شرکت سرمایه گذاری استان ایلام (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10300059032


شماره ثبت:
3469
تعداد بازدید:
13
تأسیس:
1385/7/24
آدرس:
استان ايلام - شهرستان ايلام - بخش مركزي - شهر ايلام-شاد آباد-كوچه قائم-خيابان مدرس 10-پلاك 0-طبقه همكف- 6931943497

اشخاص

عنوان طبق آگهی
آقای سجاد میرزایی 1231661
مهدی رستم پور 1231661
سید مصطفی 1231661
خانم فرحناز هاشم پور 1231661
آقای شهرام نصری 1231661
علی محمد 1231661
خانم لیلا حسن پور 1231661
خانم سکینه علی بیگی 13458020
آقای محمد تاب 13458020
آقای حسین نادری 13458020
آقای احمد موسوی 13981222
آقای اسدالله نیکویی 13981222

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 722140
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری عدالت استان ایلام سهامی خاص شماره ثبت ۳۴۶۹ و شناسه ملی ۱۰۳۰۰۰۵۹۰۳۲

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۸/۴/۱۳۹۱ و مجوزهای شماره ۹۵۶۳/۳۳ مورخ ۲/۵/۱۳۹۱ سازمان خصوصی سازی و شماره ۱۸۷۱۳۶/۱۲۱ مورخ ۲۸/۴/۱۳۹۱ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ نام شرکت به «سرمایه گذاری استان ایلام» باستناد کد ۱۷۱۷۰۹۰ مورخ ۷/۵/۱۳۹۱ اداره کل ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تغییر نمود و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد. ۲ ارزش اسمی سهام از مبلغ ۵۰۰۰ ریال بمبلغ ۱۰۰۰ ریال و تعداد سهام از ۱۰۵۰ سهم به ۵۲۵۰ سهم تغییر یافت و در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه بشرح ذیل اصلاح گردید: سرمایه شرکت مبلغ ۰۰۰/۲۵۰/۵ ریال منقسم به ۵۲۵۰ سهم بانام با ارزش هر سهم ۱۰۰۰ ریال میباشد. ش۱۳۴۳۳۰۰۰۰۱۱۱۲۹۶۷۵۸۱۸ مسئول اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری واحد ثبتی ایلام
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 751786
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری استان ایلام سهامی خاص شماره ثبت ۳۴۶۹ و شناسه ملی ۱۰۳۰۰۰۵۹۰۳۲

باستناد صورت جلسه، هیئت مدیره مورخه ۲۵/۶/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۴/۰۷/۱۳۹۱ بشرح ذیل تعیین گردیدند: آقای سجاد میرزایی به نمایندگی از شرکت تعاونی عدالت شهرستان مهران شماره ثبت ۲۵۲ بسمت رئیس هیئت مدیره آقای شهرام نصری به نمایندگی از شرکت تعاونی عدالت شهرستان شیروان چرداول شماره ثبت ۳۷۷ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای مهدی رستم پور به نمایندگی از شرکت تعاونی عدالت شهرستان ایلام شماره ثبت ۳۲۴۲ بسمت عضو هیئت مدیره و خانم روح انگیز گودرزی به نمایندگی از شرکت تعاونی عدالت شهرستان دهلران شماره ثبت ۳۴۱ بسمت عضو هیئت مدیره خانم فرحناز هاشم پور به نمایندگی از شرکت تعاونی عدالت شهرستان دره شهر شماره ثبت ۳۵۵ بسمت عضو علی البدل هیئت مدیره و خانم لیلا حسن پور به نمایندگی از شرکت تعاونی عدالت شهرستان ایوان شماره ثبت ۹۹ بسمت عضو علی البدل هیئت مدیره آقای سید ناصر عیسی زاده به نمایندگی از شرکت تعاونی عدالت شهرستان آبدانان شماره ثبت ۱۶۱ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره. ۲ کلیه قراردادها و اسناد رسمی تعهد آور بانکی از قبیل چک سفته برات و اوراق بهادار به امضای رئیس هیئت مدیره و در غیاب ایشان نایب رئیس هیئت مدیره باتفاق مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۱۳۴۳۳۰۰۰۰۱۱۱۳۰۳۳۷۵۷۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری واحد ثبتی ایلام
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1231661
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری استان ایلام سهامی خاص شماره ثبت ۳۴۶۹ شناسه ملی ۱۰۳۰۰۰۵۹۰۳۲

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۷/۰۶/۱۳۹۲ و مجوز شماره ۲۳۷۶۱۸/۱۲۱ مورخ ۰۳/۰۷/۱۳۹۲ سازمان بورس و اوراق بهادار و نامه شماره ۹۵۶۳/۲۳ مورخ ۰۲/۰۵/۱۳۹۱ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ نوع شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل گردید. ۲ اساسنامه جدید شرکت مشتمل بر ۶۵ ماده و ۲۴ تبصره بتصویب رسید. ۳ اعلامیه تبدیل شرکت از سهامی خاص به سهامی عام مطابق مقررات ماده ۲۸۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت بشرح ذیل جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد: «اعلامیه تبدیل شرکت از سهامی خاص به سهامی عام» الف) نام و شماره ثبت شرکت: سرمایه گذاری استان ایلام شماره ثبت ۳۴۶۹ شناسه ملی ۱۰۳۰۰۰۵۹۰۳۲ ثبت شرکتهای شهرستان ایلام ب) موضوع شرکت و نوع فعالیت آن: موضوعات اصلی: ۱ سرمایه گذاری در سهام، سهم الشرکه، واحدهای سرمایه گذاری صندوق‌ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای شرکتها، موسسات یا صندوق‌ها ی سرمایه گذاری با هدف کسب انتفاع به طوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص وابستۀ خود، کنترل شرکت، مؤسسه یا صندوق سرمایه گذاری سرمایه پذیر را در اختیار نگرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه نیابد؛ ۲ سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار که به طور معمول دارای حق رأی نیست و توانایی انتخاب مدیر یا کنترل ناشر را به مالک اوراق بهادار نمی‌دهد. موضوعات فرعی: ۱ سرمایه گذاری در مسکوکات، فلزات گران بها، گواهی سپرده‌ی بانکی و سپرده‌های سرمایه گذاری نزد بانک‌ها و مؤسسات مالی اعتباری مجاز؛ ۲ سرمایه گذاری در سهام، سهم الشرکه، واحدهای سرمایه گذاری صندوق‌ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای شرکتها، موسسات یا صندوق‌ها ی سرمایه گذاری با هدف کسب انتفاع به طوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص وابستۀ خود، کنترل شرکت، مؤسسه یا صندوق سرمایه گذاری سرمایه پذیر را در اختیار گرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه بیابد؛ ۳ سرمایه گذاری در سایر دارایی‌ها از جمله دارایی‌های فیزیکی، پروژه‌های تولیدی و پروژه‌های ساختمانی با هدف کسب انتفاع؛ ۴ ارائه خدمات مرتبط با بازار اوراق بهادار از جمله: ۴ ۱ پذیرش سمت در صندوق‌های سرمایه گذاری؛ ۴ ۲ تامین مالی بازارگردانی اوراق بهادار؛ ۴ ۳ مشارکت در تعهد پذیره نویسی اوراق بهادار؛ ۴ ۴ تضمین نقد شوندگی، اصل یا حداقل سود اوراق بهادار؛ ۵ شرکت می‌تواند در راستای اجرای فعالیت‌های مذکور در این ماده، در حدود مقررات و مفاد اساسنامه اقدام به اخذ تسهیلات مالی یا تحصیل دارایی نماید یا اسناد اعتباری بانکی افتتاح کند و به واردات یا صادرات کالا بپردازد و امور گمرکی مربوطه را انجام دهد. این اقدامات فقط در صورتی مجاز است که در راستای اجرای فعالیت‌های شرکت ضرورت داشته باشد و انجام آن‌ها در مقررات منع نشده باشد. ج) مرکز اصلی شرکت: استان ایلام شهرستان ایلام شهر ایلام میدان کشوری خیابان کوثر جنب مسجد حضرت زینب (س) کدپستی ۱۵۴۶۹ ۶۹۳۱۳ و شرکت شعبه دیگری ندارد. د) سرمایۀ شرکت و مبلغ پرداخت شده آن: سرمایه شرکت مبلغ پنج میلیون و دویست و پنجاه هزار ریال (منقسم به ۵۲۵۰ سهم بانام به ارزش هر سهم ۱۰۰۰ ریال) می‌باشد که تماما پرداخت شده است. ه) هویت کامل رئیس و اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت: ۱ آقای سجاد میرزایی فرزند عباس بشماره ملی ۵۸۱۹۹۰۲۹۷۱ به نمایندگی از شرکت تعاونی عدالت شهرستان مهران شناسه ملی ۱۰۹۸۰۲۵۸۳۸۲ بسمت رئیس هیئت مدیره ۲ آقای شهرام نصری فرزند حمزه بشماره ملی ۴۵۳۹۲۷۵۵۱۸ به نمایندگی از شرکت تعاونی عدالت شهرستان شیروان چرداول شناسه ملی ۱۰۳۰۰۰۲۵۱۹۰ بسمت عضو اصلی هیئت مدیره ۳ آقای مهدی رستم پور فرزند رمضان بشماره ملی ۴۵۰۰۲۸۰۱۸۹ به نمایندگی از شرکت تعاونی عدالت شهرستان ایلام شناسه ملی ۱۰۳۰۰۰۵۶۸۷۶ بسمت عضو اصلی هیئت مدیره ۴ خانم روح انگیز گودرزی فرزند علی محمد بشماره ملی ۴۵۱۹۵۸۰۳۳۱ به نمایندگی از شرکت تعاونی عدالت شهرستان دهلران شناسه ملی ۱۰۳۰۰۰۲۳۵۶۳ بسمت عضو اصلی هیئت مدیره ۵ آقای سید ناصر عیسی زاده فرزند سید مصطفی بشماره ملی ۴۵۴۹۵۰۲۳۳۹ به نمایندگی از شرکت تعاونی عدالت شهرستان آبدانان شناسه ملی ۱۰۸۶۲۰۸۰۹۴۷ بسمت عضو اصلی هیئت مدیره ۶ خانم لیلا حسن پور فرزند مردان بشماره ملی ۶۱۶۹۷۰۳۰۹۱ به نمایندگی از شرکت تعاونی عدالت شهرستان ایوان شناسه ملی ۱۰۳۰۰۰۰۷۵۱۵ بسمت عضو علی البدل هیئت مدیره ۷ خانم فرحناز هاشم پور فرزند درویش بشماره ملی ۴۵۵۰۱۹۲۶۵۸ به نمایندگی از شرکت تعاونی عدالت شهرستان دره شهر شناسه ملی ۱۰۳۰۰۰۲۴۱۶۵ بسمت عضو علی البدل هیئت مدیره ۸ آقای سید ناصر عیسی زاده فرزند سید مصطفی بشماره ملی ۴۵۴۹۵۰۲۳۳۹ به نمایندگی از شرکت تعاونی عدالت شهرستان آبدانان شناسه ملی ۱۰۸۶۲۰۸۰۹۴۷ بسمت مدیرعامل. و) شرایط حضور و حق رأی صاحبان سهام در مجامع عمومی: هر صاحب سهم یا وکیل یا قائم مقام قانونی شخص حقیقی صاحب سهم یا نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی صاحب سهم، صرف نظر از تعداد سهام صاحب سهم، می‌تواند به شرط ارائه‌ی اصل ورقه سهام یا گواهی موقت سهام و مدرک هویت، وکالت یا نمایندگی، در کلیه‌ی مجامع عمومی، حضور یابد. هر سهامدار، برای هر یک سهم فقط یک رأی خواهد داشت، مگر در انتخاب اعضای هیئت مدیره‌ی شرکت که مطابق ماده‌ی ۸۸ اصلاحیه‌ی قانون تجارت عمل خواهد شد. تبصره۱: حضور اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل در کلیه‌ی مجامع عمومی ضروری است. چنانچه هر یک از اعضای هیئت مدیره یا مدیرعامل بنا به عذر موجه قادر به حضور در مجمع عمومی نباشد، باید دلیل عدم شرکت خود را به مجمع عمومی اعلام کند تا در ابتدای جلسه توسط رئیس مجمع قرائت شود. تبصره ۲: در صورت پذیرش شرکت در بورس یا بازار خارج بورس، سهامدار یا وکیل یا نماینده‌ی وی علاوه بر مدارک هویتی و وکالت یا نمایندگی با ارائه‌ی مدرک مالکیت سهام که براساس مقررات بورس یا بازار خارج از بورس صادر می‌گردد از جمله یکی از مدارک زیر نیز حق حضور در جلسه‌ی مجمع عمومی را خواهد داشت: گواهی نامه‌ی نقل و انتقال و سپرده‌ی سهام، ۲ تاییدیه سهامداری صادرشده توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه بصورت انفرادی یا جمعی. ز) مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود و تشکیل اندوخته: طبق ماده ۲۰ اساسنامه تصویب میزان سود تقسیمی و تشکیل اندوخته از وظایف مجامع عمومی عادی می‌باشد و طبق ماده ۶۰ اساسنامه هرگاه شرکت مطابق مندرجات مواد ۵۸ و ۵۹ اساسنامه منحل گردد، تصفیه امور آن با متابعت از قوانین و مقررات مربوطه بعمل خواهد آمد. ح) مبلغ دیون شرکت و همچنین مبلغ دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمین شده است: جمع بدهیهای شرکت ۷۶۹/۷۷۶/۱۴۹/۹۴۹/۲ ریال می‌باشد که شامل ۴۹۱/۸۰۳/۶۶۲ ریال بدهیهای جاری و ۲۷۸/۹۷۳/۴۸۶/۹۴۸/۲ ریال بدهیهای غیرجاری (حسابها و اسناد پرداختنی بلندمدت مربوط به سازمان خصوصی سازی ۰۵۴/۳۵۲/۲۲۸/۹۴۸/۲ ریال و سایر بدهیهای غیر جاری ۲۲۴/۶۲۱/۲۵۸ ریال) ط: ذکر نام روزنامه کثیرالانتشار ی که اطلاعیه‌ها و آگهی‌های شرکت در آن درج می‌گردد: روزنامه قدس اساسنامه شرکت و دو ترازنامه و حساب سود و زیان آن مربوط به دو سال قبل از اتخاذ تصمیم نسبت به تبدیل شرکت و همچنین صورت دارایی شرکت اموال منقول و غیر منقول آن در مرجع ثبت شرکتها و در مرکز شرکت برای مراجعه علاقمندان آماده می‌باشند. ش۱۳۴۳۳۰۰۰۰۱۱۱۳۶۸۲۳۴۵۹ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک ایلام
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10334467
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری عدالت استان ایلام سهامی خاص شماره ثبت ۳۴۶۹ و شناسه ملی ۱۰۳۰۰۰۵۹۰۳۲

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۸/۴/۱۳۹۱ و مجوزهای شماره ۹۵۶۳/۳۳ مورخ ۲/۵/۱۳۹۱ سازمان خصوصی سازی و شماره ۱۸۷۱۳۶/۱۲۱ مورخ ۲۸/۴/۱۳۹۱ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ نام شرکت به «سرمایه گذاری استان ایلام» باستناد کد ۱۷۱۷۰۹۰ مورخ ۷/۵/۱۳۹۱ اداره کل ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تغییر نمود و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد. ۲ ارزش اسمی سهام از مبلغ ۵۰۰۰ ریال بمبلغ ۱۰۰۰ ریال و تعداد سهام از ۱۰۵۰ سهم به ۵۲۵۰ سهم تغییر یافت و در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه بشرح ذیل اصلاح گردید: سرمایه شرکت مبلغ ۰۰۰/۲۵۰/۵ ریال منقسم به ۵۲۵۰ سهم بانام با ارزش هر سهم ۱۰۰۰ ریال میباشد. مسئول اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری واحد ثبتی ایلام
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10734646
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری استان ایلام سهامی خاص شماره ثبت ۳۴۶۹ و شناسه ملی ۱۰۳۰۰۰۵۹۰۳۲

باستناد صورت جلسه، هیئت مدیره مورخه ۲۵/۶/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۴/۰۷/۱۳۹۱ بشرح ذیل تعیین گردیدند: آقای سجاد میرزایی به نمایندگی از شرکت تعاونی عدالت شهرستان مهران شماره ثبت ۲۵۲ بسمت رئیس هیئت مدیره آقای شهرام نصری به نمایندگی از شرکت تعاونی عدالت شهرستان شیروان چرداول شماره ثبت ۳۷۷ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای مهدی رستم پور به نمایندگی از شرکت تعاونی عدالت شهرستان ایلام شماره ثبت ۳۲۴۲ بسمت عضو هیئت مدیره و خانم روح انگیز گودرزی به نمایندگی از شرکت تعاونی عدالت شهرستان دهلران شماره ثبت ۳۴۱ بسمت عضو هیئت مدیره خانم فرحناز هاشم پور به نمایندگی از شرکت تعاونی عدالت شهرستان دره شهر شماره ثبت ۳۵۵ بسمت عضو علی البدل هیئت مدیره و خانم لیلا حسن پور به نمایندگی از شرکت تعاونی عدالت شهرستان ایوان شماره ثبت ۹۹ بسمت عضو علی البدل هیئت مدیره آقای سید ناصر عیسی زاده به نمایندگی از شرکت تعاونی عدالت شهرستان آبدانان شماره ثبت ۱۶۱ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره. ۲ کلیه قراردادها و اسناد رسمی تعهد آور بانکی از قبیل چک سفته برات و اوراق بهادار به امضای رئیس هیئت مدیره و در غیاب ایشان نایب رئیس هیئت مدیره باتفاق مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری واحد ثبتی ایلام
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12710425
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری استان ایلام شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۴۶۹ و شناسه ملی ۱۰۳۰۰۰۵۹۰۳۲

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۱۲/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - کلیه قراردادها واسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، برات و اوراق بهادار با امضای آقای سجاد میرزایی رئیس هیئت مدیره باتفاق آقای شهرام نصری نائب رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت دارای اعتبار است. ۱۳۹۴ ش۹۴۱۲۲۴۷۶۸۱۸۳۷۹۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ایلام
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12776442
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری استان ایلام شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۴۶۹ و شناسه ملی ۱۰۳۰۰۰۵۹۰۳۲

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۵/۱۲/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مالی سیاق نوین جهان حسابرس به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۶۱۴۸۵ به عنوان بازرس اصلی، موسسه حسابرسی رهبین به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۹۳۱۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار قدس جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ۳ ترازنامه و حساب سود و زیان و عملکرد برای سال مالی منتهی به سال ۳۱/۶/۱۳۹۴ به تصویب رسید. ش۹۵۰۲۱۳۱۵۶۸۴۲۲۹۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ایلام
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13330543
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری استان ایلام شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۴۶۹ و شناسه ملی ۱۰۳۰۰۰۵۹۰۳۲

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۱۰/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره بمدت دو سال بشرح ذیل تعیین گردیدند. شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان دهلران به شناسه ملی ۱۰۳۰۰۰۲۳۵۶۳ شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان مهران به شناسه ملی ۱۰۹۸۰۲۵۸۳۸۲ شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان شیروان چرداول به شناسه ملی ۱۰۳۰۰۰۲۵۱۹۰ شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان ایلام به شناسه ملی ۱۰۳۰۰۰۵۶۸۷۶ شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان آبدانان به شناسه ملی ۱۰۸۶۲۰۸۰۹۴۷ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره تعیین گردیدند. شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان ایوان به شناسه ملی ۱۰۳۰۰۰۰۷۵۱۵ شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان دره شهربه شناسه ملی ۱۰۳۰۰۰۲۴۱۶۵ به عنوان اعضای علی البدال هیئت مدیره برای دو سال انتخاب گردیدند. ۲ موسسه حسابرسی و خدمات مالی سیاق نوین جهان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۶۱۴۸۵ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت محاسبان امین به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۸۴۸۸۰ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی تعیین گردیدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار قدس جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ۴ تراز و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۵ به تصویب رسید. ش۹۵۱۲۰۹۱۶۳۷۵۳۳۰۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ایلام
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13458020
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری استان ایلام شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۴۶۹ و شناسه ملی ۱۰۳۰۰۰۵۹۰۳۲

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۵/۱۰/۱۳۹۷به قرار ذیل تعیین گردیدند: محمد تاب به شماره ملی ۵۸۱۹۷۲۲۷۹۵ به نمایندگی از شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان مهران به شناسه ملی ۱۰۹۸۰۲۵۸۳۸۲به شماره ثبت ۲۵۲ به سمت رئیس هیئت مدیره سکینه علی بیگی به شماره ملی ۴۵۰۰۷۵۸۳۸۰ به نمایندگی از شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان ایلام به شناسه ملی ۱۰۳۰۰۰۵۶۸۷۶ به شماره ثبت ۳۲۴۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره سیدناصر عیسی زاده به شماره ملی ۴۵۴۹۵۰۲۳۳۹ به نمایندگی از شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان آبدانان به شناسه ملی ۱۰۸۶۲۰۸۰۹۴۷ به شماره ثبت ۱۶۱ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره شهرام نصری به شماره ملی ۴۵۳۹۲۷۵۵۱۸ به نمایندگی از شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان شیروان چرداول به شناسه ملی ۱۰۳۰۰۰۲۵۱۹۰ به شماره ثبت ۳۷۷ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره روح انگیز گودرزی به شماره ملی ۵۸۱۹۷۲۲۷۹۵به نمایندگی از شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان دهلران به شناسه ملی ۱۰۳۰۰۰۲۳۵۶۳ به شماره ثبت ۳۴۱ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره حسین نادری به شماره ملی ۴۵۰۰۹۱۰۴۳۳به سمت مدیرعامل (خارج از اعضا هیئت مدیره) ۲ کلیه قراردادها واسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، برات و اوراق بهادار با امضای آقای محمد تاب رئیس هیئت مدیره و در غیاب رئیس هیئت مدیره خانم سکینه علی بیگی نائب رئیس هیئت مدیره باتفاق آقای حسین نادری مدیرعامل و مهر شرکت دارای اعتبار است؛ همچنین کلیه مکاتبات شرکت با امضای آقای حسین نادری مدیرعامل و مهر شرکت دارای اعتبار است. ش۹۶۰۳۱۳۳۳۸۳۰۴۴۹۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ایلام
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13981132
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری استان ایلام شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۴۶۹ و شناسه ملی ۱۰۳۰۰۰۵۹۰۳۲

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۰/۱۰/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت از (آدرس قبلی) ایلام میدان کشوری خیابان کوثر جنب مسجد حضرت زینب (س) با کدپستی ۱۵۴۶۹ ۶۹۳۱۳ به آدرس جدید: ایلام میدان کشوری بلوار مدرس مدرس ۱۰ بن بست ستایش ساختمان تعاون طبقه همکف شرکت سرمایه گذاری استان ایلام با کدپستی ۶۹۳۱۹۴۳۴۹۷ و ماده ۵ اساسنامه اصلاح گردید. ش۹۷۰۱۲۷۸۷۸۲۴۱۵۱۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ایلام
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13981222
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری استان ایلام شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۴۶۹ و شناسه ملی ۱۰۳۰۰۰۵۹۰۳۲

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۱۰/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی وخدمات مالی کوشا منش به شماره ملی ۱۰۱۰۰۴۳۴۱۱۰ به نمایندگی آقایان اسدالله نیکویی به شماره ملی ۳۲۵۶۱۲۶۶۶۹ و احمد موسوی به شماره ملی ۳۹۳۲۶۲۹۸۶۸ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سیاق نوین جهان به شماره ملی ۱۰۱۰۳۳۶۱۴۸۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ صورتهای مالی و ترازنامه منتهی به ۳۱/۰۶/۹۶ مورد تصویب قرار گرفت. ش۹۷۰۱۲۷۸۰۰۳۲۱۶۳۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ایلام
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه