شرکت بانک خاورمیانه (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10320826196


شماره ثبت:
430795
تعداد بازدید:
56
تأسیس:
1391/7/30
آدرس:
تهران خيابان احمد قصير (بخارست) نبش خيابان پنجم پلاك 2 1513645717

اشخاص

عنوان طبق آگهی
آقای خسرو نایبی اهرنجانی 9750067
آقای امیر دادخواه 9750067
آقای روزبه پیروز 9750067
آقای پرویز عقیلی کرمانی 9750067
آقای جواد جوادی 9750067
سید حسین سلیمی 12780722
اصلی رضا سلطانزاده 12780722
علیرضا عدالت 12883533
آقای مجید نورمحمدی 12883533
آقای مجید صفریان 13237134
خانم آزاده احمدی کوشا 13237134
آقای پرویز خاکپور 13237134
آقای داراکره بند بوشهری 13237134
خانم مکامه افخم ابراهیمی 13237134

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1165569
آگهی تغییرات شرکت بانک خاورمیانه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۳۰۷۹۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۶۱۹۶

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۳/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی بیات رایان ۱۰۱۰۰۱۶۸۴۸۲ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و مدیریت سخن حق ۱۰۱۰۰۵۵۳۲۵۰ بسمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه‌های کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد برای درج آگهی انتخاب شدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید. پ۱۶۹۹۵۸۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1545309
آگهی تغییرات شرکت بانک خاورمیانه سهامی عام به شماره ثبت ۴۳۰۷۹۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۶۱۹۶

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۰۳/۱۳۹۳ و مجوز شماره ۹۸۱۰۱ مورخ ۱۴/۴/۹۳ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس خیابان احمد قصیر (بخارست) نبش خیابان پنجم پلاک ۲ کد پستی ۱۵۱۳۶۴۵۷۱۷ تغییر یافت. پ۹۳۰۵۰۶۵۱۳۴۸۵۲۳۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1765192
آگهی تغییرات شرکت بانک خاورمیانه سهامی عام به شماره ثبت ۴۳۰۷۹۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۶۱۹۶

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۵/۰۴/۱۳۹۳ و مجوز شماره ۱۶۷۶۶۵ مورخ ۲۲/۶/۹۳ بانک مرکزی جمهوری اسلامی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورتهای مالی دوره مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بیات رایان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۸۴۸۲ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سخن حق به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۵۳۲۵۰ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال انتخاب شدند. پ۹۳۱۰۱۵۸۲۷۵۲۱۵۹۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9750067
آگهی تاسیس شرکت بانک خاورمیانه سهامی عام

شرکت فوق در تاریخ ۳۰/۷/۹۱ تحت شماره ۴۳۰۷۹۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۶۱۹۶ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۳۰/۷/۹۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و روزنامه‌های کثیـرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد آگهی می شود. ۱ـ موضوع شرکت: الف) موضوعات اصلی: افتتاح انواع حسابهای قرض الحسنه جاری (با دسته چک)، پس انداز و سایر حسابهای مشابه قبول انواع سپرده های سرمایه گذاری مجاز مطابق با مقررات مربوط. صدور گواهی سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری عام وخاص بصورت بی نام و یا با نام در چهارچوب مقررات مربوط ارائه خدمات بانکداری الکترونیکی و همچنین صدور انواع کارتهای الکترونیکی دریافت تسهیلات با تحصیل وام و اعتبار از داخل و خارج از کشور با رعایت ضوابط مقرر. انتشار و خرید و فروش اوراق مشارکت به حساب بانک یا به نمایندگی و وکالت از طرف اشخاص با رعایت قوانین و ضوابط مقرر اعطای انواع تسهیلات اعتباری در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط. خرید (تنزیل) اوراق و اسناد تجاری که حاکی از بدهی ناشی از معاملات تجاری باشد با رعایت ضوابط و دستورالعمل های بانک مرکزی سرمایه گذاری و مشارکت در انواع طرح ها و فعالیتهای اقتصادی در قالب بانکداری توسعه ای در چهارچوب قوانین و مقررات نقل و انتقال وجوه، صدور انواع حواله و انجام کلیه عملیات مربوط به انتقال وجوه. صدور اعتبارنامه و انواع کارتهای اعتباری. صدور، تایید و قبول هرگونه تعهدنامه و یا ضمانتنامه و ظهرنویسی و تضمین اسناد و اوراق بهادار شامل اوراق مشارکت، سفته و برات و سایر اسناد و اوراق تعهدآور. انجام معاملات ارزی، گشایش، ابلاغ و تایید انواع اعتبار اسنادی، معامله بروات ارزی، معامله اسناد تجاری ارزی، صدور ضمانتنامه ارزی و قبول آن و انجام سایر عملیات ارزی طبق مقررات موضوعه. پذیره نویسی سهام و اوراق مشارکت و انجام کلیه عملیات مربوط و خرید و فروش آن به حساب خود یا مشتریان و انجام کلیه خدمات مربوط به اوراق مشارکت و سایر اوراق بهادار. ارائه خدمات مدیریت نفدینگی برای مشتریان شامل وجوه اداره شده و خدمات پرداخت حقوق و دستمزد، اقساط، مالیات و سایر خدمات مشابه طبق ضوابط و مقررات. قبول نمایندگی موسسه های پولی و بانکی داخل و خارج از کشور. انجام سایر فعالیتهایی که به موجب قوانین و مقررات برای بانکها ممنوع نباشد. ب: موضوعات فرعی: بخش فرعی فعالیت بانک شامل موضوعاتی است که بانک برای انجام موضوع اصلی فعالیت خود نیازمند اجرای آنها میباشد یا آنکه در کنار فعالیت اصلی بخش کمتری از فعالیت بانک مصروف انجام آنها می گردد. قبول انواع وکالت و وسایت و قیومیت و نظارت و تولیت برای اداره امور مربوط به اموال اشخاص حقیقی و حقوقی و دفاع از حقوق موکل به هر عنوان اعم از دعوی با حق توکیل غیر ولو کرارا با داشتن حق عزل و نصب وکیل برای یک بار یا چند بارـ انجام هر گونه عملیات مجاز بیمه مربوط به بانک توسعه بانک و یا با استفاده از خدمات شرکتهای بیمه مجازـ ترخیص کالا از گمرک و حمل و نقل کالا از بنادر و گمرک به حساب بانک یا مشتریان و خرید و فروش آنها و معامله قبض انبارهای عمومی ـ برقراری و ایجاد و حفظ رابطه کارگزاری با بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخل و خارج از کشورـ اجاره دادن صندوق امانات و نگهداری سهام و اوراق بهادار و سایر اشیا و اموال مجازـ انجام معاملات طلا و نقره با رعایت قوانین و مقررات مربوط. ۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران خیابان شهید بهشتی، خیابان صابونچی، نبش کوچه ششم، پلاک ۲۲، طبقه دوم شرقی ـ کدپستی ۱۵۳۳۶۴۴۷۱۴ ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۴ ریال منقسم به چهار میلیارد سهم ۰۰۰/۱ ریالی که تعداد چهار میلیارد سهم با نام می باشد که مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۴۹۱/۰۶۵/۲ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۳۱۲۲۱۲ مورخ ۲۳/۱۲/۹۰ نزد بانک مرکزی شعبه اداره معاملات ریالی بانک مرکزی و همچنین مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۰۹/۹۳۴/۱ ریال بموجب پذیره نویسی طی گواهی بانکی شماره ۱۸۶۲۴۵ مورخ ۱۷/۷/۹۱ نزد بانک مرکزی شعبه اداره معاملات ریالی بانک مرکزی پرداخت گردیده است. ۵ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ۵ـ آقای خسرو نایبی اهرنجانی به شماره ملی ۲۸۵۰۱۷۹۷۰۱ به سمت رئیس هیئت مدیره. ۲ـ۵ـ آقای پرویز عقیلی کرمانی به شماره ملی ۰۰۳۹۶۰۶۴۶۵ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره. ۳ـ۵ـ آقای امیر دادخواه به شماره ملی ۲۹۲۹۱۳۴۲۶۷ به سمت عضو هیئت مدیره. ۴ـ۵ـ آقای سید حسین سلیمی به شماره ملی ۰۰۳۸۸۱۶۶۵۲ به سمت عضو هیئتمدیره. ۵ـ۵ـ آقای جواد جوادی به شماره ملی ۱۶۲۱۵۸۵۳۳۶ به سمت عضو هیئت مدیره ۶ـ۵ـ آقای روزبه پیروز به شماره ملی ۰۴۵۲۸۱۱۱۵۵ به سمت عضو هیئت مدیره. ۷ـ۵ـ شرکت سرمایه گذاری صنایع ایران سهامی عام با نمایندگی آقای رضا سلطان زاده بسمت عضو هیئت مدیره. ۸ـ۵ـ شرکت سرمایه گذاری ارزش پژوه سهامی خاص با نمایندگی آقای مجید صفریان به سمت عضو هیئت مدیره. ۹ـ۵ـ شرکت فرآیند صنعت ساختمان گیو سهامی خاص با نمایندگی آقای اکبر کمیجانی به سمت عضو هیئت مدیره. ۱۰ـ۵ـ آقای پرویز عقیلی کرمانی به شماره ملی ۰۰۳۹۶۰۶۴۶۵ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد تعهدآور بانک با امضای مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیات مدیره و یا دو امضای اعضای هیئت مدیره همراه با مهر بانک معتبر میباشد هیات مدیره و مدیرعامل میتوانند حق امضای خود را به سایر مدیران و کارکنان بانک در چهارچوب ضوابط و مقررات تفویض نمایند امضای کلیه نامه ها و مکاتبات عادی توسط مدیرعامل با حق توکیل به سایر کارکنان بانک مجاز خواهد بود. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. ۸ـ بازرس اصلی و علی البدل: ۱ـ۸ـ موسسه حسابرسی بیات رایان به شماره ثبت ۱۹۱۰ به عنوان بازرس اصلی. ۲ـ۸ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سخن حق به شماره ثبت ۱۴۸۹۰ به عنوان بازرس علی البدل. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12780722
آگهی تغییرات شرکت بانک خاورمیانه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۳۰۷۹۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۶۱۹۶

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۰۹/۱۳۹۴ و مجوز شماره ۳۳۳۰۴۸/۹۴ مورخ ۱۴/۱۱/۹۴ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل تعیین گردیدند: اعضای اصلی هیئت مدیره: آقای دکتر پرویز عقیلی کرمانی با کدملی شماره ۰۰۳۹۶۰۶۴۶۵ آقای خسرو نایبی اهرنجانی با کدملی شماره ۲۸۵۰۱۷۹۷۰۱ آقای امیر دادخواه با کدملی شماره ۲۹۲۹۱۳۴۲۶۷ آقای سیدحسین سلیمی با کدملی شماره ۰۰۳۸۸۱۶۶۵۲ آقای روزبه پیروز با کدملی شماره ۰۴۵۲۸۱۱۱۵۵ آقای رضا سلطان زاده با کدملی شماره ۰۰۵۷۲۸۷۰۲۳ آقای پرویز خاکپور با کدملی شماره ۰۰۴۴۷۲۹۱۱۱ اعضای علی البدل: آقای جواد جوادی با کدملی شماره ۱۶۲۱۵۸۵۳۳۶ آقای مجید صفریان با کدملی شماره ۰۹۰۰۱۱۹۰۲۰ پ۹۵۰۲۱۵۴۴۲۷۸۹۸۳۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12883533
آگهی تغییرات شرکت بانک خاورمیانه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۳۰۷۹۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۶۱۹۶

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۹/۱۳۹۴ و مجوز شماره ۳۳۹۹۲۸ / ۹۴ مورخه ۲۰/۱۱/۱۳۹۴ اداره مجوزهای بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای خسرو نایبی اهرنجانی به شماره ملی ۲۸۵۰۱۷۹۷۰۱ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای سیدحسین سلیمی به شماره ملی ۰۰۳۸۸۱۶۶۵۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای پرویز عقیلی کرمانی به شماره ملی ۰۰۳۹۶۰۶۴۶۵ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آقای جواد جوادی به شماره ملی ۱۶۲۱۵۸۵۳۳۶ به سمت قائم مقام مدیرعامل تعیین گردیدند. امضای کلیه اوراق، قرار دادها، چک‌ها، سفته‌ها و سایر اسناد تعهدآور بانک با امضای مدیرعامل یا قائم مقام مدیرعامل به همراه یکی دیگر از دارندگان حق امضای مجاز متفقا با مهر بانک دارای اعتبار می‌باشد، مکاتبات اداری بانک با امضای تنهای مدیرعامل معتبر است. مدیرعامل میتواند در مکاتبات اداری امضاء خود را به معاونین و یا مدیران بانک تفویض نماید. دارندگان امضاء که به همراه مدیرعامل و یا قائم مقام بانک میتوانند اسناد تعهدآور را امضاء نمایند، به شرح ذیل می‌باشند: آقای خسرو نایبی اهرنجانی به شماره ملی ۲۸۵۰۱۷۹۷۰۱ آقای روزبه پیروز به شماره ملی ۰۴۵۲۸۱۱۱۵۵ آقای پرویز خاکپور به شماره ملی ۰۰۴۴۷۲۹۱۱۱ آقای امیر دادخواه به شماره ملی ۲۹۲۹۱۳۴۲۶۷ آقای رضا سلطان زاده به شماره ملی ۰۰۵۷۲۸۷۰۲۳ آقای سیدحسین سلیمی به شماره ملی ۰۰۳۸۸۱۶۶۵۲ آقای مجید صفریان به شماره ملی ۰۹۰۰۱۱۹۰۲۰ آقای سیدمهدی نجاتی به شماره ملی ۵۷۴۹۵۵۳۲۰۹ آقای علیرضا عدالت به شماره ملی ۰۰۳۱۰۸۳۶۷۶ آقای مجید نورمحمدی به شماره ملی ۰۰۴۶۹۵۵۶۰۷ آقای داراکره بند بوشهری به شماره ملی ۱۸۱۷۴۶۰۹۹۴ اعضای هیئت عامل بانک برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای پرویز عقیلی کرمانی به شماره ملی ۰۰۳۹۶۰۶۴۶۵ آقای جواد جوادی به شماره ملی ۱۶۲۱۵۸۵۳۳۶ آقای مجید صفریان به شماره ملی ۰۹۰۰۱۱۹۰۲۰ آقای سیدمهدی نجاتی به شماره ملی ۵۷۴۹۵۵۲۲۰۹ آقای علیرضا عدالت به شماره ملی ۰۰۳۱۰۸۳۶۷۶ آقای مجید نور محمدی به شماره ملی ۰۰۴۶۹۵۵۶۰۷ آقای دارا کره بند بوشهری به شماره ملی ۱۸۱۷۴۶۰۹۹۴ حدود اختیارات مدیرعامل به شرح زیر تعیین گردید: نمایندگی بانک در برابر کلیه اشخاص ثالث حقیقی و حقوقی دولتی و غیردولتی از جمله دستگاه‌های دولتی، مؤسسات عمومی غیردولتی، مراجع قضایی، شرکت‌های تجاری و مؤسسات غیرتجاری غیردولتی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده در هر یک از دادگاه‌ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری از طرف بانک؛ دفاع از بانک در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه بانک چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و انجام کلیه اقدامات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام آن از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف مقابل، تعیین جاعل، حق امضای قرار دادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)، درخواست اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور اجرائیه و تعقیب عملیات آن و اخذ موضوع اجرائیه و وجوه ایداعی و پیگیری‌های لازم در خصوص آن‌ها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، دعاوی ورود و جلب ثالث و دفاع از آن، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آن‌ها، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرم و امور مشابه دیگر. افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام بانک نزد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مجاز. دریافت مطالبات و پرداخت دیون بانک. صدور، ظهر نویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی. به امانت گذاردن هر نوع سند، مدرک، وجوه بانک یا اوراق بها دار و استرداد آن‌ها. ارائه چک و خدمات مرتبط با آن طبق قانون صدور چک. انجام عملیات بین بانکی. دریافت، پرداخت، نقل و انتقال وجوه ریالی و ارزی. انجام امور نمایندگی به منظور جمع آوری وجوه، انواع قبوض خدمات شهری، ودایع و … قبول و نگهداری اشیاء گرانبها، اسناد و اوراق بها دار و اجاره صندوق امانات به مشتریان. انجام سفارشات مستمر مشتریان (دستور پرداخت مستمر). ارائه خدمات مشاوره‌ای در زمینه‌های خدمات مالی، سرمایه گذاری، مدیریت دارایی‌ها به مشتریان. انجام وظایف قیمومت، وصایت، وکالت و نمایندگی مشتریان طبق قوانین و مقررات مربوطه. ایجاد هرگونه پوشش بیمه‌ای برای دارایی‌های بانک نزد شرکت‌ها و مؤسسات بیمه. حفظ، برقراری و ایجاد رابطه کارگزاری با بانک‌های داخل و خارج. وصول مطالبات اسنادی. وصول سود سهام مشتریان و واریز به حساب آن‌ها. فروش تمبر مالیاتی و سفته. اختیاراتی که در آئین نامه‌های داخلی مصوب هیئت مدیره به مدیرعامل تفویض شده است. حدود اختیارات و وظائف هیئت عامل به شرح زیر تعیین گردید: اجاره، استجاره، واگذاری، فسخ اجاره، تقاضای تعدیل اجاره بها و دفاع از این نوع تقاضاها در تمام مراحل و مراجع، تخلیه عین مستأجره و تقاضای تجدید نظر در رأی صادره یا اجرای آن. قبول سپرده. صدور گواهی سپرده عام. ارایه انواع ابزارهای پرداخت. ارایه خدمات بانکی الکترونیکی از جمله صدور انواع کارت‌های الکترونیکی (کارت‌های خرید؛ کارت اعتباری، کیف پول الکترونیکی و …). خدمات مربوط به وجوه اداره شده. ترخیص کالا از بنادر و گمرکات به حساب بانک. اختیاراتی که در آئین نامه‌های داخلی مصوب هیئت مدیره به هیئت عامل تفویض می‌گردد. پ۹۵۰۴۰۹۹۰۷۱۸۲۴۷۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13237134
آگهی تغییرات شرکت بانک خاورمیانه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۳۰۷۹۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۶۱۹۶

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۰۸/۱۳۹۵ و مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شماره ۲۸۵۹۰۲/۹۵ مورخ ۰۹/۰۹/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: امضاء کلیه اوراق، قراردادها، چکها سفته‌ها و سایر اسناد تعهدآور بانک با امضاء مدیر عامل یا قائم مقام مدیر عامل به همراه یکی دیگر از دارندگان حق امضاء متفقا با مهر بانک دارای اعتبار میباشد. مکاتبات اداری با امضاء تنهایی مدیر عامل معتبر است. مدیر عامل میتواند امضاء خود را در امضاء اوراق، قراردادها و چک‌ها و سایر اسناد تعهدآور و همچنین امضاء خود در مکاتبات اداری را به معاونین و یا مدیران بانک تفویض نماید. دارندگان امضاء که به همراه مدیرعامل و یا قائم مقام بانک میتوانند اسناد تعهدآور را امضاء نمایند، به شرح ذیل میباشند: آقای خسرو نایبی اهرنجانی به شماره ملی ۲۸۵۰۱۷۹۷۰۱ آقای پرویز عقیلی کرمانی به شماره ملی ۰۰۳۹۶۰۶۴۶۵ آقای روزبه پیروز به شماره ملی ۰۴۵۲۸۱۱۱۵۵ آقای پروز خاکپور به شماره ملی ۰۰۴۴۷۲۹۱۱۱ آقای امیر دادخواه به شماره ملی ۲۹۲۹۱۳۴۲۶۷ آقای رضا سلطان زاده به شماره ملی ۰۵۷۲۸۷۰۲۳ آقای سید حسین سلیمی به شماره ملی ۰۰۳۸۸۱۶۶۵۲ آقای مجید صفریان به شماره ملی ۰۹۰۰۱۱۹۰۲۰ آقای سید مهدی نجاتی به شماره ملی ۵۷۴۹۵۵۳۲۰۹ آقای جواد جوادی به شماره ملی ۱۶۲۱۵۸۵۳۳۶ آقای مجید نور محمدی به شماره ملی ۰۰۴۶۹۵۵۶۰۷ آقای دارا کره بند بوشهری به شماره ملی ۱۸۱۷۴۶۰۹۹۴ خانم آزاده احمدی کوشا به شماره ملی ۰۰۵۹۶۰۵۵۸۸ خانم فائزه محمدی اروجه به شماره ملی ۰۴۵۳۶۱۲۱۱۲۱خانم مکامه افخم ابراهیمی به شماره ملی ۰۰۳۹۲۹۵۵۲۴ پ۹۵۱۰۱۳۲۰۳۴۷۳۷۷۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13285461
آگهی تغییرات شرکت بانک خاورمیانه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۳۰۷۹۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۶۱۹۶

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۴/۱۳۹۵ و نامه شماره ۳۲۳۵۶۲/۹۵ مورخ ۱۲/۱۰/۱۳۹۵ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی دوره مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی تدوین و همکاران به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هشیار بهمند به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه‌های کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۵۱۱۱۱۱۱۵۹۷۷۷۴۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13498168
آگهی تغییرات شرکت بانک خاورمیانه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۳۰۷۹۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۶۱۹۶

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۰۳/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۰۲۹ ۲۷۲۱۹۸ , ۹۶۹ مورخه ۲۹/۳/۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار و و مجوز شماره ۹۱۵۱۴/۹۶ مورخه ۲۹/۳/۹۶ بانک مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ ۴۰۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۵۰۰۰ میلیارد ریال منقسم به ۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی با نام از طریق نقدی و مطالبات حال شده افزایش یافته و مبلغ ۹۷۶۸۹۲۴۱۷۵۰ طی شماره ۲۵/۹۵ ۱۰۰۷ مورخه ۲۴/۹/۹۵ و مبلغ ۳٫۵۸۳٫۷۹۲٫۰۰۰ ریال طی گواهی شماره ۰۸/۹۶/۱۰۰۷ مورخ ۱۹/۰۱/۹۶ بانک خاورمیانه پرداخت گردیده وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است. وماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. پ۹۶۰۴۱۳۶۳۴۵۴۰۹۱۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13663940
آگهی تغییرات شرکت بانک خاورمیانه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۳۰۷۹۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۶۱۹۶

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۶ نامه شماره ۲۰۷۲۶۰/۹۶ مورخ ۳/۷/۹۶ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورتهای مالی دوره مالی منتهی به۳۰/۱۲/۹۵ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی تدوین و همکاران بشناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۷۳۳۹ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هشیار بهمند بشناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۸۷۴۶ بعنوان بازرس علی البدل انتخاب گردیدند. روزنامه‌های کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد برای درج آگهی‌های شرکت درسال مالی ۱۳۹۶ انتخاب گردیدند. پ۹۶۰۷۲۵۸۴۳۶۷۴۴۱۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13787389
آگهی تغییرات شرکت بانک خاورمیانه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۳۰۷۹۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۶۱۹۶

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۰/۰۸/۱۳۹۶ ومجوزهای سازمان بورس واوراق بهادار بشماره ۷۶ ۳۶۲۰۹۸ , ۹۶۹ مورخ ۱۳/۹/۱۳۹۶ و۲۸۴۳۹۴/۹۶ مورخ۸/۹ , ۳۹۶ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران سرمایه شرکت از مبلغ پنج هزار میلیارد ریال به مبلغ شش هزار میلیارد ریال منقسم به شش میلیارد سهم یک هزار ریالی با نام از محل سود انباشته افزایش یافت و ماده ۶ اساسنامه بشرح ذیل اصلاح گردید: سرمایه بانک شش هزار میلیارد ریال منقسم به شش میلیارد ریال سهم یک هزار ریالی با نام میباشد که تماما پرداخت شده است. ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء شد. پ۹۶۱۰۰۶۴۵۴۹۶۷۴۹۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14298576
آگهی تغییرات شرکت بانک خاورمیانه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۳۰۷۹۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۶۱۹۶

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۴/۱۳۹۷ ومجوز شماره ۲۳۶۲۴۹/۹۷مورخ۹/۷/۹۷بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی دوره مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۶تصویب شد روزنامه‌های کثیرالانتشار دنیای اقتصاد و اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. موسسه حسابرسی تدوین و همکاران با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۷۳۳۹ را بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بیات رایان با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۸۴۸۲ بعنوان بازرس علی البدلبرای مدت یک سال مالی انتخاب شدند پ۹۷۰۸۱۳۳۲۳۲۸۶۵۸۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه