شرکت محک رایان افراز (شرکت سهامي خاص)

شناسه ملی 10320738713


شماره ثبت:
421938
تعداد بازدید:
139
تأسیس:
1390/12/15
آدرس:
تهران، ميدان رسالت، خيابان فرجام، نرسيده به خيابان عبادي، پلاك 432، طبقه پنجم 1684896411

اشخاص

عنوان طبق آگهی
حمیدرضا حسینی روزبهانی 13088532
محمد آگهی 13088532
امیرحسین صفی 13284236
اسمعیل رحیمی 13877747
سیدمهدی موسوی 13877747
سیدحسین قندی 13877747
آقای امیرحسین صفی 13877747

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 570595
آگهی تغییرات شرکت توسعه مهسان موژانسهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۱۹۳۸و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۳۸۷۱۳

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۱۷/۱۲/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۷/۱۲/۱۳۹۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت گنجینه اعتماد پارس سهامی خاص و شرکت شمس ارتباطات پارس سهامی خاص و شرکت مهر گستر یمین پارس سهامی خاص تا تاریخ ۱۷/۱۲/۱۳۹۲. در تاریخ ۰۹/۲/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ۲۰۱۶۳۰۰۰۰۱۱۱۰۲۴۸۲۰۶۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 697945
آگهی تغییرات شرکت توسعه مهسان موژانسهامی خاص به شماره ثبت۴۲۱۹۳۸و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۳۸۷۱۳

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ۱۸/۱۲/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موضوع شرکت به شرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید: انجام کلیه امور خرید فروش واردات صادرات تولید و توزیع کلیه اقلام مجاز بازرگانی مصرفی صنعتی و ارائه مشاوره‌ای در زمینه‌های مخابرات الکترونیک رایانه و فناوری اطلاعات آی تی خرید سهام شرکتهای تولیدی بازرگانی خدماتی ترخیص کالا از گمرکات کشور اخذ و اعطای نمایندگی کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و خارج کشور شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی استفاده از تسهیلات مالی و اعتباری بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخل و خارج از کشور عقد قرارداد با کلیه سازمانها نهادها وزارتخانه‌ها شرکتهای دولتی و خصوصی اعم از داخلی و خارجی و اشخاص حقیقی و حقوقی و به طور کلی انجام کلیه امور فعالیتهای مجازی که به طور مستقیم و غیر مستقیم در راستای تحقق اهداف شرکت می‌باشد. ۲ نام شرکت به محک رایان افراز تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. در تاریخ۱۵/۵/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۰۸۱۲۱۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 697952
آگهی تغییرات شرکت توسعه مهسان موژان سهامی خاص به شماره ثبت۴۲۱۹۳۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۳۸۷۱۳

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۱۲/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: شرکت گنجینه اعتماد پارس سهامی خاص با نمایندگی آقای احمد قاسمی به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت شمس ارتباطات پارس سهامی خاص با نمایندگی آقای احمد احمدی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت مهر گستر یمین پارس سهامی خاص با نمایندگی آقای سید محمدامین آقاجانی به سمت عضو هیئت مدیره و آقای سید محمد امین آقاجانی به نمایندگی از شرکت مهرگستر یمین پارس سهامی خاص به سمت مدیرعامل. ۲ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و عقد قراردادها و عقوداسلامی با امضا مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا به همراه مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. و اوراق عادی و غیر تعهدآور با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. در تاریخ۲۲/۵/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۰۸۱۱۰۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1189295
آگهی تغییرات شرکت محک رایان افراز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۱۹۳۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۳۸۷۱۳

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۵/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس تهران خیابان شهید بهشتی خیابان شهید سرافراز کوچه ۱۱ پلاک ۶ (ساختمان امیرناصر) طبقه چهارم کدپستی ۱۵۸۷۶۹۶۹۱۳ تغییر یافت. پ۱۷۱۰۷۴۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1418250
آگهی تغییرات شرکت محک رایان افراز سهامی خاص شماره ثبت ۴۲۱۹۳۸ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۳۸۷۱۳

باستناد صورتجلسه هیئت‎مدیره مورخ ۲/۹/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس تهران میدان رسالت خیابان شهدای ۷ آذر نبش خیابان شهید حقیقی پلاک ۴۹ کدپستی ۱۶۷۶۸۹۳۱۱۱ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. پ۱۸۰۹۲۸۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10793171
آگهی تغییرات شرکت توسعه مهسان موژان سهامی خاص به شماره ثبت۴۲۱۹۳۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۳۸۷۱۳

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۱۲/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: شرکت گنجینه اعتماد پارس سهامی خاص با نمایندگی آقای احمد قاسمی به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت شمس ارتباطات پارس سهامی خاص با نمایندگی آقای احمد احمدی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت مهر گستر یمین پارس سهامی خاص با نمایندگی آقای سید محمدامین آقاجانی به سمت عضو هیئت مدیره و آقای سید محمد امین آقاجانی به نمایندگی از شرکت مهرگستر یمین پارس سهامی خاص به سمت مدیرعامل. ۲ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و عقد قراردادها و عقوداسلامی با امضا مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا به همراه مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. و اوراق عادی و غیر تعهدآور با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. در تاریخ۲۲/۵/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13088523
آگهی تغییرات شرکت محک رایان افراز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۱۹۳۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۳۸۷۱۳

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۰/۰۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس آدرس شرکت به تهران، میدان رسالت، خیابان فرجام، نرسیده به خیابان عبادی، پلاک ۴۳۲طبقه پنجم به کدپستی ۱۶۸۴۸۹۶۴۱۱ تغییریافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. پ۹۵۰۸۰۲۶۰۸۳۱۶۸۹۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13088532
آگهی تغییرات شرکت محک رایان افراز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۱۹۳۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۳۸۷۱۳

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۰۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان: سیدحسین قندی با کدملی ۰۷۹۱۳۶۸۴۷۵به عنوان رییس هیئت مدیره، سیدمهدی موسوی با کدملی ۰۰۷۳۶۸۰۳۹۷به عنوان عضو هیئت مدیره، محمد آگهی با کدملی ۳۸۰۱۶۵۳۳۸۲به عنوان نایب رییس هیئت مدیره و حمیدرضا حسینی روزبهانی با کدملی ۴۱۳۲۲۲۰۵۹۱ به عنوان مدیرعامل (خارج از اعضا) برای مدت دوسال تعیین شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. کلیه چکها، اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل به امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر و سایر نامه و مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل باحق توکیل به غیر معتبر خواهد بود. موسسه حسابرسی آگاهان ارقام به شماره ثبت ۱۳۹۱۲ وشناسه ملی ۱۰۱۰۵۲۴۸۳۲ به سمت بازرس اصلی و آقای اسماعیل رحیمی به کدملی ۲۵۳۸۹۶۲۲۰۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۹۵۰۸۰۲۵۹۷۶۷۵۳۴۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13284236
آگهی تغییرات شرکت محک رایان افراز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۱۹۳۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۳۸۷۱۳

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۸/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سیدحسین قندی ۰۷۹۱۳۶۸۴۷۵ رییس هیئت مدیره سیدمهدی موسوی ۰۰۷۳۶۸۰۳۹۷ عضو هیئت مدیره امیرحسین صفی ۰۰۶۸۷۸۶۷۴۳ نایب رییس هیئت مدیره صفر مباشر امینی ۲۷۲۲۱۶۲۷۵۱ مدیرعامل (خارج از اعضا) کلیه چکها، اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر و سایر نامه و مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل معتبر خواهد بود. پ۹۵۱۱۱۱۶۷۵۴۷۶۳۶۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13832788
آگهی تغییرات شرکت محک رایان افراز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۱۹۳۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۳۸۷۱۳

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۹/۰۹/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: به موضوع شرکت موارد ذیل الحاق و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید: حق العمل کاری درصورت ضرورت قانونی انجام موضوع پس از اخذ مجوزهای لازم. پ۹۶۱۱۰۳۹۲۰۵۲۵۳۰۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13877747
آگهی تغییرات شرکت محک رایان افراز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۱۹۳۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۳۸۷۱۳

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۲/۱۰/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۵ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آگاهان ارقام شناسه ملی ۱۰۱۰۵۲۴۸۳۲ به عنوان بازرس اصلی و آقای اسمعیل رحیمی به شماره ملی ۲۵۳۸۹۶۲۲۰۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای سید حسن قندی به شماره ملی ۰۷۹۱۳۶۸۴۷۵ به عنوان رییس هیات مدیره و آقای سید مهدی موسوی به شماره ملی ۰۰۷۳۶۸۰۳۹۷ به عنوان نایب رییس هیات مدیره و آقای امیرحسین صفی به شماره ملی ۰۰۶۸۷۸۶۷۴۳ به عنوان عضو هیات مدیره و آقای صفر مباشرامینی به شماره ملی ۲۷۲۲۱۶۲۷۵۱ به عنوان مدیرعامل (خارج از اعضای هیات مدیره). پ۹۶۱۱۲۸۶۵۸۶۸۲۷۹۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه