۴ به نمایندگی سعید شعبان دولابی به ک م ۰۰۳۴۹۸۸۵۲۱ و شرکت دوچرخه سازی قوچان به ش م ۱۰۱۰۰۹۴۲۷۶۱ به نمایندگی حمید سنگتراشها به ک م ۰۰۳۳۸۹۹۶۷۳ و شرکت کشت و صنعت ۵۱ به ش م ۱۰۳۸۰۱۱۴۹۲۵ به نمایندگی رامین آقارضی درمنی به ک م ۰۰۴۰۸۱۶۳۰۲ و محمدعلی طالعی فاز به ک م ۰۹۴۰۱۲۵۴۲۰ و سیما آموزگار به ک م ۰۹۳۲۲۳۵۶۸۵ که به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۴/۴/۹۱ محمدعلی طالعی فاز به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و سیما آموزگار به سمت نایب رئیس هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور بانکی از جمله چک سفته برات و قراردادها و پیمان نامه‌ها با امضاء منفرد رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۷۶۱۴۱۸۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9653130
آگهی تصمیمات شرکت گروه تولید جاده ابریشم سهامی خاص بشماره ثبت ۶۷۹۹۰و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۳۱۱۶۸

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ۱۰/۱۲/۸۹ اختیارات هیات مدیره بشرح مندرج در صورتجلسه اصلاح و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. همچنین بموجب صورتجلسه هیات مدیره مورخ۸/۱۲/۸۹ شعبه جدید در منطقه آزاد قشم به نشانی قشم شهرک سام و زال خ نسترن شمالی بلوک۴ واحد۶ کدپستی۷۹۵۱۸۷۴۵۵۹ منتقل گردید و محمدعلی طالعی فاز به کدملی۰۹۴۰۱۲۵۴۲۰ بسمت مدیر شعبه برای مدت دو سال تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9705721
آگهی تغییرات شرکت گروه تولیدی جاده ابریشم سهامی عام به شماره ثبت ۷۳۱۶ و به شناسه ملی۱۰۳۸۰۲۳۱۱۶۸

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۷/۱۲/۸۷ شرکت مزبور، آقایان مجیدرضا مشرقی و هادی قانعی رضایی از عضویت هیات مدیره مستعفی شدند و به جای ایشان آقایان محمدعلی طالعی فاز و غلامحسین عنقایی برای بقیه مدت تصدی هیات مدیره تا تاریخ۳۱/۴/۸۹ جایگزین گردیدند. و به موجب صورتجلسه هیات مدیره مورخ ۲۷/۱۲/۸۷ آقای محمدعلی طالعی فاز به سمت رئیس هیات مدیره و آقای محمدسمیع ثقفی مقدم به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محمدحسین علی آبادی به سمت مدیرعامل شرکت برگزیده شدند و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و ر سمی و بانکی با امضای ثابت رئیس هیات مدیره به همراه مدیرعامل و یا یک نفر از اعضای هیات مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهدبود. ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه