نوش پونه مشهد

شرکت نوش پونه مشهد (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10380225279
مشهد بلوار سجاد نبش پامچال پ 300 9355157153
7
افراد
14
آگهی‌ها
6717
شماره ثبت
1369/11/30
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1677477
آگهی تغییرات شرکت نوش پونه مشهد سهامی خاص به شماره ثبت ۶۷۱۷ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۲۵۲۷۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۴/۱۱/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مواردی به موضوع شرکت به شرح ذیل الحاق گردیدودرنتیجه ماده مربوط دراساسنامه اصلاح میگردد. تولید انواع محصولات کشاورزی و غذائی توسط کارخانجات وابسته به شرکت و مجتمع‌های کشاورزی و خرید و فروش محصولا غذائی و پروتئینی و کشاورزی و خرید و فروش انواع فرآورده‌ای لبنی و پاستوریزه و خرید و فروش انواع میوه و سبزیجات و بسته بندی و تولید انواع محصولات صنایع تبدیلی غذایی و تولید انواع نوشابه‌های گازدار و بدون گاز و آب آشامیدنی و معدنی صنایع آردی کیک و کلوچه و انواع محصولات کشاورزی و باغی و تولید و استحصال انواع پوره و کنسانتره و شهد میوه جات و تولید و بسته بندی انواع میوه جات و سبزیجات و خرید و فروش و صادرات و واردات انواع محصولات کشاورزی و ماشین آلات وابسته به صنایع فوق و انواع مواد اولیه و لوازم یدکی وابسته به صنایع غذایی و تولید و خرید و فروش انواع دانه‌های روغنی و انواع روغن‌های خوراکی و دستگاههای مربوطه و اخذ تسهیلات بانکی و اعتبارات اسنادی و ضمانتنامه‌های بانکی از موسسات بانکی و مالی و اعتباری جهت شرکت و خرید و فروش مواد اولیه و قطعات و دستگاههای مربوطه. پس از اخذ مجوز‌های لازم و ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. ش۹۳۰۸۰۴۵۹۲۶۲۲۳۲۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1677492
آگهی تغییرات شرکت نوش پونه مشهد سهامی خاص به شماره ثبت ۶۷۱۷ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۲۵۲۷۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ضمن تصویب صورتهای مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲، موسسه حسابرسی و خدمات مدیرت آگاهان تراز توس به عنوان بازرس اصلی و آقای کاظم ناصری بعنوان بازرس علی البدل به مدت یکسال مالی وروزنامه کثیرالانتشار خراسان جهت درج آگهی‌ها و اطلاعیه‌های شرکت تعیین شد. آقای علیرضا بوستانی وخانم فرشته نقاش طوس وآقای مهدی بوستانی وآقای ناصر بوستانی وخانم مهسا بوستانی به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. ش۹۳۰۸۰۴۸۵۸۴۹۶۱۷۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1677493
آگهی تغییرات شرکت نوش پونه مشهد سهامی خاص به شماره ثبت ۶۷۱۷ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۲۵۲۷۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علیرضا بوستانی به سمت رئیس هیئت مدیره وخانم فرشته نقاش طوس به سمت نایب ریئس هیئت مدیره وآقای مهدی بوستانی به سمت عضو هیئت مدیره وآقای ناصر بوستانی به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل وخانم مهسا بوستانی به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب وکلیه اوراق و اسناد رسمی و تعهدآور و بانکی با امضای مشترک دو نفر از پنج نفر اعضای هیئت همراه با مهر شرکت دارای اعتبار خواهد بود. ش۹۳۰۸۰۴۴۳۳۵۶۹۷۳۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12794259
آگهی تغییرات شرکت نوش پونه مشهد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۷۱۷ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۲۵۲۷۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۰۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: بنا به تفویض اختیار حاصله از مجمع عمومی فوق العاده مورخ۲۷/۷/۹۲ به هیات مدیره در خصوص افزایش سرمایه و با عنایت به اظهارنامه تنظیمی و همچنین سند حسابداری صادره مبنی بر تصفیه مطالبات و انتقال مطالبات مذکور به حساب سرمایه هیئت مدیره شرکت مرحله دوم افزایش سرمایه را عملی دانسته در نتیجه مبلغ ۰۰۰ , ۰۰۰ , ۱۱۶ , ۶۱۱ ریال از حساب بدهی شرکت کسر گردیده و به حساب سرمایه منظور گردیده است در نتیجه ماده ۵ اساسنامه به شرح ذیل اصلاح می‌گردد: ماده ۵ اصلاحی: سرمایه شرکت مبلغ ۰۰۰ , ۰۰۰ , ۱۱۶ , ۶۴۱ ریال منقسم به۰۰۰ , ۱۱۶ , ۶۴۱ سهم۱۰۰۰ریالی با نام می‌باشد که تماما پرداخت گردید. ش۹۵۰۲۲۳۹۴۲۸۵۹۳۳۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12794262
آگهی تغییرات شرکت نوش پونه مشهد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۷۱۷ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۲۵۲۷۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۹/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - موسسه حسابرسی راز دار ۱۰۱۰۰۱۲۹۰۸۶ به عنوان بازرس اصلی و آقای رضا اسدی شکرانلو۰۸۲۷۹۶۱۶۹۳ بعنوان بازرس علی البدل که برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. - روزنامه کثیرالانتشار خراسان و روزنامه محلی سیاست روز جهت درج آگهی‌ها ی شرکت تعیین گردید. ش۹۵۰۲۲۳۴۴۲۳۹۷۷۸۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12889069
آگهی تغییرات شرکت نوش پونه مشهد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۷۱۷ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۲۵۲۷۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۲/۲/۱۳۹۵ و نامه شماره ۷۵۷۴/۱۲۲مورخ ۵/۳/۹۵ و نامه شماره ۷۹۱۷/۱۲۲مورخ ۱۷/۳/۹۵سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ۱ تبدیل نوع شرکت از سهامی خاص به سهامی عام و اساسنامه جدید شرکت مشتمل بر ۵۶ ماده و۱۱ تبصره مورد تصویب قرار گرفت. - آگهی تبدیل نوع شرکت به شرح ذیل میباشد:۱) نام و شمارۀ ثبت شرکت: شرکت نوش پونه مشهد (سهامی خاص) به شماره ثبت ۶۷۱۷ ۲) موضوع شرکت و نوع فعالیتهای آن: موضوع شرکت عبارتست از: الف - موضوع اصلی ۱ - تولید انواع محصولات کشاورزی و غذائی توسط کارخانجات وابسته به شرکت و مجتمع‌های کشاورزی و خرید و فروش محصولات غذائی و پروتئینی وکشاورزی و تولید، خرید و فروش انواع میوه و سبزیجات و بسته بندی و تولید انواع محصولات صنایع تبدیلی غذایی و تولید انواع نوشابه‌های گاز دار و بدون گاز و آب آشامیدنی و معدنی، صنایع آردی، کیک و کلوچه و انواع محصولات کشاورزی و باغی وتولید واستحصال انواع پوره و کنسانتره و شهد میوه جات و تولید و بسته بندی انواع میوه جات وسبزیجات و خرید و فروش وصادرات و واردات انواع محصولات کشاورزی و ماشین آلات وابسته به صنایع فوق و انواع مواد اولیه و لوازم یدکی وابسته به صنایع غذایی و تولید و خرید و فروش انواع دانه‌های روغنی و انواع روغن‌های خوراکی و دستگاههای مربوطه و غیره. اخذ تسهیلات بانکی و اعتبار اسنادی و ضمانتنامه‌های بانکی از موسسات بانکی و مالی واعتباری جهت شرکت و خرید و فروش مواد اولیه وقطعات و دستگاهای مربوطه پس از اخذ مجوزهای لازم. ب - موضوع فرعی ۱ - سرمایه گذاری، خرید، اداره توسعه، تکمیل، فروش، واگذاری واجاره انواع کارخانجات و واحدهای اقتصادی تولیدی و معدنی، کشاورزی، ساختمانی، و هرگونه اموری که به نحوی با فعالیت‌های فوق مرتبط باشد. ۲ - انجام معاملات کلیه سهام واوراق بهادار که طبق قوانین و مقررات قانونی کشور قابل خرید و فروش باشند. ۳ - آماده کردن شرکتهای مورد سرمایه گذاری به منظور عرضه وفروش سهام آنها از طریق سازمان بورس اوراق بهادار یا طرق دیگر ۴ - خرید اعم از نقدی واعتباری و فروش تحت عقود مختلف اعم از اقساطی، اجاره به شرط تملیک و غیر اجاره و رهن اموال منقول و معاملات بازرگانی داخلی و خارجی و صادرات و واردات در چهارچوب اهداف وموضوع شرکت. ۵ - انجام مطالعات و بررسی‌های اقتصادی وفنی و مالی و خدمات مشاوره‌ای و مالی ومدیریتی و نظارت و پیگیری اجرای طرحهای سرمایه گذاری از کلیه فعالیت‌های اقتصادی و یا ایجاد شرکتها و موسسات مطالعاتی فنی ومهندسی ذیربط. ۶ - استفاده از تسهیلات مالی و اعتباری بانکها، ایجاد موسسه کارگزار و یا اخذ نمایندگی کارگزاری سازمان بورس و اوراق بهادار و مبادلات به کلیه عملیاتی که مستقیم و یا غیر مستقیم برای تحقق اهداف شرکت لازم و معتبر می‌باشد. ۷ - سرمایه گذاری در پروژه‌های ساختمانی وعمرانی ۸ - فعالیتهای بازرگانی واستفاده از فرصت‌های بازار با سرمایه گذاری در شرکتهای دارای مزیت نسبی با رشد سود آور مناسب ۹ - اخذ نمایندگی‌های مرتبط با هرگونه فعالیت اقتصادی ۱۰ - ایجاد نمایندگی یا شعبه در داخل و خارج از کشور در هرنقطه و مکان ۱۱ - انجام فعالیتهای آموزشی، تحقیقاتی و پژوهشی ۱۲ - انجام فعالیت در زمینه سیستم‌های مالی، مدیریتی، بهبود کیفیت و غیره ۳) مرکز اصلی و نشانی شعب شرکت و کدپستی: مشهد – بلوار سجاد بهارستان ۲ ساختمان بارثاوا پلاک ۴ طبقه دوم کد پستی ۹۱۸۷۸۱۷۱۵۷. شرکت فاقد شعب می‌باشد. ۴) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود ۵) سرمایۀ شرکت و مبلغ پرداخت شده:۶۴۱۱۱۶۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۶۴۱۱۱۶۰۰۰سهم ۱۰۰۰ ریالی با نام. ۶) سهام ممتاز: شرکت فاقد سهام ممتاز می‌باشد. ۷) هویت کامل رئیس و اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت: اشخاص حقیقی یا حقوقی شمارۀ ثبت اشخاص حقوقی شناسۀ ملی اشخاص حقوقی نام پدر شماره شناسنامه کدملی سمت به طور کامل آقای علیرضا بوستانی فرزند محمد شماره شناسنامه ۱۳۴۳ کدملی ۰۹۳۸۵۷۵۳۸۴ رئیس هیات مدیره و (غیرموظف) خانم فرشته نقاش طوس فرزند علی شماره شناسنامه ۵۴۸۵۴کدملی ۰۹۳۱۴۲۴۸۰۱ نائب رئیس هیات مدیره (غیر موظف) آقای مهدی بوستانی فرزند علیرضا شماره شناسنامه ۱۰۴۱کدملی ۰۹۴۰۰۳۴۰۰۱ عضو هیات مدیره (غیر موظف) آقای ناصر بوستانی فرزند علیرضا شماره شناسنامه ۲۰۶۲۰کدملی ۰۹۴۶۴۶۴۱۶۲ عضو هیات مدیره و مدیر عامل (موظف) خانم مهسا بوستانی فرزند علیرضا شماره شناسنامه وکدملی ۰۹۲۰۹۴۵۸۶۴ عضو هیات مدیره (غیر موظف) ۸) شرایط حضور و حق رأی صاحبان سهام در مجامع عمومی صاحبان سهام یا نمایندگان آنان قطع نظر از عده سهام خود می‌توانند در مجامع عمومی حضور به هم رسانند و برای هریک سهم یک رای خواهند داشت مشروط بر اینکه بهای مطالبه شده سهم خود را پرداخت نموده باشند. ۹) مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود، تشکیل اندوخته و تقسیم دارایی بعد از تصفیه بر اساس ماده ۵۸ اساسنامه مربوط به اندوخته قانونی واختیاری، از سود خالص شرکت پس از وضع زیانهای وارده در سالهای قبل باید معادل یک بیستم آن بر طبق ماده ۱۴۰ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت به عنوان اندوخته قانونی تجارت به عنوان اندوخته قانونی موضوع شود. هر تصمیمی بر خلاف این امر باطل است. بر طبق ماده ۵۹ اساسنامه سود قابل تقسیم عبارتست از سود خالص سال مالی شرکت منهای زیانهای سال مالی قبل و اندوخته قانونی مذکور در ماده ۵۸ این اساسنامه وسایر اندوخته‌های اختیاری به علاوه سود قابل تقسیم سالهای قبل که تقسیم نشده است تقسیم سود واندوخته بین صاحبان سهام فقط پس از تصویب مجمع عمومی عادی جایز خواهد بود. در صورت وجود منافع تقسیم ۱۰ در صد از سود ویژه سالانه بین صاحبان سهام الزامی است. بر اساس ماده ۶۱ اساسنامه تصفیه هرگاه شرکت طبق مندرجات ماده فوق منحل گردد تصفیه امور آن با متابعت از مقررات مواد مربوطه لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت به عمل خواهد آمد. ۱۰) مبلغ دیون شرکت و همچنین مبلغ دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمین شده است: جمع بدهیهای جاری:۱۸۴۳۰۰۰۴۸۲۴۳ ریال جمع بدهیهای غیر جاری:۲۵۳۴۲۵۷۸۶ریال بر اساس آخرین صورت مالی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۳ شرکت فاقد بدهیهای احتمالی موضوع ماده ۲۳۵ اصلاحیه قانون تجارت می‌باشد. ۱۱) روزنامۀ کثیرالانتشار شرکت: روزنامه خراسان به عنوان روزنامه کثیر الانتشار شرکت تعیین گردید. ش۹۵۰۴۱۲۲۰۱۷۵۲۳۰۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12900430
آگهی تغییرات شرکت نوش پونه مشهد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۷۱۷ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۲۵۲۷۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۰/۰۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ۱ صورتهای مالی منتهی به سال ۱۳۹۴ به تصویب مجمع رسید - ۲ آقای رضا اسدی شکرانلو کد ملی ۰۸۲۷۹۶۱۶۹۳ را بعنوان بازرس اصلی وآقای مجید قبادی کدملی ۰۸۲۹۳۰۸۲۴۵ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ش۹۵۰۴۲۰۷۵۲۹۳۷۶۲۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13106153
آگهی تغییرات شرکت نوش پونه مشهد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۷۱۷ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۲۵۲۷۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۰۴/۱۳۹۵ و نامه شماره ۱۲۹۳۴ , ۱۲۲ مورخ ۲۷/۰۷/۱۳۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی رازدار به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۹۰۸۶ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی متین خردمند به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۶۸۵۶۵ بعنوان بازرس علی البدل به مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار خراسان جهت درج آگهی‌ها و اطلاعیه‌های شرکت برای سال مالی ۱۳۹۵ تعیین شد. صورتهای مالی منتهی به ۲۹/ ۱۲/ ۱۳۹۴ شرکت به تصویب رسید. اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای علیرضا بوستانی به شماره ملی ۰۹۳۸۵۷۵۳۸۴ آقای مهدی بوستانی به شماره ملی ۰۹۴۰۰۳۴۰۰۱ آقای ناصر بوستانی به شماره ملی ۰۹۴۶۴۶۴۱۶۲ خانم فرشته نقاش طوس به کدملی ۰۹۳۱۴۲۴۸۰۱ خانم مهسا بوستانی به کدملی ۰۹۲۰۹۴۵۸۶۴ برای مدت دوسال انتخاب گردیدند ش۹۵۰۸۱۱۷۷۷۶۰۶۳۸۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13106154
آگهی تغییرات شرکت نوش پونه مشهد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۷۱۷ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۲۵۲۷۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۴/۱۳۹۵ و نامه شماره ۱۲۹۳۴ , ۱۲۲ مورخ ۲۷/۰۷/۱۳۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علیرضا بوستانی به کدملی ۰۹۳۸۵۷۵۳۸۴به سمت رئیس هیئت مدیره خانم مهسا بوستانی به کدملی ۰۹۲۰۹۴۵۸۶۴به سمت عضو هیئت مدیره خانم فرشته نقاش طوس به کدملی ۰۹۳۱۴۲۴۸۰۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای ناصر بوستانی به کدملی ۰۹۴۶۴۶۴۱۶۲ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل آقای مهدی بوستانی به کدملی ۰۹۴۰۰۳۴۰۰۱ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند و حق امضای کلیه اوراق و اسناد رسمی و تعهدآورشرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی بانکی با امضاء مشترک دونفر از پنج نفر و مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش۹۵۰۸۱۱۳۸۷۲۹۶۸۳۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13206176
آگهی تغییرات شرکت نوش پونه مشهد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۷۱۷ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۲۵۲۷۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۹/۰۸/۱۳۹۵ و نامه شماره ۱۴۱۹۲ , ۱۲۲ مورخ ۲۶/۸/۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ بند۶ ماده ۲ اساسنامه در خصوص موضوع شرکت به شرح ذیل اصلاح گردید: استفاده از تسهیلات مالی واعتباری بانکها وکلیه عملیاتی که مستقیم ویا غیرمستقیم برای تحقق اهداف شرکت لازم و معتبر می‌باشد پس از اخذ مجوز وثبت فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد ش۹۵۱۰۰۲۴۹۹۷۹۶۲۱۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13602521
آگهی تغییرات شرکت نوش پونه مشهد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۷۱۷ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۲۵۲۷۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۷/۰۴/۱۳۹۶ و نامه شماره ۲۴۹۶۸ , ۱۲۲ مورخ ۸/۶/۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه، صورت سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی رازدار به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۹۰۸۶ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی راهبرد پیام به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۰۷۷۴۷ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار خراسان جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش۹۶۰۶۲۰۹۷۸۳۰۵۹۶۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13774227
آگهی تغییرات شرکت نوش پونه مشهد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۷۱۷ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۲۵۲۷۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۰۷/۱۳۹۶ و نامه شماره ۲۸۲۸۳ , ۱۲۲ مورخ ۳۰/۸/۹۶ سازمان بورس اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: گروه کارخانجات صنعتی تبرک به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۶۶۹۸۶به نمایندگی آقای رضا اسدی شکرانلو به کدملی ۰۸۲۷۹۶۱۶۹۳ به سمت رئیس هیئت مدیره خانم فرشته نقاش طوس به شماره ملی ۰۹۳۱۴۲۴۸۰۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای مهدی بوستانی به شماره ملی ۰۹۲۰۹۴۵۸۶۴ به سمت عضو هیئت مدیره آقای ناصر بوستانی به شماره ملی ۰۹۴۶۴۶۴۱۶۲به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل خانم مهسا بوستانی به شماره ملی ۰۹۲۰۹۴۵۸۶۴ به سمت عضو هیئت مدیره برای باقیمانده مدت دوسال تا تاریخ ۱۵/۰۴/۱۳۹۷ انتخاب گردیدند. حق امضای کلیه اوراق و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی با امضای مشترک دو نفر از پنج نفر اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش۹۶۱۰۰۲۹۶۴۳۶۳۲۲۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13774231
آگهی تغییرات شرکت نوش پونه مشهد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۷۱۷ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۲۵۲۷۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳/۰۷/۱۳۹۶ و نامه شماره ۲۸۲۸۳ , ۱۲۲ مورخ ۳۰/۸/۹۶ سازمان بورس اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: گروه کارخانجات صنعتی تبرک (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۶۶۹۸۶ آقای مهدی بوستانی به شماره ملی ۰۹۴۰۰۳۴۰۰۱ آقای ناصر بوستانی به شماره ملی ۰۹۴۶۴۶۴۱۶۲ خانم فرشته نقاش طوس به شماره ملی ۰۹۳۱۴۲۴۸۰۱ خانم مهسا بوستانی به شماره ملی ۰۹۲۰۹۴۵۸۶۴ برای باقیمانده مدت دوسال تا تاریخ ۱۵/۰۴/۱۳۹۷ انتخاب گردیدند. ش۹۶۱۰۰۲۱۵۶۵۵۴۶۷۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14195071
آگهی تغییرات شرکت نوش پونه مشهد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۷۱۷ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۲۵۲۷۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۷و نامه شماره ۳۸۱۳۴ , ۱۲۲ مورخ ۲۳/۵/۹۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - صورتهای مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۶ مورد تصویب قرار گرفت. - اعضای هیأت مدیره به مدت ۲ سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند: گروه کارخانجات صنعتی تبرک (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۶۶۹۸۶ آقای مهدی بوستانی به شماره ملی ۰۹۴۰۰۳۴۰۰۱ آقای ناصر بوستانی به شماره ملی ۰۹۴۶۴۶۴۱۶۲ خانم فرشته نقاش طوس به شماره ملی ۰۹۳۱۴۲۴۸۰۱ خانم مهسا بوستانی به شماره ملی ۰۹۲۰۹۴۵۸۶۴ - موسسه حسابرسی رازدار به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۹۰۸۶ و موسسه حسابرسی فریوران راهبرد به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۰۷۷۴۷ به ترتیب به عنوان بازرس اصلی و علی البدل به مدت یک سال انتخاب شد ند. - روزنامه کثیرالانتشار خراسان جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید ش۹۷۰۶۱۰۴۵۵۵۶۴۶۳۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک