پیشخوان خدمات ایرانیان زرین تعاونی

شرکت پیشخوان خدمات ایرانیان زرین تعاونی (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10320846328
خيابان شهيد بهشتي-خيابان پاكستان-كوچه چهارم-پلاك 25 1531647713
0
افراد
1
آگهی‌ها
434203
شماره ثبت
1391/11/4
تاریخ تأسیس

اشخاص پیشخوان خدمات ایرانیان زرین تعاونی

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 963046
آگهی تاسیس شرکت پیشخوان خدمات ایرانیان زرین تعاونی سهامی عام
شرکت فوق در تاریخ ۴/۱۱/۱۳۹۱ تحت شماره ۴۳۴۲۰۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۴۶۳۲۸ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۴/۱۱/۱۳۹۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار ابرار و دنیای اقتصاد آگهی می شود. ۱ـ موضوع شرکت: موضوع فعالیت: فعالیت در مدیریت و سرمایه گذاری با هدف تدوین استراتژی و معماری سازمانی و متدلوژی و اجرا و نظارت فنی بر پروژه های مدیریت و فناوری اطلاعات و ارتباطات و اجرای انواع پیمانها از قبیل نگهداری و تعمیرات جامع، فنی و کنترل فنی سلامت و بهره وری سرمایه گذاری داخلی و خارجی، ریسک، طراحی و تدوین استراتژی و مطالعات و مدیریت ارتباط با مشتری و مدیریت زنجیره تامین انواع بازاریابی مجاز غیرهرمی و غیرشبکه ای و غیر الکترونیکی که از نظر قانونی منعی نداشته باشد، مطالعات در زمینه موضوع فعالیت شرکت، مطالعه و طراحی و مشاوره و انتقال تکنولوژی و نصب و راه اندازی و تعمیر و نگهداری و تولید و ساخت و پشتیبانی در زمینه تجهیزات رایانه ای و سیستمهای الکترونیکی و مخابراتی و سوئیچینگ و کابلهای ارتباطی مجاز، پیاده سازی سیستمهای نوین رایانه ای و تجهیزات جانبی رایانه ای، طراحی و نصب و پشتیبانی فنی سیستمهای کامپیوتری، استقرار سیستمهای مدیریت کیفیت و تعالی سازمانی و بهره وری و کسب رضایت مشتریان برگزاری همایشها کنفرانسها نمایشگاههای داخلی و خارجی، عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی و غیردولتی، ارائه خدمات و نحوه استفاده به نیروی انسانی شرکت در ارتباط با موضوع شرکت، شرکت در فراخوانها و مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی، دریافت وام و تسهیلات مالی و اعتبارات اعم از ارزی و ریالی در زمینه موضوع فعالیت شرکت از بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی و سرمایه گذاری در پروژه های مرتبط با فعالیت شرکت و جذب سرمایه از منابع داخلی مجاز، انجام امور قراردادی و برآورد پروژه در زمینه موضوع فعالیت شرکت، اخذ و اعطای نمایندگی از شرکتهای داخلی و خارجی و سایر امور تجاری و خدماتی مجاز در هرزمینه طبق مقررات جاری کشور. ۲ـ مدت شرکت: ازتاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران خیابان شهید بهشتی ـ خیابان پاکستان ـ کوچه چهارم ـ پلاک ۲۵ ـ کدپستی ۱۵۳۱۶۴۷۷۱۳ ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۵ ریال منقسم به پانصد هزار سهم ۰۰۰/۱۰ ریالی که تعداد پانصد هزار سهم بانام می باشد که مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۶۳۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۵۲۱ س۳۱۳ مورخ ۱۰/۱۲/۱۳۹۰ نزد بانک توسعه تعاون شعبه مرکزی و همچنین مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۰۱/۲ ریال بموجب پذیره نویسی طی گواهی بانکی شماره ۳۱۳۸۸۶ مورخ ۲۷/۷/۱۳۹۱ نزد بانک توسعه تعاون شعبه مرکزی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. ۵ ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ۵ ـ شرکت کانون انجمن های کارفرمایی دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی کشور سهامی عام با نمایندگی آقای علی فلاح حقیقی به سمت رئیس هیئت مدیره ۲ـ۵ ـ شرکت تعاونی مسیر ارتباط ایرانیان به شماره ثبت ۴۲۴۸۱۸ با نمایندگی خانم آرزو کیاسی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ۳ـ۵ ـ شرکت یپشخوان خدمات ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۰۹۱۷ با نمایندگی آقای وهاب پوربابایی به سمت عضو هیئت مدیره ۴ـ۵ـ شرکت پیشگامان اطلس فیلتر پارس با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۲۹۰۴۰ با نمایندگی آقای پارسا روستایی به سمت عضو هیئت مدیره ۵ـ۵ـ شرکت ارتباطات اسپرلوس با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۶۵۷۹۰ با نمایندگی آقای داریوش احراری به سمت عضو هیئت مدیره (بعنوان عضو علی البدل) ۶ـ۵ـ شرکت تعاونی خدمات ارتباطی ندای همراه به شماره ثبت۱۰۴۹۶ با نمایندگی آقای رضا عمانی به سمت عضو هیئت مدیره (بعنوان عضو علی البدل) ۷ـ۵ـ موسسه انجمن صنفی دفاتر پیشخوان دولت خراسان شمالی به شماره ثبت ۱۹۰ با نمایندگی آقای ابراهیم ابراهیمی به سمت عضو هیئت مدیره (بعنوان عضو علی البدل) ۸ـ۵ـ آقای وهاب پوربابایی به نمایندگی از شرکت پیشخوان خدمات ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۰۹۱۷ به سمت مدیرعامل به مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، برات و اوراق بهادار با امضای آقای وهاب پوربابائی به سمت مدیرعامل به اتفاق آقای علی فلاح حقیقی به سمت رئیس هیئت مدیره و در غیاب ایشان با امضای خانم آرزو کیاسی و مهر شرکت دارای اعتبار است و اوراق عادی و نامه ها با امضای وهاب بابائی به عنوان مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. ۸ـ بازرس اصلی وعلی‎البدل: ۱ـ۸ـ موسسه حسابرسی پارس به شماره ثبت ۸۱۱ به عنوان بازرس اصلی ۲ـ۸ـ شرکت ایل یول زاگرس سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۳۳۴ با نمایندگی آقای غلامرضا افراسیابی کشکولی به عنوان بازرس علی البدل پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۹۳۳۸۴۲۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک