شرکت بانک آینده (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10320894878


شماره ثبت:
442325
تعداد بازدید:
11
تأسیس:
1392/5/16
آدرس:
تهران خيابان احمد قصير (بخارست) خيابان شهيد احمديان-( پانزدهم)- پلاك1 1513836811

اشخاص

عنوان طبق آگهی
آقای بابک جهان آرا 1133272
آقای عبداله فلاح دار 1133272
آقای محمدعلی بهزادان 1133272
آقای ناصر کریمی 14044586
آقای مرتضی شاکری سیاوشانی 14363439
آقای جلال رسول اف 14363439
آقای افشین تیرداد لسکوکلایه 14363439
آقای قاسم بختیاری فر 14376253
سعید قهرمان پور 14376253

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1133272
آگهی تاسیس شرکت بانک آینده سهامی عام

شرکت فوق در تاریخ۱۶/۵/۱۳۹۲ تحت شماره۴۴۲۳۲۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۹۴۸۷۸ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۶/۵/۱۳۹۲از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی و و روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد آگهی می‎شود: ۱ـ موضوع شرکت: قبول سپرده ها ـ صدور گواهی سپرده عام و خاص ـ ارائه چک و خدمات مرتبط با آن طبق قانون صدور چک و سایر قوانین مربوط، انجام عملیات بانکی ـ انجام عملیات اعتباری از جمله اعطای تسهیلات به اشخاص در قالب عقود قرض الحسنه فروش اقساطی ـ اجاره به شرط تملیک سلف جعاله مضاربه مشارکت حقوقی سرمایه گذاری مستقیم مشارکت مدنی مزارعه مساقات خرید دین مرابحه و استصناع ارائه انواع ابزارهای پرداخت دریافت پرداخت نقل و انتقال وجوه ریالی و ارزی انجام امور نمایندگی به منظور جمع آوری وجوه انواع قبوض خدمات شهری و دایع و ... گشایش انواع اعتبار اسنادی و صدور انواع ضمانتنامه ـ ارائه خدمات بانکی الکترونیکی از جمله صدور انواع کارت های الکترونیکی (کارت های خرید کارت بدهی کارت اعتباری کیف پول الکترونیکی) قبول و نگهداری اشیاء گران بها اسناد و اوراق بهادار و اجاره صندوق امانات به مشتریان تبدیل به اوراق بهادار کردن دارایی ها در قالب انتشار اوراق صکوک انجام عملیات ارزی نظیر خرید و فروش ارز دریافت و اعطای تسهیلات ارزی صدور حوالجات ارزی ارائه خدمات مربوط به وجوه اداره شده تضمین بازخرید اوراق بهادار صادره اشخاص حقوقی دولتی و غیر دولتی انتشار یا عرضه اوراق مشارکت ریالی و ارزی در داخل و خارج از کشور انجام سفارشات مستمر مشتریان (دستور پرداخت مستمر) سرمایه گذاری از طریق خرید اوراق مشارکت اوراق بهادار خارجی و اوراق صکوک و نظایر آن ارائه خدمات مشاوره ای از قبیل سرمایه گذاری خدمات مالی مدیریت دارایی ها و ... انجام وظایف قیمومیت وصایت وکالت و نمایندگی مشتریان طبق قوانین و مقررات مربوطه ایجاد هرگونه پوشش بیمه ای برای دارایی ها بانک نزد شرکت ها و موسسات بیمه حفظ برقراری و ایجاد رابطه کارگزاری با بانک های داخل و خارج ترخیص کالا از بنادر و گمرکات به حساب بانک انجام خدمات کارگزاری سهام و اوراق بهادار برای مشتریان پذیره نویسی شرکت های در شرف تاسیس و یا افزایش سرمایه شرکت ها وصول مطالبات اسنادی وصول سود سهام مشتریان به حساب آن ها فروش تمبر مالیاتی و سفته. ۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران تهران خیابان احمد قصیر (بخارست) خیابان شهید احمدیان ـ ( پانزدهم) پلاک ۱ ـ کدپستی ۱۵۱۳۸۳۶۸۱۱ ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۸ ریال منقسم به هشت میلیارد سهم۰۰۰/۱ریالی که تعداد هشت میلیارد سهم بانام می باشد که مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۶ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره۹۱/۲۹۳۳۱۶ مورخ۲/۱۱/۱۳۹۱نزد بانک مرکزی شعبه مرکزی و همچنین مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۲ ریال بموجب پذیره نویسی طی گواهی بانکی شماره ۱۲۱۶۰۱۱۵۹۰ مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۹۱ نزد بانک کشاورزی شعبه مرکزی کد ۱۱۱۱ پرداخت گردیده است. ۵ ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ۵ ـ آقای قاسم بختیاری فر به شماره ملی۰۴۹۰۲۳۶۱۶۲ به سمت رئیس هیئت مدیره ۲ـ۵ ـ آقای محمدعلی بهزادان به شماره ملی۲۱۲۱۱۹۶۱۴۵ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ۳ـ۵ـ آقای جلال رسول اف به شماره ملی۲۵۷۱۵۹۱۳۴۷ به سمت عضو هیئت مدیره ۴ـ۵ـ آقای ناصر کریمی به شماره ملی۰۰۴۶۱۹۹۱۳۶ به سمت عضو هیئت مدیره ۵ـ۵ـ آقای بابک جهان آرا به شماره ملی۰۹۴۲۸۶۴۶۳۸ به سمت عضو هیئت مدیره ۶ـ۵ـ آقای عبداله فلاح دار به شماره ملی ۴۸۹۸۷۶۷۵۵۹ به سمت عضو هیئت مدیره (بعنوان عضو علی البدل) ۷ـ۵ـ آقای جلال رسول اف به شماره ملی۲۵۷۱۵۹۱۳۴۷ به سمت مدیرعامل به مدت۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ ـ دارندگان حق امضاء: امضای مجاز کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور بانک به شرح ذیل می باشد الف): با امضای متفق رییس هیات مدیره و مدیرعامل ب): در غیاب رئیس هیات مدیره و یا مدیرعامل با امضای یکی از آن ها به اتفاق یکی از اعضای هیات مدیره ج: ) در غیاب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل با امضای متفق دو نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر بانک معتبر می باشد. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ۸ـ بازرس اصلی و علی البدل: ۱ـ۸ـ موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شماره ثبت ۱۱۰۲۱ به عنوان بازرس اصلی ۲ـ۸ـ موسسه حسابرسی قواعد به شماره ثبت ۲۰۵۱۶ به عنوان بازرس علی البدل پ۱۶۸۲۳۱۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1714110
آگهی تغییرات شرکت بانک آینده شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۴۲۳۲۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۹۴۸۷۸

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳۱/۴/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵ به عنوان بازرس قانونی اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰، به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه‌های دنیای اقتصاد و اطلاعات به عنوان روزنامه‌های کثیرالانتشار، جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. تراز نامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲به تصویب رسید. پ۹۳۰۹۰۸۹۰۷۲۲۰۴۵۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13026947
آگهی تغییرات شرکت بانک آینده شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۴۲۳۲۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۹۴۸۷۸

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۵ و باستناد مجوز به شماره ۱۹۷۳۲۵/۹۵ مورخ ۲۱/۰۶/۱۳۹۵ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۴ به تصویب رسید مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی وخدمات مدیریت دایا رهیافت به شناسه ملی۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰، به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد و اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۵۰۶۲۸۵۴۰۵۷۲۸۱۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13283558
آگهی تغییرات شرکت بانک آینده شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۴۲۳۲۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۹۴۸۷۸

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۱۱/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۲۲۵۳۰۴۱۰۶/۹۵۹مورخ ۶/۱۱/۱۳۹۵سازمان بورس و اوراق بهادار و مجوز شماره ۳۵۰۰۵۱/۹۵مورخ ۴/۱۱/۱۳۹۵بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۷/۱۱/۱۳۹۴سرمایه شرکت از مبلغ ۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ریال به مبلغ ۱۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ریال منقسم به ۱۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰سهم ۱۰۰۰ریالی با نام از طریق نقدی افزایش یافته و مبلغ واریزی بموجب گواهی‌های شماره۷۲۶/۲۰۱/۹۵ مورخ۱۷/۵/۹۵ و ۲۳۱/۲۰۱/۹۵مورخ ۵/۲/۹۵بانک آینده شعبه مرکزی پرداخت گردیده است. ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است. پ۹۵۱۱۱۱۵۹۷۸۲۶۱۴۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14044586
آگهی تغییرات شرکت بانک آینده شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۴۲۳۲۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۹۴۸۷۸

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۰۹/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۳۹۱۴۴۳/۹۶مورخ ۵/۱۲/۱۳۹۶بانک مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: جلال رسول اف به شماره ملی ۲۵۷۱۵۹۱۳۴۷ و قاسم بختیاری فر به شماره ملی۰۴۹۰۲۳۶۱۶۲و ناصر کریمی به شماره ملی۰۰۴۶۱۹۹۱۳۶و مرتضی شاکری سیاوشانی به شماره ملی۰۰۴۲۱۱۷۶۹۰و افشین تیرداد لسکوکلایه به شماره ملی۲۷۳۹۱۱۵۱۲۱ به عنوان اعضای اصلی و سعید قهرمان پور به شماره ملی۰۰۳۵۸۱۰۷۸۵به عنوان عضوعلی البدل هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. پ۹۷۰۳۰۲۸۲۵۱۵۱۳۹۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14044600
آگهی تغییرات شرکت بانک آینده شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۴۲۳۲۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۹۴۸۷۸

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۰۹/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۳۰۵۴۳/۹۷مورخ ۵/۲/۱۳۹۷بانک مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار (حسابدار رسمی) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۵۰۶۹ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۹۷۰۳۰۲۸۴۶۶۶۹۲۵۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14363431
آگهی تغییرات شرکت بانک آینده شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۴۲۳۲۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۹۴۸۷۸

آگهی تغییرات شرکت بانک آینده سهامی عام به شماره ثبت ۴۴۲۳۲۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۹۴۸۷۸ به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۳/۱۳۹۷ و مجوز شماره ۲۲۰۲۵۴/ ۹۷ مورخ ۲۷/ ۶/ ۱۳۹۷ بانک مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حدود اختیارات مدیر عامل به شرح ذیل، به تصویب رسید: نمایندگی بانک در برابر صاحبان سهام، اشخاص حقیقی و حقوقی ثالث، ادارات و مؤسسات دولتی و خصوصی داخلی و خارجی، ضمن رعایت مقررات موضوعه. - تصویب دستورالعمل‌ها و مقررات داخلی بانک از هر قبیل. - تصویب ساختار تفصیلی سازمانی براساس طرح کلی تشکیلات (نمودار سازمانی) مصوب هیأت مدیره و تعیین شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد کارکنان. - اتخاذ تصمیم در مورد تأسیس و انحلال نمایندگی‌ها و شعبه‌ها در هر نقطه‌ای در داخل و یا خارج از ایران، پس از اخذ مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در چارچوب برنامه سالانه گسترش شعب، مصوب در هیأت مدیره. - استخدام، نصب و عزل مأموران و کارکنان بانک و تعیین شغل، حقوق، دستمزد، ترفیع، تنبیه و سایر شرائط استخدام، معافیت و خروج آنان از خدمت، مرخصی، بازنشستگی و مستمری وراث آنان در چارچوب قوانین و آئین نامه‌های مربوطه. پیشنهاد بودجه بانک به هیأت مدیره و انجام اصلاحات لازم در آن. - افتتاح هرگونه حساب و استفاده از آن به نام بانک، نزد بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری داخل و خارج از کشور. - دریافت مطالبات بانک و پرداخت دیون آن اعم از اصل و متفرعات. - تعهد، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری. - انجام هر نوع معامله و انعقاد هر نوع قرارداد و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقاله، ابطال و واگذاری و اجرای آن نسبت به اموال منقول و غیر منقول و حقوق و اسناد و اوراق بهادار به هر شکل و با هر شخص حقیقی و حقوقی، تحت هرگونه شرایط در حدود موضوع بانک و بطور کلی انجام کلیه عملیاتو معملات مذکور در ماده ۲ این اساسنامه. واگذاری یا تحصیل هر گونه حق کسب و پیشه و تجارت (سرقفلی) در ارتباط با بانک. - مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت تجاری. اجاره یا استیجاره و واگذاری و فسخ اجاره و تقاضای تعدیل اجاره بها و دفاع از آن در تمام مراحل و مراجع و تخلیه عین مستأجره و تقاضای تجدید نظر در رأی صادره یا اجرای آن. - به امانت گذاردن اسناد و مدارک و وجوه و اوراق بهادار در صندوقهای دولتی و خصوصی و استرداد آنها و قبول و نگهداری اسناد و اوراق بهادار و وجوه و امانات. ۱. منظور از واژه کارکنان اعم از کلیه اشخاصی است که به صورت موقت یا دائم، پاره وقت و یا تمام وقت، به نوعی با بانک همکاری می‌نمایند. تحصیل وام و اعتبار از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری داخلی و خارجی و هر گونه استفراض و اخذ وجه به هر مبلغ و به هر مدت و با نرخ سود مناسب در چارچوب اصول کلی مصوب هیأت مدیره. - رهن گذاردن اموال بانک اعم از منقول و غیر منقول و فک آن ولو کرارا. - احداث هر گونه ساختمان که مورد نیاز بانک باشد در چارچوب بودجه مصوب بانک. - اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات راجع به امر دادرسی اعم از حق تجدید نظر، فرجام، مصالحه، تعیین وکیل، سازش، ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور با یا بدون حق توکیل در توکیل ولو کرارا و عزل و تجدید انتخاب او با تعیین وکیل دیگری بجای او با یا بدون توکیل و توکیل در توکیل غیر ولو کرارا، تعیین مصدق یا کارشناسان، اقرار خواه در ماهیت دعوی و خواه به امری که کاملا قاطع باشد، دعوی خسارت، دعوی جلب شخص ثالث و دفاع از دعوی ثالث، اقدام به دعوی متقابل و دفاع از آن تأمین مدعی به تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاهها، اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات بانک، درخواست صدور اجرائیه و تعقیب عملیات اجرائی و اخذ محکوم به در دادگاهها و ادارات و دوایر ثبت اسناد. - تعین میزان استهلاک در چارچوب مقررات و مصوبات شورای پول و اعتبار. - تنظیم خلاصه صورت دارائیها و بدهی‌های بانک پس از انقضاء سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب سود و زیان بانک براساس سرفصل‌های تعیین شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. - پیشنهاد هر نوع اندوخته‌های قانونی و احتیاطی به هیأت مدیره بانک. - تصویب دستورالعمل‌ها و شیوه‌های اجرائی، اداری، مالی، استخدامی و تشکیلاتی در چارچوب آئین نامه‌های مصوب هیأت مدیره. - اجرای برنامه تأمین نیروی انسانی و ایجاد انگیزش لازم برای نگهداری آنها در چارچوب بودجه مصوب. - اعطای حق امضای مجاز به کارکنان بانک. خرید و فروش اموال منقول و غیر منقول با رعایت منافع و مصالح بانک. - انجام اقدامات لازم برای ایفای مسئولیت‌های اجتماعی بانک در جامعه. - انتخاب و اعزام کارکنان بانک به داخل و خارج از کشور. - اتخاذ تصمیم در مورد خرید و فروش سهام، اوراق قرضه، گواهی سپرده عام و خاص، اوراق مشارکت و مشارکت در شرکتها، واحد‌های صندوق‌های مختلف و ابزار‌های مشابه تا سقف مصوب هیأت مدیره. - ارزیابی عملکرد دوره‌ای، موردی و سالانه بانک و کارکنان و اتخاذ تصمیم‌های لازم در جهت حسن اداره امور بانک ایجاد مراکز لازم اطلاع رسانی، تحقیقاتی و مطالعاتی و اجرائی در جهت ارتقای بهره وری و حسن اداره امور بانک. صدور دستور اجرای کلیه تصمیم‌های هیأت مدیره و نظارت بر حسن اجرای آن.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14363439
آگهی تغییرات شرکت بانک آینده شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۴۲۳۲۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۹۴۸۷۸

آگهی تغییرات شرکت بانک آینده سهامی عام به شماره ثبت ۴۴۲۳۲۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۹۴۸۷۸ به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۳/۱۳۹۷ و مجوز شماره ۲۲۰۲۵۴/ ۹۷ مورخ ۲۷/ ۶/ ۹۷ بانک مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیأت مدیره به شرح ذیل تعیین سمت شدند: آقای قاسم بختیاری فر ش م ۰۴۹۰۲۳۶۱۶۲ به سمت رئیس هیأت مدیره آقای جلال رسول اف ش م ۲۵۷۱۵۹۱۳۴۷ به سمت مدیر عامل و عضو موظف هیأت مدیره آقای مرتضی شاکری سیاوشانی ش م ۰۰۴۲۱۱۷۶۹۰ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره آقای ناصر کریمی ش م ۰۰۴۶۱۹۹۱۳۶ به سمت عضو هیأت مدیره آقای افشین تیرداد لسکو کلایه ش م ۲۷۳۹۱۱۵۱۲۱ به سمت عضو موظف هیأت مدیره و آقای سعید قهرمان پور ش م ۰۰۳۵۸۱۰۷۸۵ به سمت عضو علی البدل هیأت مدیره تعیین گردیدند. امضای مجاز اسناد و اوراق تعهدآور با امضای متفق رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل و در غیاب رئیس هیأت مدیره و یا مدیر عامل، با امضای یکی از آنها به اتفاق یکی از اعضای هیأت مدیره و در غیاب رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل، با امضای متفق دو نفر از اعضای هیأت مدیره. همراه با مهر بانک معتبر می‌باشد.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14376253
آگهی تغییرات شرکت بانک آینده شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۴۲۳۲۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۹۴۸۷۸

آگهی تغییرات شرکت بانک آینده سهامی عام به شماره ثبت ۴۴۲۳۲۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۹۴۸۷۸ به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۳/۱۳۹۷ و مجوز شماره ۲۲۰۲۵۴/ ۹۷ مورخ ۲۷/ ۶/ ۹۷ بانک مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیأت مدیره به شرح ذیل تعیین سمت شدند: آقای قاسم بختیاری فر ش م ۰۴۹۰۲۳۶۱۶۲ به سمت رئیس هیأت مدیره آقای جلال رسول اف ش م ۲۵۷۱۵۹۱۳۴۷ به سمت مدیر عامل و عضو موظف هیأت مدیره آقای مرتضی شاکری سیاوشانی ش م ۰۰۴۲۱۱۷۶۹۰ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره آقای ناصر کریمی ش م ۰۰۴۶۱۹۹۱۳۶ به سمت عضو هیأت مدیره آقای افشین تیرداد لسکو کلایه ش م ۲۷۳۹۱۱۵۱۲۱ به سمت عضو موظف هیأت مدیره و آقای سعید قهرمان پور ش م ۰۰۳۵۸۱۰۷۸۵ به سمت عضو علی البدل هیأت مدیره تعیین گردیدند. امضای مجاز اسناد و اوراق تعهدآور با امضای متفق رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل و در غیاب رئیس هیأت مدیره و یا مدیر عامل، با امضای یکی از آنها به اتفاق یکی از اعضای هیأت مدیره و در غیاب رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل، با امضای متفق دو نفر از اعضای هیأت مدیره. همراه با مهر بانک معتبر می‌باشد.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14376254
آگهی تغییرات شرکت بانک آینده شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۴۲۳۲۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۹۴۸۷۸

آگهی تغییرات شرکت بانک آینده سهامی عام به شماره ثبت ۴۴۲۳۲۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۹۴۸۷۸ به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۳/۱۳۹۷ و مجوز شماره ۲۲۰۲۵۴/ ۹۷ مورخ ۲۷/ ۶/ ۱۳۹۷ بانک مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حدود اختیارات مدیر عامل به شرح ذیل، به تصویب رسید: نمایندگی بانک در برابر صاحبان سهام، اشخاص حقیقی و حقوقی ثالث، ادارات و مؤسسات دولتی و خصوصی داخلی و خارجی، ضمن رعایت مقررات موضوعه. - تصویب دستورالعمل‌ها و مقررات داخلی بانک از هر قبیل. - تصویب ساختار تفصیلی سازمانی براساس طرح کلی تشکیلات (نمودار سازمانی) مصوب هیأت مدیره و تعیین شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد کارکنان. - اتخاذ تصمیم در مورد تأسیس و انحلال نمایندگی‌ها و شعبه‌ها در هر نقطه‌ای در داخل و یا خارج از ایران، پس از اخذ مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در چارچوب برنامه سالانه گسترش شعب، مصوب در هیأت مدیره. - استخدام، نصب و عزل مأموران و کارکنان بانک و تعیین شغل، حقوق، دستمزد، ترفیع، تنبیه و سایر شرائط استخدام، معافیت و خروج آنان از خدمت، مرخصی، بازنشستگی و مستمری وراث آنان در چارچوب قوانین و آئین نامه‌های مربوطه. پیشنهاد بودجه بانک به هیأت مدیره و انجام اصلاحات لازم در آن. - افتتاح هرگونه حساب و استفاده از آن به نام بانک، نزد بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری داخل و خارج از کشور. - دریافت مطالبات بانک و پرداخت دیون آن اعم از اصل و متفرعات. - تعهد، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری. - انجام هر نوع معامله و انعقاد هر نوع قرارداد و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقاله، ابطال و واگذاری و اجرای آن نسبت به اموال منقول و غیر منقول و حقوق و اسناد و اوراق بهادار به هر شکل و با هر شخص حقیقی و حقوقی، تحت هرگونه شرایط در حدود موضوع بانک و بطور کلی انجام کلیه عملیاتو معملات مذکور در ماده ۲ این اساسنامه. واگذاری یا تحصیل هر گونه حق کسب و پیشه و تجارت (سرقفلی) در ارتباط با بانک. - مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت تجاری. اجاره یا استیجاره و واگذاری و فسخ اجاره و تقاضای تعدیل اجاره بها و دفاع از آن در تمام مراحل و مراجع و تخلیه عین مستأجره و تقاضای تجدید نظر در رأی صادره یا اجرای آن. - به امانت گذاردن اسناد و مدارک و وجوه و اوراق بهادار در صندوقهای دولتی و خصوصی و استرداد آنها و قبول و نگهداری اسناد و اوراق بهادار و وجوه و امانات. ۱. منظور از واژه کارکنان اعم از کلیه اشخاصی است که به صورت موقت یا دائم، پاره وقت و یا تمام وقت، به نوعی با بانک همکاری می‌نمایند. تحصیل وام و اعتبار از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری داخلی و خارجی و هر گونه استفراض و اخذ وجه به هر مبلغ و به هر مدت و با نرخ سود مناسب در چارچوب اصول کلی مصوب هیأت مدیره. - رهن گذاردن اموال بانک اعم از منقول و غیر منقول و فک آن ولو کرارا. - احداث هر گونه ساختمان که مورد نیاز بانک باشد در چارچوب بودجه مصوب بانک. - اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات راجع به امر دادرسی اعم از حق تجدید نظر، فرجام، مصالحه، تعیین وکیل، سازش، ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور با یا بدون حق توکیل در توکیل ولو کرارا و عزل و تجدید انتخاب او با تعیین وکیل دیگری بجای او با یا بدون توکیل و توکیل در توکیل غیر ولو کرارا، تعیین مصدق یا کارشناسان، اقرار خواه در ماهیت دعوی و خواه به امری که کاملا قاطع باشد، دعوی خسارت، دعوی جلب شخص ثالث و دفاع از دعوی ثالث، اقدام به دعوی متقابل و دفاع از آن تأمین مدعی به تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاهها، اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات بانک، درخواست صدور اجرائیه و تعقیب عملیات اجرائی و اخذ محکوم به در دادگاهها و ادارات و دوایر ثبت اسناد. - تعین میزان استهلاک در چارچوب مقررات و مصوبات شورای پول و اعتبار. - تنظیم خلاصه صورت دارائیها و بدهی‌های بانک پس از انقضاء سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب سود و زیان بانک براساس سرفصل‌های تعیین شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. - پیشنهاد هر نوع اندوخته‌های قانونی و احتیاطی به هیأت مدیره بانک. - تصویب دستورالعمل‌ها و شیوه‌های اجرائی، اداری، مالی، استخدامی و تشکیلاتی در چارچوب آئین نامه‌های مصوب هیأت مدیره. - اجرای برنامه تأمین نیروی انسانی و ایجاد انگیزش لازم برای نگهداری آنها در چارچوب بودجه مصوب. - اعطای حق امضای مجاز به کارکنان بانک. خرید و فروش اموال منقول و غیر منقول با رعایت منافع و مصالح بانک. - انجام اقدامات لازم برای ایفای مسئولیت‌های اجتماعی بانک در جامعه. - انتخاب و اعزام کارکنان بانک به داخل و خارج از کشور. - اتخاذ تصمیم در مورد خرید و فروش سهام، اوراق قرضه، گواهی سپرده عام و خاص، اوراق مشارکت و مشارکت در شرکتها، واحد‌های صندوق‌های مختلف و ابزار‌های مشابه تا سقف مصوب هیأت مدیره. - ارزیابی عملکرد دوره‌ای، موردی و سالانه بانک و کارکنان و اتخاذ تصمیم‌های لازم در جهت حسن اداره امور بانک ایجاد مراکز لازم اطلاع رسانی، تحقیقاتی و مطالعاتی و اجرائی در جهت ارتقای بهره وری و حسن اداره امور بانک. صدور دستور اجرای کلیه تصمیم‌های هیأت مدیره و نظارت بر حسن اجرای آن.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14378657
آگهی تغییرات شرکت بانک آینده شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۴۲۳۲۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۹۴۸۷۸

آگهی تغییرات شرکت بانک آینده سهامی عام به شماره ثبت ۴۴۲۳۲۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۹۴۸۷۸ به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۳/۱۳۹۷ و مجوز شماره ۲۲۰۲۵۴/ ۹۷ مورخ ۲۷/ ۶/ ۱۳۹۷ بانک مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حدود اختیارات مدیر عامل به شرح ذیل، به تصویب رسید: نمایندگی بانک در برابر صاحبان سهام، اشخاص حقیقی و حقوقی ثالث، ادارات و مؤسسات دولتی و خصوصی داخلی و خارجی، ضمن رعایت مقررات موضوعه. - تصویب دستورالعمل‌ها و مقررات داخلی بانک از هر قبیل. - تصویب ساختار تفصیلی سازمانی براساس طرح کلی تشکیلات (نمودار سازمانی) مصوب هیأت مدیره و تعیین شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد کارکنان. - اتخاذ تصمیم در مورد تأسیس و انحلال نمایندگی‌ها و شعبه‌ها در هر نقطه‌ای در داخل و یا خارج از ایران، پس از اخذ مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در چارچوب برنامه سالانه گسترش شعب، مصوب در هیأت مدیره. - استخدام، نصب و عزل مأموران و کارکنان بانک و تعیین شغل، حقوق، دستمزد، ترفیع، تنبیه و سایر شرائط استخدام، معافیت و خروج آنان از خدمت، مرخصی، بازنشستگی و مستمری وراث آنان در چارچوب قوانین و آئین نامه‌های مربوطه. پیشنهاد بودجه بانک به هیأت مدیره و انجام اصلاحات لازم در آن. - افتتاح هرگونه حساب و استفاده از آن به نام بانک، نزد بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری داخل و خارج از کشور. - دریافت مطالبات بانک و پرداخت دیون آن اعم از اصل و متفرعات. - تعهد، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری. - انجام هر نوع معامله و انعقاد هر نوع قرارداد و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقاله، ابطال و واگذاری و اجرای آن نسبت به اموال منقول و غیر منقول و حقوق و اسناد و اوراق بهادار به هر شکل و با هر شخص حقیقی و حقوقی، تحت هرگونه شرایط در حدود موضوع بانک و بطور کلی انجام کلیه عملیاتو معملات مذکور در ماده ۲ این اساسنامه. واگذاری یا تحصیل هر گونه حق کسب و پیشه و تجارت (سرقفلی) در ارتباط با بانک. - مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت تجاری. اجاره یا استیجاره و واگذاری و فسخ اجاره و تقاضای تعدیل اجاره بها و دفاع از آن در تمام مراحل و مراجع و تخلیه عین مستأجره و تقاضای تجدید نظر در رأی صادره یا اجرای آن. - به امانت گذاردن اسناد و مدارک و وجوه و اوراق بهادار در صندوقهای دولتی و خصوصی و استرداد آنها و قبول و نگهداری اسناد و اوراق بهادار و وجوه و امانات. ۱. منظور از واژه کارکنان اعم از کلیه اشخاصی است که به صورت موقت یا دائم، پاره وقت و یا تمام وقت، به نوعی با بانک همکاری می‌نمایند. تحصیل وام و اعتبار از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری داخلی و خارجی و هر گونه استفراض و اخذ وجه به هر مبلغ و به هر مدت و با نرخ سود مناسب در چارچوب اصول کلی مصوب هیأت مدیره. - رهن گذاردن اموال بانک اعم از منقول و غیر منقول و فک آن ولو کرارا. - احداث هر گونه ساختمان که مورد نیاز بانک باشد در چارچوب بودجه مصوب بانک. - اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات راجع به امر دادرسی اعم از حق تجدید نظر، فرجام، مصالحه، تعیین وکیل، سازش، ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور با یا بدون حق توکیل در توکیل ولو کرارا و عزل و تجدید انتخاب او با تعیین وکیل دیگری بجای او با یا بدون توکیل و توکیل در توکیل غیر ولو کرارا، تعیین مصدق یا کارشناسان، اقرار خواه در ماهیت دعوی و خواه به امری که کاملا قاطع باشد، دعوی خسارت، دعوی جلب شخص ثالث و دفاع از دعوی ثالث، اقدام به دعوی متقابل و دفاع از آن تأمین مدعی به تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاهها، اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات بانک، درخواست صدور اجرائیه و تعقیب عملیات اجرائی و اخذ محکوم به در دادگاهها و ادارات و دوایر ثبت اسناد. - تعین میزان استهلاک در چارچوب مقررات و مصوبات شورای پول و اعتبار. - تنظیم خلاصه صورت دارائیها و بدهی‌های بانک پس از انقضاء سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب سود و زیان بانک براساس سرفصل‌های تعیین شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. - پیشنهاد هر نوع اندوخته‌های قانونی و احتیاطی به هیأت مدیره بانک. - تصویب دستورالعمل‌ها و شیوه‌های اجرائی، اداری، مالی، استخدامی و تشکیلاتی در چارچوب آئین نامه‌های مصوب هیأت مدیره. - اجرای برنامه تأمین نیروی انسانی و ایجاد انگیزش لازم برای نگهداری آنها در چارچوب بودجه مصوب. - اعطای حق امضای مجاز به کارکنان بانک. خرید و فروش اموال منقول و غیر منقول با رعایت منافع و مصالح بانک. - انجام اقدامات لازم برای ایفای مسئولیت‌های اجتماعی بانک در جامعه. - انتخاب و اعزام کارکنان بانک به داخل و خارج از کشور. - اتخاذ تصمیم در مورد خرید و فروش سهام، اوراق قرضه، گواهی سپرده عام و خاص، اوراق مشارکت و مشارکت در شرکتها، واحد‌های صندوق‌های مختلف و ابزار‌های مشابه تا سقف مصوب هیأت مدیره. - ارزیابی عملکرد دوره‌ای، موردی و سالانه بانک و کارکنان و اتخاذ تصمیم‌های لازم در جهت حسن اداره امور بانک ایجاد مراکز لازم اطلاع رسانی، تحقیقاتی و مطالعاتی و اجرائی در جهت ارتقای بهره وری و حسن اداره امور بانک. صدور دستور اجرای کلیه تصمیم‌های هیأت مدیره و نظارت بر حسن اجرای آن.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14378658
آگهی تغییرات شرکت بانک آینده شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۴۲۳۲۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۹۴۸۷۸

آگهی تغییرات شرکت بانک آینده سهامی عام به شماره ثبت ۴۴۲۳۲۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۹۴۸۷۸ به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۳/۱۳۹۷ و مجوز شماره ۲۲۰۲۵۴/ ۹۷ مورخ ۲۷/ ۶/ ۹۷ بانک مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیأت مدیره به شرح ذیل تعیین سمت شدند: آقای قاسم بختیاری فر ش م ۰۴۹۰۲۳۶۱۶۲ به سمت رئیس هیأت مدیره آقای جلال رسول اف ش م ۲۵۷۱۵۹۱۳۴۷ به سمت مدیر عامل و عضو موظف هیأت مدیره آقای مرتضی شاکری سیاوشانی ش م ۰۰۴۲۱۱۷۶۹۰ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره آقای ناصر کریمی ش م ۰۰۴۶۱۹۹۱۳۶ به سمت عضو هیأت مدیره آقای افشین تیرداد لسکو کلایه ش م ۲۷۳۹۱۱۵۱۲۱ به سمت عضو موظف هیأت مدیره و آقای سعید قهرمان پور ش م ۰۰۳۵۸۱۰۷۸۵ به سمت عضو علی البدل هیأت مدیره تعیین گردیدند. امضای مجاز اسناد و اوراق تعهدآور با امضای متفق رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل و در غیاب رئیس هیأت مدیره و یا مدیر عامل، با امضای یکی از آنها به اتفاق یکی از اعضای هیأت مدیره و در غیاب رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل، با امضای متفق دو نفر از اعضای هیأت مدیره. همراه با مهر بانک معتبر می‌باشد.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه